.

Природата и отношението на човека към нея!

 Човекът е част от живия свят на природата, господар на живота на планетата и има власт да подчини всичко на своите интереси! Отношението му към природата е мерило за неговата екологична култура.  Така, както един човек се отнася към бли

Природата и отношението на човека към нея!
&nbs
;Човекът е част от живия свят на природата, господар на живота на планетата и има власт да подчини всичко на своите интереси! Отношението му към природата е мерило за неговата екологична култура.

 Така, както един човек се отнася към близките и дома си, така би трябвало да се отнася и със заобикалящата го флора и фауна. Малък процент са хората, които пазят природата, както най – скъпото им.

 В днешно време все повече се говори, че природата стремително деградира и природните ресурси се изтощават. Чуват се гласове за тъй наречената „ екологична катастрофа ” и учени развиват песимистични прогнози за бъдещето на планетата. Възможността за по – нататъшното развитие на човека като биологичен вид, ще наложи не само целенасочено развитие на биосферата, удовлетворяващо нуждите на развиващото се общество, но и осъвършенстване на адаптацията към изменящите се условия на живот на планетата.

 Ние хората се стемим да създаваме постоянно нови неща, но не се замисляме, че някои от тях могат да бъдат много опасни за развитието на живите организми. Това непрекъснато замърсяване и унищожаване на природата от наша страна, говори че самите ние си правим живота неудобен. Множество локални предприятия могат да причинят  различни последствия, засягащи екологичните условия, и предизвикващи преустройство на биосферата.

 Благодарение на човека, могат да изчезнат различни защитени растения и животни, затова има организяции и институции, които следят за такива случаи. Възможно е да се откъснат острови, а пустините да станат по – големи. Да настъпят болести и суша, заради замърсени води и почви.

 Аз мисля, че ако наистина се случат подобни неща, условията за развитие на организмите ще са ограничени и географската карта също ще претърпи промени, да не говорим, че дори и климатичните условия ще се променят.

 Химическата промишленост, употребата на въглища в енергетиката, атомните електроцентрали , са едни отопасните източници на екологична нестабилност.

 Възможно е и да започне зачестяване на въпроса: „ Може ли човекът да победи природата? ” и моят отговор е, че може би природата ще ни победи. По – горе посочените кризисни състояния, са вече започнали процеси и познати на човечеството. Ние няма как да спрем природните бедствия, които до някъде са вседствие човешката намеса, но нека се замислим... Все пак ние сме тук и можем да направим така, че природата да гледа на нас със светещи от радост очи, като види едно ново начало и отношение от наша страна, за да може да се появи баланса човек – природа, и да не водим безсмислена война.

 Нека започнем начисто един по- добър живот за едно по – добро бъдеще!

Автор: Маги

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...