PDA

View Full Version : Психологически тестовеvaldesbg
03-04-2012, 00:27
Ето и обещаната тема. Не зная дали ще мога да събера всеки тест в отделен пост, поради ограничението от 5000 символа.

Засега съм набрал 3 теста, като най-интересен мисля че ще бъде този за определяне на типа темперамент. Скоро ще кача и другите. Ако има въпроси - питайте :)

Методика на определянето на типа темперамент

Указания

На всеки от предоставените въпроси трябва да се отговори с "Да" или "Не". Не е предвиден отговор "Не знам". НЯкои от въпросите дублират такива от
въпросника на Айзенк, но повечето са нови или са дадени в друга интерпретация.

Въпросник

1.Обичате ли често да бъдете с компания?
2.Избягвате ли да имате вещи, които не са надеждни и драви, въпреки че са красиви?
3.Често ли имате подобрявания и спадове на настроението?
4.Когато разговаряте говорите ли много бързо?
5.Харесва ли ви работа изискваща пълно напрежение на силите и способностите?
6.Случва ли се да препредавате слухове?
7.Смятате ли се за много весел и жизнерадостен човек?
8.Свиквате ли много с определени дрехи, с цвета и кройката им, така че неохотно да ги сменяте с нещо друго?
9.Често ли чувствате че имате нужда отхора, които да ви разбират, могат да ви ободрят или утешат?
10.Почеркът ви много ли е бърз?
11.Търсите ли си сами работа, занимание, въпреки че можете да си починете?
12.Случва ли се да не изпълнявате обещанията си?
13.Голям брой ли са вашите много добри приятели?
14.Трудно ли ви е да се откъснете от работата, от която сте погълнати, и да превключите на нещо друго?
15.Често ли ви терзае чувство за вина?
16.Обикновено вървите ли бързо, независимо от това дали бързате или не?
17.В училище блъскахте ли се над трудните задачи докато ги решите?
18.Случва ли ви се понякога да съобразявате по зле от останалите?
19.Лесно ли намирате общ език с непознати хора?
20.Често ли планирате как ще се държите при дадена среща, разговор и др?
21.Избухливи ли сте и лесно ли сте раними от намеци ишеги по ваш адрес?
22.Бързо ли жестикулирате по време на разговор?
23.Събуждате ли се сутрин най-често свежи и добре отпочинали?
24.Случвало ли се е да мислите нещо, което не бихте искали да споделите с други хора?
25.Обичате ли да се шегувате по адрес на другите?
26.Склонни ли сте да обмисляте задълбочено преди да споделите мисълта си с когото и да било?
27.Често ли сънувате кошмари?
28.Обикновено лесно ли усвоявате и запомняте нов учебен материал?
29.Дотолкова ли сте активни че ви е трудно дори няколко часа да не правите нищо?
30.Случвало ли се е когато сте се ядосали да не сте на себе си?
31.Лесно ли ви е да внесете оживление в доста скучна компания?
32.Обикновено кратко време ли размисляте, взимайки не особено важно решение?
33.Казвали ли са ви че приемате всичко много близо до сърцето?
34.Харесва ли ви да играете игри, изискващи бързина и добра реакция?
35.Ако не успявате да направите нещо дълго време обикновено опитвате ли се все пак да го направите?
36.Изпитвали ли сте макар и за кратко време чувство на раздразнение къмродителите си?
37.Смятате ли се заоткрит и общителен човек?
38.Обикновено трудно ли ви е да се заемете с нова дейност?
39.Безпокои ли ви чувството че с нещо сте по-лоши от другите?
40.Обикновено трудно ли ви е да правите нещо с мудни и бавни хора?
41.В течение на деня можете ли дълго и продуктивно да се занимавате с нещо без да чувствате умора?
42.Имате ли навици, от които трябва да се оттървете?
43.Смятат ли ви понякога за безгрижен човек?
44.Смятате ли за добър приятел някого, чиято симпатия към вас е сигурна и проверена?
45.Можете ли да се разсърдите бързо?
46.Обикновено намирате ли бързо подходящия отговор по време на дискусия?
47.Можете ли да се накарате, без да се отвличате, да се занимавате с нещо дълго и продуктивно?
48.Случва ли се да говорите за неща, от които не разбирате нищо?

Проверката на теста започва с удостоверяването на достоверността на отговорите. За тази цел се изчисляват броя отговори “Да” и “Не” на поставените въпроси по дадения показател, съвпадащи с ключа към въпросника. Изчисляването на съвпадащите отговори се прави по редове, числото се умножава на съответния коефициент (1, 2 или 3) след което се изчислява общия сбор на точките по показателя за искреност. Например оценяваният е дал отговор “Да” на следните въпроси, съвпадащи с ключа: 30, 42, 48, 6, 12, 18. Отговор “Не” е дал на въпрос 23. В първия ред имаме 3 отговора “Да” (3х3=9) във втория ред 2 отговора съвпадат (2х2=4) и в третия ред един отговор съвпада (1х1=1). Общия сбор по показателя за искренност ще е 9+4+1+1=15.

Ако общия сбор е равен на 13-20 точки, това означава че отговорите са напълно достоверни. При 8-12 се смятат за съмнителни а под тези стойности – за недостоверни. При последния случай не се прави по нататъшна обработка на резултатите.

Аналогично на описаното по-горе се прави изчисление не общите сборове от точките по останалите показатели.

1.Искреност:
Да с коефициент 3 – 30,36,42,48
Да с коефициент 2 – 6,12
Да с коефициент 1 – 18,24,25
Не с коефициент 1 – 23
2.Екстраверсия:
Да с коефициент 3 – 1,7,13,19,25
Да с коефициент 2 – 31,37
Да с коефициент 1 – 4,43
Не с коефициент 1 – 2
3.Ригидност:
Да с коефициент 3 – 8,26,32
Да с коефициент 2 – 2,14,20,38,44
Не с коефициент 2 – 37
Не с коефициент 1 – 19,46
4.Емоционална възбудимост:
Да с коефициент 3 – 15,21,33,39,45
Да с коефициент 2 – 3,9
Да с коефициент 1 – 27
5.Темпове на реакцията:
Да с коефициент 3 – 4,16,28
Да с коефициент 2 – 10,22,34,40,46
Да с коефициент 1 – 17,29,37
6.Активност:
Да с коефициент 3 – 5,11,17,23,29
Да с коефициент 2 – 35,41,47
Да с коефициент 1 – 10
Не с коефициент 1 – 38

След това, ръководейки се от представената по-долу таблица се определя степента на изразеност на всяко от свойствата на темперамента.

Екстраверсия – 22-26 (много висока); 17-21 (висока); 12-16 (средна); 7-11 (висока интроверсия); 0-6 (много висока интроверсия)
Ригидност – 16-20 (много висока); 12-15 (висока); 7-11 (средна); 3-6 (висока пластичност); 0-2 (много висока пластичност)
Емоционална възбудимост – 18-20 (много висока); 14-17 (висока); 8-13 (средна); 4-7 (висока емоционална уравновесеност); 0-3 )много висока емоционална уравновесеност);
Темпове на реакцията – 20-22 (много бързи); 14-19 (бързи); 9-13 (средни); 5-8 (бавни); 0-4 (много бавни);
Активност – 24-26 (много висока); 21-23 (висока); 14-20 (средна); 9-13 (ниска); 0-8 (много ниска);

DisappointedDreamer
03-04-2012, 00:39
Интересно. Може да го направя малко по -късно сутринта на чист и бодър ум 8-)

Irti
03-04-2012, 07:20
Защо няма за искреност точкова система? Или аз нещо не виждам/не разбирам..

