регистрация
вход в сайта
вход с FB
.
Отговор в тема
Резултати от 1 до 7 от общо 7
 1. #1
  Голям фен Аватара на bet3to
  Регистриран на
  Sep 2010
  Мнения
  588

  Как се играе белот?

  Как се играе белот.Обяснете ми по разбираем начин че в гугъл нищо не разбирам. Много мерси предварително

 2. #2
  Супер фен Аватара на Jus7DreamBoy
  Регистриран на
  Jan 2009
  Мнения
  2 190
  История
  Бридж-белотът, или за кратко наричан само белот, е игра на карти, която е изключително популярна в България.
  Произхожда от Франция (оригинално име belotte или belote), правилата й донякъде приличат на тези на бриджa и френското таро, но се научават доста по–лесно. Това прави играта достъпна и любима на много хора. Белотът се играе от четирима човека и с част от типично тесте от 32 карти (7 до 10 и вале, дама, поп, асо). Съществуват варианти на играта за двама или трима играчи.

  Правила на играта
  Играчите застават така, че партньорите да се окажат един срещу друг.
  Играта протича на четири етапа:

  1. Раздаване
  Раздаващият, ако желае, разбърква добре картите и подава на седящия от лявата му страна да цепи. По посока обратна на часовниковата стрелка на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите държи в ръцете си по 5 карти.
  2.Наддаване
  Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:
  2.1. Игра в козов цвят
  При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят независимо от силата.
  2.2. Игра "Без коз"
  При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7, независимо от цвета.
  2.3. Игра "Всичко коз"
  При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. Отново няма доминиращ цвят.
  Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не може да предложи вариант на игра обявява "пас". Следващият играч може да предложи по-висок вариант или "пас". Силата на вариантите е следната: Най-ниският вариант е спатия. Следват каро, купа, пика, "Без коз" и "Всичко коз". Когато последната валидна обява е направена от противников играч може да се обяви "контра". Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви "реконтра". Тогава резултатът се учетворява. Наддаването приключва когато трима поредни играчи обявят "пас". Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. След като наддаването приключи, ако не е избран вариант на играта (всички са "пас") картите се събират и следващият подред раздава.
  3. Разиграване.
  Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя "исканият" цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.
  3.1. Игра в козов цвят.
  В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз , може да изиграе произволна карта.
  3.2.Игра "Без коз"
  Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.
  3.3. Игра "Всичко коз"
  За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента
  4. Резултат
  След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си, като за всяка карта записва точки както следва:
  Карта Козов цвят Некозов цвят
  7 0 0
  8 0 0
  9 14 0
  10 10 10
  J 20 2
  Q 3 3
  K 4 4
  A 11 11
  табл. 1
  След това към получените точки се прибавят точките от премии (виж по-долу). При игра на "Без коз", така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противника, то играта се смята за "изкарана". Ако точките са по равно, то играта се смята за "висяща". Ако отбора обявил вида на играта събере по-малко точки от противника, то играта се смята за "вкарана".
  Когато играта е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.
  Когато играта е вкарана, противникът на отбора, обявил вида на играта си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.
  Ако играта е висяща отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.
  При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, при валат контрата или реконтрата отпадат).
  При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, при валат контрата или реконтрата отпадат).
  При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.
  Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.
  Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).


  Премии
  Играч, който притежава следните комбинации от карти и я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), печели за отбора си съответните точки:
  Комбинация Анонс Точки
  Три поредни карти от един цвят терца 20
  Четири поредни карти от един цвят кварта 50
  Пет или повече поредни карти от един цвят квинта 100
  Четири еднакви карти (10, Q, K, A) каре 100
  Четири деветки каре 150
  Четири валета (J) каре 200
  табл. 2

  Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.
  При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви примии освен за капо или последно 10.
  Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
  Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който завършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.
  Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят). Виж таблица 1.
  Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта. Така, ако един играч притежава например J, Q и K пики, обявява "терца" на първата взятка и след последната взятка уточнява например "Терца до поп от пики".
  Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: 1. Като първа изиграна карта на взятката; 2. Отговаряйки на искания цвят. 3. При цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.
  Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (така нареченият "валат" или "капо") получава още 90 точки.

  Закръглявяне

  Общият брой на точките с последното 10 е: 258 (26) на "Всичко коз", 260 (26 след удвоявянето) на "Без коз" и 162 (16) при игра на коз.
  * На "Всичко коз" проблем със закръгляването възниква при резултати завършващи на 4. Например: 34 - 224, 164 - 194 (ако в играта има 100 т. премии) и т.н. В този случай нагоре закръглява отборът с по-малко точки. В горните два примера съответно 4 - 22 и 17 - 19
  * На "Без коз" проблем със закръглявянето не може да възникне.
  * При игра на коз проблем възниква при резултати завършващи на 6. Отново нагоре закръглява отборът събрал по-малко точки. Например: при 56 - 106 се пише 6 - 10, при 6 - 156 се пише 1 - 15 и т.н.

  При игра на коз или "Всичко коз" ако и двата отбора имат еднакъв брой точки закръгляме точките които "висят" т.е. закръгляме надолу и пишем точките на отбора който не е обявил играта, а останалите точки "висят" и се печелят от отбора който спечели следващата игра.
  Взето от Тук
  СПАМ - Само Пиша Ама без да Мисля
  Голям лаф, дребни пари и мек х*й всеки може да извади!
  Това, че се пъчиш, не значи, че са ти големи циците!!!
  Таралежът е птица упорита, не го ли ритнеш - не полита.

 3. #3
  Мега фен Аватара на ameli
  Регистриран на
  Jan 2009
  Мнения
  4 152
  Играй и ще се научиш в движение. В интернет е достатъчно подробно обяснено, ако не разбереш от там, откъде?
  http://www.facebook.com/pages/Im-you...43163692376341 < Страницата ми във Фейсбук

 4. #4
  Може ли да попитам за правилата на белот за двама. Търсих в Интернет обаче не намерих. Ще съм Ви много благодарна ако ми кажете правилата и т.н... Благодаря ви много предварително! )

 5. #5
  Голям фен Аватара на gorska
  Регистриран на
  Oct 2007
  Град
  в гората... !We all live in оur yellow submarine!
  Мнения
  811
  Цитирай Първоначално написано от vgts
  Може ли да попитам за правилата на белот за двама. Търсих в Интернет обаче не намерих. Ще съм Ви много благодарна ако ми кажете правилата и т.н... Благодаря ви много предварително! )
  Играете с 24 карти, тоест без седмиците и осмиците, като си раздавате 2 пъти по 3 карти, обявявате, и после още 3 карти. После изигравате ръцете, както при нормалния белот, само дето всеки е сам за себе си. Накрая се брои кой има повече точки и съответно дали другия не е вътре, понеже общия брой на точките не е 160 или 260 като не участват всички карти в играта.

 6. #6
  Banned Супер фен
  Регистриран на
  Jul 2010
  Град
  Varna
  Мнения
  1 710
  Мале в моя клас само туй праят! по 4 групи да кажем по 4 човека само това праят във всеки час-толкова ли е зарибяващо?

 7. #7
  Благодаря много

Правила за публикуване

 • Вие не можете да публикувате теми
 • Вие не можете да отговаряте в теми
 • Вие не можете да прикачвате файлове
 • Вие не можете да редактирате мненията си