PDA

View Full Version : докладcvety_i_bebeto
03-18-2006, 13:07
здравейте някои може ли да ми намери доклад за "парна машина"

Ani_girl
03-18-2006, 13:16
Четиритактов двигател на ОтоИсторически първият двигател с вътрешно горене е двигателят, конструиран от немския инжинер Ото през 1876г. Неговия двигател използва като гориво бензин. КПД на двигателя е около 25%. Той се нарича четиритактов, защото неговият цикъл се осъществява в четири такта - четири движения на буталото в цилиндъра му. По-надолу ще се запознаем по-подробно с принципа на действие на четиритактовия двигател.


Четиритактов двигател на Дизел


Дизеловият двигател е конструиран 25 години след този на Ото от неговия сънародник Дизел. Основното функционално различие между двата типа двигатели е в начина, по който става запалването на горивото


Бензинови двигатели


Ако надникните под капака на съвременна лека кола, най- вероятно е да видите бензиновия двигател на на немския инжинер Ото. Този двигател се състои от няколко цилиндъра, а във всеки цилиндър се движи бутало. Буталата са свързани с общ колянов вал, преобразуващ тяхното възвратно- постъпателно движение във въртеливо движение. След всеки четири такта на буталото термодинамичните процеси в двигаеля се повтарят, ето защо двигателят на Ото е четиритактов.

С принципа на действие на четиритактовите двигатели ще се запознаете по нататък. Бензиновите двигатели с вътрешно горене са компактни, те имат малка маса на еденица мощност и сравнително висок КПД (до 35%). За съжаление те работят със скъпо гориво и са технически сложни за експлоатация, тяхната мощност не е голяма, а изхвърлените газове замърсяват атмосферата.Дизелови двигателиПовечето от недостатъците на бензиновите двигатели са преодолени в дизеловите двигатели. Този вид двигател е открит от немския инжинер Дизел както бях споненал по-назад. Дизеловите двигатели са по-прости от бензиновите, имат по-висок КПД (до 40%) и са по-мощни. Съвремрният живот на човека наистина е немислим без топлинните машини. Нека се опитаме да си представиме ролята и значението на топлинните машини за човечеството.

Дизеловите двигатели се монтират в тракторите, комбайните и други селскостопански машини, без които е невъзможно развитието на съвременото селскостопанство.

До средата на 20 век основен двигател в железопътният транспорт е бил парната машина. Днес парните локомотиви се заменят с мощни дизелови локомотиви.

В авияцията на леките самолети се монтират многоцилиндрови двигатели с вътрешно горене ,а на огромните въздушни лайнери –турбореактивни и турбовитлови двигатели. Външно двата двигателя се различават по това, че в турбоветловият двигател има ветло, което се върти от газова турбина. От използваните в нашата страна самолети турбореоактивни са двигателите на ТУ-154, ИЛ-62, ИЛ-86 и ЯК-40, а с турбовитлови двигатели са ИЛ-18, АН-10 и АН-24.

Двутактови двигателиs

Обратно

В двутактовите двигатели работният цикъл се извършва за два такта или за два хода на буталото, т.е. за едно завъртане на коляновия вал. За да се очисти цилиндърът по-добре от продуктите на горенето и да се запълни с прясно работно вещество, то предварително трябва да се сгъсти до определено налягане в специален агрегат (компресор) или в картера на двигателя.

Действителният цикъл на двутактовите двигатели се извършва по следния начин.

Първи такт. Този такт се осъществява при движение на буталото от ГМТ (горна мъртва точка) до ДМТ (долна мъртва точка). През това време в цилиндъра се извършва изгаряне на горивото и разширение на продуктите на горенето, т.е. осъществява се работният ход на буталото. В края на разширението се отварят изпускателните отвори и започва свободно изтичане на газове от цилиндъра. Тогава, когато налягането в цилиндъра стане приблизително равно на налягането на прясното работно вещество, продухвателните отвори се отварят. Прясното работно вещество, което постъпва в цилиндъра през продухвателните отвори, изтласква продуктите на горенето през изпускателните органи и запълва цилиндъра.