Инак, ако съм го сметнал правилно:

Екстраверсия: 18
Ригидност: 13
Емоционална възбудимост: 16
Темпове на реакцията: 19
Активност: 22

valdesbg
03-04-2012, 07:48
Irti - "Ако общия сбор е равен на 13-20 точки, това означава че отговорите са напълно достоверни. При 8-12 се смятат за съмнителни а под тези стойности – за недостоверни. При последния случай не се прави по нататъшна обработка на резултатите."

Irti
03-04-2012, 07:53
Ясно. Видях го това, но се зачудих и те питах.

Blab
03-04-2012, 10:00
Искреност: 18
Екстраверсия: 6
Ригидност: 15
Емоционална възбудимост: 16
Темпове на реакцията: 15
Активност: 20

да речем

bloodyF
03-04-2012, 10:30
едит:схванах :Д

Искреност-19

Екстраверсия – 12-16 (средна)
Ригидност – 12-15 (висока)
Емоционална възбудимост – 8-13 (средна)
Темпове на реакцията – 9-13 (средни)
Активност – 0-8 (много ниска);

nIkEnCeTy_bE
03-04-2012, 10:35
И аз го препрочитах 100пъти, докато схвана, ама търсиш на всеки въпрос какво си отговорила и го смяташ по скалата за всяко едно. Т.е ако на въпрос примерно 15, 45,2,3, 10 имаш отговор да - гледаш примерно за ригидност или от другите, какъв коефициент отговаря. И ако примерно от коефициент 3 имаш 3 да-та умножаваш. И така за всеки един ред. И накрая за екстраверсия, ригидност и т.н смяташ сбора от всички коефициенти и гледаш резултата. Не го обясних много добре май, ама не съм руса! ;д

Irti
03-04-2012, 12:02
valdesbg, сега се сетих да те питам след още едно четете на въпросите.. хм..

27.Често ли сънувате кошмари?

Странно ми е как набързо и с малко смятане може да определят еди какво си, като знаем, че сънищата не са толкова лесни за "разбиране", а пък и с просто едно "да" или "не". Мисля, че нещата са доста по-сложни и от един въпрос няма как да се извлече това, което може би искат.

И този въпрос малко не го разбрах, но май бях писал "не".

15.Често ли ви терзае чувство за вина?

Ти как мислиш?

Rebirthing
03-04-2012, 12:21
Искреност: 19
Екстраверсия: 14 т.е 12-16 (средна)
Ригидност:11 т.е 7-11 (средна)
Емоционална възбудимост: 14 т.е 14-17 (висока)
Темпове на реакцията: 18 т.е 14-19 (бързи)
Активност: 6 т.е 0-8 (много ниска)

Теста беше доста интересен, а резултатите ми никак не ме очудват. Единственото което искам да променя е нивото на активност, имам огромна липса на ВОЛЯ :D !

Chacho
03-04-2012, 12:22
Искреност - 11
Екстраверсия - 19
Ригидност - 8
Емоционална възбудимост - 0
Темпове на реакцията - 17
Активност - 17

granger
03-04-2012, 12:46
Екстраверсия - 18 Много висока
Ригидност - 8 средна
Емоционална възбудимост - 13 висока
Темпове на реакцията - 19 бързи
Активност - 14 средна

djipsito
03-04-2012, 13:04
Искреност - 15 напълно съм достоверна ахаххахаа
Екстраверсия - 17 (висока)
Ригидност - 7 (средна)
Емоционална възбудимост - 5 (висока емоционална уравновесеност)
Темпове на реакция - 12 (средна)
Активност - 15 (средна)

Ейй, много съм средна ахахах

fluffy_^
03-04-2012, 13:18
Искреност-19

Екстраверсия – 13
Ригидност – 14
Емоционална възбудимост – 18
Темпове на реакцията – 12
Активност – 19

пфф 30 минути смятам отговорите докато разбера :D

xoxi
03-04-2012, 13:36
Само от емоционалната си възбудимост се изненадах.
Емоционална възбудимост – 0-3 (много висока емоционална уравновесеност)
Nice.

cellardoor
03-04-2012, 14:11
искреност : 20
екстраверсия: 13
ригидност:7
ем.възб. :13
темпове на реакцията : 4 :Д:Д
активност :9

shmatarok
03-04-2012, 14:39
1. Искреност - 19
2. Екстраверсия - 19
3. Ригидност - 17
4. Емоционална възбудимост – 0 (йеп.)
5. Темпове на реакцията – 20
6. Активност – 14

Ммм. Добре, очаквах подобни резултати. Макар че не си спомням какво точно беше екстраверсия, ама ... 8-)

Благодаря за направения труд :)

DisappointedDreamer
03-04-2012, 14:58
1. Искреност - 14
2. Екстраверсия - 13
3. Ригидност - 20
4. Емоционална възбудимост – 17
5. Темпове на реакцията – 19
6. Активност – 19

Ужас 8-)

paradosou
03-04-2012, 15:16
искреност - 17
екстраверсия - 12 (средна)
ригидност - 7 (средна)
емоционална възбудимост - 5 (висока емоционална уравновесеност)
темпове на реакцията - 14 (бързи)
активност - 10 (ниска) :Д :Д

Apex
03-04-2012, 15:23
1.Искреност - 16
2.Екстраверсия - 13 (средна)
3.Ригидност - 20 (мн.висока)
4.Емоционална възбудимост - 5 (висока емоционална уравновесеност)
5.Темпове на реакцията - 9 (средни)
6.Активност - 15 (средна)

Glamour92
03-04-2012, 15:46
Излиза,че не съм се познавала чак толкова добре... xDD Някои резултати ме поозадачиха

Искреност-14
Екстраверсия-17
Ригидност-4 (очаквах двуцифрено число xDD )
Емоционална възбудимост-9
Темпове на реакция-19
Активност-16

valdesbg
03-04-2012, 16:00
В случая не ни интересува точно какви кошмари сънуваш. Предполагам че "честото сънуване на кошмари" означава нещо свързано с емоциите, докато липсата на кошмари е противоположното. Наистина не зная какво се крие зад всеки въпрос. По просто казано - не ни интересува качеството на този признак, интересува ни дали го има или го няма.

Иначе за другия въпрос - дали често се случва да си мислиш че сивиновен/на за нешата които се случват около теб или за въображаеми причини. Тук ключовото е изпитваш ли чувство за вина (независимо по каква причина) повече от нормалното?

