.

Структура на цитоплазматичната мембрана при микроорганизмите

Структура на цитоплазматичната мембрана при микроорганизмите

Определя се от способността на мембранните липиди да образуват бислоеве. Липидният бислой представлява течност. Отделните молекули на липидите са способни  да се движат в   пределите на собствения си монослой. Мембранните липиди са в състояние на течен кристал. При повишаване на температурата те преминават в кристално състояние. “Течната” структура мембраната обезпечава и високата еластичност на мембраните.

Белтъчните молекули  са “разтворени” в липидния бислой. “Течната” структура мембраната обезпечава свобода на белтъците, които трябва да изпълняват разнообразни функции. Белтъците и липидите в ЦПМ са свързани ковалентно и в резултат на хидрофобни взаимодействия.

структурата на бактериалната мембрана /изобщо на елементарната мембрана/ е друга, а именно в липидната основа са включени асиметрично разположени белтъчни молекули. Посочват се 4 различни начина на асоциация на белтъците с липидния бислой, в зависимост от характера на белтъчната молекула и функциянта която изпълнява. Ето как например изглежда свързването на един интегрален или трансмембранен белтък с липидния бислой.

Белтъкът се задържа в липидния бислой чрез хидрофобни взаимодействия с въглеводородните вериги на липидната молекула.

4-ри възможности на свързване на белтъците с липидния бислой
- Липидният бислой е пронизан от белтъчната молекула - Белтъкът се задържа благодарение на ковалентната връзка с други
- мембранни белтъци
- Периферен белтък
- Частично потопяване на белтъка

Първият модел са структура на мембраната – сандвичов модел Доунсън и Даниели в 1935г.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...