PDA

View Full Version : Счупеното огледалоJosefinne
06-10-2006, 17:16
За ентусиастите , на които им се чете нещо еротично, но и леко брутално :) Нося само на защитена критика ;)


Счупеното Огледало

Сара застана пред вратата и се поколеба. Погледна встрани – коридорът беше пуст, добре осветен, постлан с червена пътека. „Клиентът е наш цар” гласеше мотото на 4- звездния хотел. Всичко изглеждаше спокойно и тихо. Вратите се редяха една след друга, като клонирани войници на пост – 4А, 4Б, 4В... Тя погледна отново тази пред себе си. Златните букви върху нея просветнаха леко на фона на кремаво - бялата врата като в приказка, която изкушава. 4М. Сара се усмихна някак нервно, въпреки че все още нямаше кой да види усмивката й, вдигна ръка, колебливо я сви в юмруче и се поколеба за последен път. Затвори очи, въздъхна, някаква мисъл сигурно премина през главата й. После решително ги отвори, погледна смело и почука. Звукът се разнесе остро в празния коридор и се заудря в стените, които го погълнаха. След секунди отвътре се чуха стъпки, а скоро и прищракване на ключалката от другата страна на вратата. Тя се открехна и лъхна мек аромат на ванила. Сара веднага го усети, а когато вратата се отвори напълно, сякаш се завихри около нея и я обля цялата. Мъжът пред нея се усмихна палаво, подпрян на вратата. Пред него стоеше около 16-годишно момиче, с червеникаво - кестенява коса, светли очи и черна, проблясваща на светлината къса вечерна рокля. Високите токове караха крехките й крачета да се напрягат, но това ги правеше още по-изящни. В първия момент му се стори нисичка, но после се усети, че тя е едва на 16 и не е манекенка – той се движеше в модните среди и бе свикнал момичетата да са дори по-високи от него, слаби до счупване, кокалести и арогантно нахални. Сара се усмихна в отговор. За нея това беше смелата й усмивка, на него му се видя закачлива, дори малко скромна .Сигурно бе доловил притеснението, което пламтеше в крайчеца на устните й:
- Здравей, Сара, радвам се да те видя! Заповядай, чувствай се като у дома си – покани я той и се отдръпна от вратата.
Тя не се поколеба повече, промуши се пред него, без да го гледа в очите през тясната врата, но достатъчно близо, за да усети дишането му върху голите си рамена. Пред нея се разкри прекрасна гледка – апартаментът беше един от най-луксозните в хотела – огромните му прозорци представляваха половината от него, но сега бяха нежно завити с винено-червени завеси и само между тях проблясваше нощният град. Килимът беше мек и пухкав – това Сара усети първо, когато стъпи на него. Не бе свикнала да ходи на високи токове и изведнъж почувства облекчение в стъпалата, когато обувките сякаш потънаха в меки възглавнички на пода. Погледът й се спусна по шарките му – бледо сини и сиви криви по нежно бяло. Те поведоха очите й към ниска, черна масичка пред прозореца, наобиколена с огромни, меки кресла и диван в цвят подобен на този на завесите. Тя се усмихна и се обърна към него. Той все още стоеше до вратата, която вече беше затворена. Тя не бе чула. Стоеше и я гледаше как се впечатлява от разкоша, на който той бе свикнал, и се любуваше на нея. Естествените й форми нежно се загатваха под вечерната рокля. Те му се сториха изключително сочни, защото кокалестите му приятелки винаги се стараеха да добият почти нематериални форми и не допускаха подобни своеволия като закръглено дупенце. А той как бе копнял ... Замечтана усмивка се беше плъзнала по лицето му.
- Прекрасно е! – каза тя, възхитена .
- Ти си най-прекрасното нещо тук - отвърна той, без да лъже за себе си. – Всичко останало са просто ненужни вещи.
Тя се изчерви, комплиментите му значеха много за нея, все пак с това си изкарваше хляба – женска красота.
- Нека ги изключим от интериора и да оставим само слабо да напомнят за себе си... – продължи той, докато правеше няколко крачки встрани, за да стигне ключа на лампата. Завъртя го и светлината се приглуши. Изведнъж тя видя скупчените на групички на няколко места ароматни свещи – ароматът на ванилия се носеше от тях, сякаш бяха цветя. Тя не можеше да го изпусне от поглед, а той свободно посочи с вял жест към масичката и сам се запъти към бара в десния край на апартамента. Сара се завъртя почти на токовете си, чантичката й се врътна след нея и тя бързо се намести на дивана, за да може отново да впери очи в него. Когато направи това, той вече се беше вмъкнал зад бара:
- Какво ще пие прекрасната ми гостенка днес? – усмихна се той, готов да поеме поръчката й. Сара се усмихна също, но повече за да спечели време. Не искаше да се изложи:
- Вино, благодаря.
