...на тригонометрични функции, която да ги наслагва една върху друга. Т.е. на една координатна система. Та някой да знае подходяща?