.

Одрински мирен договор

Изострянето  на Източния въпрос заради поддръжката от страна на Русия  на национално-освободителното движение в Гърция предизвиква   Руско-турската война 1828-29 година. Тя е наричана  още Войната на Адрианополския мир.

Одрински мирен договор
id="internal-source-marker_0.6542008544626894" style="font-size:9pt;font-family:Verdana;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:normal;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;">Изострянето  на Източния въпрос заради поддръжката от страна на Русия  на национално-освободителното движение в Гърция предизвиква   Руско-турската война 1828-29 година. Тя е наричана  още Войната на Адрианополския мир.

Войната е обявена през декември 1827 година  от турския султан, който отменя всички предишни руско-турски договори и провъзгласява свещена война против Русия.
Войната се води на два фронта - Балкан ски и Кавказки.

Военните действия започват през април 1828 година,  когато Втора руска армия със състав от около 95 000 души форсира Дунав, преминава Добруджа и  обсажда Шумен, Варна и Силистра.  Руската армия е командвана от генерал Иван Дибич-Забалкански.  

Българи от тракийската област масово участват във войната на страната на руснаците. Турските сили наброяват около 125 000 души. В края на септември руски войски превземат Варна. На кавказкия фронт Русия има по-големи успехи  Кавказкият корпус успява да превземе турските крепости Карс, Анапа, Поти и др.

В началото на 1829 година  започва второто настъпление на руската армия на Балканския полуостров. През юни тя превзема Силистра, преминава Стара планина и окупира Тракия.  На 20 август 1829 година  руски части влизат в Одрин. За първи път градът е превзет от руската армия. Това предизвиква паника в столицата на Османската империя и  подтиква султана към търсене на възможности за подписване на примирие с Русия.

Войната завършва с Одринския мирен договор, който е подписан на 14 септември 1829 година. С договора се потвърждават  руските права в устието на Дунав  и по черноморското крайбрежие на Кавказ (без Батуми, Грузия и част от Армения). Гърция получава самостоятелност, но е задължена да плаща данък на султана (през 1830 година  тя е освободена от данъка и е обявена за независима държава). Договорът потвърждава и разширява автономията на Молдова, Влашко и Сърбия. Даден е 18 месечен срок, в който християните, поданици на Османската империя, имат право да продадат имуществото си и да се изселят безпрепятствено в Русия.  В резултат от тази клауза на договора  настъпва  най-голямата изселническа вълна на тракийски българи от Югоизточна България към Бесарабия,  част от която не се заселва там, а остава в Добруджа.

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...