- Червено или бяло?
- Червено.
Той извади от под бара бутилка „Каберне”, а две чаши вече стояха пред него. За себе си наля уиски. След това сръчно понесе двете чаши към нея, мушна се покрай едното канапе и седна до нея. Подаде й чашата и вдигна жест за тост.
- За теб, прекрасна!
Тя не каза нищо, просто вдигна чашата си в отговор на неговия тост и отпи малко. Настъпи момент на мълчание. Не знаеше точно какво да каже, нито какво да прави. Чувстваше се неловко и несигурна така. А той просто се наслаждаваше на невинната й несръчност в подобни ситуации. Знаеше, че за първи път преживява, знаеше, че се държи съвсем непринудено и искрено. Беше му безкрайно интересно, защото подозираше, че за първи път някой да се държи естествено пред него на подобна среща. Тя знаеше, че това е нещо като неофициално интервю, за да прецени той дали има данни за модния подиум като фотомодел. Той знаеше, че не е точно така и макар тя да подозираше какво може да поиска тази вечер, не бе решила дали амбицията й е по-важна от честта. Той знаеше какво да направи, за да разреши дилемата й в своя полза. Сега просто се наслаждаваше на притеснението й, а желанието му към нея се изпълваше с всеки отделен миг, в който я поглъщаше с очи. Накрая тя наруши мълчанието и нерешително започна разговор:
- Аз... Нямам опит в тези неща. Искам да кажа... Никога не са ме снимали професионално, но всички казват, че съм изключително фотогенична. Те не са професионалисти като теб, разбира се, но когато ти...Ми предложи да се видим... бях на седмото небе...
Той не я слушаше, беше чувал подобни приказки, симулиращи възторг, примесени със сладникави комплименти, нарочно заучени тафтологии, които ужким да свидетелстват за притеснение и естественост много пъти и въпреки че тези извираха право от душата на момичето, не го докоснаха. Изпълнението дори за момент му се стори слабо. Ако гърдите й нервно не се издигаха и снишаваха в синхрон с бесния ритъм на сърцето й и издаваха реално вълнение, щеше почти веднага да я отпрати. В неговия бизнес имаше повече театър, отколкото на Бродуей. Въпреки че я гледаше право в очите, кимаше разбиращо като приятелка, на която тя излага любовните си проблеми, цялото му същество беше съсредоточено в периферното му зрение, с което наблюдаваше откритата плът на това вълнение. Тя продължаваше да говори за мечтите си, за детските си спомени, за идеите си за модата. Накрая той я прекъсна с мек като цвета на уискито тон:
- Нека не говорим тази вечер за работа, мила – усмивката стопляше още повече чертите на лицето му. - В моя занаят модата е само половината от работата. Важен е имиджът, важно е как се държиш в обществото. От това зависи на кой подиум ще дефилираш. – Очите не момичето светеха сякаш й говореше самият Джорджио Армани. Желанието да изглежда перфектно в тясната рокля я бе накарало да не хапне нищо през деня и сега макар и не многото алкохол се вливаше право във вените й и замъгляваше съзнанието й. Стори й се, че около него се появява меко сияние като в стар романтичен филм.
- Дръж се естествено, не се притеснявай пред мен, ние сме приятели, нали? – продължи той и всяка негова дума я омайваше.
- Да... – Едва пророни тя. – Както кажеш.
- Не, хайде да не говорим - да потанцуваме. Глътни това... – и той посочи с поглед чашата й.
