.

Състав и структура на клетъчната стена при архебактериите

Състав и структура на клетъчната стена при архебактериите

Архебактериите се отличават с голямо разнообразие в състава и структурата на клетъчните си обвивки.
- Липсва пептидогликан.
- Среща се псевдомуреин. Той представлява съединение между N ацетилгалактозамин и N ацетил L-талозаминова киселина, съединени 1,3   връзки.
- Необичайно високо съдържание на специфични полизахариди
- Необичайно високо съдържание на белтъци
- Уникален състав и структурна организация за отделните представители

ПРИМЕРИ
Methanosarcina
 Хетерополизахарид, изграден от захари, аминозахари и уронови киселини.
сем. Methanobacteriacea
Основният компонент на стената са  гликопротеини
Methanospirillum.
Сложна структура
Род Halococcus

Клетъчната стена е изградена от сулфатиран хетерополизахарид.
род  Halobacterium
Клетъчната стена е изградена от гликопротеини.
род Sulfolobus.
Клетъчната стена е изградена предимно от белтъци

НАЙ-СЛОЖНАТА КЛЕТЪЧНА СТЕНА
Micrococcus radioduraus
-  Муреиновият слой - доста тънък и е силно перфориран.
- Над него е разположен допълнителен слой разделен на отделни участъци.
- Следва външна мембрана, която е богата на липиди и липопротеини, но не съдържа липополизахариди.
- Над външната мембрана има допълнителен белтъчен слой, обезпечаващ вероятно необичайно високата устойчивост на клетката на химични въздействия.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...