регистрация
вход в сайта
вход с FB
.

Почви, почвообразуващи фактори, видове почви, свойства.

Почвите представляват самостоятелно природно тяло. Тя е сложна, полифункционална, открита, четирифазна структурна система в повърхностната част на земната кора. Тя е комплексна функция на почвообразуващите скали, климата, времето, организмите и има с

Почви, почвообразуващи фактори, видове почви, свойства.
Почв
те представляват самостоятелно природно тяло. Тя е сложна, полифункционална, открита, четирифазна структурна система в повърхностната част на земната кора. Тя е комплексна функция на почвообразуващите скали, климата, времето, организмите и има свойството плодородие.
 
Фази на почвата:
Твърда фаза- представлява 50% минерални вещества, 10% органична материя. Органичната материя се състои от разлагащи се растения, гниеща органика, хумус и хумусни киселини. Колкото повече е органичната част, толково по-тъмна и плодородна е почвата. Минералната част представлява голямо разнообразие по състав и едрина. Най – едрата част е пясъка, по състав най – вече кварц. Най – фината част са частички, които са с размер на колоидни частички. Нарича се „ил” и е глинеста по състав.
Почвен разтвор- в него са разтворени всички необходими вещества за растенията, а така също и допълнително внесените минерални торове, токсични и отровни вещества. Затова почвеният разтвор е от най – голямо значение за флората.
Почвен въздух- определя развитието но кореновата система на растенията и осигурява съществуването на фауната в почвата. Различава се от атмосферния въздух с по – голямото си съдържание на въглероден диоксид и по – малкото съдържание на кислород.
 
Почвообразуващи фактори:
- Изветрящите основни почвообразуващи скали
- Възрастта на почвата
- Климат
- Релеф на терена
- Микроорганизми
- Дейността на човека
 
Почвен поглъщателен комплекс (ППК)- състои се от силно диспергирани минерални вещества и органични вещества. ППК има положително и отрицателно заредени частици в състава си. По – голямата част от ППК за различните видове почви има сумарен отрицателен заряд и поради това поглъща ( привлича ) положително заредени йони. ППК за различните почви може да бъде представен така:
за кисели почви ППК- Al3+  , H+, Ca2+, Mg 2+
за черноземни почви ППК- Ca+, Mg2+
за засолени почви  ППК- Na+, Mg2+, Ca2+
 
Видове почви: черноземни почви, сиви горски почви,кафяви горски почви, чернозем смолници, алувиално-ливадни почви, канелено-горски почви, солени почви.
 
Свойства на почвата:
Физични свойства- температура, размер на частичките, влагосъдържание.
Химични свойства- рН, киселинност, алкалност на почвен извлек, съдържание на азот и азотни съединения.

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...