Има и доста теория, за различните аспекти от психодиагностиката, характера и темперамента. В повечето случаи към всеки тест има обяснения и теоретична част. Не знам доколко ще ви е интересна, но ако има мераклии- нека пишат :)

Разполагам и с две книжки за кокология. (google it). Мисля че също ще е интересна игра за повечето от съфорумниците. Ще ми се да получа малко помощ, защото материала е много и интересен. А аз съм сам и няма да стане много бързо. Не зная обаче как/дали може да се включат евентуални доброволци.

Виждам че ви е интересно и се забавлявате. Сега ще споделя кои тестове смятам че биха били интересни за повечето от вас.

Въпросник за определяне на темперамента (134 въпроса)
Методика за определяне нивото на тревожност (40 въпроса)
Самооценка на психическите състояния (40 въпроса)
Многофакторен личностен въпросник на Р. Кетел (187 въпроса) Този е страшно интересен и доста пълен, информативен и точен тест. Много ми се иска да го публикувам, но ще стане малко по късно. Защото има доста писане. Определено си заслужава!
Диагностика на агресивността (75 въпроса)
Определяне на акцентуираната изразеност на човека (88 въпроса + подробни обяснения за всички типове)
Петфакторен личностен въпросник (75 въпроса + подробни обяснения)

Досега набрани:

Методика на определянето на типа темперамент
Самооценка на психическите състояния
Методика за определяне нивото на тревожност
Определяне на акцентуираната изразеност на човека
Диагностика на агресивността (благодарение на Irti)

djipsito
03-04-2012, 16:03
Ооо давай ги !!! :D

paradosou
03-04-2012, 16:55
Мда, ше е интересно да се видят и другите + обясненията и теорията. :)

vesito13
03-04-2012, 17:28
Влади, защо вместо да ги пишеш всички тези въпроси, просто не ги снимаш? Би станало доста по-бързо, а ако държиш да е написано, евентуално някой ще може да помага, защото не вярвам много хора да имат тази книжка.

Иначе ето и моите резултати от този тест. Никаква крайност няма при мен...
1.Искреност - 13
2.Екстраверсия - 14 (средна)
3.Ригидност - 7 (средна)
4.Емоционална възбудимост - 11 (средна)
5.Темпове на реакцията - 17 (бързи)
6.Активност - 16 (средна)

Irti
03-04-2012, 17:43
Владо, ако ги снимаш и ми пратиш снимки бих ти помогнал с преписването (когато не съм на работа).

vesito13, някак, когато го четеш в текстови формат и го имаш пред теб на документ е друго. Другата страна на нещата е, че ако някой иска да ги изпринти (както аз) ще стане доста по-прегледно и хубаво. Ако изпринтиш снимка/картинка.. кофти е. :)

Аз съм навит много на "Диагностика на агресивността" .

Предлагам темата да стане важна. Доста по-качествена е от тази, която е за целуването. А и доста по-интересна/полезна/пълна/обширна/предлагаща дискусия тема е отколкото темата за музиката, която пак е важна... хайде модовете.. действайте. :)

vesito13
03-04-2012, 19:28
Разбира се, че е по-удобно, когато е текстови формат, ако държите да е така написано и аз съм готова да помогна. :) И пак ще трябва да се снима/сканира, за да можем да вземем някакво участие.

valdesbg
03-04-2012, 20:54
Дам.. идейно е. Значи мога да снимам тестовете с фотоапарата ми, и да дам на всеки по един? ( Многофакторния въпросник на Кетел ще бъде разделен между няколко човека). Нищо не казвате за кокологията. Пускам още един от тестовете, които съм написал засега.


Методика за определяне нивото на трвожност

Личностна тревожност е индивидуална черта на личността начовека, отразяваща неговата предразположеност към емоционални отрицателни реакции на
различни житйски ситуации, носещи в себе си заплаха за неговото "Аз".

Ситуативната тревожност е вътрешно устойчиво състояние на тревожност като поведенческа реакция на определени житейски ситуации. това състояние
може да бъде обусловено например от изпити с оценки, общуване с непознати хора от противоположния пол или възраст и т.н.

Тест въпросник на Спийлбъргър - Ханин

Този тест съдържа две скали: на ситуативната и личностната тревожност. За първата скала изборът на отговори има четири алтернативи: Не, не е
така; да, така е; Вярно е; Абсолютно вярно е. За втората скала отговорите също съответстват на четири алтернативи: Никога; Почти никога; Често;
Винаги.

Указания

Прочетете внимателно всяко от представените по долу съждения и отбележете цифрите, съответстващи на вашия избор от алтернативите. Не трябва да се
мисли дълго над отговорите на предложените съждения. Изберете отговор който ви съотвества най-много.

Скала на ситуативната тревожност

Не, не е така - 1
Да,така е - 2
Вярно е - 3
Абсолютно вярно е - 4

1. Аз съм спокоен.
2. Нищо не ме заплашва.
3. Аз съм напрегнат.
4. Аз съм вътрешно скован.
5. Аз се чувствам спокоен.
6. Аз съм разстроен
7. Тревожат ме евентуални неуспехи.
8. Усещам душевен покой.
9. Аз съм разтревожен
10. Усещам чувство на вътрешно удовлетворение.
11. Аз съм сигурен в себе си.
12. Аз съм нервен.
13. Не си намирам място.
14. Аз съм силно възбуден.
15. Аз не чувствам скованост, напрежение.
16. Аз съм доволен.
17. Аз съм загрижен.
18. Прекалено съм възбуден и не ми е добре.
19. Радостно ми е.
20. Приятно ми е.

Скала наличностната тревожност

Никога - 1
Почти никога - 2
Често - 3
Почти винаги - 4

1. Случва ми се да съм с приповдигнато настроение.
2. Случва се да съм раздразнителен.
3. Лесно се разстройвам.
4. Бих искал да ми върви както и на другите.
5. Много преживявам неприятностите и дълго не мога да забравя за тях.
6. Чувствам прилив на сили и желание да работя.
7. Аз съм спокоен, хладнокръвен и стегнат.
8. Тревожат ме евентуални трудности.
9. твърде се вълнувам за дребни неща.
10. Случва се да съм напълно щастлив.
11. Всичко приемам близо до сърцето.
12. Не ми достига увереност в себе си.
13. Чувствам се беззащитен.
14. Старая се да избягвамкритични ситуации и трудности.
15. Случва се да ми е тъпо.
16. Случва се да съм доволен.
17. Всякакви дребни неща ме разсейват и тревожат.
18. Случва се да се чувствам неудачник.
19. Аз съм уравновесен човек.
20. Обхваща ме безпокойство когато мисля за работата и грижите си.

Оценка на резултатите

За да се изчисли сборът от точките,получени от извършващите теста субекти трябва да се използва ключът за методиката,който е представен по долу.
На всеки номер по ред наизбраните алтернативи за всяко съждение в ключа съответства определен брой точки. Например при първото съждения за
първата алтернатива (Не, не е така) се дават четири точки, за втората алтернатива (Да, така е) се дават три точки, за третата алтернатива - 2
точки и за четвъртата една точка.

