PDA

View Full Version : МатематикаСтраници : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

illusionnn
06-26-2011, 06:40
Реших се , ще се записвам дано не сбъркам,защотото аз по математика не съм хич добре... иначе благодаря за съвета ти !

Chacho
06-26-2011, 07:25
Реших се , ще се записвам дано не сбъркам,защотото аз по математика не съм хич добре... иначе благодаря за съвета ти !

Учи и гледай да не изпуснеш материал, пък тук във форума винаги можем да помогнем с обяснения и решения.

shpekovsalam
06-26-2011, 16:14
Може ли да ми решите тази задача:

За кои стойности на k един от корените на уравнението 3x

w0nd3rfuL
06-29-2011, 10:58
http://picbg.net/img.php?file=a3c27b9109e6fc1b.bmp

За кой стойности на "а" системата има 4 решения.

Chacho
06-29-2011, 16:28
Отдавна не съм решавал такива.

Ето малко идеи:

xy=a
x

Chacho
06-29-2011, 23:08
@РуСоКоСкА93

Първо да кажа, че в правилната четириъгълна призма околните стени са еднакви равнобедрени триъгълници (околните ръбове са равни помежду си), а основата е квадрат.

1) В ц-рът на описаната окръжност
2) Двустенен ъгъл, който се заключва между два перпендикуляра към пресечницата на равнините (перпендикулярите лежат в равнините и в нашия случай - в околната стена и основата). В правилна четириъгълна призма получаваме двустенния м/у околна стена и основа, като построим височината в околната стена и средната отсечка в основата.
3)Това е ъгълът между околния ръб и неговата проекция. Демек между околния ръб и радиуса на описаната окръжност.
Мерсиииииииииииии !!! Златен си! :oops: :oops: :P :P :P

Моля! Нещата обаче са писани за правилна четириъгълна пирамида. Странното е, че на две места съм писал и аз призма (едитнах ги вече). А ако въпросите са били за правилна четириъгълна призма, то те са или неточни, или очевидни. Може би наистина си била питала за правилна четириъгълна пирамида.

SpardaDante
06-30-2011, 15:32
Понеже на последния тест се чудя къде ми е грешката в една задача се надявам някой да ми я реши, за да видя дали отговорите ще съвпаднат.


Ето я и нея:

-|1-2x|< -5

powerself
07-04-2011, 15:03
Понеже на последния тест се чудя къде ми е грешката в една задача се надявам някой да ми я реши, за да видя дали отговорите ще съвпаднат.


Ето я и нея:

-|1-2x|< -5
-|1-2x|<-5
<=> |1-2x|>5
=> 1-2x>5 или
1-2x<-5

-2x>4
x<-2 => x e (-безкрайност, -2)

-2x<-6
x>3 => x E (3, + безкрайност)

x E (-безкрайност, -2) U (3, + безкрайност)
Ако е в модул не е това решението.Трябва ми информация дали е в модулни скоби.

facebook
07-04-2011, 16:37
Някой има ли представа как ще изглежда това на Turbo Pascal ?
http://prikachi.com/images/583/3530583n.jpg

Chacho
07-05-2011, 16:31
Mхм.program sumi4ka;

var

S: real;
i, n: integer;

begin

write('n='); readln(n);

S:=0;

for i:=1 to n do

begin

S:=S+1+1/(i*i);

end;

writeln('S=', S:5:5);

readln;

end.


Мисля, че работи вярно.

Sdgmi
07-09-2011, 17:24
Понеже на последния тест се чудя къде ми е грешката в една задача се надявам някой да ми я реши, за да видя дали отговорите ще съвпаднат.


Ето я и нея:

-|1-2x|< -5
-|1-2x|<-5
<=> |1-2x|>5
=> 1-2x>5 или
1-2x<-5

-2x>4
x<-2 => x e (-безкрайност, -2)

-2x<-6
x>3 => x E (3, + безкрайност)

x E (-безкрайност, -2) U (3, + безкрайност)


Мерси!

Още една задача има,ако има някой навит да я реши, пак от същия тест е.
Това е тя:

Вписан е триъгълникът АВС в оркъжност. Височините AМ и BN пресичат окръжността съответно в точки Q и P.

Да се докаже, че: AC ъглополовяща на <MAN
ВС ъглополовяща на <MBN

Chacho
07-09-2011, 19:04
@Sdgmi, объркала си си условието.

Първо, защо е объркано:
AС и BС са рамене на ъглите, за които искаш да докажеш, че са им ъглополовящи. Това е така, защото N принадлежи на АС и М принадлежи на ВС.Второ, какво е истинското условие:
Да се докаже, че АС е ъглополовяща на <МАP и BC на <NBQ.Трето, доказателството на истинската задача:

<ACB=<APB=<AQB=AB/2=гама (В случая АВ е дъга)

Разглеждаме триъгълникът PAN (правоъгълен) . <PAN=90-гама
Разглевдаме триъгълникът CAM (правоъгълен). <CAM=90-гама

<PAN=<CAM=90-гама => AC e ъглополовяща на MAP.

Като разгледаме триъгълниците QBM и CBN, аналогично получаваме, че <QAM=<CAN=90-гама => BC e ъглополовяща на NBQ:)

Chacho
07-09-2011, 19:08
Понеже на последния тест се чудя къде ми е грешката в една задача се надявам някой да ми я реши, за да видя дали отговорите ще съвпаднат.


Ето я и нея:

-|1-2x|< -5
-|1-2x|<-5
<=> |1-2x|>5
=> 1-2x>5 или
1-2x<-5

-2x>4
x<-2 => x e (-безкрайност, -2)

-2x<-6
x>3 => x E (3, + безкрайност)

x E (-безкрайност, -2) U (3, + безкрайност)
Ако е в модул не е това решението.Трябва ми информация дали е в модулни скоби.Ето ти информацията: в модулни скоби е. Какво е правилното решение? :D

PS: Залагам на решението на aras97

Sdgmi
07-10-2011, 10:50
@Sdgmi, объркала си си условието.

Първо, защо е объркано:
AС и BС са рамене на ъглите, за които искаш да докажеш, че са им ъглополовящи. Това е така, защото N принадлежи на АС и М принадлежи на ВС.Второ, какво е истинското условие:
Да се докаже, че АС е ъглополовяща на <МАP и BC на <NBQ.Трето, доказателството на истинската задача:

<ACB=<APB=<AQB=AB/2=гама (В случая АВ е дъга)

Разглеждаме триъгълникът PAN (правоъгълен) . <PAN=90-гама
Разглевдаме триъгълникът CAM (правоъгълен). <CAM=90-гама

<PAN=<CAM=90-гама => AC e ъглополовяща на MAP.

Като разгледаме триъгълниците QBM и CBN, аналогично получаваме, че <QAM=<CAN=90-гама => BC e ъглополовяща на NBQ:)

Мерси, готин, но се оказа, че съм объркал условието.

АМ и BN пресичат ТРИЪГЪЛНИКА, не окръжността, както съм написал по-рано в
Q и P.


Друга задача, която съм убеден, че ми е вярна, но пак е счетена за грешна е следната :

PQ е диаметър в окръжността k
Спусната е права BM, като В лежи на окръжността а М е външна за нея.
Начертана е хорда CA, която пресич PQ в т. N
<ACB = 30 градуса

Решил съм А под-точка от задачата, която е:
На колко градуса е равна дъгата АВ?

Аз получих 60 градуса (<АСВ/=30/ е вписан за АВ)...Но ми е счетена задачата за грешна(има само 1 въпросителен и т'ва е.)

Chacho
07-10-2011, 11:54
60 трябва да е.

axorbg
07-11-2011, 05:54
Задача1 . Точката M лежи на страната cd на квадрат abcd , като dm=2mc. Окръжността , минаваща през М , върха d и средата на отсечката bm , пресича am в точка p. Dа се намери отношението ap : pm ?

Задача2 . Паролата на електронната поща на Мечо пух е образувана чрез разместване на буквите в думата пожарникарка. В паролата между съгласните букви няма гласни букви. Какъв е броят на паролите , отговарящи на тези правила ?

Благодаря ви предварително !!!

axorbg
07-11-2011, 06:22
зад3. За аритметична прогресия с 209 члена знаем , че сумата на членовете с номера , кратни на 5 , е 123. Да се намери сумата на членовете на прогресията?

Chacho
07-11-2011, 09:21
Първата не я измислих.

Втората:

Имаме 7 съгласни, които са една до друга: п,ж,р,н,к,р,к. Очевидно имаме P7=7! на брой размествания на тези букви. Забелязваме, че се повтарят р - два пъти и к - два пъти. От повторенията на р си правим извода, че имаме 2 по две еднакви размествания => разместванията са 7! / 2. Аналогично от повторенията на к си правим извода, че само половината на половината размествания са уникални => броят е 7! / 4.

Сега да наравим разсъжденията за гласните букви: о,а,и,а,а. Броят на разместванията е 5!. Буквата а обаче се повтаря 3 пъти, значи всичките 3!=6 размествания на буквата а определят еднакви пермутации на 5-те елемента. С други думи, броят на уникалните размествания на гласните е 5! / 6.

Последното разсъждение, което трябва да направим е, че всяко разместване на 7-те съгласни може да се разположи по 6 начина в 12-те места (пожарникарка има 12 елемента).

Така за краен отговор получаваме 6.7!.5! / 4.6 = 7!.5! / 4
Трета задача:

Нека разгледаме членовете с номера, кратни на 5. Това са а5, а10, а15, ... , а205. Нека ги представим чрез а1 и d.

a5=a1+4d
a10=a1+9d
a15=a1+14d
...
a205=a1+204d


Забелязваме, че всеки член го получаваме, като добавим към предходния 5d. Така множеството от тези членове също образува аритметична прогресия, като:

b1=a1+4d
d1=4d
n=41

Също така, за тази прогресия имаме, че Sn=123, което можем да запишем така:


(b1+b41).41/2 = 123

Нека изразим b1 и b41 чрез а1 и d.

(a1+4d+a1+204d).41/2=123

(2a1+208d)/2 = 123/41

a1+104d = 3 *


Спираме за малко до тук и ще се върнем на първоначалната аритметична прогресия от 209 члена.

S209 = (a1+a209).209/2 = (a1+a1+208d).209/2 = (2a1+208d)209/2 = (a1+104d).209


Е, ние вече имаме от * , че а1+104d = 3. Заместваме в S209 и получаваме:

S209=3.209 = 627

Ако ми хрумне нещо по първа, ще напиша, макар че доста се запънах на нея.ЕДИТ: Имах изчислителна грешка. Бях писал, че членовете на новата аритметична прогресия са 45, а не 41. Благодарности на aras97.

baroveca9302
07-13-2011, 23:19
Задача1 . Точката M лежи на страната cd на квадрат abcd , като dm=2mc. Окръжността , минаваща през М , върха d и средата на отсечката bm , пресича am в точка p. Dа се намери отношението ap : pm ?

Аз получих 2/11?

Chacho
07-14-2011, 14:13
Как го получи? Аз получих някви глупости от сорта на 6/корен(337)

Chacho
07-14-2011, 14:55
Оф, пусти знаци. Мойто беше по-дълго, но общо взето същият метод :grin:


PS: Евала на baroveca. И бтв, баровеца, не се ли мотаеш и ти из math10? :]

LoupGarrou
07-14-2011, 22:28
Мда, същият маняк е и аз съм го засичал многократно и веднъж даже направо си го попитах :D !

baroveca9302
07-15-2011, 08:04
:D Еййй, пък всичко забелязвате. Ще взема да си сменя ника :D

Chacho
07-25-2011, 11:59
Така, дойде ми редът да питам и аз.


Ето следната задача, която би трябвало да е от индукция:

Да се докаже, че за всяко k=1,2,... съществува полином Pk(x) от k+1-ва степен, за който Pk(n) = 1^k + 2^k + ... + n^k, за всяко естествено n.

Моята идея е с вложени индукции по k и по n, но нищо стегнато не можах да разпиша.

PS: Не е уточнено, но би трябвало полиномът да е с реални коефициенти, а не комплексни. Макар че не ми се струва проблем това, би трябвало да се работи със ученическото понятие за полином.Едит: Оправих се. Развитие на Нютонов бином.

baroveca9302
07-31-2011, 20:09
Някой може ли да ми прати изпита по математика, който беше на 22 юли 2011 във Военноморското във Варна. Спешно е. Моля ви

Chacho
08-08-2011, 15:24
Някой да има понятие от граници на функции, че ме мъчи една задача?

http://prikachi.com/images/223/3665223M.jpg

Няма значение, реших я.

thalia136865
08-20-2011, 10:09
Здравейте! Искам да попитам как се намира лицето на тръба с дължина 3м. и широчина 2м. Много ще съм благодарна, ако някой ми помогне!

