.

Вътреклетъчни мембранни структури

За повечето прокариоти цитоплазматичната мембрана е единствената мембранна структура. При някои  бактерии има  системи от вътреклетъчни мембрани. Това е характерно за фотосинтезиращите, хемо

Вътреклетъчни мембранни структури

За повечето прокариоти цитоплазматичната мембрана е единствената мембранна структура. При някои  бактерии има  системи от вътреклетъчни мембрани. Това е характерно за фотосинтезиращите, хемосинтезиращите бактерии. Във всички случаи  те са  производни на ЦПМ.

Мезозоми Представляват вгъвания на цитоплазматичнат мембрана
- При Грам (+)  се срещат по-често.
- Отсъствуват при микоплазмите
- Броят им е различен
- Имат различна форма
- Функция - противоречиви схващания.

Обезпечават участието на ЦПМ в репликацията на бактериалната хромозома. Центровете на дихателната активност, своеобразни “митохондрии”. Места за постъпване на чужда ДНК за предпазване от клетъчните рестриктази.

Хроматофори - Производни на ЦПМ където са локализирани процесите на фотосинтеза при пурпурните бактерии.
- Rhodospirillum, Chromatium
Имат вида на тръбички и мехурчета с диаметър от 20-100 нм.
Образуват слой мембранна мрежа на места свързана с цитоплазматичната
- Rhodopseudomonas.
Представляват израстъци на цитоплазматичната мембрана съединени почифтно  Наричат се тилакоиди

Хроматофорите  могат да изчезват и да се образуват наново съобразно условията при които се развиват бактериите. Особено богати на хроматофори са бактериите, развиващи се при ниска интензивност на светлината.

Вътреклетъчни мембрани при нитрифициращите бактерии
По-голямата част от видовете, способни да осъществяват нитрификация са богати на вътреклетъчни мембрани, различаващи се по структура.
Nitrococcus - тръбовидни израстъци
Nitrobacter - разположени преимуществено в единия от полюсите на клетката.

Функция
- Не е ясна.
- Необходимост от по-голяма повърхност на ЦПМ

За преобладаващата част от прокариотните организми ЦПМ е единствената мембранна структура. Изградена е от фосфолипиди които имат структурна функция и белтъци, от различен тип, осъществяващи многобройните функции на мембраната. Липидният състав е строго определен и видово специфичен белег. Белтъците са разнообразни. ЦПМ е полифункционална структура. Вътреклетъчните мембранни структури са задължително производни на ЦПМ.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...