Ключ към въпросника за ситуационната тревожност

1 2 3 4
1 4 3 2 1
2 4 3 2 1
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 4 3 2 1
6 1 2 3 4
7 1 2 3 4
8 4 3 2 1
9 1 2 3 4
10 4 3 2 1
11 4 3 2 1
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 4 3 2 1
16 4 3 2 1
17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 4 3 2 1
20 4 3 2 1

Тук пояснявам: Ако на въпрос едно сте отговорили "Не, не е така" значи сте записали 1. И в случая това 1 отговаря на 4 точки. Записвате тези 4
точки някъде. Ако сте отговорили с "Абсолютно вярно е" значи сте записали 4. Точките, които ви носи в случая са 1. Записвате една точка.

Ключ към въпросника за личностна тревоност


1 2 3 4
1 4 3 2 1
2 1 2 3 4
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4
6 4 3 2 1
7 4 3 2 1
8 1 2 3 4
9 1 2 3 4
10 4 3 2 1
11 1 2 3 4
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 1 2 3 4
16 4 3 2 1
17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 4 3 2 1
20 1 2 3 4

Пояснението е същото.

Общия брой точки се изчислява по отделно за всяка скала. По отделно всеки сбор се разделя на 20. Крайния резултат се разглежда като ниво на
развитието на съответното ниво на тревожност.

Показателите ще са следните:

3,5-4,0 точки - много висока тревожност
3,0-3,4 точки - висока тревожност
2,0-2,9 точки средна тревожност
1,5-1,9 точки - ниска тревожност
0,0-1,4 точки - много ниска тревожностДобре е да се обърне внимание не само на лицата с много висока тревожност, но и на тези които се отличават с прекалено спокойствие. Подобна
нечувствителност към неблагополучието има, като правило, защитен характер и пречи на пълноценното формиране на личността. Трябва да се има
предвид при това, че отговорите на оценяваните зависят до голяма степен от желанието да дават искрени отговори, от доверието към
експериментиращия. По този начин високите оценки по скалите могат (но не е задължително) да представляват своеобразен "вик за помощ" и обратно
зад прекаленото спокойствие може да се крие повишена тревожност, за която оценяваният по различни причини не желае да съобщава на
експериментиращия.
За всеки оценяван трябва да се напише заключение, включващо оценка на нивото на тревожност и необходимите препоръки за неговата корекция. Така
лицата с висока оценка на тревожността трябва да придобият чувство на увереност и успех. За хората с ниска тревожност е важно да бъде "пробудена"
активността, да се наблегне на мотивационните компоненти на дейността, да се възбуди заинтересоваността, чувството за отговорност, необходимо за
решаването на едни или други задачи.

RainBerry
03-04-2012, 22:58
Ето какво излиза при мен от първия тест:
Искреност - 20
Екстраверсия - 9
Ригидност - 17
Емоционална възбудимост - 19 ( знаех си го, но чак толкова.. ;x )
Темпове на реакцията - 19
Активност - 12

трябва да се поработи :)

djipsito
03-04-2012, 23:24
Ба, този втория ми отне време да разбера как се смята, мисля, че добре го направих. Ако съм разбрала правилно това

1 4 3 2 1
2 1 2 3 4
3 1 2 3 4
4 1 2 3 4
5 1 2 3 4
6 4 3 2 1
7 4 3 2 1
8 1 2 3 4
9 1 2 3 4
10 4 3 2 1
11 1 2 3 4
12 1 2 3 4
13 1 2 3 4
14 1 2 3 4
15 1 2 3 4
16 4 3 2 1
17 1 2 3 4
18 1 2 3 4
19 4 3 2 1
20 1 2 3 4

(Ще дам пример с отговорите, да ме поправиш, валдес, ако съм сбъркала - На въпрос 19 имам 2 точки, а по таблицата горе, трябва да сметна плюс 3. На въпрос 20 имам 2 точки и трябва да сметна плюс 2 ?)

Ако е така, на ситуационната тревожност ми излиза 2,5 (средна тревожност), а на личностна тревоност - 1,9 (ниска тревожност)

"За хората с ниска тревожност е важно да бъде "пробудена" активността, да се наблегне на мотивационните компоненти на дейността, да се възбуди заинтересоваността, чувството за отговорност, необходимо за решаването на едни или други задачи."

Вярно е, в смисъл отговаря на биволското ми спокойствие и непукизъм понякога ;р

Едит: Между другото, имам една книга, в която има един тест за мозъка май беше (дали е повече мъжки или женски, сега не се сещам много точно), ако искате мога да го постна и него, ама не знам колко е достоверен ;д

Irti
03-05-2012, 06:21
Нищо не казваме за кокологията, защото не знаем какво значи (поне аз). Малко разяснение?

valdesbg
03-05-2012, 08:33
Криси - правилно си разбрала :) Ирти ето определението за кокология намерено от гугъл:
Какво всъщност е кокологията? Разбира се, че не става дума нито за сериозно психологическо изследване, нито за психосеанс. Кокологията се занимава с изучаването на “кокоро”, което на японски означава “съзнание” или “дух” и предлага на пръв поглед абсолютно безобидни въпроси от рода на: “Ако си представите, че сте отново дете, какви сапунени мехури ще пускате?” или “Какъв пейзаж си представяте, ако небето над вас е синьо-синьо?”, а след това дава кратко описание на вашия характер в зависимост от получените отговори, мисли, разсъждения, предпочитания.

Кокологията е една възможност да прекараме весело времето с приятелите си, да се посмеем на отговорите и най-вече да научим малко повече за себе си и за хората около нас. Според авторите те спомагат да се преодолее неразбирането между приятели, колеги, в семейството. Защото същността на кокологията е по-скоро в общуването и реакциите на хората, когато четат тестовете и отговорите им. Може да се смеем и да плачем, да се възхищаваме и ядосваме, но не бива да забравяме, че това е само игра.

Вече имам тестовете сканирани (добре де снимах ги с фотоапарата). Моля всеки който иска да ми помогне с написването им да ми пише ЛС.

vesito13
03-05-2012, 11:48
На втория тест, когато получим 1.95, да го закръгляваме ли на 2 или да го приемем за 1.9? Май по-точно ще е, ако закръгляваме на 2.
Иначе на теста за ситуационната тревожност получих 1.95 (средна тревожност), а на този за личностна тревоност 2.15 (средна тревожност).

А за кокологията аз не разбрах, целта и само да се позабавляваме ли е?

valdesbg
03-05-2012, 12:05
Веси според мен правилно би било да се закръгли на 2. Щото преминава 1.9 във всички случаи. А и половинка и повече се окръглява към по голямото винаги.

Кокологията не е научна дисциплина, и няма (все още) научно издържани обяснения за нейната достоверност. Затова е написано така. Иначе е доста точна по отношение на резултатите, които дава. Трябва да пусна едно тестче скоро за да видите какво представлява. Издирвам доброволци за теста на Кетел.

bloodyF
03-05-2012, 20:48
ако закръгля-много висока тревожност
не е на добре положението..

shmatarok
03-05-2012, 21:11
Ситуационна тревожност: 1.8
Лична тревожност: 1.5

Мдааа... второто на границата. Май трябва да се сръчна да ми пука повече :)

valdesbg
03-05-2012, 22:02
Очаквайте масирана вълна от тестове. Ако утре получа каквото съм пратил на различни потребители ще сглобя с това, което аз съм написал.