Chacho
08-20-2011, 11:58
Ширината й представлява диаметърът. Чрез него можем да намерим обиколката:

P=п.d=3,14.2=6,28м

Лицето (околната повърхнина) ще го намерим, като умножим обиколката по височината:

S=6,28.3=18,84м

Chacho
08-26-2011, 15:45
Хахахаха, наскоро попаднах на това: http://school.maths.uwa.edu.au/~berwin/humour/invalid.proofs.html#1.3Proofbyvigoroushandwaving

Ако знаете английски, мисля, че ще ви е забавно :D

Uncredible
09-05-2011, 22:57
Имам само едно въпросче ... Тази тема нали се следи доста често? Имам предвид скоро почваме учиище и ако ми трябва решение на някаква задача ( примерно ) няма да чакам няколко дена, докато някой я види нали :lol:

baroveca9302
09-06-2011, 14:10
Имам само едно въпросче ... Тази тема нали се следи доста често? Имам предвид скоро почваме учиище и ако ми трябва решение на някаква задача ( примерно ) няма да чакам няколко дена, докато някой я види нали :lol:
Първо- Най-добре седни и се научи задачите, а не чакай на готово!
Второ-Ако искаш да ти помагат с решаването на задачи- www.math10.com/f

Uncredible
09-06-2011, 15:26
Имам само едно въпросче ... Тази тема нали се следи доста често? Имам предвид скоро почваме учиище и ако ми трябва решение на някаква задача ( примерно ) няма да чакам няколко дена, докато някой я види нали :lol:
Първо- Най-добре седни и се научи задачите, а не чакай на готово!
Второ-Ако искаш да ти помагат с решаването на задачи- www.math10.com/f

Абе мухъл к'во веднага ме нападаш ? Аз си сядам и си уча и + това винаги ще се намери нещо, което да те затрудни ! Нито ме знаеш к'ва съм нито нищо така, че не си прави грешни изводи, защото си смешен ;)) Ако искаш ще си снимам бележника да видим, кой трябва да седне да си научи :x Идиот !

baroveca9302
09-06-2011, 21:30
Абе мухъл к'во веднага ме нападаш ? Аз си сядам и си уча и + това винаги ще се намери нещо, което да те затрудни ! Нито ме знаеш к'ва съм нито нищо така, че не си прави грешни изводи, защото си смешен ;)) Ако искаш ще си снимам бележника да видим, кой трябва да седне да си научи :x Идиот !
Първо се научи да пишеш- припомни си граматиката по бълг.език-приеми това като градивни критика
!В никакъв случай не съм искал да те нападам или критикувам.Идеята ми е, че когато решаваш задачи, не трябва веднага да търсиш помощ,а да се мъчиш сама да решиш дадената задача, а не да чакаш от някой друг дори и да ти помогне с идея-учебника пред теб ти е достатъчен! Това се опитах да ти кажа, а ти се разяри.Ако трябва да си сравняваме знанията по математика-уверявам те,че съм на светлинни години пред теб!
И идиот,мухал викай на баща си или на дядо си...все едно....

Uncredible
09-08-2011, 02:59
Абе мухъл к'во веднага ме нападаш ? Аз си сядам и си уча и + това винаги ще се намери нещо, което да те затрудни ! Нито ме знаеш к'ва съм нито нищо така, че не си прави грешни изводи, защото си смешен ;)) Ако искаш ще си снимам бележника да видим, кой трябва да седне да си научи :x Идиот !
Първо се научи да пишеш- припомни си граматиката по бълг.език-приеми това като градивни критика
!В никакъв случай не съм искал да те нападам или критикувам.Идеята ми е, че когато решаваш задачи, не трябва веднага да търсиш помощ,а да се мъчиш сама да решиш дадената задача, а не да чакаш от някой друг дори и да ти помогне с идея-учебника пред теб ти е достатъчен! Това се опитах да ти кажа, а ти се разяри.Ако трябва да си сравняваме знанията по математика-уверявам те,че съм на светлинни години пред теб!
И идиот,мухал викай на баща си или на дядо си...все едно....

И аз к'во съм казала, че съм по-умна от тебе ли ? Ясно е, че си доста по-възрастен ;) ПЪК И КОЙ Е КАЗАЛ, ЧЕ ВЕДНАГА ЩЕ ТЪРСЯ ОТГОВОРА НА ЗАДАЧАТА ?!?!?!!?!?!? Това е супер тъпо, естествено, че ще се опитам да я реша пф ...

Chacho
09-08-2011, 10:05
Спам стоп. По принцип отговарям доста бързо тук, понякога ме изпреварват хора, но зависи от задачата - често се случва и на мен да ми се опират. В math10.com има хора, на които не мога да им стъпа на малкия пръст, така че там може да ти е по-полезен. Но и тук да пишеш, винаги ще се опитаме да помогнем.


И ни казвай предварително дали искаш решение или само насока/разяснение.

differenTgiirL
09-09-2011, 21:17
Абе мухъл к'во веднага ме нападаш ? Аз си сядам и си уча и + това винаги ще се намери нещо, което да те затрудни ! Нито ме знаеш к'ва съм нито нищо така, че не си прави грешни изводи, защото си смешен ;)) Ако искаш ще си снимам бележника да видим, кой трябва да седне да си научи :x Идиот ![/quote]
:lol: :lol:

Яко те затапиха, бро ^^.. личи си, че е леко напред с горния етаж, за разлика от теб, нищо че си по-голям от неяя ;д ^^

Chacho
09-11-2011, 02:28
Абе мухъл к'во веднага ме нападаш ? Аз си сядам и си уча и + това винаги ще се намери нещо, което да те затрудни ! Нито ме знаеш к'ва съм нито нищо така, че не си прави грешни изводи, защото си смешен ;)) Ако искаш ще си снимам бележника да видим, кой трябва да седне да си научи :x Идиот !
:lol: :lol:

Яко те затапиха, бро ^^.. личи си, че е леко напред с горния етаж, за разлика от теб, нищо че си по-голям от неяя ;д ^^[/quote]

За сметка на това баровеца ще ви реши всичките класни от 1ви до 12ти клас по математика, преди да сте се нагримирали. Айде не бързайте да джафкате, че където отивате, пича от там се връща.

Blitzcrank
09-11-2011, 15:25
таа математика :D

Chacho
09-11-2011, 20:24
И ако това изказване с тия обръщения идиот и мухъл е затапване и показване на повече умствен багаж.. :lol:

Може наистина баровеца да е бил малко по-рязък. Понеже е дал съвет да се учи сериозно по математика, а не да се разчита наготово, без да познава момичето, което може и да си е много добро по мат. Но самото й питане, написано по тоя начин, кара човек да си помисли точно , че ще иска наготово решения и се страхува, че няма да ги получи навреме, за да си предаде домашното. 8-) Може би не е вложила въобще този смисъл, но определено така звучи.

Най-добре скоро темата да се запълни със задачи, за да престанем със спама и нападките. :P

Чакаме 15 Септември, че се чувствам безработен вече.

Chacho
09-11-2011, 20:52
Ти по-заплетено не можа да го кажеш. Да нямаш в предвид:

(

joanittka
09-12-2011, 11:32
Супер тема :grin: .. Много ще ни е нужна след 15 :D :D :D

:-)

Tiin
09-13-2011, 09:21
Така ето една много елементарна задача,която нещо не ми се получава:
a= 3/10-3/10:(3/5) - 0,5[1 3/5 - 2 1/5 ] =
[ - е модул.
Наистина ще съм ви благодарна,ако ми помогнете :D

ThePowerOfLove
09-13-2011, 11:28
Така ето една много елементарна задача,която нещо не ми се получава:
a= 3/10-3/10:(3/5) - 0,5[1 3/5 - 2 1/5 ] =
[ - е модул.
Наистина ще съм ви благодарна,ако ми помогнете :D

3/10 - 3/10 . 5/3 - 1/2 |8/5 - 11/5| = 3/10 - 1/2 - 1/2 |- 3/5| = 3/10 - 1/2 - 1/2 . 3/5 = - 2/10 - 3/10 = -5/10

Tiin
09-13-2011, 13:17
Така ето една много елементарна задача,която нещо не ми се получава:
a= 3/10-3/10:(3/5) - 0,5[1 3/5 - 2 1/5 ] =
[ - е модул.
Наистина ще съм ви благодарна,ако ми помогнете :D

3/10 - 3/10 . 5/3 - 1/2 |8/5 - 11/5| = 3/10 - 1/2 - 1/2 |- 3/5| = 3/10 - 1/2 - 1/2 . 3/5 = - 2/10 - 3/10 = -5/10
Мерси :)

LoupGarrou
09-14-2011, 17:42
Ех, математика, най-страстната наука. Пак се водят спорове :D .

Чачо, недей бърза, че като почнем училище няма да могат да те разделят :lol: (не че аз няма да питам, де).
В училище имаме една пълна отличничка и на контролно по Математика и се прогаря дупка в гърба и името и се шепти на всеки 10 сек, ужасно е ...
25 човека сме и от тези 25, 2-ма са перфектни по Мат, а другите 3-ма се справят добре. Голямо шоу е ...

Веднъж беше казала, че няма да се занимава с никого и стаята е ненормално тиха и всеки си зяпа листа, по едно време тя си написва контролно и решава да помогне, защото не е свикнала да не го прави и казва "ъм, свободна съм". И на мига към нея политат няколко топчета хартия. оО

Chacho
09-14-2011, 18:02
Е не е толкова лошо. Някои носят къси поли и праскат чичковци за малко внимание, други се напиват и се сбиват. Предпочитам да цитирам 2-3 пъти Питагор и Херон.

vakanciqta
09-14-2011, 20:12
Едно въпросче , след 15-ти ще имам доста нужда може би от помощта ви .. Дали ще я получа ? За 9 клас съм btw .

Chacho
09-14-2011, 20:17
Едно въпросче , след 15-ти ще имам доста нужда може би от помощта ви .. Дали ще я получа ? За 9 клас съм btw .

Ще.

Anonimen05
09-16-2011, 10:55
Ще помоля за малко помощ и ще съм адски благодарна, защото някои неща съм ги позабравила, а имаме домашно по математика. Моля Ви само за задача 5 и 6 и дано да бъдат верни. Опишете ги подробно моля ви се, а не само отговора. Искам да си ге сверя и да направя добро впечетление. Спешно ми трябват до довечера най-късно. Мерси предварително. Имат си условия и всичко. :)
http://www.album.bg/girl97/images/28459177/ Тук са задачите. Мерси много. И моля Ви възможно най-бързо.

Chacho
09-16-2011, 14:04
5 задача:

а) 4х+8=4х+4.2 = 4(х+2)

б) 3x

Bambit0
09-17-2011, 20:21
Добър вечер. Ще помоля за решението на 3 задачки. Мерси много предварително. Моля ви опишете ги. Ре шила съм ги, почти всички но искам да ги сверя, понеже ще ми проверяват домашното. Моля за подброното решение на задачите. Офф, нещо параметричните ми се губят незнам защо. :D :( Задачите са за 8 клас преговор на 7 ми клас. http://www.album.bg/girl97/images/28464450/ - Трябват ми 4, 5 и 7. Моля ви запишете ги и с интервали, за да ги сверя.

