PDA

View Full Version : UniBG модовеComposure
04-15-2006, 11:43
Ето и описание на всичките модове, които могат да се сложат в даден канал:
+q само регистрирани псевдоними, които са навършили 30 дена от регистрацията си ще могат
да влизат в канала ви
+s каналът няма да се вижда при командата /list
+t топикът може да се сменя само от операторите в канала
+m само хора с +v и +o ще могат да говорят в канала
+c в канала не може да се пише цветно
+b (nick!ident@host) слага се бан в канала (потребители, които съвпадат с бана няма да могат да влизат в
канала, освен ако те нямат +e)
+n Съобщения извън канала няма да могат да се пращат в него.
+l (number)слага се определен лимит за потребители, които могат да влизат в канала (ако лимита
стане равен на потребителите в канала, следващият, който се опита да влезе в канала
няма да има тази възможност)
+k (key) Слага се ключ на канала, и само тези, които го знаят ще могат да влизат в него
(с командата /join #kanala kliuch) /* ключът не може да е на български */
+i само, ако бъдете поканен (с командата /invite или от CS /* /msg cs invite #kanal */)
в канала ще можете да влезете в него
+p Ако дадете /whois на потребител в канал с +p, вие няма да можете да видите, че този човек
е в канала (освен ако не сте в един и същи канал (който има +p) с него)
+e Ако потребител съвпада с +e в даден канал, той няма да може да бъде баннат (както с
+b (nick!ident@host) така и с +d)
+d (ircname) Ако IRCName-a на потребителя съвпада с +d, тогава той няма да може да влезе в този канала
(подобно на +b, но за IRCName)
+o (nickname) Дава операторски права на даден потребител
+v (nickname) Дава +v на даден потребител
+j Jupe-ва канала /* за сега това не е документирано и предполагам не е и тествано! ( САМО ЗА IRC ОПЕРАТОРИ ) */

Ето как стои стълбицата при модовете
+i, +k, +l, +q, +e, +b / +d

Могат да се дават най-много по 4 бана
+bbbb (nick1!ident@host) (nick2!ident@host) (nick3!ident@host) (nick4!ident@host)
+eeee (nick1!ident@host) (nick2!ident@host) (nick3!ident@host) (nick4!ident@host)
+dddd (ircname) (ircname) (ircname) (ircname)
+v (nickname) (nickname) (nickname) (nickname)
+o (nickname) (nickname) (nickname) (nickname)
(от веднъж) /* странно защо +m не може */
+cntpisqlk (limit) (key)
+cntpisqlkb (limit) (key) (nick!ident@host)

Описание на модовете които потребител може да си сложи:
+b - bots - Вижда съобщенията за flood-а от ботове и дронове
+c - cconn - Вижда кой клиент се свързва и кой клиент излиза от сървъра
+d - debug - Вижда съобщенията за debug
+f - full - Вижда когато I: линия се запълни
+i - invisible - Не се показвате, когато се изпълни командата NAMES или WHO, освен ако този, който изпълнява командата не е в един канал с вас
+k - skill - Вижда KILL съобщенията, които сървъра праща
+l - locops - Специален флаг, само за IRC Оператори, който им дава неуписуемо големи права /* псевдонима трябва да е IRC Оператор и да има +N в своята o: линия */
+n - nchange - Вижда когато някой си смени псевдонима /* псевдонима трябва да е IRC Оператор и да има +N в своята o: линия */
+o/O - oper - Операторски статус /* трябва да имате o/O: линия ; o е за локални оператори, а O за глобални*/
+r - rej - Вижда на кои клиенти им е отказано достъп до сървъра
+s - servnotice - Вижда главните съобщения от сървъра
+w - wallop - Вижда WALLOPS, които сървъра праща
+x - external - Вижда, когато някой отдалечен сървър се опита да се свърже към сървъра и сплит съобщенията
+y - spy - Вижда, когато се поиска LINKS, STATS (ако е конфигурирано така), TRACE
+z - operwall - Вижда операторския WALLOPS
+S - Silence - Няма да получавате лични съобщения, ctcp-та, notice-и от нерегистрирани (регистрирани много рано) псевдоними