Muaythaifighter
03-05-2012, 22:37
Искреност - 15
Екстраверсия - 17
Ригидност - 16
Емоционална възбудимост - 0
Темпове на реакцията - 16
Активност - 16

п.с Чачо , що тай сме и 2мата с 0 емоз.възбудимост , ко значи тва хахахах

Sirona
03-05-2012, 22:47
1.Искреност: 15
2.Екстраверсия: 9
3.Ригидност: 14
4.Емоционална възбудимост: 18
5.Темпове на реакцията: 16
6.Активност: 12

Chacho
03-05-2012, 23:07
Искреност - 15
Екстраверсия - 17
Ригидност - 16
Емоционална възбудимост - 0
Темпове на реакцията - 16
Активност - 16

п.с Чачо , що тай сме и 2мата с 0 емоз.възбудимост , ко значи тва хахахах

Че хората трябва да полагат усилия да ни забавляват, хаха :D

Irti
03-06-2012, 06:20
Деца, решавайте.. браво. Да ви се размърдат малко мозъчетата. :) Както каза батко Владо - ще има още доста интересни тестове. :]

valdesbg
03-06-2012, 08:41
Диагностика на агресивността по теста на Бас – Дарки

По въпросника на Бас – Дарки се определят показалите на агресията и враждебността.

Указание за изпълнението на теста на Бас – Дарки

По-долу са представени 75 твърдения. Трябва да отговорите на тези твърдения с „Да” или „Не”. Не е предвидено средно значение. Ако се съмнявате какъв отговор да дадете, все пак отбележете вариантът, който е най-подходящ за вас. Отговорът „Да” може да се обозначи със знака „+”, отговорът „Не” – със знакът „-”.

Въпросник на Бас – Дарки
1. От време на време не мога да се справя с желанието да причиня вреда на другите.
2. Понякога сплетнича за хората, които не обичам.
3. Лесно се раздразвам, но бързо се успокоявам.
4. Ако не ме помолят, както трябва, не изпълнявам молби.
5. Не винаги получавам онова, което ми се полага.
6. Не знам какво говорят хората зад гърба ми.
7. Ако не одобрявам поведението на приятелите си, им давам да го почувстват.
8. Когато се е случвало да излъжа някого, съм изпитвал мъчителни угризения на съвестта.
9. Струва ми се, че не съм способен да ударя човек.
10. Никога не се раздразвам дотолкова, че да започна да хвърлям предмети.
11. Винаги съм снизходителен към чуждите недостатъци.
12. Ако не ми харесва някое установено правило, иска ми се да го наруша.
13. Другите умеят почти винаги да се възползват от благоприятните обстоятелства.
14. Държа се предпазливо с хора, които се отнасят към мен малко по-дружелюбно, отколкото съм очаквал.
15. Често се случва да не съм съгласен с хората.
16. Понякога наум ми идват мисли, от които се срамувам.
17. Ако някой ме удари пръв, няма да му отвърна
18. Когато съм раздразнен, блъскам вратите.
19. Аз съм доста по-раздразнителен, отколкото изглеждам.
20. Ако някой се прави на началник, винаги постъпвам напук.
21. Малко съм огорчен от съдбата си.
22. Мисля, че много хора ме обичат.
23. Не мога да се стърпя да не споря, ако хората не са съгласни с мен.
24. Хората, които кръшкат от работа, трябва да изпитват вина.
25. Онзи, който обижда мен и семейството ми, търси бой.
26. Не съм способен на груби шеги.
27. Обхваща ме ярост, когато ми се присмиват.
28. Когато някои се правят на началници, правя всичко възможно да не се самозабравят.
29. Почти всяка седмица виждам някого, който не ми харесва.
30. Твърде много хора ми завиждат.
31. Искам хората да ме уважат.
32. Потиска ме това, че правя малко за родителите си.
33. Хората, които ви нервират постоянно, заслужават да бъдат „чукнати по носа”
34. Никога не съм мрачен поради злост.
35. Ако се отнасят към мен по-зле, отколкото съм заслужил, не се разстройвам.
36. Ако някой ме изкарва от кожата ми, не му обръщам внимание.
37,Въпреки, че не го показвам, понякога ме гложди завист.
38. Понякога ми се струва, че ми се присмиват.
39. Дори ако съм ядосан, не прибягвам към „силни” изрази.
40. Иска ми се греховете да ми бъдат простени.
41. Рядко отвръщам, ако някой ме удари.
42. Когато не става моето, понякога се обиждам.
43. Понякога хората ме дразнят само с присъствието си.
44. Няма хора, които бих намразил истински.
45. Моят принцип е: „Никога не се доверявай на чуждите”.
46. Ако някой ме дразни, съм готов да кажа всичко, което мисля за него.
47. Правя много неща, за които после съжалявам.
48. Ако се ядосам, мога да ударя някого.
49. Още от детството си никога не съм имал изблици на гняв.
50. Често се чувствам като буре с барут, готово да се взриви.
51. Ако всички знаеха какво чувствам, биха ме смятали за човек, с който не е лесно да се работи.
52. Винаги мисля за това какви тайни причини принуждават хората да правят нещо приятно за мен.
53. Когато ми крещят, започвам да крещя в отговор.
54. Неуспехите ме огорчават.
55. Бия се не по-рядко и не по-често от другите.
56. Мога да си спомня случаи, когато съм бил толкова ядосан, че съм хващал нещо, което ми е било под ръка , и съм го счупвал.
57. Понякога чувствам, че съм готов пръв да започна боя.
58. Понякога чувствам, че животът постъпва несправедливо към мен.
59. По-рано мислех, че повечето хора говорят истината, но сега не вярвам в това.
60. Карам се само когато съм ядосан.
61. Когато постъпвам неправилно, ме мъчи съвестта.
62, Ако трябва да приложа физическа сила, за да защитя правата си, аз я прилагам.
63. Понякога изразявам гнева си с това, че удрям с юмрук по масата.
64. Случва се да съм грубоват към хората, които не ми харесват.
65. Нямам врагове, които биха искали да ми навредят.
66. Не умея да поставя човек на мястото му, дори ако той си заслужава.
67. Често си мисля, че съм живял неправилно.
68. Познавам хора, които са способни да ме докарат до бой.
69. Не се огорчавам заради дребни неща.
70. Рядко се сещам, че хората искат да ме ядосат или да ме обидят.
71. Често само заплашвам хората, въпреки че нямам намерение да изпълнявам заканата си.
72. В последно време съм станал досадник.
73. Когато споря, често повишавам глас.
74. Обикновено се старая да крия лошото си отношение към хората.
75. По-добре да се съглася с нещо, отколкото да започна да споря.

