PDA

View Full Version : Бедствия...California
05-16-2006, 21:17
Хора, много спешно ми трябва реферат на тема "Природни бедствия на територията на България"... обърнах всички сайтове които знам, дори и тук, но никъде няма нещо, което да отговаря на тази тема...
Ако някой има идея от къде мога да си намеря такова нещо да пише! Мерси предварително!

teenkopele
05-17-2006, 13:58
Дано да ти помогне:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_% D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5

:) .

sherry
05-17-2006, 16:52
Значи...предлагам ти да пишеш за тези теми-земетресенията в България,наводнения,пожари ...
Ето малко за земетресенията в България:

Земетресенията
Причина за земетресенията са тектонските процеси в земната кора. Глобалната причина за земетресенията е фактът, че земната кора е образувана от няколко (около 14) основни континентални и океански плочи, като Африканската плоча, Североамериканската плоча, Евроазиатската плоча, Тихоокеанската плоча и други. Всяка от тези плочи от своя страна също е разделена на по-малки плочи, разделени от разломи в земната кора. Относителното движение на тези плочи една спрямо друга по разломите води до процеси на триене, като в определени моменти натрупаното напрежение се освобождава чрез земетресения. Сеизмичността в региона на Средиземно море се определя от движението на север и навлизането на Африканската плоча под Европейската.
Две са скалите, по които се измерва силата на земните трусове:
- магнитюд (по Рихтер) ¬ инструментална скала, показваща в относителни единици енергията, отделена в огнището на земетресението. Всяко земетресение се характеризира с една единствена стойност на магнитюда си и въпросът “Колко силно е дадено земетресение по Рихтер в Пловдив или Бургас?” просто не е коректно поставен. Магнитюдната скала не е ограничена отгоре и отдолу, като най-силното регистрирано земетресение до момента е било в Аляска през 1964 г. с магнитюд около 9.2
- на интензивностите (по Медведев, Шпонхойер, Карник ¬ 64) ¬ описателна скала, показваща земетръсното въздействие върху цялата площ на влияние на труса. Има 12 степени, а разрушения се наблюдават от VII степен нагоре. С увеличаване на разстоянието от епицентъра интензивността намалява.През последните 100 години в нашата страна са станали 11 земетресения с магнитюд над 6.0. За Гърция този брой е 97, а за Турция ¬ 49, за бивша Югославия ¬ 21, за Румъния ¬ 16.
Земетръсната опасност у нас нараства, защото вече над 70 години у нас не е имало земетресение с магнитюд над 6.0.
По света се извършват голям брой изследвания в тази насока в две основни направления ¬ предсказване на трусовете и сеизмично райониране.
При първото направление целта е точно да се определят мястото, силата и времето на бъдещо земетресение. Относително по-голям успех има при предсказване на мястото и максималния очакван магнитюд на бъдещо земетресение. За съжаление времето на бъдещ силен трус не може да се предсказва с достатъчно висока вероятност, защото сеизмичният процес има силно изразен случаен характер. При сеизмичното райониране се определя максималната очаквана интензивност за даден район и въз основа на това се определят изискванията за антисеизмично строителство в него. 80% от сеизмичната енергия годишно се отделя в Тихоокеанския сеизмичен пояс, обхващащ Нова Зеландия, Япония и Камчатка на запад и западните части на Северна и Южна Америка. По-голямата част от останалата енергия се отделя в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, към който принадлежим и ние .В България има три активни сеизмични зони - Софийска, Пловдивска и Варненска, или по-точно - Шабленска. Всички те се влияят от състоянието на процесите в недрата на Стара планина. Която е наречена "стара". Но всъщност е нова геологическа формация и процесите в нея не са завършили. Тя не е хомогенна като състав и играе ролята на екран, който спира земетръсните вълни. Неслучайно Предбалкана и Подбалканската долина са места, където земетресенията почти не се усещат. За сметка на това обаче Стара планина е свързана с Карпатите. Това прави България и особено северната й част особено чувствителна към земетресенията във Вранча. Това е локален сеизмичен център. В него земетресенията стават на голяма дълбочина - до 150 км. Затова се чувстват толкова надалеч в България и причиняват поражения, както стана през 1977 г. Това земетресение бе със сила 7,4 по скалата на Рихтер. С такава сила бе и, да речем, земетресението в Турция през 1999 г. На тъй като беше хоризонтален тип, усети се слабо. Иначе статистиката за "чисто" българските земетресения е оскъдна. Най-големите от тях, които са регистрирани и изследвани, са в София през 1858 г. и 1918 г.,Шабленското през 1901 г., Крупнишкото (или Кресненското) през 1904 г., Търновското през 1913 г., Чирпанското през 1928 г. и това в Стражица през 1986. В тях общо са загинали по официални данни-342 души.Всички те са от вертикален тип-засягат малка площ, но нанасят тежки разрушения. Забелязва се едно разреждане във времето на големите земетресения в България. Но, разбира се, никой не може да предскаже кога точно ще се случи следващото. Изобщо всеки опит за някаква систематизация на честота на трусовете е много приблизителен. Сеизмолозите могат да следят огнищата на земетресение и донякъде да предскажат силата на евентуално земетресение на натрупаните вече исторически данни. Но не и да прогнозират деня и часа. Силните земетресения в района на Вранча, Румъния, оказват въздействие на териториите на България и Русия. Това каза на пресконференция на българо-руската работна група за фундаментални космически изследвания н.с Катя Георгиева от Централната лаборатория за слънчово-земни взаимодействия /ЦЛСЗВ/ при БАН. По проекта между ЦЛСЗВ-БАН и Руската академия на науките /РАН/ за изследване на влиянието на слънчевата активност върху сеизмичността на Земята бе установено, че един ден преди регистрирането на силно земетресение във Вранча, в йоносферата над София настъпват изменения, посочи Катя Георгиева. По думите й може да се намери статистическа връзка между силните земетресения и броя на слънчевите петна.

Сега нямам достатъчно време да намеря за повече бедствия..потърси в гугъл,примерно за наводненията в страната,за пожари....Късмет

California
05-17-2006, 19:58
Много ви благодаря и на двамата! Наистина ми помогнахте!
Модераторите може да заключват темата :mrgreen: