.

Химичен състав не клетъчната стена при бактериите

Химичен състав не клетъчната стена при бактериите

В състава  влизат седем различни групи вещества:

- Пептидогликан
- Тейхоеви киселини
- Полизахариди
- Белтъци
- Липиди
- Липополизахариди
- Липопротеини

Някои от тези вещества присъстват само в Грам (+), а други само в Грам (-). Някои от тези вещества са уникални за прокариотната клетка
съединения.

ПЕПТИДОГЛИКАН
СЪСТАВЕН ОТ ГЛИКАНОВА И ПЕПТИДНА ЧАСТ. Пептидогликан или муреинът (или още мукопептид, гликопептид, глюкозоаминопептид) представлява специфичен хетерополимер.

ГЛИКАНОВА ЧАСТ
- Състои се от редуващи се остатъци на N-ацетилглюкозамин и N-ацетилмурамова киселина, свързани с 1,4 β  гликозидни връзки.
- N-Ацетилглюкозаминът e производно на глюкозата в което ОН групата при С2 е заместена с аминогрупа към която е присъединен ацетилен остатък.
- N-ацетимурамовата киселина  е естер на N-ацетиглюкозамина и млечната киселина. Към карбоксилната група на млечната киселина (или по-точно на мурамовата киселина) се присъединява пептид

ПЕПТИД
- съставен от малък брой аминокиселинни остатъка (4-5). За пептида са характерни две особености :
- Аминокиселините са D и L-форми.
- Преобладават аминокиселини с две аминогрупи или две кароксилни групи.
- Най-често в състава на пептида влизат: D-аланин, L-аланин, L-лизин, D-глутаминова  киселина, мезо-диаминопимелинова киселина (DAП)
- Между свободнитие СООН И NH2 на съседни пептиди възникват връзки – сшивки
- Пептидогликанът е гигантска молекула  от гликанови вериги, съединени  с помощта на гликозидни и пептидни връзки.
- Има тримерна пространствена структура.

Според Шлайфер и Кандлер вариациите на муреина могат да бъдат:
Група А – пептидите са съединени чрез  аминогрупата на ДАП и карбоксилната група на D-аланина от другия пептид.
Група В – съединяването на тетрапептидите става между 2-ра и 4-та аминокиселини на два съседни тетрапептида:

ФУНКЦИИТЕ НА МУРЕИНА:
- Мрежовидната структура придава стабилност, здравина на клетъчната стена
- Съдържа отрицателно и положително заредени групи и по този начин влияе на харантера на повърхностния заряд на клетката
- Участъкът от тетрапептидът, съединен с мурамовата киселина усилва имунния отговор при въвеждане на неродствен антиген
- Усилва се неспецифичната устойчивост на организма към инфекции.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...