.

Типове бактериални капсули

Типове бактериални капсули

Капсули от въглехидратен тип
Изградени са от полизахариди. Тези полимери са изградени от повтарящи се олигоахариди, състоящи се от две до 4 монозахари. Някои съдържат оцетна киселина, пируват или метилирани хексозни естери. Голямо  видово разнообразие на полизахаридите

Примери:
- Bacillus species, напр. B. circulans, B. megaterium, B. mycoides, и B. pumilus, образуват въглехидратни капсули. Декстранът и леванът са най-често срещани, носъщо така се образуват и  други полизахариди.
- E. coli серотип К29  е изградена от полизахарид, съдържащ остатъци от маноза, глюкоза, глюкоуонова киселина и галактоза
Молекулите на полизахарида се състоят от около 300 повтарящи се субединици.

Полизахаридите, изграждащи капсулите могат да бъдат:
- Хомополизаохариди
- Хетерополизахариди

При отделните видове могат да се срещат различни полизахариди.
Съставът на капсулните полизахариди е признак със съществена таксономична стойност. Капсулните полизахариди имат антигенни свойства
К-антигени.
При E. coli са описани над 80  капсулни антигени /К-антигени/. При Yersinia pestis, причинителят на чумата, е намерен антиген, родствен на антигена на еритроцитите на човека от кръвна група 0.
Хора с кръвна група 0 не образуват антитела против Yersinia pestis и се оказват беззащитни.

Капсулни полизахариди с практическо значение. Редица микроорганизми се използуват за промишлено получаване на полизахариди

Капсули от полипептиден тип
Имат по-ограничено разпространение при бактериите.
- Типични са главно за някои представители на род Bacillus: B. anthracis, B. subtilis, B. megaterium, and B. licheniformis 
- Представляват глутамилполипептиди.
- Глутамилполипептидът е α- полимер на D- или L-  глутаминовата киселина

Смесен тип
- Изградени са от полизахариди и пептиди.
- Полизахаридната част може да варира и може да бъде представена хомополизахариди  и хетерополизахари
- Пептидната част е винаги глутамилполипептид.
Този тип капсули са типични предимно за патогенните бактерии.

Капсулоподобни вещества
Без структурен материал с различна природа, който не представлява компонент на капсулата.
Str. aerogenes - вещество с    белтъчна природа, наречено псевдомикрокапсула
Sarcina ventriculi - капсулоподобно образувание,  изградено от целулоза
Galionella - слизесто вещество, в което се натрупват продукти от окислението на желязото.

Функции на капсулата
Капсулата е поли функционална структура
- Обезпечават преживяването на бактериите
- Играят съществена роля във взаимоотношенията на патогенните микроорганизми и клетките на мaкроорганизма.
- В капсулите  са локализирани  антигени, определящи вирулентността и имуногенните свойства на щамовете.
- Капсулните бактерии се фагоцитират слабо
- Капсулата защитава клетките от фаги
- Капсулните бактерии имат силно повишена радиорезистентност.
- Отрицателно зареденото вещество на капсулата, акумулира катиони от околната среда
- Имобилизатор на   хидролитични ензими, отделяни от клетките
- Веществото на капсулите е силно хидрофилно и силно поглъща влагата
- Капсулата и капсулоподобните вещества имат важно значение за прикрепването на клетките
- Място където се отделят ненужните придукти - Sphaerotilus natans, Leptothorix ochraceae.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...