регистрация
вход в сайта
вход с FB
.

Примерен тест по география на България за кандидат-студенти

Цялата информация за теста е взета от материалите, публикувани в секцията География  на Учителя.  При кой  подвид географско разположение се разглеждат границите на дадена държава?

Цялата информация за теста е взета от материалите, публикувани в секцията География  на Учителя. 

 1. При кой  подвид географско разположение се разглеждат границите на дадена държава?
 1. Астрономическо географски положение
 1. Природногеографско положение
 2. Икономогеографско положение
 3. Политикогеографско положение
 1. ГКПП Станке Лисичково се намира на границата между България и ....?
 1. Гърция
 2. Македония
 3. Сърбия
 4. Румъния

3. Благодарение на коя особеност в географското положение на Българие, страната осъществява 40% от вноса и 30% от износа си?

 1. Черно море
 2. Р. Дунав
 3. Съседството си с Гърция
 4. Съседството си с Румъния

4. Коя значима геоложка ера се намира след палеозойската ера и по нейно време се появяват горите и птиците?

 1. Докамбрий
 2. Мезозойска
 3. Неозойска
 4. Ордовик

5. Коя от планините НЕ е се намира в природногеографската подобласт Краище?

 1. Руй
 2. Конявска
 3. Земенска
 4. Рила

6. Кое от езерета не спада към Седемте рилски езера?

 1. Близнака
 2. Трилистника
 3. Ухото
 4. Бъбрека

7. Какви почви са характерни за западната и средната част на Дунавската равнина, Лудогорието и Южнодобруджанското плато?

 1. Канелени-горски
 2. Черноземи
 3. Светлосиви
 4. Смолници

8. Като горещи минералми извори се определят тези с температура в Целзий над

 1. 120
 2. 260
 3. 300
 4. 370

9. С голяма гъстота на речната мрежа НЕ се отличава?

 1. Стара планина
 2. Огражден
 3. Дунавска равнива
 4. Осогово

10. Джонатан е сорт

 1. Ябълки
 2. Череши
 3. Кайсии
 4. Банани

11. Хале е сорт

 1. Ябълки
 2. Ананаси
 3. Кайсии
 4. Банани

12. Кой вид селскостопански животни са най-много в България?

 1. Крави
 2. Овце
 3. Свине
 4. Птици

13. Коя порода говеда се отглежда предимно заради млякото?

 1. Кафявото българско говедо
 2. Черношарено говедо
 3. Сиво искърско
 4. Късорого родопско

14. Кои селскостопански животни осигуряват около 80% от кожите, необходими за леката промишленост?

 1. Биволи
 2. Катъри
 3. Овце
 4. Магарета

15. С коя от посочените зърнени култури има най-много засете площи?

 1. Пшеница
 2. Ечемик
 3. Царевица
 4. Ръж

16. На-много ечемик се отглежда в

 1. Югоизточна България
 2. Централна България
 3. Черноморието
 4. Югозападна България

17. Градовете Лом, Мездра и Горна Оряховица те се отнасят към:  

 1. промишлено-аграрните  центрове
 
 1. многофункционалните градове 
 
 1. промишлено-курортните градове
 
 1. промишлено-транспортните  центрове

  

18. Находища на оловно-цинкова руда има в:

 1. Странджа и Дунавската равнина
 2. Краище и Сакар
 3. Горнотракийска низина и Варна
 4. Осогово и Родопите

19. Към транспортното машиностроене спадат:

 1. Силови трансформатори
 2. Електротелфери
 3. Алтернатори
 4. Кабели

20. В кой град не се произвеждат минерални торове?

 1. Девня
 2. Димитровград
 3. Левски
 4. Стара Загора

21. Колко процента от обработваемите площи са заети с технически култури?

 1. 1-2%
 2. 30-32%
 3. 14-15%
 4. 60-62%

22. Коя от следните култури не спада към техническите?

 1. Коноп
 2. Босилек
 3. Тютюн
 4. Захарно цвекло

23. Памукът не е:

 1. Влакнодайна култура
 2. Маслодайна култура
 3. Фуражна култура
 4. Най-неразпространената влакнодайна култура в България

24. Феноменът „Побитите камъни” се намира край:

 1. Варна
 2. Поморие
 3. Кърджали
 4. София

25. Сапунена фабрика не е:

 1. „Н. Чилов” Костинброд
 2. „В.Бъчваров” Русе
 3. „Хифа” Русе
 4. „Маслосапо”Бургас

Отворени въпроси, свързани с туризма:

26. Избройте 4 вида туризъм според мястото, където се извършва от туристите

27. Избройте 7 вида  туризъм според целта

28. Избройте два вида туризъм според стопанските резултати

29. Как се нарича туризмът, при който чужди туристи посещават България и този, при който български граждани излизат в чужбина?

30. Според начина  на организация туризмът бива: 
 

Отговори:

1-d)   2-b)   3-a)   4-b)   5-d)  6-c)  7-b)  8-d) 9-c)  10-а) 11-c) 12-d)  13-b) 14-c) 15-a)  16-а)  17-a) 18-d)  19-b)  20-c)   21-c)  22-b)  23-d)  24-a)  25- c)  26-морски, речен, планински, селски  27-познавателен, конгресен, ловен, балнеолечебен, религиозен, спортен, научен  28- стопански и социален  29-активен и пасивен 30-организиран, неорганизиран, групов, индивидуален


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...