.

Размери на прокариотите

Размери на прокариотите

Те са под възможностите за видимост на невъоръжено човешко око. Бактериите  са  едноклетъчни организми. Размерите са под 10 мкм. Средни размери   1-5 мкм. Висшите протисти са с размери около 100 мкм.
Clorellа – 2-10мкм
Дрождите от род Saccharomyces  6-10мкм.
Вирусите са с размери  под 0.1 мкм.
- Вирусът на тютюневата мозаийка ( ВТМ)  е с размери 0.02 х 0.3 мкм
- Грипния вирус – 0.1 мкм
- Фаг Т2 – 0.06 х 0.2 мкм,
- фита Х 174  - 0.022- 0.0025 мкм.
- ЦПМ  - 0.01 мкм
- рибозомите – 0.18 мкм
- глобуларен белтък – 0.004 мкм.

Горната граница в размерите на микроорганизмите се   определя от необходимостта от определено съотношение повърхност/обем, обезпечаващо протичането на метаболитните процеси с максимална скорост
- Когато се увеличават размерите съотношението повърхност/обем намалява
- По-малки клетки – по интензивен обмен с околната среда

Дребни бактерии
Размерите им са задължително под един мкм.
Относително малко бактерии са с тези размери и обикновено те са задължителни вътреклетъчни паразити.
Типични представители на дребните бактерии са  микоплазмите, рикетциите и хламидиите.
- Mycoplasma – 0.3-мкм
- Rickettsia – 0.3 мкм
- Bdellovibrio – 0.2 мкм

Средни по размери
Такива са преобладаващата част от бактериите
- Bacillus subtilis – 2-3 мкм
- Bacillus subtilis – 2-3 мкм
- Bacillus subtilis – 2-3 мкм
- Escherichia coli – 1-3 мкм
- Bacillus subtilis – 2-3 мкм
- Thiobacillus – 1-2 мкм
- Bacillus subtilis – 2-3 мкм
- Staphylococcus aureus - 1-2 мкм

Едри бактерии
Размерите им са задължително над 10-15 мкм.
Повечето са типични сапрофити
Типични представители
- Achromobacter – 33-125 мкм
- Beggiatoa – 13 –65 мкм
- Spirochaeta plicatilis – 100-400 мкм


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...