.

Клетъчна стена при бактериите

Клетъчна стена при бактериите

Основен и задължителен структурен елемент на прокариотната   клетка. Разположена е под капсулата и граничи с цитоплазмената мембрана. Заема от 5 до 50 % от сухото вещество на клетките.

Служи като бариера между околната среда и протопласта (частта от клетката ограничена с цитоплазматична мембрана). Придава формата на клетката и представлява здрава и еластична структура.

Клетъчната стена предпазва клетката от разрушаване. По химичен състав и строеж съществено се различава от тази  на еукариотните клетки. В състава й влизат полимерни комплекси, типични само за нея и не срещащи се при други клетъчни структури. Дебелината и е в границите 100 - 200 нм


Съществуват и сериозни различия в състава и структурата на клетъчните стени при бактериите. Клетъчната стена е важен таксономичен критерии при прокариотите. В зависимост от състава си и структурата на клетъчната стена бактериите се делят на две големи групи - Грам (-) и Грам (+).

4 основни групи в зависимост от наличието или отсъствието на клетъчна стена и химичния състав и структурата й:
- Грациликутни бактерии(Gracillicutes) – нежно кожи.
Имат относително тънка клетъчна стена със сложна структурна  организация. Това са Грам (-) бактерии.
- Фирмакутни бактерии (Firmacutes) – дебелокожи.
Имат  относително дебела и здрава клетъчна стена.Това са Грам (+) бактерии.

- Мендокутни бактерии (Mendocutes) – лъжливо кожи бактерии.
Клетъчна стена е  различна по химичен съства и структура от тази на Грам(-) и Грам (+) .С такава стена са архебактериите.

- Моликутни бактерии (Mollicutes ) – меко кожи.
Това са бактериите без клетъчна стена.Към тях се отнасят L- формите и микоплазмите.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...