По такъв начин по време на първия такт в цилиндъра протичат процесите: горене, разширение, изпускане на газове, продухване и пълнене на цилиндъра с прясно работно вещество.

Втори такт. Този такт се осъществява при движение на буталото от ДМТ до ГМТ. През това време продължава процесът на очистване на цилиндъра от продуктите на горенето и запълването му с прясно работно вещество. След затваряне на газообменните отвори протича процесът на сгъстяване на работното вещество. В края на сгъстяването преди ГМТ в цилиндъра се подава гориво (в дизеловите двигатели) или искра (в карбураторните двигатели).

Ясно е, че по време на вторият такт (при движение на буталото към ГМТ) в цилиндъра протичат процесите: изтичане на газове, продухване, пълнене, сгъстяване и начало на горенето.Четиритактови двигатели

Обратно

Действителните цикли на четиритактовите двигатели се осъществяват за четири такта или четири хода на буталото.

Първи такт - процес всмукване или пълнене. Този процес протича при движение на буталото от ГМТ до ДМТ. Когато налягането на остатъчните газове в цилиндъра спадне значително, през всмукателния клапан, който се отваря с помощта на газоразпределителния механизъм, постъпва прясно работно вещество. Поради съпротивлението на пълнителната система налягането на работното вещество в цилиндъра в процеса на пълненето е по-малко от атмосферното налягане.

За да осигури максимално напълване на цилиндъра с прясно работно вещество,всмукателният
клапан се отваря от 10 до 40 градуса преди ГМТ, т.е. с изпреварване, и се затваря от 20 до 70 градуса след ДМТ, т.е. със закъснение.

Втори такт - процес сгъстяване. Сгъстяването на работното вещество протича при движение на буталото от ДМТ до ГМТ след затварянето на всмукателният клапан. Тъй като надбуталното пространство намалява, налягането и температурата на работното вещество се повишават, в резултат на което в края на сгъстяването се създават благоприятни условия за възпламеняване и изгаряне на горивото. За тази цел началото на подаване на горивото (в дизеловите двигатели) или искра (в карбураторните двигатели) трябва да започне преди ГМТ, т.е. с определен ъгъл на изпреварване - от 10 до 35 градуса.

По такъв начин по време на втория такт в цилиндъра протича главно сгъстяване на работното вещество. Освен това в началото на такта продължава да постъпва в цилиндъра прясно работно вещество, а в края на същия такт започва процесът горене

Трети такт - процес горене и разширение. Този процес протича при движение на буталото от ГМТ до ДМТ. В резултат на топлината която се отделя при изгарянето на горивото, температурата и налягането на работното вещество се повишават значително. Под действието на високото налягане буталото се премества към ДМТ, а продуктите на горенето се разширяват, вследствие на което се получава полезна работа. Ето защо този ход на буталото се нарича работен ход.

Четвърти такт - процес изпускане. По време на този такт буталото се движи от ДМТ към ГМТ, като изтласква газовете от цилиндъра на двигателя през изпускателния клапан. За да се намали работата за изтласкване на газовете, а също и да се подобри очистването на цилиндъра, изпускателния клапан се отваря на около 40-70 градуса преди ДМТ. За подобряване очистването на цилиндъра от газовете същият клапан се затваря от 10 до 35 градуса след ДМТ.
kogato ,,napisah parni mashini'' mi izleze tova nadqvam se da ti svurshi rabota ako li ne tursi po podrobno iz saitovete !

cvety_i_bebeto
03-18-2006, 13:19
мерси много,но ми трябва за парна машина,а не за това,за което си пислала

tremal
03-25-2006, 22:48
Za kvo ti e da go pishesh