регистрация
вход в сайта
вход с FB
.

Сър Едуард Тайлър - един от основоположниците на антропологията

Сър Едуард Тайлър - един от основоположниците на антропологията

Британският еволюционист сър Едуард Тайлър, е  известен като един от основателите на антропологията.

Сър Тайлър е роден  в Кембъруел, Лондон, на 2 октомври 1832 година в заможно фабрикантско семейство.  Той учи в Grove House School в Тотнъм, но след смъртта на родителите си поема семейния бизнес. Поради симптоми на туберкулоза, Тайлър заминава да се лекува на по-топъл климат.  И именно това пътуване  в Централна Америка през 1855 г. определя до голяма степен интереса му към изучаване на чужди култури - вниманието  му се насочва към праисторическите изследвания.

Първият  труд на Тайлър „Анахуак, или Мексико и мексиканците, древни и съвременни“ е резултат от пътуването  му до Мкесико.  Това остава единствената теренна работа на Тайлър. По-късно той продължава да изучава вярванията и обичаите на съвременни и праисторически племенни  култури и издава втория си труд „Изследвания върху ранната история на човечеството и развитието на цивилизацията“.

До Първата свтовна война, най-забележителният  труд на Тайлър  остава „Примитивната култура“. Той е известен не само с цялостното изучаване на човешката цивилизация и с  утвърждаването на културната антропология като наука, а и заради влиянието, което оказва върху много млади антрополози.

През 1871 г. Тайлър е избран за член на Британскаото кралско научно дружество. През 1875 г. той  получава от Оксфордския университет почетна степен доктор по гражданско право.

Тайлър е назначен  за уредник на университетския музей в Оксфорд през 1883 г. и като лектор получава званието доцент по антропология в периода 1884–1895 г. През 1896 г. той става първият професор по антропология в Оксфорд и е провъзгласен за рицар през 1912 г.

Тайлър е считан  за баща на еволюционната теория за развитието на културата.  Той е  основоположник на анимистичната теория за произхода на религията.  Разглежда културата като синоним на цивилизацията и съзнателно създадено рационално устройство с цел подобряване живота на хората в обществото.

Тайлър  признава неравномерността в развитието на човешките общества и построява универсална скала за развитието им. На върха й  той ̀ слага западните общества.  Всяко следващо поколение в едно общество живее в нови, по-добри от предишните културни условия. Колкото повече възпитани и културни хора има в едно общество, толкова по-развито е то.

Методът на Тайлър напомня работата на естествоизпитателя: нужно е да се разчлени културата на съставните й  части, да се класифицират в зависимост от географската и историческата си принадлежност и да се подредят в генеалогичен ред.

Тайлър е признат за лидер на английската еволюционистична школа в етнологията и антропологията. В своите работи той се стреми да покаже, че всички народи и култури могат да се поместят в еднин непрекъснат и прогресивно развиващ се ред. За световната известност на Тайлър спомага разработената от него анимистична теория за произхода на религията, според която в основата на всички религии стоят примитивни представи за душата и духовната същност. Като използва богатия етнографски материал, който се вписва хармонично в теорията му за религията, Тейлър извежда формулата „анимизмът е основата на философията и религията“. Тази формула става предмет на многобройни дискусии, подпомагащи по-нататъшното развитие на науките, занимаващи се с религии.

Сър Едуард Тайлър умира на 2 януари 1917 година.  


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...