+e - SVCKILL - Когато има kills ще се пращат на тези потребители /* от UniBG TeaM */
+D - DCC - Проверка, какви файлове ви се пращатЧаст от операторските команди:

Команда Използване и Описание
----------------------------------------------------------

SQUIT - SQUIT <server> [reason]
Разкача сървърът от вашата страна от мрежата с някаква причина

KILL - KILL <nick> <reason>
Разкача потребител от сървърът към който е бил свързан поради някаква причина.
Локалните оператори могат да използват командата KILL само за потребители на техният сървър.Глобалните
оператори могат да я използват в/у всеки потребител на мрежата.

STATS - STATS <letter> [server|nick]
Ако не е зададен сървър ще се обърне към вашият сървър.

CONNECT - CONNECT <server_A> [port] [server_B]
Когато се използва [server_B], CONNECT кара [server_B] да се свърже с <server_A>.Само глобални оператори
могат да използват командата в този си вид

Когато не е използван [server_B], CONNECT кара сървърът ви да се свърже с <server_A>.Може да се използва от
локални и глобални оператори.

Когато използвате порт, връзката ще се осъществи на зададеният порт, ако не сте използвали порт по
подразбиране ще се осъществи на 6667.

WALLOPS - WALLOPS :<message>
Изпраща WALLOPS съобщение на всички оператори които имат +zw мод

OPERWALL - OPERWALL :<message>
Изпраща OPERWALL съобщение на всички оператори които имат +zw мод

LOCOPS - LOCOPS :<message>
Изпраща съобщение на всички локални оператори на сървърът които имат +zw мод

TRACE - TRACE [server|nick]
TRACE показва информация на клиента за [server|nick] или за сървърът на който сте ако не сте задали
[server|nick]

Всички потребители които използват TRACE могат да видят пътят до [server|nick] ако е зададен и всички
сървъри и оператори свързани към него, както и класът на връзка в които попадат.

Операторите могат да виждат всички потребители които са се свързали към сървърът с TRACE както и класът на
връзка който използват

LTRACE - LTRACE [server|nick]
Показва само информация за Oper, Serv, Link, и Class.Полезно ако искате да видите само перманентната
информация за сървърът.Сървър който има тази опция премахва 'STATS p' тъй като имат една и съща функция.

REHASH - REHASH [option]
Когато не е зададена никаква опция REHASH ще презареди конфигурационият файл наново.

[option] могат да бъдат следните:
DNS - Презарежда /etc/resolv.conf
IP - Презарежда IP hash-а за нови или доказани ACKPATCH. Не би трябвало да се използва никога.
TKLINES - Изчиства temporary klines
GLINES - Изчиства G lines
MOTD - Презарежда MOTD файлът
HELP - Презарежда HELP файлът
DLINES - Презарежда D-lines

RESTART - RESTART
Рестартира сървърът.

CLOSE - CLOSE
Затваря връзката на всеки клиент който не се е регистриъл напълно

DIE - DIE server.name [reason]
Спира сървърът с зададена причина.

HASH - HASH
Показва статистика за internal hashes на сървърът

DNS - DNS
Показва статистика за asynchronous resolving code на сървърът

KLINE - KLINE <nick|user@host> :[reason]
Добавя KLINE в kline.conf-а който ще банне даденият потребител от сървърът.Потребителят ще получи
събщение че той/тя е банната от съръвър.

KLINE user@ip.ip.ip.ip :[reason]
Ще KLINE потребител от даденият адрес
ip.ip.ip.ip може да бъде в CIDR форма, тоест 192.168.0.0/24
или 192.168.0.*

За временен KLINE времетраенето се дава в минути като първи параметър:
KLINE 10 <nick|user@host> :cool off for 10 minutes
Ако в причината за банването на потребителят има | вичко преди нея ще се види от потребителя като причина
при слагането на банът.

UNKLINE - UNKLINE <user@host>
Ще направи опит да махне KLINE на даденият <user@host>

DLINE - DLINE <nick|ip> :[reason]
Добавя DLINE в ircd.conf или klines.conf което ще забрани всякаква връзка от даденият адрес.За да
използвате nick вместо ip, nick-ът трябва да е на вашият сървър.