Анализ и интерпретация на резултатите от теста

На базата на получените отговори на теста се определят проявите на агресия и враждебност. При това могат да бъдат определени следните видове реакции на оценявания.
1. Физическа агресия – използване на физическа сила срещу друго лице.
2. Косвена агресия (агресия, насочвана по обиколен път)
3. Раздразнение – готовност за проява на негативни чувства при най-малка възбуда (избухливост, грубост).
4. Негативизъм – опозиционен маниер за поведение от пасивна съпротива до активна борба срещу установените обичаи и закони.
5. Обида – завист и омраза към околните заради реални или измислени действия.
6. Подозрителност – в диапазона от недоверие и предпазливост по отношение на хората до убеждение в това, че другите хора планират да навредят на ближния си и го правят.
7. Вербална агресия – изразяване на негативни чувства както чрез формата (крясък, писък), така и чрез съдържанието на словесните отговори ( проклятия, закани).
8. Чувство за вина изразява евентуалното убеждение на субекта, че той е лош човек, че извършва лоши постъпки, а също и усещаните от него угризения на съвестта.

Реакциите 5 и 6 могат да бъдат определени като враждебни, реакциите 1,2 и 7 – като агресивни. Реакциите „Раздразнение”, „Негативизъм” и „Чувство за вина” (3,4,8) могат да бъдат отнесени към особените реакции, без които анализът на враждебните и агресивните реакции би бил недостатъчно пълен.

Изчисляване на точките по всеки вид реакции на оценявания се осъществява с помощта на код на отговорите.

Код на отговорите:

Вид на реакцията

1 Физическа агресия

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 1,25, 33, 41, 48, 55, 62, 68
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки : 9, 17
Номинален номер сбор на точките: 4-6

2. Косвена агресия

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 2,10,18,34,42,56, 63
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: 26, 49
Номинален номер сбор на точките: 4-5

3. Раздразнение

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: 11, 35, 69
Номинален номер сбор на точките: 4-6

4. Негативизъм

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 4, 12, 20, 28
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: 36
Номинален номер сбор на точките: 2-3
5. Обида

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: -//-
Номинален номер сбор на точките: 4-5

6. Подозрителност

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: 65, 70
Номинален номер сбор на точките: 4-6

7. Вербална агресия

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 7, 15, 23, 31,46, 53, 60, 71, 73
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: 39, 66, 74, 75
Номинален номер сбор на точките: 4-6

8. Чувство за вина

”Да” – 1 точка „не” – 0 точки : 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: -//-
Номинален номер сбор на точките: 4-5


Известно е, че всяка личност трябва да притежава определена степен на враждебност – агресивност. Нормата за тази оценка за всеки вид реакция на оценявания е фиксирана в колонката. „Номинален сбор на точките по видовете реакции”. Така, за реакциите реакциите „Физическа агресия”, „Раздразнение”, „Подозрителност” и „Вербална агресия” за норма се смята номиналният сбор 4-6 точки. За другите типове реакции този показател е малко по-нисък.

В случай, че сборът на точките по отделните видове реакции на оценявания е по-нисък от номинала, това говори за значително занижаване или пълна липсва на съответното психологично свойство на личността. Трябва да се предполага наличие у оценявания за определена степен на пасивност от конформизъм.

Ако сборът от точките по отделните видове реакции на оценявания превишава номинала, това говори за прекомерно развитие на формите на агресивност, затрудняващо сътрудничеството, съзнателното коопериране, а също и за провокираща конфликтност.

Едит: теста е оправен.

valdesbg
03-06-2012, 08:44
Самооценка на психическите състояния

Тестът за самооценка на психическите състояния е разработен от Х. Айзенк. С помощта на този тест могат да бъдат определени от пръв поглед нивата
на тревожност, фрустрация, агресивност, ригидност.

Тревожността е индивидуална психическа особеност,проявяваща се в склонността на човека към чести и интензивни изживявания на състояния на
тревога, а също и в ниския праг на проявите. Тук тревога се изживява като проявяване на емоционален дискомфорт, свързано с очакване на
неблагополучие, с предчувствие за грозяща или приемана за такава опасност.

Фрустрацията е психическо състояние, предизвиквано от неуспешно удовлетворяване на потребностите или желанията. Проявява се в отрицателни
изживявания: разочарование, раздразнение, тревога, отчаяние и др.

Агресивността е непредизвикана от обективни обстоятелства и непровокирана враждебност на човека по отношение нахората, на околния свят. Понякога
се проявява във вид на демонстриране на превъзходство на силатапо отношение на друг човек или друг социален обект.

Ригидността е затруднение (включително до пълна неспособност) да се промени набелязаната от субекта програма на действие в условия, обективно
изискващи нейното преустройство. Противоположното по значение свойство на личността е пластичност.

Указания

Предлагат се 40 твърдения, групирани в четири групи (по 10 твърдения във всяка група). Внимателно прочетете тези твърдения. За всяко твърдение
изберете едно от трите: 1) Да това състояние често ми е присъщо. 2) Случва ми се понякога да съм в такова състояние. 3) Не, това не ми е присъщо.
Отговорите си запишете на листче или в работна тетрадка. Например: "Да" "Понякога" "Не".

Тест - въпросник

I
1. Не чувствам увереност в себе си.
2. Често се изчервявам за дребни неща.
3. Сънят ми не е спокоен.
4. Лесно изпадам в униние.
5. Тревожа се за въображаеми неприятности.
6. Плашат ме трудностите.
7. Обичам да се ровя в недостатъците си.
8. Лесно е да бъда убеждаван.
9. Аз съм мнителен.
10. Трудно понасям времето на очакване.

II
1. Нерядко положения, от които винаги може да се намери изход ми се струват безизходни.
2. Неприятностите ме разтройват много. Падам духом.
3. При големи неприятности съм склонен без достатъчно основания да виня себе си.
4. Нещастията и неуспехите не ме учат на нищо.
5. Често се отказвам от борба, смятам я за безплодна.
6. Нерядко се чувствам беззащитен.
7. Понякога ми се случва да съм в състояние на отчаяние.
8. Чувствам се объркан пред трудностите.
9. В трудни минути на живота понякога се държа като дете, иска ми се да ме съжаляват.
10. Смятам недостатъците на характера си за непоправими.

III
1. Последната дума оставям за себе си.
2. При разговор нерядко прекъсвам събеседника си.
3. Лесно се сърдя.
4. Обичам да правя забележки на другите.
5. Искам да съм авторитет за другите.
6. Не се задоволявам с малкото, искам по-голямо.
7. Когато се разгневя не мога лесно да се сдържам.
8. Предпочитам да ръководя, отколкто да се подчинявам.
9. Имам рязка, грубовата жестикулация.
10. Отмъстителен съм.

IV
1. Трудно ми е да променям навиците си.
2. Не ми е лесно да превключвам вниманието си.
3. Много предпазливо се отнасям към всичко ново.
4. трудно ми е да бъда убеден в нещо, различно от мнението ми.
5. Нерядко от главата ми не излиза някоя мисъл, от която трябва да се освободя.
6. Не се сближавам лесно с хората.
7. Разстройвам се дори от незначителни нарушавания на плана.
8. Нерядко проявявам Инат.
9. Неохотно правя нещо рисковано.
10. Рядко преживявам отклонения от приетия от мен дневен режим.

Обработване на резултатите

Ако съответното състояниеви е присъщо пишете си две точки. Ако това състояние се случва нарядко - 1 точка. Ако не ви се случва подобно състояние
- 0 точки.

I. тревожност:
0-7 точки Вие не сте тревожни.
8-14 точки Тревожността е средна, допустимо ниво.
15-20 точки Много сте тревожни.

