регистрация
вход в сайта
вход с FB
.

Помагало за успешна матура - омоними, пароними, синоними и други

Ако искате да предизвикате възможно най-облещения поглед у някой тийнейджър, накарайте го да ви обясни какво е «пароним» примерно.  Рецептата е бърза и действа в 99% от случаите. За да не ви се налага и на вас да придобивате облещена

Помагало за успешна матура - омоними,  пароними, синоними и други
ко искате да предизвикате възможно най-облещения поглед у някой тийнейджър, накарайте го да ви обясни какво е «пароним» примерно.  Рецептата е бърза и действа в 99% от случаите. За да не ви се налага и на вас да придобивате облещена физиономия по време на матурата, ви предлагаме да си припомните нещата  - ясно и кратко, само в няколко реда!


ОМОНИМИ - омонимите са думи и изрази, които звучат и/или се пишат по един и същ начин, но имат различни лексикални значения. Те назовават различни неща и се използват при различни случаи.
Например: «гол» (необлечен) и «гол» (в спорта).

ПАРОНИМИ - Паронимите са думи, които си приличат по звуков състав, а понякога имат нещо общо и в лексикалното си значение, но въпреки това служат за назоваване на различни неща.
Например: «преписвам» и «приписвам», «комплект» и «комплекс» и пр.

АНТОНИМИ - Антонимите са думи с противоположно значение, но с еднакви граматически характеристики. Те образуват антонимни двойки.
Например: „голям” и „малък”.

СИНОНИМИ - Синоними се наричат думи и устойчиви изрази, които имат сходно лексикално значение. Думите и изразите с близки лексикални значения образуват синонимни родове.
Например: «прочут» и «прославен».

Проверете познанията си!

1. На всеки ред подчертайте думата, която не е синоним на останалите:
а) отделям, откупвам, отдалечавам, отдръпвам
б) мнение, преценка, оценка, отсянка
в) безличен, незначителен, безимотен, незабележим
г) почтеност, състоятелност, преданост, лоялност

2. Отбележете изречението, съдържащо омоним на подчертаната дума:
Косата й е фризирана.
а) Всяка коса съдържа около 100% вода.
б) Косата й е разрошена.
в) Косата е стара и ръждясала.
г) Правите къси коси отново са на мода.

3. Образувайте правилното словосъчетание.
Привързвам...
а) си раната на ръката
б) удареното си коляно
в) се на нараненото място
г) се към приятелите си

4. Отбележете реда, на който няма антонимна двойка:
а) дълбок, висок, верен, непроверен
б) започвам, подписвам, свършвам, надписвам
в) плитък, висок, нисък, дълбок
г) верен, проверен, непроверен, грешен

Правилни отговори:
1 - а) откупвам, б) отсянка, в) безимотен, г) състоятелност
2 - в)
3 -  г)
4 - а)

За всички термини и правила можете да прочетете в  „Български език и литература – правила, понятия, тестове” от Е. Добрева, И. Савова и Д. Добрев, книжка втора от поредицата „Успешна матура” на ИК „Кръгозор”. 

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...