HTM - HTM [option]
Когато не е дадена [option] HTM показва моментният High Traffic Mode и дали HTM е on/off

[option] може да бъде едно от следните:
ON - Стартира High Traffic Mode. С това сървърът става по ефективен в четенето на трафикът
server-to-server и oper traffic-а, но няма да е ефективен за нормалните потебители.
OFF - Спира High Traffic Mode.
(погледнете по-горе)
TO <rate> - Слага High Traffic Mode към <rate>. Сървърът автоматично ще преминава в High Traffic Mode
когато достигне до даденият <rate>, и ще излиза автоматично от него когато нещата се
оспокоят.
QUIET - Когато е сложено, сървърът няма да съобщава на операторите когато влиза или излиза от High
Traffic Mode.
NOISY - Когато е сложено сървърът ще съобщава на операторите когато влиза или излиза от High
Traffic Mode.

SET - SET <option> <value>
<option> може да бъде една от следните:

LOG - Променяте Logging level-а на това кое ще се показва в ircd.log и syslog.
MAX - Слагате номер с максималният брои връзки за <value>. (Този номер не може да надвишава
HARD_FDLIMIT в config.h)


-- Следващите 3 се отнасят ако сте компилирали с FLUD --
FLUDNUM - Слагате лимит за flud съобщения преди да се алармира за него
FLUDTIME - Слага за колко секунди FLUDNUM съобщенията могат да се направят
FLUDBLOCK - Слатете номер в секунди за които да се блокира флуда

-- Ако сте компилирали с ANTI_SPAMBOT
SPAMNUM - Дефинирате колко join/parts от канал могат да се направят преди да се подразбере че
това е spambot.
SPAMTIME - За колко време join/part се смята за spam.

GLINE - GLINE <user@host> :[reason]
Правите опит да добавите глобален бан за цялата мрежа на <user@host>.

Трябва 3 различни оператора от 3 различни сървъра да го потвърдят в кратък интервал, за да се
изпълни.

TESTLINE - TESTLINE <user@host>|ip
-- Проверява даденият user@host или user@ip и показва информация ако е намерена I или K линия за
даденият потребителr, или D-line на ip.

Author: SouLPoweR (DevilMayCry)
Темата ще се обновява редовно спрямо УниБГ :wink:

CucAgMuH
04-18-2006, 08:42
Само не схванах на кой юзър биха му трябвали операторските команди... А може и да греша. То днес всеки втори е опер/админ на някое малко ircd. Нека има в статийката - за пълнеж :wink:

Composure
04-18-2006, 14:22
Само не схванах на кой юзър биха му трябвали операторските команди... А може и да греша. То днес всеки втори е опер/админ на някое малко ircd. Нека има в статийката - за пълнеж :wink: абе не е излишно и на обикновен потребител биха били полезни примерно да знаеш кво може да ти направи админ / опер :)

някой си
05-02-2006, 20:07
Само бих казал, че темата е 'невалидна', защото това са старите user modes които се ползваха когато се ползваше ircd hybrid.

някой си
05-02-2006, 20:14
Author: SouLPoweR (DevilMayCry)
Темата ще се обновява редовно спрямо УниБГ :wink:

А дали си ти автора на статията? Препоръчвам ти да пишеш истинския автор, а съм сигурен, че си копирал статията от сайта на УниБГ, което е препоръчително и да се консултираш първо с екипа подържащ сайта!

Composure
08-20-2006, 11:44
*скоро ще пускат ратбокс така че ще трябва да обновя темата...

08-21-2006, 02:23
ratbox user & channel mode sa aktivni oshte predi da zapochnesh temata.

Composure
08-21-2006, 08:28
ratbox user & channel mode sa aktivni oshte predi da zapochnesh temata.
знам

08-26-2006, 00:32
ratbox user & channel mode sa aktivni oshte predi da zapochnesh temata.
знам

koeto znachi, che temata ti "ne e v krak s modata" :)