Chacho
09-17-2011, 21:07
4 задача

а) х+а=8, х=8-а

б) ах=8

При а=0 няма решение.
При а=/=0, х=8/а

в) (а-8 )х=7

При а-8=0 няма решение. Демек при а=8 няма решение.
При а=/=8, х=7/(а-8 )

г) (а-7)(а-2)х=(а-7)

1 случай:
а-2=0, тоест а=2
-5.0.х=-5
0.х=-5, няма решение

2 случай:
а-7=0
а=7
0.5.х=0
0.х=0
Всяко х

3 случай:
а=/=2 и а=/=7

х=(а-7)/(а-7).(а-2) = 1/(а-2)
5 задача


а)5-0>2, демек 5>2. Вярно е

б)0.7>7, демек 0>7. Не е вярно7 задача:

а)

х

Chacho
09-17-2011, 21:21
Хахахахаха. То отнема по-малко време да решиш задачите, отколкото да правиш толкова акаунти. :D

Anonimen05
09-17-2011, 21:52
Хахахахаха. То отнема по-малко време да решиш задачите, отколкото да правиш толкова акаунти. :D

Наистина съм си ги решила. Просто имам 2 регисрации и не съм обърнала внимание от коя ги пускам. Не съм искала да злоупотребя. Извинявам се много. Простете ми. Просто не ползвам много сайта и затова. Настина съжалявам отново. Моля ви, не е било нарочно. Взех си поука. А иначе 4та не съм я решила, а на 7та получих a) x принадлежи (- безкрайност до 3) б) x принадлежи (- безкрайност до 3) в) x принадлежи от [3 до +безкрайност, но тук мисля, че при 3 е квадратна скоба. г) x принадлежи от [4 +безкрайност) Дори и да са ми вярни пак ще помоля за решението подробно. А на 5та a) получих, че 0 е решение, а на б) че 7 не е решение, но не ми беше много ясно и ще ви помоля да я напишете. Ужасно много се извинявам на всички. Моля да ми простите, ще се поправя обещавам. И ще съм ви благодарна, ако ми помогнете. Математиката не ми е силната старана, а ще ни проверяват домашното. Благодаря ви много предварително и пак се извинявам много. Простете. :(

Phonique
09-17-2011, 21:56
Добър вечер. Ще помоля за решението на 3 задачки. Мерси много предварително. Моля ви опишете ги. Ре шила съм ги, почти всички но искам да ги сверя, понеже ще ми проверяват домашното. Моля за подброното решение на задачите. Офф, нещо параметричните ми се губят незнам защо. :D :( Задачите са за 8 клас преговор на 7 ми клас. http://www.album.bg/girl97/images/28464450/ - Трябват ми 4, 5 и 7. Моля ви запишете ги и с интервали, за да ги сверя.

Вие ако на това се затруднявате горко ви по нататък... :razz:

Chacho
09-17-2011, 21:59
Хахахахаха. То отнема по-малко време да решиш задачите, отколкото да правиш толкова акаунти. :D

Наистина съм си ги решила. Просто имам 2 регисрации и не съм обърнала внимание от коя ги пускам. Не съм искала да злоупотребя. Извинявам се много. Простете ми. Просто не ползвам много сайта и затова. Настина съжалявам отново. Моля ви, не е било нарочно. Взех си поука. А иначе 4та не съм я решила, а на 7та получих a) x принадлежи (- безкрайност до 3) б) x принадлежи (- безкрайност до 3) в) x принадлежи от [3 до +безкрайност, но тук мисля, че при 3 е квадратна скоба. г) x принадлежи от [4 +безкрайност) Дори и да са ми вярни пак ще помоля за решението подробно. А на 5та a) получих, че 0 е решение, а на б) че 7 не е решение, но не ми беше много ясно и ще ви помоля да я напишете. Ужасно много се извинявам на всички. Моля да ми простите, ще се поправя обещавам. И ще съм ви благодарна, ако ми помогнете. Математиката не ми е силната старана, а ще ни проверяват домашното. Благодаря ви много предварително и пак се извинявам много. Простете. :(


E добре де, нали ти ги реших подробно?

Anonimen05
09-18-2011, 08:57
Благодаря много. :-) и пак съжалявам.

lovehurts95
09-19-2011, 15:38
Искам да попитам какъв материал се учи в 10 клас по математика? На геометрия или алгебра се набляга?

Chacho
09-19-2011, 15:44
Еми и на двете.

Ето това намерих: http://www.znam.bg/zmonres/edu/Matematika%2010_ORAK/math10/sydyrj.htm


Общо взето са важни неща, но степени, логаритми и тригонометрия са изключително важни.

lovehurts95
09-19-2011, 15:47
Еми и на двете.

Ето това намерих: http://www.znam.bg/zmonres/edu/Matematika%2010_ORAK/math10/sydyrj.htm


Общо взето са важни неща, но степени, логаритми и тригонометрия са изключително важни.

МЕРСИ! (:

Anonimen05
09-19-2011, 20:22
Здравей. Ще помоля пак за малко помощ. Ето тези са задачките 2,3,6,11. Това е част от решението на 2ра. Поне така мисля, че трябва да е. http://www.album.bg/girl97/images/28474191/. Ето ги и другите задачи, за които ще помоля да бъдат решени.- http://www.album.bg/girl97/images/28474192/. Има и още нещо решавахме една задача в час. Всичко Ок, ама за домашно ни остана едно доказателсто и незнам как да го направя. Това е задачата-http://www.album.bg/girl97/images/28474193/ Трябва да докажа, че HPDC е правоъгълник. Благодаря предварително. Моля да се решат подробно. Мерси и лека вечер. :-)

Chacho
09-19-2011, 21:44
Задача 2:

http://prikachi.com/images/500/3839500X.jpg

<A1AB=<DCC1=алфа (кръстни)

<BAC=алфа/2

<DCA=алфа/2

<BAC=<DCA, което ги прави кръстни ъгли => BA||DC


Задача 3:

http://prikachi.com/images/513/3839513L.jpg

Както си си я решила ти. Накрая за да намериш отношението, търсиш:

135/105 = 27/21 = 9/7Задача 6:

http://prikachi.com/images/522/3839522g.jpg
Нека:
AB=BC=CA=a
АМ=BN=CP=x

Тогава:
MB=NC=PA=а-х

От това, че АВС - равностранен, имаме че <А=<В=<С=60 градуса.

Триъгълниците PAM, МBN и NCP са еднакви по първи признак:

1.AM=BN=CP
2.MB=NC=PA
3.<A=<B=<C

От еднаквостта следва, че PM=MN=NP => MNP - равностранен.Задача 11:

http://prikachi.com/images/537/3839537e.jpg

Означаваме AD=BC=x, за удобство.

Ще докажем, че триъгълниците ADD1 и BCC1 са еднакви:

1.AD=BC
2.DD1=CC1=h
3.<ADD1=<BCC1=90-60=30градуса


Така получаваме AD1=BC1

Тъй като DD1C1C е правоъгълник (виж доказателството на следващата задача), то CD=C1D1=b

AD1=BC1=(AB-C1D1)/2 = (a-CD)/2 = (a-b)/2

От ADD1 - правоъгълен с ъгъл 30 получаваме АD=2AD1 = a-b

За периметъра имаме:

Раbcd=CD+AB+2AD = CD+(AD1+D1C1+C1B)+2AD = b + (a-b)/2 + b + (a-b)/2 + 2.(a-b) = 2b+3(a-b) = 2.6 + 3.8 = 12+24=36cm
Задачата, в която НРDC е правоъгълник:

Доказателство:

<AHD=<HPC=90 (кръстни ъгли) => DH || CP

От това, че АВСD е трапец => CD || HP

Значи DHCP е успоредник. Но тъй като DHP = 90, значи DHCP е успоредник с прав ъгъл, което означава, че DHCP е правоъгълник.Лека вечер! ;)

linzer
09-20-2011, 06:17
Много ще съм ви благодарна,ако ми помогнете! :)


http://i52.tinypic.com/11qrcea.jpg

Chacho
09-20-2011, 10:02
а)√18 + √32 -√50 = √2.3.3 + √4.4.2 - √2.5.5 = 3√2 + 4√2 - 5√2 = 2√2

б)4√18 - 9√8 + √50 = 4.3√2 - 9.√2.2.2 + 5√2 = 12√2 - 18√2 +5√2 = -√2

в) √(9-4√2).√(√32 + 9)=√9-4√2).√(9+4√2) = √(9-4√2)(9+4√2) = √81-32 = √49 = 7

д)(√7+√11)(11-√77) = (√7+√11)(11-√7√11)=(√7+√11).√11.(√11-√7) = √11.(11-7) = 4√11

ж)(3√5-6√2)(√5+2√2) = 3(√5-2√2)(√5+2√2)=3(5-8)=-9
a)3b

Phonique
09-20-2011, 11:55
Абе хора,каква беше теоремата на Талес?Бих потърсила в Гугъл,но нета ми е слаб и не може да зареди ... :-o :-o

Chacho
09-20-2011, 13:04
http://prikachi.com/images/727/3840727D.jpg

Нека А1В1 и А2В2 са успоредни. Тогава имаме следните равенства:


ОА1/ОА2 = ОВ1/ОВ2 = А1В1/А2В2http://prikachi.com/images/737/3840737N.jpg

Отново, нека А1В1 и А2В2 са успоредни. Тогава са в сила следните равенства:

A1O/OA2 = B1O/OB2 = A1B1/A2B2

Мързи ме да я доказвам, но ако държиш ще я разпиша.

Phonique
09-20-2011, 13:54
Благодаря.... колко време я мислих,а то какво било.. . :?

kokacola
09-20-2011, 15:59
А на мен можете ли да ми помогнете с доказването на една теорема от граници на тригонометрични функции. Теоремата е:
limcosx=cosa
x->a
Ще съм ви много благодарна.

Chacho
09-20-2011, 17:40
Първо, баш не ме бива по тия доказателства, макар че преди две седмици се явявах на изпит, но ще се опитам. Общо взето съм попреписал една от лемите от учебника в случая, с малки промени за конкретната задача:


limcosx=cosa
x->a

Функцията cosx e се разбива на две монотонни функции и дефиниционната й област D е интервал, (ще разгледаме само [-п/2;п/2]останалото е аналогично). За удобство полагаме f(x)=cosx. Точка а е вътрешна за дефиниционната област или десен край. Разглеждаме множеството {f(x) | x E [-п/2;0], x<a}, което е ограничено отгоре. Полагаме L=sup{f(x) | x E [-п/2;0], x<a}. Tъй като фукцията е монотонно растяща в този интервал, ще покажем че:
limf(x)=L
x->a-0

Взимаме произволно p>0. Тъй като числото L-p не е горна граница на разглежданото множество, то можем да намерим такава точка х1 Е D, x1<a, че L-p<f(x1). Но тогава за х Е (х1,а) имаме L-p<f(x1)<=f(x)<=L, което показва, че:

limf(x)=L
x->c-0

Аналогично, ако с е вътрешна или ляв край: f(c+0)=inf{f(x) | x E [-п/2;0], x>a}


Случаят с монотонно намаляващата част на функцията в дефиниционната област [0;п/2] също е аналогичен.

С това доказваме:
limcosx=cosa
x->a


Ето и доказателство с едно от следствията от горното доказателство:

Tъй като за всяка точка от D e изпълнено f(c-0)=f(c+0), то f(x) е непрекъсната и от дефиницията за непрекъснатост и дефиницията на Хайне за граница на функция следва директно:

limcosx=cosa
x->a

boom29
09-21-2011, 17:28
http://prikachi.com/images/406/3844406i.png

Chacho
09-21-2011, 17:49
x

BrainlessROCKBABY
09-22-2011, 09:48
help :D
x2 + (x/(x-1))2=3

чрез полагане ;д

тва "2" е на квадрат ;р

Chacho
09-22-2011, 11:37
Сигурна ли си, че не е 9 отдясно?

x2 + (x/(x-1))2=9

MishkaHristova
09-22-2011, 14:54
Някой ще ми обясни ли за ирационалните и рационалните числа...? Много съм изостанала с материала, така чеее... :( :( :(

mlakniwe2
09-22-2011, 15:03
Някой ще ми обясни ли за ирационалните и рационалните числа...? Много съм изостанала с материала, така чеее... :( :( :(

Мисля, че рационалните са дробите, а ирационалните са корените
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D 0%BB%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D 0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BEИ аз искам малко помощ-прайм преговор от миналата година, а аз нищо не помня и тъз ни дава някви задачи да решаваме, а аз си няям представа как ще стане помня, че имаше някви формули, но само тва...

Например докажете тъждеството

tgx/1-tg^2x-1 . cotg^2x-1/cotgx=1 :-o

Chacho
09-22-2011, 16:06
Първите числа, с които сме започнали да работим са естествените числа N. Те са 1,2,3,4,.... Мотивирани са от броенето, тъй като много преди да се замислим за същността им, сме брояли.

Лошото е, че задачи от типът:

х+2=1 не можем да ги решим с целите числа.


Следващите числа, които сме добавили, са отрицателните и нулата. Заедно с естествените числа, те съставят множеството на целите числа Z.

