.

Развитието на Китай от древността до днес

Развитието на Китай от древността до днес
Снимка: изд. Изток-Запад

„Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“ е първата по рода си книга в България, която проследява цялостно развитието на източната страна от гледна точка на социално-икономическите процеси.

 

Китайската народна република е наследник на най-старата непрекъсната държавно-цивилизационна традиция в света. Трудът „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“ на проф. Нако Стефанов и Аксиния Колева обхваща всички аспекти от развитието на страната от античността до днес. Авторите проследяват историческото развитие на древната империя през различните династии и представяйки обстойно етапите, през които преминава икономиката на страната, като отчитат и ролята на геополитическия фактор и международните отношения. Основният акцент в изданието пада върху съвременната обществено-стопанска динамика в развитието на Китай. Стефанов и Колева обръщат специално внимание и на природните ресурси, социалните, икономическите, демографските и екологичните проблеми, международните отношения и взаимодействия, иновационно-технологическото развитие на Китай. Авторите разглеждат също перспективите за бъдещето на най-бързо развиващата се голяма икономика в света. Едно от големите достойнства на задълбоченото изследване е, че към текста са включени много илюстрации, снимки, карти, графики и сравнителни таблици. Наред с това авторите са ползвали широк кръг източници – както документи, написани на китайски език, така и изследванията на водещи световни учени и специалисти по темата.

 

 

Проф. Нако Стефанов е доктор по история, доктор на философските науки, японист, изследовател на страните от Източна Азия, специалист по икономика и глобалистика. Ръководител е на катедрата „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 80 монографии и учебници, в това число „Иновационно развитие на страните от Източна Азия: Япония, Република Корея и Китай“ и „Япония. Икономика, технология, иновации и управление“ (в съавторство с Евгений Кандиларов).

 

Аксиния Колева завършва висшето си образование в Института на страните от Азия и Африка към Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, със специалност „Китайски език и литература“. Специализирала е многократно в Китай. Участник е в множество научни конференции с доклади, свързани с китайския език и култура.

 

„Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“ запознава отблизо българския читател с развитието на голямата източна държава. Достъпният език, богатите илюстрации и задълбочените познания на авторите правят книгата подходяща както за специалисти, така и за най-широк кръг читатели, интересуващи се от историята, културата и икономката на Китай.


Реклама Инвестор.БГ


Вход и регистрация
Влез или се регистрирай за да пишеш...