PDA

View Full Version : Помощ по немски език, моля!!!ThePainter
12-11-2012, 23:40
Здравейте! Моля, някой да ми обясни кога се използва Номинатив, Акузатив и Датив (генитив още не сме учили). Позабравил съм нещата по български от 7ми клас и също така ви моля, колкото и смешно да звучи, да ми обясните какво значи падежна форма и на кои въпроси отговарят?
Страшно благодаря!!!

MaGuSs
12-12-2012, 00:39
Не знаеш какво е падежна форма, защото такава в българския няма или ако я има то в по специфични случаи останала от старобългарския.

На кратко казано, падежите се използват в различни ситуации. Например за посочване на обект, към който се извършва действие. От ст.б. Ангелъ рече ему (Ангелът му рече). На немски това ще стане Der Angel sprach zu ihm с Дателен падеж (Dativ - zu ihm ).

Всеки падеж в немския се използва различно според това, какво искаш да кажеш.
Nom. се използва например за казване на нещо просто де да знам как да го обесня. Mein Vater ist Lehrer.
Akk. се използва например за попсочване на някое движение. Er ging zu Hause.
Dat. например за псоочване на нещо къде стои или с кого е... Er saß auf der Bank.

И вече н склоненията, кога се добавя -n след съществително и също така спреженията в различните падежи трябва да се знаят и окончанията също в различните падежи. Има ги в учебника, не може да ги няма.

Ukhtar
12-12-2012, 10:34
Nominativ - именителен падеж - той
ER ging nach Hause/ER ist zu Hause

Akkusativ - винителен - него
Sie fuhr IHN nach Hause

Dativ - дателен - на него
Sie reichte IHM ein Geschenk


Всичките подробности, изключения и разлики с българския ще ги учите

ThePainter
12-18-2012, 19:06
Искам само да попитам още нещо - има ли правило, по което се определя кои глаголи вървят със sein и кои с haben. Каза ни госпожата, че при sein има промяна в самия обект, а при haben няма. Но все пак питам за още :D .

MaGuSs
12-19-2012, 20:22
Да има. Глаголите със sein са тези глаголи, при които има промяна на състоянието, движение и т.н... има много граматика на български в интернет. Чети !!!

Да не мислиш, че аз знам всички определения... всичко съм го чул и запомнил така и вече когато се наложи да го използвам ми идва от вътре... по интуиция...