Така вече сме намерили решението:

х+2=1
х=-1


Ами какво правим, ако умножаваме числа? Как ще решим:

х.3=4

Тук идва моментът за създаване на множеството от рационалните числа Q. Всяко рационално число е от вида:

m/n, където m и n са цели числа. Това ни дава възможност да решим

х.3=4
х=4/3

Една торта и едно резанче, което е толкова голямо, че ако добавим още две такива, ще получим още една цяла торта.

Рационалните числа имат и още начини за представяне освен 2/3, 5/7

0,25 е рационално число. Това представяне се нарича десетична дроб.

Как се записват десетичните дроби в обикновени дроби? Преписваме числото без запетаята и го делим на "1 с толкова нули, колкото цифри има след запетаята". Така: 0,25 = 25/100

Обратно, от обикновената дроб m/n можем да получим десетична, като разделим m на n.

Има още един вид рационални числа. Десетичните периодични дроби.

0,333333333333... и т.н. е рационална периодична дроб. Записваме 0,(3)

0,444333333333... също е такава дроб. Записваме 0,444(3)

0,125125125125125125.. също е такава, записваме 0,(125)Но, рационалните числа не ни дават възможността да решим уравнения от вида:

x

Anonimen05
09-23-2011, 13:07
Ще съм много благодарна, ако ми помогнете за тези задачки. Ще помоля за подробни решения и ако може чертеж. http://www.album.bg/girl97/images/28489028/- Трябват ми задача 3, 4, 6, 7, 8, 9 11, 12. Благодаря Ви много предварително.

MishkaHristova
09-23-2011, 14:02
Мерси Чачо :D :grin:

SmilezZz
09-23-2011, 14:29
[color=indigo][i]8x

Djuff
09-24-2011, 14:47
-10+2*|2x-5|=0
----
5*|x-1|+4|3x-3|=18
----
(у+1)на втора + у (1+у)<2*(у-1)(у+1)
----
1 1 1
-- (у+1)+ -- (5у-3) > 3 - -- (у+2)
2 4 = 3


моля ви помощ тъпа съм :D

Djuff
09-24-2011, 15:31
^благодаря

joannalof
09-24-2011, 17:19
Моля ви помогнете ми с тези задачи за входното ми :( 8 клас съм. Ще съм ужасно благодарна,ако обясните как се решават! :(

В тр.ABC ъглите a:b:g=3:1:8. Симетралите на страните АС и ВС пресичат страната АВ съответно в точките M и N.Ако лицето на тр.АМС е равно на 40см,лицето на тр.АВС в квадратни сантиметри е:
а/20; б/40; в/80; г/160;

В тр.ABC ъглите a:b:g=8:5:7 и ВВ1 и СС1 са височини (В1 е АС, С1 е АВ).
Намерете големината на ъгъл СС1В1 в градуси.

BrainlessROCKBABY
09-24-2011, 17:43
Сигурна ли си, че не е 9 отдясно?

x2 + (x/(x-1))2=9

ми не е 9.. селските задачи на математичката ;х;х;х

skate
09-24-2011, 18:31
майка й стара на математиката

therichbitch
09-24-2011, 19:18
http://prikachi.com/images/836/3856836Z.jpg
Sorry за калпавия чертеж.

therichbitch
09-24-2011, 20:06
Хехх, отдавна ми беше 7и клас, вече не помня кое кога се е учило, но щом казваш :)
Ние корените май бяхме ги учили в 7и клас вече.. :-o ама може и да се бъркам

П.П. aras97, от кое у-ще си?

therichbitch
09-24-2011, 20:27
И аз съм от там, затова попитах :-D
Не, преди това не съ била с математическа, значи сигурно се бъркам. nvm
Хайде, стига толкова спам :)

vakanciqta
09-25-2011, 00:02
От първа немска е

Chacho
09-25-2011, 10:51
help :D
x2 + (x/(x-1))2=3

чрез полагане ;д

тва "2" е на квадрат ;р

Вярно не е 9. Опитах по няколко начина, но не ми излиза с полагане. Ако намериш решението, ще го качиш ли?

starr21
09-25-2011, 14:34
Може ли (извинете ако е питано,но не ми се търси ;( ) да ми напишете формулите по алгебра от 7 клас тъй като на входното ще ги има а аз тетрадката не мога да си я намеря и полудявам .. Благодаря много :) :-)

Chacho
09-25-2011, 14:44
Формулите за съкратено умножение?

(a+b)

therichbitch
09-25-2011, 14:49
Че има корени, има- та даже 4, но 2 от тях са комплексни:)
BrainlessROCKBABY, кой клас си?
Я провери пак дали така изглежда уравнението :)
http://prikachi.com/images/778/3859778L.jpg

Btw, с 9 на мен ми се получават пак 4 решения (тук само реални), ама са някви огромни корени..

starr21
09-25-2011, 14:49
ДАААА Мнооогоооооо ви благодаря :grin: Мноого :-)

vakanciqta
09-25-2011, 14:55
Така , за доMашно имах 50 задачи от които не успях да реша само тези :
1. Решете неравенствата :
a) |2x|<=1 ( по-голямо или равно Ha 1)
b) |x|>=3
2. Решете системата :
a) |x-y=3
|2y-2x=-3
3. Всички решения на уравнението (x-3)

Chacho
09-25-2011, 15:05
Че има корени, има- та даже 4, но 2 от тях са комплексни:)
BrainlessROCKBABY, кой клас си?
Я провери пак дали така изглежда уравнението :)
http://prikachi.com/images/778/3859778L.jpg

Btw, с 9 на мен ми се получават пак 4 решения (тук само реални), ама са някви огромни корени..

Не е с 9, мислех че е реципрочно, но има проблем и с един знак. Ето до къде стигнах:


x

vakanciqta
09-25-2011, 15:22
Няма ли някой да ми обърна внимание .. Хора моля ви

RainbowGirl
09-25-2011, 15:25
Писах в темата за осми клас, но ще помоля за помощ и тук. Стигам до някъде и зациклям.. 8-)
http://prikachi.com/images/668/3859668w.jpg

vakanciqta
09-25-2011, 15:57
Супеееррр многоооо тиии благодаряяя ! :grin: :grin:

therichbitch
09-25-2011, 16:08
^ Второто неравенство е: ь∈(-∞;-3)∪(3;+∞)
RainbowGirl,кое от всичките? Тъй като все си мисля, че повечето въобще не си правите труда дори да ги погледнете, а само ги поствате, ще си хвана едничко и това е последното:)

http://prikachi.com/images/161/3860161L.jpg

П.П. Chacho, ще си напиша на чисто решението и ще го постна :)

Chacho
09-25-2011, 16:17
В доказателството на ritchbitch няма абсолютно никакви грешки, но сигурно не са учили индукция. Ето една алтернатива с материала от квадратни тричлени:

3n

therichbitch
09-25-2011, 17:41
Ето я прословутата задача 8-)
http://prikachi.com/images/712/3860712n.jpg

BrainlessROCKBABY,кажи на учителката си по математика да гледа какви задачи ви дава, виж, че даже и ние се озорихме малко или мн ;\

LoupGarrou
09-25-2011, 17:45
^ Да ви имам проблемите, не можете да се разберете по кой начин да се реши задачата, а аз обикновено се моля да успея да реша ... по който и да е начин ... :D

Иначе като чуя "... тази задача може да се реши така ... А може и така ... Или пък така ..." и направо :shock: . Що се отнася до математиката в главата ми е голяма каша и без да се добавят алтернативни методи за решение. Затова научавам един, обикновено най-традиционния и дълъг, и си карам с него като малоумните. И накрая се чудя защо времето не ми стига :lol: .

joannalof
09-25-2011, 18:16
Моля ви помогнете ми с тези задачи за входното ми :( 8 клас съм. Ще съм ужасно благодарна,ако обясните как се решават! :(Присъединявам се към групата 10 клас съм :) Всички казват,че тази година ще е доста трудно :( има ли някой който ще е по учебника математика на архимед второ равнище ?
И последно сега кой клас си :? Ние тука си бистрим задачата ти с лицето като за осмокласник, който не е учил ни Питагорова теорема, ни корени и трябва да я реши със знания от 7 клас . Ти обаче се оказваш 10 клас, при това с учебник второ равнище. Предполагам, че иде реч за профилирана подготовка и по-високо ниво по математика.
Мега "странни" неща се случват тука.Потребители имат по два профила.И от всеки пускат различни задачи. Други пък едновременно са в 8 и 10 клас.

Ай да не ме нападаш веднага :o Аз и сестра ми пишем от един профил,аз съм 10,тя е 8ми.Не успях да и помогна с нейната задача,за това я пуснах тука.Егати хиените :-o
И да в математическа гимназии с интензивно изучаване на математика.Задача ми се стори такава,че не може да се реше със знания на седмокласник.

joannalof
09-25-2011, 21:01
Аре пък ти да не ми викаш хиена, става ли. Явно това е нещо като благодарност за това , че се помъчих над задачата ти или тая на сестра ти, все тая, написах ти отговора и си направих труда да ти обърна внимание за грешното й условие, ако е за 8 клас. Не точно грешно условие, но вероятно търсенето на лицето на друг триъгълник, не на упоменатия АВС.Мнооого хиенско от моя страна беше да помогна, сори... :lol:
За опита да решиш,браво.Но да ми следиш мненията и да ме цитираш,нападаш без причинаа??Правилно е написано условието,явно грешката е от сборника.
И да,повечето във форума се държат като хиени,намират винаги за какво да се заядат и да ти обяснят колко тъп си.

Chacho
09-25-2011, 21:14
Което е много по-добре от това, в живота да се държат като хиени и да те солят. И арас97 пак се държи културно, просто изказва лично мнение. Някои директно бихме взели солницата.

therichbitch
09-25-2011, 21:56
Оу какви спорове са се разразили тук. :-o
Йоанке, никой не те напада, момичето просто ти каза, че е странно да си ту 8, ту 10 клас.. причината за което вече я разбрахме. (евентуално)

П.П. Чудя се на майка ми и баба ми кой им е решавал задачите, като не е имало форуми...Хем търсите помощ за елементарни при това задачи, хем с рогата напред. Е, не става, мама му стара. Имайте поне малко уважение към доброволния труд на другите, които с нищо не са ви длъжни.

therichbitch
09-25-2011, 22:14
В немската (поне при нас беше така) нещата стоят така:
ИЗбереш ли математика, в 11 клас имаш 2ч повече на седмица, обикновено в петък и минават доста лежерно
ИЗбереш ли литература, това същото с 2та часа важи за литературата (само че не толкова лежерно)
И в двата случая в 12и клас имаш 2ч повече литература (които са си задължителни), така че не се прецаквай да избереш нея, защото за тези 2 години ти се събират по 4ч допълнителни
Уфф, малко объркано го обясних, дано си разбрала
П.п. Ние в профилните часове по мате "се занимавахме" само със стереометрия.
Зависи също дали си Sprach или Leistung, май че процедурата е различна:)

BrainlessROCKBABY
09-26-2011, 10:21
help :D
x2 + (x/(x-1))2=3

чрез полагане ;д

тва "2" е на квадрат ;р

Вярно не е 9. Опитах по няколко начина, но не ми излиза с полагане. Ако намериш решението, ще го качиш ли?

готово ;д че и без това ми трябваше за входното
всъщност числото накрая няма значение :р

x2+(x/(x-1))2=3
http://prikachi.com/images/496/3862496c.jpg

Chacho
09-26-2011, 11:08
Мхм. Мерси за решението.

Sen0rita
09-26-2011, 11:21
Хей :) Ето няколко задачки,които ОТНОВО ме затрудняват.. пуста математика :х
1. x(x-1)+2(x-2)=x^2
2.(x-2)(x+1)=0
3.x^2+3x=0
4.9x^2-25=0
5.|x+2|-4=0
6.|(x-1)^2-(x+1)^2|=4

Chacho
09-26-2011, 11:41
1.
x(x-1)+2(x-2)=x

Sen0rita
09-26-2011, 12:07
Благодаря,Чачо! Скоро пак ще пиша :D :X

BrainlessROCKBABY
09-26-2011, 13:21
Мхм. Мерси за решението.

