.

Подробно за новия закон за средното образование

Проектът на новия закон за средното образование е представен на министър Сергей Игнатов още миналата седмица. Учебниците ще бъдат пренаписани. В закона е зложена система, която налага  разработването на нови учебни планове. Ще има нови дъ

Подробно за новия закон за средното образование
Прое
тът на новия закон за средното образование е представен на министър Сергей Игнатов още миналата седмица.

Учебниците ще бъдат пренаписани. В закона е зложена система, която налага  разработването на нови учебни планове. Ще има нови държавни образователни стандарти. Тези промени обаче изискват технологичен срок от 3-4 години.

Още 2-3 седмици депутатите от комисията по образование в параламента ще трябва да поработят върху закона, а след това ще започне обществено обсъждане. Ще има срещи с родителските асоциации и синдикатите, както и с медиите.

След Великден пък ще бъде организирана първата у нас кръгла маса "Българското училище в XXI век". Ако депутатите не успеят с подготовката на закона, ще бъде направена поправка в действащия, за да може да се уреди 2-годишната подготовка преди 1-ви клас, както и целодневната организация на учебния ден.

Има родители, които не желаят децата им да тръгват на училище на 5-6 години. Ето защо това засега няма да има  задължителен характер. 

Законът е рамков, а не подробен  кодекс. В центъра  е детето. От 1-ви до 3-ти клас децата ще бъдат без оценки в цифрово  изражение.

От 1-ви до 4-ти клас пък няма  да се повтаря класа. Където има нужда от помощ, ще бъдат осигурявани допълнителни  занимания. Ще бъдат подкрепени децата със специални образователни потребности, както и даровитите деца.

Класният ръководител ще дава информация за развитието на детето. Всеки учител в края на срока и в края на учебната година, освен че ще оценява постиженията на ученика, ще поставя оценка и за поведение. Скалата е тристепенна - "Нуждае се от подобрение", "Добро" и "Похвално". При тези възпитателни мерки в никакъв случай не бива да се  унижава достойнството на ученика.

Квалификацията на педагозите придобива задължителен характер. Директорите на училищата пък ще бъдат  оценявани всяка година.

С новия закон ще бъде  създаден независим орган към министъра - национален инспекторат по образование. Той ще анализира качеството на обрзователната  среда, резултатите на учениците, подготовката на учителите и качеството на управлението.

Върви и подготовката на новия закон за висшето образование. Според него от 51 университета, ще останат само 40.  Това ще стане като колежите, които в момента в България са 11, станат част от структурите на университетите. Законът предвижда колежите  да се свръжат с университети, с които имат сходна предметна област, те  ще имат и общ преподавателски и научен състав. През първата и втората година дори могат да имат общи курсове. Университети с общ предмет вероятно ще започнат да се обединяват.

За рейтинга на университетите ще има два варианта. Националната агенция по акредитация ще оценява по 10-степенната скала. Университетите с оценка над 8 ще получават максималната акредитация за 6-годишен период. През април пък  чуждестранна агенция  ще оцени по 3-4 пункта  българските университети главно по научния им потенциал и реализацията на техните възпитаници.

Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...