регистрация
вход в сайта
вход с FB
.

Бозайниците и значението им за човека

Значението на бозайниците в природата е голямо. Това се отнася особено за дребните на ръст, но многочислени видове. Такива са гризачите.   Ловни бозайници и дивечовъдство: много бозайници са ловни обекти. Такива са заекът, лисицата, сърната, д

Бозайниците и значението им за човека
Знач
нието на бозайниците в природата е голямо. Това се отнася особено за дребните на ръст, но многочислени видове. Такива са гризачите.
 
Ловни бозайници и дивечовъдство: много бозайници са ловни обекти. Такива са заекът, лисицата, сърната, дивата свиня, елените и много други.
 
Числеността на дивеча в природата зависи от климатичните условия, естествените му врагове и начина на ловуване. При продължителни и сурови зими с дебела снежна покривка вного бозайници умират от глад.
Естествените врагове на дивеча унищожават слабите и болни животни и по този начин възпрепятстват възникването на епидемични заболявания. Когато числеността на естествените врагове  се увеличе, намалява броят на дивеча. Човекът, със своята дейност, влияе неблагоприятно върху числеността на дивеча. С изсичането на дървета и храсти той лишава дивеча от укрития. Използването на земеделски машини и химични препарати също влияе отрицателно на числеността на дивеча.
 
При съвременното дивечовъдство се провеждат различни мероприятия за запазване и увеличаване на дивеча. Чрез опазване на горите се осигуряват удобни места на дивеча за размножаване и укриване при преследване. През зимата се зареждат с фураж хранилките в горите. Определят се срокове за ловуване, като през размножителния период се осигурява спокойствие за дивеча. Ограничава се разумно чрез отстрел числеността на лисиците, чакалите, вълците и други. Наред с това в Държавните дивечовъдни стопанства се развъждат и разселват зайци, елен лопатар, дивата свиня и други.
 
Много бозайници нанасят значителни вреди на горското стопанство и на земеделието. Най-многобройни са вредителите сред гризачите. Унищожават голяма площ от посевите, зърното в складовете, замърсяват хранителни продукти и т.н.
 
Ровещите бозайници, при прокопаване под земята, унищожават кореновата система на растенията, а натрупатана пръст на земната повърхност пречи на коситбата.
 
Дребните бозайници се залавят с капани, отрови или с привличане на техни естествени врагове.

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...