Ми сама я постнах, сама си я реших XDDDD

leimmortalle
09-26-2011, 16:45
мерси

NarutoShippuuden
09-27-2011, 13:00
Проверете тъждество л е равенството:

p(+3)-p-3=(p+3)(p-1)

Докажете, че равенстворо не е тъждество
5(x-3)-x=3(x-5)

Докажете тъждествата

6-(x+3)(x+2)=-x(x+5)
(2-y)(y-2)=4(y-1)-y на 2ра степен

плс хелп

Sen0rita
09-27-2011, 13:14
Хей! Отново съм аз ;д

1. x-3 върху (незная как да го направя) 2 + x-2 върху 3=1/6
2. (3 втори x +5) (4 трети x +2 пети)=0
3. 3x(x-1) +x (5-2x)=0
4.x^2-8x_16=0
5.2x^2+5x+3=0
6.|x-2| +4=0
7.|-2x+4|=2 |2x-4| -1
Благодаря! Вече трети път пиша тук,незная какво ще правя на входното,много ми е притеснено ии :x Извинявам се,но иначе освен 2 на входното ще имам и забележки за ненаписани домашни... :(

gabriela11
09-27-2011, 15:30
http://prikachi.com/images/593/3866593N.jpg

leimmortalle
09-27-2011, 16:29
http://img3.imageshack.us/img3/4691/mathgz.png

Ако не се бъркам така се решава. Ако е грешно сори.. И чертежа ми не е верен.

therichbitch
09-27-2011, 19:14
Sen0rita, нали миналите 2 пъти ти ги решиха задачите, как имаш забележки:) Ще ме извиняваш, ама при квадратните ти уравнения само трябва да се замести по формулата :)
http://prikachi.com/images/751/3867751T.jpg

vakanciqta
09-27-2011, 19:39
Хора , здравейте адски много ме затрудняват следните задачи :
1) Ако AN=NB и AM:MB=1:3 , то MN:AB е равно на ??
2) В триъгълник АБЦ точката О е центърът на описаната окръжност . Ако ъгъл АЦБ=70 (градуса) ,то мярката на ъгъл АОБ е равна на .. ?
3) В триъгълник ABC : AC=BC и <) CAB=65 .Ако Н е ортоцентърът на триъгълника ,мярката на <) АНВ е равна на .. ?
Много моля за помощ .. Ах математика ..

therichbitch
09-27-2011, 20:25
http://prikachi.com/images/63/3868063e.jpg

LoupGarrou
09-28-2011, 06:27
Therichbitch, на какво правиш чертежите, пишеш решенията ?

BrainlessROCKBABY
09-28-2011, 14:00
ако някой я реши, ще го призная :D
http://prikachi.com/images/614/3869614z.jpg

:lol:

therichbitch
09-28-2011, 14:02
therichbitch, на Чачо отдавна съм му фенка.Сега вече съм и твоя фенка. :)
След завършването на зелената клетка :-D , нещо свързано с математика ли следваш?Сори за любопитството, ама не е с лошо, тъкмо напротив.

Е, реших да не тръгвам по пътя на чистата математика... Икономика следвам с немски (не исках да си губя езика). Тази година само имахме математика, повече няма да имаме и бих казала, че не беше много навътре в материала- всичките неща без последния раздел бяхме ги учили в клас. :)
"клетка" е само ако си ластик :lol:
LoupGarrou, ами различно :-D Понякога на word и после правя screenshot, понякога на paint... както дойде. Защо, какво им е? :D

therichbitch
09-28-2011, 14:04
ако някой я реши, ще го призная :D
http://prikachi.com/images/614/3869614z.jpg

:lol:

Ти сега ще ни изпитваш ли? :D АКо наистина ти трябва, ще се пробвам, но ако е само за сеир (съдейки от поста ти), няма естествено 8-) 8-)

BrainlessROCKBABY
09-28-2011, 14:05
ако някой я реши, ще го призная :D
http://prikachi.com/images/614/3869614z.jpg

:lol:

Ти сега ще ни изпитваш ли? :D АКо наистина ти трябва, ще се пробвам, но ако е само за сеир (съдейки от поста ти), няма естествено 8-) 8-)

не, не е за сеир, като я прочетах и ми пролоша :D :D :D

therichbitch
09-28-2011, 16:03
http://prikachi.com/images/29/3870029D.jpg

therichbitch
09-28-2011, 16:18
^Правилно си се отказала, на мен не ми беше от кой знае каква полза и даже мисля, че по предмети като химия, физика и география шпраховете бяха много по- подготвени. Който се прецакал, прецакал, шанс :D
btw, на вас кой ви е по математика?

П.П. Имаше една, която бяха ни препоръчали, чертаеща всякакъв вид функции (понеже ние само с това си се занимавахме общо взето :lol: ), като се сетя името, щя е постна.

therichbitch
09-28-2011, 17:42
Хахх, тя ми беше в 8и клас..
"Е тва е цялата философия" като кажеше, ми бъркаше в мозъка :lol: но пък беше сравнително добра учителка :)
Хайде, стига толкова спам от мен, че..
Програмата, за която бях споменала, е fxgraph, не съм я ползвала, но мисля, че би свършила доста добра работа при изследване на функции :)

BrainlessROCKBABY
09-29-2011, 10:00
http://prikachi.com/images/29/3870029D.jpg

i worship you. :smt120 мерси

valio95
09-29-2011, 13:03
1. Намерете ъглите на равнобедрен трапец,бедрата на който са равни на малката основа,а диагоналите са равни на голямата основа

leimmortalle
09-29-2011, 15:29
http://img535.imageshack.us/img535/1842/mathsj.jpg

х2 е х на квадрат.

vakanciqta
09-29-2011, 18:38
Има едни задачки ,които просто не мога да ги реша а геометричните си нямам идея дори за чертежа . Задачите са следните :
1) Уравненията -х +х

wildheart
09-29-2011, 18:40
Някой може ли да ми помогне със следните системки (от материала за 9.кл)
1)
[i]| x

vakanciqta
09-29-2011, 19:58
3) Корен от : (2х-4 )- корен от (10-х) върху х на квадрат -8
* (целите скоби ca под корен)

Chacho
09-29-2011, 23:35
Шестте задачи на ваканцията:

[quote=vakanciqta]Има едни задачки ,които просто не мога да ги реша а геометричните си нямам идея дори за чертежа . Задачите са следните :
1) Уравненията -х +х

vakanciqta
09-30-2011, 07:09
Не сме учили още Питагоровата . АМА МЕРСИ АДСКИ МНОГО :grin:

Chacho
09-30-2011, 12:15
Чачо, и аз, и ти сме май недочели като хората 4-та задача.
Аз донякъде съм карала в правилната посока, докато съм упоменала, че центърът на описаната окръжност е пресечната точка на симетралите.И след това от вярното в разсеяността си съм тръгнала да решавам друга задача и съм намерила радиуса не на описаната, а на вписаната окръжност.
Ти пък си взел дадената дължина за дължина на страната на триъгълника, а тя по условие е на височината.Която си е и медиана, и ъглъполовяща и симетрала.И тогава просто R=2.9sqrt{3}/3=6sqrt{3}

Мда. Е, здраве да е.

DesireToFire
09-30-2011, 13:32
Не сме учили още Питагоровата . АМА МЕРСИ АДСКИ МНОГО :grin:
Взели сте корени, а не сте учили питагоровата теорема?! Кой клас си?

DesireToFire
09-30-2011, 19:21
Не сме учили още Питагоровата . АМА МЕРСИ АДСКИ МНОГО :grin:
Взели сте корени, а не сте учили питагоровата теорема?! Кой клас си?
Така е.Корените се учат в началото на 8 клас.Питагорова теорема и метричните зависимости в правоъгълен триъгълник, като си разглеждам сега учебника, се учат чак в края на девети. :)
о.О Ние си я ползваме редовно поне от 6. клас. Айде и да сме я взели по-рано от предвиденото съм убедена, че на изпита по математика в 7. доста задачи ги решавах така.

Chacho
10-01-2011, 01:50
9 клас се учци.... ....

meli2001
10-01-2011, 13:52
защо учите такива формули във училище?на мен ми изглеждат адски трудни,иначе аз съм добре,само малко ми е трудно да деля с милиарди :x

Chacho
10-01-2011, 13:56
защо учите такива формули във училище?на мен ми изглеждат адски трудни,иначе аз съм добре,само малко ми е трудно да деля с милиарди :x

А какви формули би трябвало да учим? И трудното причина ли е да не ни го дават?

candy111
10-01-2011, 14:49
Ako mojete da mi pomognete sus slednite zadachki .Blagodarq predvaritelno :-)
Декартово уравнение на права с ъглов коефициент с окръг L=1, алфа=120 градуса

2-та Намерете общото,декартовото и отрезово уравнение на права минаваща през точките М1 (1,-9/4) М2(8/3, - 1)
П.С като 9/4 и 8/3 са дроби :)

therichbitch
10-01-2011, 14:52
защо учите такива формули във училище?на мен ми изглеждат адски трудни,иначе аз съм добре,само малко ми е трудно да деля с милиарди :x
Ако Питагоровта теорема ти се струва трудна, не знам по нататък..лично мнение, че това е едно от най- лесните неща в цялата математика :)

therichbitch
10-01-2011, 15:24
Ako mojete da mi pomognete sus slednite zadachki .Blagodarq predvaritelno :-)
Декартово уравнение на права с ъглов коефициент с окръг L=1, алфа=120 градуса

2-та Намерете общото,декартовото и отрезово уравнение на права минаваща през точките М1 (1,-9/4) М2(8/3, - 1)
П.С като 9/4 и 8/3 са дроби :)

http://prikachi.com/images/42/3881042N.jpg
П.П.Наклонът на правата (m) е равен на tan ot ъгъла, който сключва с положителната част на Ох
Колко теми си пуснала? :-o

joannalof
10-01-2011, 16:27
http://prikachi.com/images/459/3881459N.png
някой може ли да ми помогне с тези системи? от преговора от 9кл са :)

DesireToFire
10-01-2011, 17:26
http://prikachi.com/images/459/3881459N.png
някой може ли да ми помогне с тези системи? от преговора от 9кл са :)
Учили сте да смятата с дискриминанта, нали?

therichbitch
10-01-2011, 17:52
http://prikachi.com/images/858/3881858u.jpg

therichbitch
10-01-2011, 18:28
Да, определено това горе е рационалният начин, но реших по бабешкия, тъй като на: "от това x^2+y^2+xy=13 към това (x+y)^2-xy=13" съм била свидетел как студенти не могат да го схванат и гледат като теле в железница (добра реклама им направих на моите колеги, ама факт :D )

LoupGarrou
10-01-2011, 18:32
Да, определено това горе е рационалният начин, но реших по бабешкия, тъй като на: "от това x^2+y^2+xy=13 към това (x+y)^2-xy=13" съм била свидетел как студенти не могат да го схванат и гледат като теле в железница (добра реклама им направих на моите колеги, ама факт :D )

Каква специалност си ? Тъй де, аз попринцип съм от тези, които са истинско бедствие по математика, ама това го схващам. И сега си чакам първата оценка (2) по математика на входното оО ... Предната година най-ниската ми оценка беше по математика и беше 4-ка, а тази година я почвам с двойка. Изобщо не разбирам как може нищо да не ми влиза в главата, при положение, че останалите предмети са ОК, ама факт.

Винаги е успокояващо да знаеш, че има и по-зле от тебе.

Anonimen05
10-01-2011, 20:19
Здрасти решила съм си всичко без 1 пример, но ще ви помоля да ми ги проверите. Става въпрос за корен квадратен. Мисля, че съм се справила. Не съм решила само пример 23. Може ли да ми го решите и да ми проверите останалите. Просто него не го разбрах, ако може да ми го обясните. Мерси предварително. :-) Ето ги и снимките с решенията. Вижте дали точно така се записват решенията, мисля че е така, ако не поправете ме моля. http://www.album.bg/girl97/images/28529273/
http://www.album.bg/girl97/images/28529266/
http://www.album.bg/girl97/images/28529260/
http://www.album.bg/girl97/images/28529251/
Мерси :-)

DesireToFire
10-01-2011, 20:27
Здрасти решила съм си всичко без 1 пример, но ще ви помоля да ми ги проверите. Става въпрос за корен квадратен. Мисля, че съм се справила. Не съм решила само пример 23. Може ли да ми го решите и да ми проверите останалите. Просто него не го разбрах, ако може да ми го обясните. Мерси предварително. :-) Ето ги и снимките с решенията. Вижте дали точно така се записват решенията, мисля че е така, ако не поправете ме моля. http://www.album.bg/girl97/images/28529273/
http://www.album.bg/girl97/images/28529266/
http://www.album.bg/girl97/images/28529260/
http://www.album.bg/girl97/images/28529251/
Мерси :-)
Изписвай корена над цялото число и си виж пак пример 11 :) И на 23. отговорът е 1,23 - логиката е като при 24. примерно.