II. Фрустрация:
0-7 точки Нямате висока самооценка, но сте устойчиви на неуспехи, не се страхувате от трудности.
8-14 точки Средно ниво на фрустрация.
15-20 точки Имате ниска самооценка, избягвате трудностите, страхувате се от неуспехите, фрустриран сте,

III. Агресивност:
0-7 точки Вие сте спокоен, сдържан.
8-14 точки Имате средно ниво на агресивност.
15-20 точки Вие сте агресивен, невъздържан, имате трудности при общуването и работата с хората.

IV. Ригидност:
0-7 точки Не сте ригиден, превключвате лесно.
8-14 точки Имате средно ниво на ригидност.
15-20 точки Ригидността ви е силно изразена, което се проявява в неизменяемост на поведението, убежденията, възгледите, дори ако те не
съответсват на реалната действителност. За вас е противопоказна смната на работа, промените в семейството.

Blab
03-06-2012, 15:32
Ако сборът от точките по отделните видове реакции на оценявания превишава номинала, това говори за прекомерно развитие на формите на агресивност, затрудняващо сътрудничеството, съзнателното коопериране, а също и за провокираща конфликтност.

6. Подозрителност

”Да” – 1 точка „не” – 2 точки : 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59
”Не” – 1 точка „да” – 0 точки: 65, 70
Номинален номер сбор на точките: 4-6
вълнува ме как някой ще получи между 4 и 6 точки, като само от 1-вия ред минимумът е 8?

sexa_na_kompleksa
03-06-2012, 17:35
вълнува ме как някой ще получи между 4 и 6 точки, като само от 1-вия ред минимумът е 8?

И аз това се чудя... А и за всички компоненти е така, не само за подозрителност.

bloodyF
03-06-2012, 21:40
на първия тест


1 Физическа агресия 13
2. Косвена агресия 10
3. Раздразнение 12
4. Негативизъм 6
5. Обида 10
6. Подозрителност 12
7. Вербална агресия 14
8. Чувство за вина 8

Влади, ако може да обясниш наистина за какво става въпрос, щото на всичките имам повече от 6..I. тревожност:

8-14 точки Тревожността е средна, допустимо ниво.

II. Фрустрация:

8-14 точки Средно ниво на фрустрация.

III. Агресивност:

15-20 точки Вие сте агресивен, невъздържан, имате трудности при общуването и работата с хората.

IV. Ригидност:
8-14 точки Имате средно ниво на ригидност.

за трудностите при работа с хора не съм съгласна..и за невъздържаността също!

valdesbg
03-06-2012, 22:11
Дам, и аз забелязах този малък бъг. Предполагам че е печатна грешка в книгата. Преглеждайки наново въпросите - би трябвало Не да дава 0 точки. Вместо посочените 2. Предвид че направих същия тест няколко пъти по други места и получавам резултати по 2-3-4 точки смятам че вместо 2 точки трябва да се дават 0. А и логично погледнато на всички въпроси от тоя тип Да означава агресивност, докато Не - липса на агресивност. Ще го поправя.

djipsito
03-07-2012, 01:07
Самооценка на психическите състояния

Тревожност - 3 (Не сте тревожни)
Фрустрация - 5 (Нямате висока самооценка, но сте устойчиви на неуспехи, не се страхувате от трудности)
Агресия - 10 (Средно ниво на агресивност)
Ригидност - 9 (Средно ниво на ригидност) - Съвпада ми с първия тест.

Яко! Резултатите, които ми излизат са мн верни.
Като разбера как се смята Диагностиката на агресивноста ще го направя, ама няма да откажа пояснение ;д

Irti
03-07-2012, 04:37
В книгата има доста грешки. На едно место вместо "страх" пишеше срах. Явно на писателя му се доходило до нужника...

Резултатите ми за психическите състояния са почти същите, като на djipsito.

valdesbg
03-07-2012, 06:35
Яко! Резултатите, които ми излизат са мн верни.
Като разбера как се смята Диагностиката на агресивноста ще го направя, ама няма да откажа пояснение ;д

Отговаряш с Да или Не на предложените 75 твърдения. Записваш си някъде, след което гледаш ключа и сравняваш. Всеки отговор, който съвпада с написания в ключа ти дава определен брой точки. В повечето случаи Да е една точка а Не нула. След това - събираш получените точки за всеки тип агресия и четеш какво пише :)

Само за протокола - теста на Кетел е почти готов. Само до момента е 18 страници уърдовски документ. А финалния вариант ще набъбне до поне 25. Няма да поствам пълния тест тук, а ще предоставя линк за сваляне на целия тест за да го направите сами на персоналния ви компютър. Ако има въпроси - питайте :)

shmatarok
03-07-2012, 10:29
Физическа агресия: 8
Косвена агресия: 7
Раздразнение: 6
Негативизъм: 3
Обида: 8
Подозрителност: 8
Вербална агресия: 7
Чувство за вина: 6

Нещо съм много... черногледа 8-)

valdesbg
03-08-2012, 08:57
http://dox.bg/files/dw?a=4272efa6fa

Петфакторен Личностен въпросник. Качвам го така, защото е доста дълъг и подробен тест.

vesito13 е човека, на когото трябва да благодарите за преписването!

kokosety
03-08-2012, 12:41
Добре, не мога да схвана как се изчисляват реузлтатите на 1 тест

vesito13
03-08-2012, 13:33
Отговаряш на всички въпроси с "Да" или "Не". След това започваш да гледаш отделните показатели. Например започваш с искреност.

1.Искреност:
Да с коефициент 3 – 30,36,42,48
Да с коефициент 2 – 6,12
Да с коефициент 1 – 18,24,25
Не с коефициент 1 – 23

Ако на 30 въпрос си отговорила с "Да", си записваш 3 точки някъде. Така правиш и с 36, 42, 48. За отговор "Да" на 6 и 12 въпрос, добавяш по 2 точки. За "Да" на 18, 24, 25 - по 1 точка. При отговор "Не" на въпрос 23 - добавяш отново 1 точка. Когато минеш всички въпроси за този показател, събираш получените точки. Резултатът, който получиш, показва доколко този показател се отнася за теб.

По същия начин става и за другите показатели. :)

kokosety
03-08-2012, 14:49
Отговаряш на всички въпроси с "Да" или "Не". След това започваш да гледаш отделните показатели. Например започваш с искреност.

1.Искреност:
Да с коефициент 3 – 30,36,42,48
Да с коефициент 2 – 6,12
Да с коефициент 1 – 18,24,25
Не с коефициент 1 – 23

Ако на 30 въпрос си отговорила с "Да", си записваш 3 точки някъде. Така правиш и с 36, 42, 48. За отговор "Да" на 6 и 12 въпрос, добавяш по 2 точки. За "Да" на 18, 24, 25 - по 1 точка. При отговор "Не" на въпрос 23 - добавяш отново 1 точка. Когато минеш всички въпроси за този показател, събираш получените точки. Резултатът, който получиш, показва доколко този показател се отнася за теб.

