Здравейте, за първи път ми се налага да пиша автобиография и имам нужда от малко помощ. Не ми трябва за работа, а ми е за кандидатстване във ВУЗ. Казаха ми, че трябва да е свободен текст и след ровене в гуугъл горе-долу разбрах какво трябва да се напише, но никъде няма конкретен образец, което е и проблема. Интересува ме самата подредба на фактите, които ще пиша. не ми трябва CV за работа, те са по-различни, а такава написана в свободен текст!