Anonimen05
10-01-2011, 20:38
Да това ми е чернова и затова не съм писала корена, както трябва, а какво му е на пример 11 ?

joannalof
10-02-2011, 13:00
Моляя за помощщ :( Една от тези задача ще ми е на входното утре предполагам.

1.В окръжност с радиуст 12,5 е вписан равнобедрен триъгълник с височина към основата 16см.Намерете страните на триъгълника.

2.Около окръжност с радиус 1 е описан равнобедрен триъгълник с основа 3см.Намерете бедрото на триъгълника.

Като цяло ме затруднява намирате на радиуса на вписана и описана окръжност около равнобедрения триъгълник.Попринцип ползваме формулите за лице : S=pr, S=abc/4R

vakanciqta
10-02-2011, 13:06
Така , учителката като винаги ни задръсти от домашно .. Два дни решавам какво ли не .. Но на края вече следните задачи ми се опират :
1) Корените на уравнението : (x-√5)(x+√5)- 4(x-2) = 0 ca ??
2) Сборът на целите числа ,които са решения на неравенството x

therichbitch
10-02-2011, 13:32
http://prikachi.com/images/909/3884909L.jpg

vakanciqta
10-02-2011, 13:43
Може ли малко внимание да отделите и на мен ? :(

an0niimka
10-02-2011, 13:53
Аз не съм много добре с математиката.... :D Някой може ли да ми реши тази задача??

Дадено:
успоредник ABCD
ACxBD=O
Да се докаже, че:
1) триъгълник ABO e равен на триъгълник CDO
2) триъгълник AOD e равен на триъгълник BOC

an0niimka
10-02-2011, 14:48
Аз не съм много добре с математиката.... :D Някой може ли да ми реши тази задача??

Дадено:
успоредник ABCD
ACxBD=O
Да се докаже, че:
1) триъгълник ABO e равен на триъгълник CDO
2) триъгълник AOD e равен на триъгълник BOC
1. AB=CD=a
2. <BAC=<DCA=alfa(кръстни ъгли)
3. <ABD=<CDB=beta(кръстни ъгли)
ABO еднакъв на CDO

Второто подусловие - аналогично.

Много благодаря :-)

PePsItY95
10-03-2011, 12:23
Здравейте! :) Имам малко проблем със следните 2 задачи и ако може да ми помогнете.
1зад. Постройте графиката на функциите y=3x2(x е на втора степен) и y=4x2 (x е на втора степен) и проверете, че графиката на y=4x2 е над графиката на y=3x2
2зад. Без да построявате графиките на функциите:
а) намерете най - малката стойност на функцията y=100x2
б) намерете най - голямата стойност на функцията y=-100x2
Искам само да помоля ако може решението да е по - подробно. Мерси предварително.

mlakniwe2
10-03-2011, 13:55
Може ли някой да ми обясни кво е това граница, че не можах да го схвана, отсъствах когато сме го взимали, пък в уикипедията е обяснено много сложно и нищо не разбрах :-x за кво ги учим тез прстотии не знам

Anonimen05
10-03-2011, 17:54
Здравейте. Приятелят ми има една приятелка, която не може да си реши задачата. Прати ми я, но е на латиница, за което се извинявам. (6 na treta . 7 + 6 na chetvurta . 2) deleno na (36 na shesta . x) = -1 na treta . 1 devetnaista na -4 vurhu 3.2 Трябвало и до утре, а не може да си я реши. Ще бъда благодарна, ако помогнете.

theycanallgetfucked
10-03-2011, 18:51
От няколко часа се опитвам да реша домашното си и не мога да получа нищо.
Ще бъда много благодарна, ако някой ми помогне

Задачите са :
1) При ротация с център O, ъгъл 60градуса и положителна посока на въртене постройте образа на лъч

2) При ротация с център O, ъгъл 90градуса и отрицателна посока на въртене постройте образа на правоъгълен триъгълник ABC(ъгъл C=90гр)

3)Дадени са две точки M,P и окръжност k. Постройте успоредник MNPQ, ако върховете му N и Q лежат на k.

Благодаря, предварително!

Chacho
10-03-2011, 19:04
@theycanallgetfucked, кое те затруднява?

1. Драскаш един хоризонтален лъч надясно с начало точка О, мериш 60 градуса обратно на часовниковата стрелка и драсваш другото рамо.

2. Свързаш О с А,В и С и правиш същото, което и с лъча.

3. Начертай окръжност и две точки М и P върху нея. Начертай двата диаметъра през тези точки и ще получиш N и Q.

therichbitch
10-03-2011, 20:19
оо задачите за построение по принцип се описват...
theycanallgetfucked, на вас само ви искат да ги начертаете ли? тогава не е трудно, направи това, което Chacho ti каза

therichbitch
10-03-2011, 20:21
Може ли някой да ми обясни кво е това граница, че не можах да го схвана, отсъствах когато сме го взимали, пък в уикипедията е обяснено много сложно и нищо не разбрах :-x за кво ги учим тез прстотии не знам
Граница на редици ли, на функции ли.. те интересува?

Anonimen05
10-04-2011, 11:54
Много ви моля да ми помогнете, защото последния час г-жата не и остана време да ни обясни задачите, че имахме друга работа и неможа да си предаде хубаво урока. Миналия път всичко си разбрах, но този път не. Моля ви страшно много за помощ до края на деня. Моля Ви решете ги поздробно. Ще ви бъда ужасно благодарна. http://www.album.bg/girl97/images/28541699/ Не мога да се справя с 2а, б и в 3б и 4б. Много ще се раздвам, ако ми помогнете, защото с няколко мои съученички не можем да се справим, че г-жата нямаше време и се притесняваме. Много ви благодаря предварително. :-) Трябва ми спешно. :-)

mlakniwe2
10-04-2011, 15:44
Може ли някой да ми обясни кво е това граница, че не можах да го схвана, отсъствах когато сме го взимали, пък в уикипедията е обяснено много сложно и нищо не разбрах :-x за кво ги учим тез прстотии не знам
Граница на редици ли, на функции ли.. те интересува?


и на двете-тва го учим по ЗИПА :-o по принцип съм зле с математиката пък камоли със ЗИПА

Anonimen05
10-04-2011, 16:18
Помощ моля ви. :shock: :(

ivo432
10-04-2011, 16:57
Някой може ли да ми помогне със следната система (от материала за 9.клас)
[code]| (x-3)(y-x) = 0
| x

LoupGarrou
10-04-2011, 18:28
^ Това не може ли направо директно, тоест да пишеш
x-3=0
х=3

И после да заместиш в долния израз и да довършиш ?
Това ми дойде наум, де, ама не ме слушай, чакай някой друг да изкаже мнение ... :)

LoupGarrou
10-04-2011, 18:28
^ Това не може ли направо директно, тоест да пишеш
x-3=0
х=3

И после да заместиш в долния израз и да довършиш ?
Това ми дойде наум, де, ама не ме слушай, чакай някой друг да изкаже мнение ... :)

ivo432
10-04-2011, 18:32
Да, и аз затова се сетих, но прекалено късно. Мисля, че така се решава.
Благодаря ти за вниманието :)

Chacho
10-04-2011, 20:21
Може ли някой да ми обясни кво е това граница, че не можах да го схвана, отсъствах когато сме го взимали, пък в уикипедията е обяснено много сложно и нищо не разбрах :-x за кво ги учим тез прстотии не знам
Граница на редици ли, на функции ли.. те интересува?


и на двете-тва го учим по ЗИПА :-o по принцип съм зле с математиката пък камоли със ЗИПА

Първо ще ти обясня идеята за граница на редица.

Какво наричаме редица? Ако съпоставим на всяко естествено число (1,2,3,...) някакво реално число (а1,а2,а3,...), an ще наричаме редица от реални числа.

Да разгледаме редицата аn=1/n

a1=1/1=1
a2=1/2=0,5
a3=1/3=0,(3)
a4=1/4=0,25

Тази редица с нарастване на поредния номер на членовете се доближава към 0. Макар и за много големи номера на n да бъдат безкрайно близо до нулата, тези членове никога няма на практика да станат нула. Математиците имат нужда да опишат такива приближения на математически език, защото редица проблеми в тази наука са свързани с идеята за граница.


Съществуват и редици, които много приличат на горната, но с една малка разлика. С нарастване на номера на членовете те се доближават до дадено число от двете му страни. В горния пример на числовата ос те се доближаваха до нулата отдясно, но може да намерим случаи, в които се доближават ту отляво, ту отдясно. Ето как изглеждат нещата:

Случай 1:

___0__an____an-1_____an-2_________an-3___________1/3____________1/2______________1


Случай 2:


_____________an-3____an-1____0__an__an-2____an-4______a2___a1______


Такава редица също ще приемаме, че има граница нула. Но дотук нещата въобще не изглеждат на математически език. Математическата дефиниция на тази идея дължим на френския математик Коши, които успява да опише идеята за безкрайно малко разстояние между членовете и границата. След момент ще ти я дефинирам, само да припомня нещо:

|x|<a ,където а>=0, се решава така:

|х<a
|x>-a

Или иначе казано х принадлежи на интервала (-а;а)


Дефиниция на сходяща редица:

Една редица клони към числото А (има граница А), ако за всяко положително число E>0 можем да намерим число k, за което, ако n>k, имаме |an-A|<E. Такава редица наричаме сходяща.

Сега ще преведем това определение от китайски на български:

Нека разкрием модула |an-A|. По онова припомняне по-горе получаваме:

|an-A<E
|an-A>-E

|an<A+E
|an>A-E

Демек an принадлежи на интервала (А-Е;А+Е).

С други думи, колкото и малко число да извадим или прибавим към А, вивинаги ще можем да намерим номер n, за който от an нататък всички числа на редицата да се намират между А и А+Е или А и А-Е. (n>k просто означава, че не е нужно да важи за цялата редица, а е достатъчно само за "големите" n)


Последни две разяснения към идеята за граница на редица:

1. Очевидно една редица да е сходяща, означава извън всяка околност на А от вида (А-Е;А+Е) да имаме само краен брой членове (а в околността безброй много)

Така редицата 1000 , 100 , 900 , 252 , 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/5 , 1/6 ... също е сходяща и границата й е 0.

2. Разгледахме редици, които се доближават, но не достигат границата, които са доста интересни. Но самата дефиниция на сходящите редици казва, че редицата може както да се доближава, така и да достига границата си.

Затова редицата 1,1,1,1,1,1,1.... също е сходяща с граница 1. Редицата 4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-2,-2,-2,-2,-2,-2,-2,.... също е сходяща с граница -2.Това е за мен по-сложната част от теорията за граница на редица, натам нещата стават по-лесни за схващане, според мен. Границата на редицата се бележи:

lim an = A

Границите можем да ги събираме, изваждаме, умножаваме и делим.

Ако lim an = A и lim bn = B, тогава:

1.lim an+bn = A+B
2.lim an.bn = A.B
3.lim an/bn = A/B (Разбира се, В=/=0)

Chacho
10-04-2011, 21:38
Ако за всяко Е>0 можем да намерим естествено число k, такова че при n>k да имаме an>E, то казваме, че редицата an клони към +безкрайност.

(За всяко положително число можем да намерим пореден номер k, че от k нататък членовете да са по-големи от това число.)


Ако за всяко Е<0 можем да намерим естествено число k, такова че при n>k да имаме an<E, то казваме, че редицата an клони към -безкрайност.


И като казахме какво са редици, клонящи към +безкрайност и -безкрайност, редно е да напишем и следните свойства:

Нека lim an=+безкрайност, limbn=b

lim an+bn=+безкрайност
lim an.bn=+безкрайност, ако b>0
lim an.bn=-безкрайност, ако b<0
lim an.bn=неопределеност, ако b=0
lim an/bn=+безкрайност, ако b>0
lim an/bn=-безкрайност, ако b<0
lim bn/an=0

Ако an=+безкрйаност bn=-безкрайност, то an-bn и an/bn също са неопределени.

Така имаме, че 3+безкрайност=+безкрайност и -4.(+безкрайност)=-безкрайност.Границите на функции можем лесно да и дефинираме чрез граници на редици. Ако припомним набързо какво е функция, нещата стават ясни много бързо.