По същия начин става и за другите показатели. :)
мерси много :)

mopsU
03-09-2012, 15:26
Искреност - 24
Екстраверсия - 20 висока
Ригидност - 10 средна
Емоционална възбуда - 2 много висока емоционална уравновесеност ..
Темпове на реакция - 14 бързи
Активност - 14 средна

Stan4o123
03-09-2012, 22:57
1.Искреност: 19
2.Екстраверсия: - 15 (средна)
3.Ригидност: - 17 (много висока)
4.Емоционална възбудимост: 5 (висока емоционална уравновесеност)
5.Темпове на реакцията: 16 (бързи)
6.Активност: 11 (ниска)

Irti
03-10-2012, 07:56
Владо, дай някой друг тест да си препиша.

DiabolicalSoul
03-10-2012, 22:47
Мисля, че има грешка в теста:

Ако пресметнеш максималните възможни точки например на екстраверсия, че видиш, че няма как да постигнеш резултат (22-26) и при другите видях, че максималните възможни резултати не съвпадат с най-високите нива посочени в отговорите...


Все пак това са ми резултатите (с уговорката, че още смятам таблиците за грешно преписани):
1.Искреност: 20 (баси честния човек съм)
2.Екстраверсия: - 19
3.Ригидност: - 9
4.Емоционална възбудимост: 17
5.Темпове на реакцията: 16
6.Активност: 7

DiabolicalSoul
03-10-2012, 22:59
че сте дебили :DDDDDDDDDD

DiabolicalSoul
03-10-2012, 23:27
Физическа агресия: 3
Косвена агресия: 7
Раздразнение: 9
Негативизъм: 5
Обида: 8
Подозрителност: 9
Вербална агресия: 9
Чувство за вина: 8

Ебаси хейтъра съм : DDDD
И на кого му е нужна физическа агресия, като човечеството е измислило сарказма :Р

regina_della_note
03-13-2012, 23:19
1.Обичате ли често да бъдете с компания? - да
2.Избягвате ли да имате вещи, които не са надеждни и драви, въпреки че са красиви? да
3.Често ли имате подобрявания и спадове на настроението? да
4.Когато разговаряте говорите ли много бързо? не
5.Харесва ли ви работа изискваща пълно напрежение на силите и способностите? да
6.Случва ли се да препредавате слухове? да
7.Смятате ли се за много весел и жизнерадостен човек?да
8.Свиквате ли много с определени дрехи, с цвета и кройката им, така че неохотно да ги сменяте с нещо друго?да
9.Често ли чувствате че имате нужда отхора, които да ви разбират, могат да ви ободрят или утешат?да
10.Почеркът ви много ли е бърз? не
11.Търсите ли си сами работа, занимание, въпреки че можете да си починете?не
12.Случва ли се да не изпълнявате обещанията си? да
13.Голям брой ли са вашите много добри приятели? не
14.Трудно ли ви е да се откъснете от работата, от която сте погълнати, и да превключите на нещо друго?не
15.Често ли ви терзае чувство за вина? не
16.Обикновено вървите ли бързо, независимо от това дали бързате или не?да
17.В училище блъскахте ли се над трудните задачи докато ги решите?не
18.Случва ли ви се понякога да съобразявате по зле от останалите? да
19.Лесно ли намирате общ език с непознати хора? да
20.Често ли планирате как ще се държите при дадена среща, разговор и др? да
21.Избухливи ли сте и лесно ли сте раними от намеци ишеги по ваш адрес? да
22.Бързо ли жестикулирате по време на разговор? не
23.Събуждате ли се сутрин най-често свежи и добре отпочинали? не
24.Случвало ли се е да мислите нещо, което не бихте искали да споделите с други хора? да
25.Обичате ли да се шегувате по адрес на другите? да
26.Склонни ли сте да обмисляте задълбочено преди да споделите мисълта си с когото и да било? да
27.Често ли сънувате кошмари? не
28.Обикновено лесно ли усвоявате и запомняте нов учебен материал? да
29.Дотолкова ли сте активни че ви е трудно дори няколко часа да не правите нищо? да
30.Случвало ли се е когато сте се ядосали да не сте на себе си? да
31.Лесно ли ви е да внесете оживление в доста скучна компания?да
32.Обикновено кратко време ли размисляте, взимайки не особено важно решение? не
33.Казвали ли са ви че приемате всичко много близо до сърцето?да
34.Харесва ли ви да играете игри, изискващи бързина и добра реакция? да
35.Ако не успявате да направите нещо дълго време обикновено опитвате ли се все пак да го направите? да
36.Изпитвали ли сте макар и за кратко време чувство на раздразнение къмродителите си?да
37.Смятате ли се заоткрит и общителен човек?да
38.Обикновено трудно ли ви е да се заемете с нова дейност? не
39.Безпокои ли ви чувството че с нещо сте по-лоши от другите?да
40.Обикновено трудно ли ви е да правите нещо с мудни и бавни хора? да
41.В течение на деня можете ли дълго и продуктивно да се занимавате с нещо без да чувствате умора? да
42.Имате ли навици, от които трябва да се оттървете?да
43.Смятат ли ви понякога за безгрижен човек?да
44.Смятате ли за добър приятел някого, чиято симпатия към вас е сигурна и проверена?да
45.Можете ли да се разсърдите бързо? да
46.Обикновено намирате ли бързо подходящия отговор по време на дискусия? да
47.Можете ли да се накарате, без да се отвличате, да се занимавате с нещо дълго и продуктивно? да
48.Случва ли се да говорите за неща, от които не разбирате нищо? да

x7aZzy
03-15-2012, 20:40
Искреност - 14 (достоверни са ми отговорите xD )
Екстраверсия – 11 (висока интроверсия)
Ригидност – 6 (висока пластичност)
Емоционална възбудимост – 6 (висока емоционална уравновесеност)
Темпове на реакцията – 19 (бързи)
Активност – 22 (много висока)

***

Ситуационна тревожност - 2,05 точки (средна тревожност)
Личностна тревожност - 1,75 точки (ниска тревожност)

***
1. Физическа агресия - 4
Номинален номер сбор на точките: 4-6

2. Косвена агресия - 4
Номинален номер сбор на точките: 4-5

3. Раздразнение - 2 (мхммм, не съм от раздразнителните)
Номинален номер сбор на точките: 4-6

4. Негативизъм - 2
Номинален номер сбор на точките: 2-3

5. Обида - 2 (трудно се обиждам, така е)
Номинален номер сбор на точките: 4-5

6. Подозрителност - 5
Номинален номер сбор на точките: 4-6

7. Вербална агресия - 8 (е, чак пък толкова...)
Номинален номер сбор на точките: 4-6

8. Чувство за вина - 6 (и тук превишавам номинала)
Номинален номер сбор на точките: 4-5

***

I. тревожност: 2
0-7 точки Вие не сте тревожни.

II. Фрустрация: 1
0-7 точки Нямате висока самооценка, но сте устойчиви на неуспехи, не се страхувате от трудности.

III. Агресивност: 12
8-14 точки Имате средно ниво на агресивност.

IV. Ригидност: 6
0-7 точки Не сте ригиден, превключвате лесно.

***


Владо, дай някой друг тест да си препиша.

И аз искам! ;]