.

Химичен състав на цитоплазматичната мембрана при микроорганизмите

Химичен състав на цитоплазматичната мембрана при микроорганизмите

- 8 до 15% от сухото  вещество на  клетката
Представлява белтъчно-липиден комплекс:
- Липиди– от 15-45%
- Белтъци – 50-75%
- Други вещества -5%

В ЦПМ на прокариотната клетка съдържанието на белтъци е относително по-високо в сравнение с това на  еукариотната клетка. Съществуват  различия в количеството на отделните компоненти при Грам (-) и Грам (+) бактерии
 - Грам (+) -  до 28% липиди
- Грам (-) -   до 20% липиди

При някои микробни видове химичния състав е различен.
Род  Micrococcus
- Белтъци  - 52%
- Липиди - 28%
- Въглехидрати –16-19%.
Химичният състав е важен систематичен критерий

Видов състав на липидите
Главният компонент на липидния слой на ЦПМ при бактериите са фосфолипидите. Те представляват средно 70-90% от общото количество на липидите в мембраната.

ФОСФОЛИРИДИТИЕ  СА  Съединения на глицерола и мастните киселини; две от ОН групите на глицерола са свързани с мастни киселини; третата ОН група е свързана с фосфорна киселина.

ФОСФОЛИПИДИТЕ СА амфипатични молекули
- Имат хидрофилен (полярен край) и хидрофобен (неполярен край).
- Амфипатичните молекули не са разтворими във вода
- Разтварят се добре в органични разтворители.
- Във воден слой обаче те обикновено агрегират


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...