Казавме, че имаме функция или изображение на множеството Х в множеството Y, ако по някакво правило на всеки елемент от Х съпоставяме елемент от Y. X наричаме дефиниционно множество, а Y - множество от функционални стойности.

Нека са дадени множествата Х={1,2,3,4,5,6} и Y={1,4,9,16,25,36,45}

Като напишем правилото y=f(x)=x

mlakniwe2
10-07-2011, 13:30
Горе долу ги разбрах, но има и задачки, които ме затрудняват инъче не са толкова трудни

Малко помощ за 2 задачки :-o

http://prikachi.com/images/822/3900822p.jpg

ve6ti4kata1994
10-07-2011, 19:59
Горе долу ги разбрах, но има и задачки, които ме затрудняват инъче не са толкова трудни

Малко помощ за 2 задачки :-o

http://prikachi.com/images/822/3900822p.jpg

На мшстото на Х мислено заместваш с 4(с това към което клони Х) и пресмяташ, както в първата задача, а ако при заместването ти се получи 0 върху 0 трябва да ги опростиш някак та да се сакратят и после пак заместваш и готово

http://prikachi.com/images/382/3902382p.jpg

П.П. въобще не ме бива с обясненията така не се учуджам ако не съм била от полза :oops:

Chacho
10-07-2011, 20:10
ve6ti4kata ги е решила. Само да подчертая, че преди да сте заместили навсякъде трябва да се пише limx->4 (или съответно към колкото клони). Нищо, че е дребна подробност, доста точки отнемат за това.

Chacho
10-07-2011, 20:17
[quote=ivo432]Някой може ли да ми помогне със следната система (от материала за 9.клас)
[code]| (x-3)(y-x) = 0
| x

Chacho
10-07-2011, 20:31
За границите на функции, стандартни методи за решаване в гимназията са:

1 - директно чрез заместване, ако е възможно.
2 - ако се получава неопределеност чрез 1:
2.1 - Разлагане на прости множители
2.2 - Когато има ирационална дроб, рационализираме знаменателя
2.3 - Когато имаме многочлен върху многочлен (дроб) и х клони към +/-безкрайност, изнасяме най-високите степени пред скоби и съкращаваме.
2.4 - Използвайки основните граници (например limx->0(sinx/x) = 1)
2.5 - Нещо друго, за което не се сещам в момента
2.6 - Комбинация от горните

Ето един пример за 2.3 (Границата ще е при х->+inf, но ще го пропусна това, защото във форума няма как да го запиша като хората)

lim(x

Chacho
10-07-2011, 21:11
Здравейте! :) Имам малко проблем със следните 2 задачи и ако може да ми помогнете.
1зад. Постройте графиката на функциите y=3x2(x е на втора степен) и y=4x2 (x е на втора степен) и проверете, че графиката на y=4x2 е над графиката на y=3x2
2зад. Без да построявате графиките на функциите:
а) намерете най - малката стойност на функцията y=100x2
б) намерете най - голямата стойност на функцията y=-100x2
Искам само да помоля ако може решението да е по - подробно. Мерси предварително.

Предполагам, че си минал квадратни уравнения. Те имат вида у=aх

LoupGarrou
10-08-2011, 12:44
А с едни задачи по физика ще успеете ли да се справите ? :)

Chacho
10-08-2011, 12:46
Не ми е толкова добра физиката, колкото математиката, но може да пробвам.

LoupGarrou
10-08-2011, 17:06
Задачата е следната:

Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия 3,6 еV. Колко е отделителната работа за веществото, с което е покрит катодът, ако спирачното напрежение е 1,7V?

Задачата е изкарана от тест, аз обаче винаги бъркам нещо и все уцелвам грешния отговор. 8-) Я няма да преверна правилно, я ще сбъркам степените ... Тук май е директно, но за всеки случай да е допитам до по-компетентни хора : ).

Chacho
10-08-2011, 17:56
А=Е-е.Uсп

Тъй като 1J=1.e eV, то:

А=e(E-Uсп)=е.(3,6-1,7)=е.1,9 J=1,9 еVПоне така си мисля

kyon
10-09-2011, 05:17
Брех, ти си бил умен 8-) Досега имах друго впечатление :lol:

Chacho
10-09-2011, 10:45
Мерси, предполагам..


@LoupGarrou, имаш ли отговора, че не съм сигурен дали съм се оправил с тия мерни единици и аз?

LoupGarrou
10-09-2011, 16:29
Мерси, Чачо ! Не, нямам точен отговор, то е като тест и наистина 1,9 е единият от отговорите, но попринцип 2-3 от 4-те отговора могат да бъдат получени по някакъв начин ... Мразя такива тестове, където лесно можеш да залитнеш.

Може ли да погледнеш и тази задача -> http://www.prikachi.com/images/537/391053.jpg , даже не получих отговор тука ...
Единственото ясно нещо е, че трябва да се използва законът на Снелиус.
И може би единият ъгъл е 45 градуса, ама това е под въпрос. А от графиката никаква информация не можах да извлека.

Chacho
10-09-2011, 16:59
Така, ще използваш дължините на квадратчетата и правоъгълните триъгълници.

Двете хипотенузи ще ги означа с "с". (Те са равни, защото и в двата случая от питагоровата получаваме с

LoupGarrou
10-09-2011, 17:09
Нямам въпроси, напълно те разбрах. Не се сетих да използвам питагорова теорема, вместо това се опитах да намеря точна градусна мярка : ). Благодаря ти !

Chacho
10-09-2011, 17:11
Моля. :)

MegiBoOm
10-10-2011, 13:27
Дали ще може помощ за 8а,б,в,г

http://prikachi.com/images/613/3913613F.jpg

:oops:

lovehurts95
10-10-2011, 13:32
Запишете като частно на две цели числа десетичните дроби
2, (3) ; 0, (72); 0,1 (74) ; 0,3 (6) ; 2,0 (45)

mlakniwe2
10-10-2011, 14:03
В правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1 диагоналът BD1 на паралелепипеда и диагоналът АС на основата са перпендикулярни.Докажете, че паралелепипедът е правилна призма
:-o

bloodymirror
10-11-2011, 07:08
Страните на един триъгълник са 8,18 и 15 см. Обиколката на подобен нему триъгълник е 14 см.Намерете страните на вторият триъгълник.

Намерете стойността на SINалфа,ако cosАЛФА=3:7 Моля ви спешно е :(

vesito13
10-11-2011, 13:33
Дали ще може помощ за 8а,б,в,г

http://prikachi.com/images/613/3913613F.jpg

:oops:
Лесно е, просто вкарваш числата в корените и тогава сравняваш :) Писала съм ги с умножение, защото няма как да напиша на втора степен, иначе би било по-удобно. :)

a) a= 2√3 = √2*2*3 = √12
b= 3√1.3 = √3*3*1.3 = √11.7
a>b

б) a= 1/3 √414 = √1/9 *414= √46
b= 1/2 √188 = √1/4 * 188 = √47
a<b

в) а= 2√2 = √4*2 = √8
b= √10
c= 3 = √3*3 = √9
a<c<b

г) a= 1.7 = √1.7*1.7 = √2.89
b= √3
c= 1.8 = √1.8*1.8 = √3.24
a<b<c

Anonimen05
10-11-2011, 14:59
Моля за малко помощ. Моля ви да ми проверите домашното, защото това домошно ми е важно. И не успях да реша 5 д, е ж) -Тука имам чувството, че има грешка в подточка ж. Не успях да реша и 1 д, е, ж, з , и, й, к, л - подточка. :( :x Ще помоля да ми проверите и решените задачи и ако имагрешки да ме поправите. Благодаря Ви много и моля ви спешно ми е. :shock: Ето ги и условията -
http://www.album.bg/girl97/images/28571989/
http://www.album.bg/girl97/images/28571986/
Това са тези, които успях да ги реша, моля проверете ги-

Това е 1ва задача- http://www.album.bg/girl97/images/28571984/
http://www.album.bg/girl97/images/28571982/ - 4та задача
http://www.album.bg/girl97/images/28571979/ и http://www.album.bg/girl97/images/28571976/ - тук част от 5та задача и малко от първа. Моля ви се помогнете ми. :( :-)

JuStIc3
10-11-2011, 15:22
На 1 д y=o защото като изкараш y Пред скоба става y(-1+6)=0 -> y=0

1з) 7(y2(квадрат) -3) =0
y2-3=0
y2=3
y= 3/2
1и) x(2x-1)=-x(на квадрат)
x(2x-1) + x(на квадрат) =0
x(2x-1 - x)=0
x=0 и x=1
1й) 3x(на квадрат)-27x=0
3x(x-9)=0
x=0 и x=9

След малко ще погледна и другите :)

JuStIc3
10-11-2011, 15:36
На К) според мен няма решение ето защо

умножаваме на кръст и се получава

2y(квадрат) -6= 3y (квадрат) +6
y( квадрат ) +12 = 0
y(квадрат) = -12

Няма решение тъй като няма квадрат който да е отрицателен.

на л) пак се умножават на кръст и стават

35u(квадрат) +14 = 14
35 u(квадрат) = 0
u(квадрат) = 0


На 1Д) Вторият ред ти е 5y=0 -> y=0

На 5в) 9 не е равно на √3(квадрат) а е равно на √9(квадрат) :)


на 5г само -3 ти е отговор .
на 5 д разкриваш скобите а(Квадрат) + 2ab +b(квадрат) и после или с дискриминанта или както досега .

Другото мисля че е така.

Съжалявам за двата поредни поста .

Anonimen05
10-11-2011, 16:47
На К) според мен няма решение ето защо

умножаваме на кръст и се получава

2y(квадрат) -6= 3y (квадрат) +6
y( квадрат ) +12 = 0
y(квадрат) = -12

Няма решение тъй като няма квадрат който да е отрицателен.

на л) пак се умножават на кръст и стават

35u(квадрат) +14 = 14
35 u(квадрат) = 0
u(квадрат) = 0


На 1Д) Вторият ред ти е 5y=0 -> y=0

На 5в) 9 не е равно на √3(квадрат) а е равно на √9(квадрат) :)


на 5г само -3 ти е отговор .
на 5 д разкриваш скобите а(Квадрат) + 2ab +b(квадрат) и после или с дискриминанта или както досега .

Другото мисля че е така.


Съжалявам за двата поредни поста .

А 5та е и ж :(

JuStIc3
10-11-2011, 16:52
На 5-та Ж намираш дискриминантата и получаваш x1= -9 И x2=1
а Е не мога да я реша нещо ..

LoupGarrou
10-11-2011, 17:27
Още една задачка по физика ...

Opravih se ...

geography
10-12-2011, 14:34
Какво правехме, като имаме корен в корена? 8-)

Anonimen05
10-12-2011, 15:01
Моля Ви помогнете ми. Спешно ее. Г-жата ще проверява домашното, а съм го закъсала яко. Страшно ще съм Ви благодарна. Трябват ми 1ва, 2а и 3та задача. Моля Ви помогнете ми. Ще ми пишат оценка. Искам да си ги проверя после. Има отговори след урока, можете да ги видите. Благодаря Ви предварително. И нека да ми помогне някой, който Трябват ми спешно. Урока е за 8 клас Формула за корените на квадратно уравнение Ето ги задачите - http://www.album.bg/girl97/images/28574857/ http://www.album.bg/girl97/images/28574863/ Асо може Chacho
да помогне или някой, който ги разбира, ала да се верни, че е за оценка. :( :shock:

LoupGarrou
10-12-2011, 17:58
^ Чак сега ти виждам поста, какво точно те затруднява ?!

vesito13
10-12-2011, 18:33
Какво правехме, като имаме корен в корена? 8-)
ако имаш √3√3, вкарваш 3 в корена √√3*3*3, така вътре получаваш 3 на трета, и след това умножаваш коефициентите на корените, тук като са двойки се получава 2*2 и остава само един корен четвърти. :) Ако трябва да махнеш и корена се получава 3 на степен 3/4.

Ето ти го така написано за да се вижда по-ясно, два прости примера. :)
http://img835.imageshack.us/img835/235/clipimage002rq.jpg

Onyxforlife
10-12-2011, 20:12
Проблемче с 2 задачки имам
---------------------------------------------------------
Условието и за двете е:
За кои стойности на реалния параметър "K" уравнението има положителни корени?

1)X^2-(k+1)x+k-7=0 отг:к>7

2)(к+3,5)x^2+(2k-3)x+6=0 отг k(пренадлежи)на (2;6]

genata30
10-12-2011, 21:19
Здравеите! Имам 1 задачка за която някои яко може да ми помогне да я реша: Основата на прав паралевпипед е ромб с диагонали 6см и 8 см,диагоналът на околната стена е 13 см намерете пълната повърхнина и обема на паралепипеда.
За някои може да е лестна, но доста сам изостанал по математика!
Благодаря.

loralora
10-13-2011, 17:40
Определете ДМ на дробите :
3x-2 / x-2

mlakniwe2
10-14-2011, 14:03
Малко помощ за тая граница

http://prikachi.com/images/190/3926190e.jpg

FuCKkK13
10-15-2011, 17:27
само ще помоля да ми напишете само крайния отг. на задачите,защото ми трябва само да ги свиря :)
(x-4)^2 -(2x-1)(x+3) +4x

(x-3)(x+3) - [ (x+1) (x^2 -x+1^2) ] + (x+1)^2

2x+2y+4x^2y+4xy^2 -тази се решава с групиране

5(a+2) - (a+2)(a+2)

x+1/3 - 2x-1/2 + 1

задачите са прости, но все пак искам да ги сравня.. :)

Chacho
10-15-2011, 18:47
(x-4)

Chacho
10-15-2011, 18:52
Малко помощ за тая граница

http://prikachi.com/images/190/3926190e.jpg

Не мога да я измисля с училищния материал.

Имаме неопределеност от вида 0/0, прилагайки правилото на Лопитал:

lim(1+x^1/5)/(1+x^1/7) = lim(x^-4/5)/5 / (x^-6/7) / 7 = 7/5

FuCKkK13
10-15-2011, 18:54
[quote=Chacho](x-4)

Chacho
10-15-2011, 19:05
Потъмнената:

-[(x+1)(x

FuCKkK13
10-15-2011, 19:09
[quote=Chacho]Потъмнената:

-[(x+1)(x

FuCKkK13
10-15-2011, 19:11
[quote=Chacho]

-[(x+1)(x

Chacho
10-15-2011, 19:12
А ти защо от скобата променяш знака само на х

FuCKkK13
10-15-2011, 19:21
[quote=Chacho]А ти защо от скобата променяш знака само на х

FuCKkK13
10-15-2011, 19:23
^ ... ясно аз съм объркала извинявай :? ... ох.. ами една грешна задача :?

Chacho
10-15-2011, 19:25
Не е объркано в задачата, а това са две различни формули!!

(а-b)(a

FuCKkK13
10-15-2011, 19:29
да мерси.. ох.. просто мислех,че на първата формула навсякъде е с + ,защото на формулите на 2ра е така,а на входното нямахме право да ползваме формулите и съм се объркала и цялата задача на кино.. не цялата ама вместо - 7 е - 9 ,а няма да ми я признаят пфуу :(

Chacho
10-15-2011, 19:34
Ахм. Еми ето ти формулите за съкратено умножение, да си правиш справка:

(а+b)

FuCKkK13
10-15-2011, 19:49
[quote=Chacho]Ахм. Еми ето ти формулите за съкратено умножение, да си правиш справка:

(а+b)

Anonimen05
10-15-2011, 23:10
Може ли помощ. Болна съм. :D И нещо много трудно си направих домашното, а част от него неможах, че ми беше лошо и съвсем се обърках. Моля ви помогнете ми, защото г-жата ще проверява домашните. А някой примери бяха с звездичка. Моля за подробно решение, а не само крайния резултат. Значи трябват ми 1ва в) ж) з) и) й) к) л) м) н) о) ; задача 2 и задача 3. Моля ви помогнете. Страшно ще съм благодарна. На снимката има и отговори. :)
http://www.album.bg/girl97/images/28590852/
Наистина ми трябват спешно. :o Моля Ви помогнете.

Anonimen05
10-16-2011, 11:20
Моля Ви помогнете ми. 4 часа се мъчих. :o И съм болна и немога много да мисля, ама ще ни проверява домашното. Моля Ви се. :o :shock: Опитах се. Спешно е. И нека да се верни моля.

mlakniwe2
10-18-2011, 14:34
Краищата на отсечка са на разстояние 10см и 4см от дадена равнина. Намерете разстоянието от средата на отсечката до равнината, ако отсечката пресича равнината :-o

Chacho
10-18-2011, 15:24
Краищата на отсечка са на разстояние 10см и 4см от дадена равнина. Намерете разстоянието от средата на отсечката до равнината, ако отсечката пресича равнината :-o

Задачата се решава с теорема на Талес. Крайният отговор трябва да е 7см. (наум го смятах, но мисля че е толкова)

fibichkaa
10-19-2011, 19:21
Хелп ! Хелп ! Хелп !
Определете дефиниционното множество и докажете тъждеството :
a) 1/1+x +3/1-x=2x +4 / 1-x

summerxtime
10-20-2011, 08:46
ПОМОЩ! ;[

По мост могат да минат максимум двама човека.През нощта мостът е неосветен и без фенер не може да се мине по него.На единия край на моста има 4 човека и само един фенер.Първият човек може да премине по моста за не по-малко от 10 min,вторият за - 8 min , третият за 4 min,а четвъртият за 2 min.За колко най-малко минути могат да преминат по моста през нощта и четеримата човека?

LoupGarrou
10-20-2011, 13:14
ПОМОЩ! ;[

По мост могат да минат максимум двама човека.През нощта мостът е неосветен и без фенер не може да се мине по него.На единия край на моста има 4 човека и само един фенер.Първият човек може да премине по моста за не по-малко от 10 min,вторият за - 8 min , третият за 4 min,а четвъртият за 2 min.За колко най-малко минути могат да преминат по моста през нощта и четеримата човека?

За 24 минути : ) ! Или поне би трябвало да е толкова, ако някой има по-добро решение ще се радвам да го споделя, въпреки че помислих и това би трябва да е най-рационалното : ).

За да решиш задачата трябва да съобразяваш времето, за което взимат разстоянието. На отиване е по-икономично винаги да ходят по двама и ще се съобразяваш с времето на по-бавния, но на връщане това не важи, така че може да се връща само по един (най-бързият наличен). Първо започваш от най-бързата двойка, след това трябва от двойката да върнеш по-бързия от другата страна. Той предава фенера на другата по-бавна двойка и те преминават. Съответно фенера бива поет от останалия човек от бързата двойка и отива да прибере "партньора" си : ).

Накратко:

1)Преминават третият и четвъртият - 4 минути.
2)Четвъртият се връща с фенера - 2 минути.
3)Преминават първият и вторият - 10 минути
4)Третият се връща с фенера - 4 минути
5)Третият и четвъртият пресичат - 4 минути

Жалко, че на нас в училище не ни дават такива задачи, логическите са единствените, които имам по-голям шанс да реша :) .

Bambit0
10-20-2011, 15:56
..

lovefantasy
10-20-2011, 17:37
Кога едно квадратно уравнение ще има два различни реални корена? - Когато D>0, ще има един корен, когато D=0 и няма да има реални корени, когато D<0.
Решаваш уравненията спрямо D
в първия случай х1=/=х2 и х1,х2 Е R
х^2-4x + (2p-3)=0
D= (-4)^2 - 4(2p-3)
(-4)^2 - 4(2p-3)>0
16-8p+12>0
-8p>-28
p<7/2 p E (-безкр;7/2)

x^2-2(m+2)x+m^2+16=0
D=0
(-2(m+2))^2-4(m^2+16)=0
4(m^2+4m+4)-4m^2-64=0
4m^2+16m+16-4m^2-64=0
16m=48
m=3

6 зад не помня как ставаха

candy111
10-22-2011, 10:19
Малко помощ
1) у=lnx.(6/x2+x) P.s 6/x2 e 6 vurhu x na 2-ra stepen ama nz kak da go napisha
2) y=sinx5x/ x tuka pak x-a e otdolo
Mersi predcaritelno ! :)

mlakniwe2
10-22-2011, 13:34
Няква идея тва май е полином/не че знам кво значи, но така каза госпожата/Като клони към безкрайност май отговора беше 0 или няква константа или се лъжа!???/

http://prikachi.com/images/409/3954409v.jpg

NymphadoraTonks
10-24-2011, 14:17
Много ще съм благодарна яко някой ги реши и ако може с една две думи да каже защо така става :Д
Много търсих в интернет обяснения, но нищо съществено не намирам >.<


(x-3)/на втора/ ----- x/на втора/ - 4
____________ . ___________
2x-4 ------------------ 9-3x

4----------3----------12
___ - ____ + ___________
у+2 ---у-2 --- у/на втора/ - 4

(x-3)/на втора/ (в/у) 2х - 4 умножено по х/на втора/ - 4 (в/у) 9-3х =

сори че последното го написах така,исках да кача снимка че така мн объркано,но шибаните сайтове постоянно ми забиват -.-

lovefantasy
10-24-2011, 20:20
(x-3)^2 x^2-4 (x-3)^2 (x-2)(x+2) (x-3)(x+2)
_____ *______ = ______* __________= __________
2x-4 9-3x 2(x-2) -3(x-3) -64 3 12 4 (y-2) - 3 (y+2) +12
_____ _ ____ + _________ = _______________________ =
Y+2 y-2 y^2-4 (y-2)(y+2)

=4y-8-3y-6+12 y-2 1
______________= _________ = ___
(y-2)(y+2) (y-2)(y+2) y+2


При постването се получава някакво разминаване
за това ето ги в друг вид дано се разбира

(x-3)^2/(2x-4)*(x^2-4)/(9-3x)= (x-3)^2/2(x-2)*(x-2)(x+2)/3(3-x)=
= (x-3)/2*(x+2)/(-3)= (x-3)(x+2)/(-6)

4/(y+2)-3/(y-2)+12/(y^2-4)= {4 (y-2) - 3 (y+2) + 12}/(y-2)(y+2)=
=(4y-8-3y-6+12)/ (y-2)(y+2)=(y-2)/ (y-2)(y+2)=1/(y+2)

Neverm0re
10-25-2011, 20:35
Килограм и половина риба струва 1.50лв.Колко струват 1700 риби??!!!


Хелп!! ;d

miminka992
10-26-2011, 18:03
Килограм и половина риба струва 1.50лв.Колко струват 1700 риби??!!!


Хелп!! ;d


И на мен ми трябва точно тази задача :D :D

miminka992
10-26-2011, 18:06
Може ли да ми помогнете с тази задача?

1. Покажете, че:
а) у на десета степен + 7 на девета степен - 7 на осма степен се дели на 55
б) 3 на единайста степен + 3 на десета степен + 3 на девета степен се дели на 13
в) 125 на трета степен + 25 на четвърта степен + 5 на седма степен се дели на 31
г) 128 на трета степен + 32 на втора степен + 8 на трета степен се дели на 7


Ще съм ви благодарна ако ми помогнете :):)

polcheto
10-27-2011, 13:10
Здравейте! Трябва ми решение на тези задачки. Ако някой се отзове - ще му бъда благодарна.

8 - 5-x/x-4 = 1/4-x


3x+2/ (x-5)

polcheto
10-27-2011, 13:11
Здравейте! Трябва ми решение на тези задачки. Ако някой се отзове - ще му бъда благодарна.

8 - 5-x/x-4 = 1/4-x


3x+2/ (x-5)

Cybershot
10-27-2011, 17:28
Без Чачо сте за никъде :) Ако напишеш последната задача като хората, може и да ти я реша.

HolyShit
10-28-2011, 05:37
Килограм и половина риба струва 1.50лв.Колко струват 1700 риби??!!!


Хелп!! ;d

Сигурно се бъзикаш :D 1 риба 1 килограм и половина ли е дадено ?

polcheto
10-28-2011, 12:07
е как да я напиша. така ми е дадена

Cybershot
10-28-2011, 14:48
е как да я напиша. така ми е дадена

На Пейнт или на някакъв друг текстови или графичен редактор, ако искаш я снимай, варианти бол.

mlakniwe2
10-28-2011, 17:22
Малко помощ? :oops:


http://prikachi.com/images/479/3976479G.jpg

polcheto
10-28-2011, 18:06
е как да я напиша. така ми е дадена

На Пейнт или на някакъв друг текстови или графичен редактор, ако искаш я снимай, варианти бол.

http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1319825128u.JPG

polcheto
10-28-2011, 18:08
е как да я напиша. така ми е дадена

На Пейнт или на някакъв друг текстови или графичен редактор, ако искаш я снимай, варианти бол.


http://alfa.kachi-snimka.info/images/bwy1319825128u.JPG