Двамата наведнъж допиха останалото в чашите си, той отиде до аудиосистемата, избра един диск и го пусна. Меки звуци на пиано изпълниха стаята и един нежен женски глас запя на италиански. – Любимият ми диск – обяви той още с гръб към нея. После се понесе по звуците и с плавни движения се приближи до нея, поклони се ниско и смирено пожела с жест ръката й. Тя не можа да сдържи широката си усмивка и с радост му я подари. Мъжът внимателно изчака да се промъкне между масичката и канапето. Леко омаяна, тя закачи с роклята си чашата и тя падна на земята. При падането няколко червени капчици като девствена кръв се разсипаха на белия килим. Сара видгна чашата, която не се беше счупила , но го погледна с ужасен поглед заради килима. Той сякаш повдигна леко рамене, а без думи й каза „ Килимът не е мой, и той, и стаята са под наем.” Когато и двамата вече бяха в откритото пространство, той я изведе с нежно завъртене, което завърши в прегръдките му. Тя обви ръце на раменете му и го остави да ги носи в такт с леката музика. Струваше й се че се носят не по килима, а в облаците. Той сложи ръце на кръста й, при което тя потрепна, въпреки че едва я докосна. Песен след песен, те не говореха нищо, той просто я понасяше в новия звук, а тя имаше чувството, че се влюбва в него. Познаваше го едва от няколко дни, той беше повече от 15 години по-възрастен от нея, но беше толкова красив, мъжествен, а в същото време нежен. Докато беше склонила вече глава на рамото му и вдъхваше аромата на скъпия му парфюм, мислеше, че той е идеален. Знаеше, че никога няма да го има за себе си, но искаше да се отдаде на този прекрасен момент напълно, без да мисли кога ще свърши. Искаше го така силно, сякаш тази нощ ще бъде целият й живот и тя трябва да го изживее пълноценно. Дъхът й леко го гъделичкаше по врата, а той галеше разпуснатите й коси и подреждаше разбърканите кичури. Струваше му се, че тя е дете, което успокоява за сън в един момент, а след това усещаше допира на гърдите й до тялото си и осъзнаваше, че не е. Тя бе най-прекрасното същество на земята – нито дете, нито жена и все пак и дете, и жена. Прекасните звуци продължаваха да ги галят с най-нежни тонове. Той се наведе към нея и зашепна думите в превод в ухото на Сара: „Моменти на нежност, моменти любовни, върнете се, капки от извора на моя живот. Моменти на нежност, моменти любовни, завинаги ми обърнахте гръб, отидохте си с него. Грешна, грешна ходя по земята, защото поверено ми бе едно сърце, а аз не го опазих. Моменти на нежност...” Вече усещаше как тя се отпуска в прегръдките му. Ръката му се заизкачва нагоре по тялото й, погали голия й гръб, раменете, прехвърли дългите й огнени коси от едната страна, погъделичка шийката й и обърна устните й към себе си. После нежно я целуна. Жената продължаваше да пее, но те бяха спрели да танцуват. Тя сключваше по-плътно ръцете си около шията му, а неговите ставаха по-смели по тялото й. Песента свърши и започна една по-бърза. Той плъзна ръцете си под дупето й я вдигна. Сара не преставаше да го целува, не се възпротиви, не мислеше за нищо, просто чувстваше, че всичко е идеално. Той я понесе към другата стая, Сара само усети лекото завъртане, което той направи, за да премине през вратата. После усети, че я спуска надолу и отново мекия килим под краката си. Тя отвори очи още в прегръдките му. Той я целуна по бузата. Не искаше да я насилва, искаше тя сама да желае всичко и това да е повече от ясно. Тя се свлече на леглото, седна и заразвързва обувките си. Една от каишките се заинати и тя погледна малко отчаяно към него за извинение. Той приклекна и внимателно, сякаш винаги е правил само това, разкопча каишката и събу обувката й. Сара се почувства като Пепеляшка, а той беше принцът, който само че не обуваше, а събуваше обувката й. Погали я по прасеца и отново я целуна по устните. Тялото му упражни съвсем леко напрежение, но тя разбра и подаде на леглото. Той легна върху нея. С една ръка се беше подпрял на мекото легло, а с другата галеше бедрата й, промъкваше се под късата рокличка. Тя рошеше косата му и страстно го целуваше. Той започна леко да я избутва към центъра на огромното, пухено легло, а тя му помагаше, като се приплъзваше сама по сатенената покривка на леглото. „Всичко е съвършенно” – мислеше си само, но в този момент се чу странно тракане и пиукане. Той се надигна като заек, предусетил опасност. Обърна се към нощното шкафче, от където идваше звука. Там беше оставен мобилният му телефон , който той предвидливо бе извадил от джоба си, докато я чакаше да си събуе обувките.
- Извинявай, забравил съм да го изключа – измънка бързо той, стана пъргаво, грабна го и почти изтича в другата стая.
„Е, почти идеално” – каза си тя на ум, когато се надигна на лакти и го проследи как излиза от стаята. Огледа се – и тази стая беше голяма, но почти цялото й пространство бе заето от високото, пухено легло, покрито с бял сатен. Пред нея отново имаше огромен прозорец с дантелени завеси, зад които прозираше нощта, на отсрещната стена бе опрян нисък скрин, над който бе закован огромен пирон. Той стърчеше някак странно самотен там, на празната стена. Погледът й премина надолу и до скрина тя видя счупено огледало, явно свалено от пирона. Нямаше време да оглежда повече, защото той се върна с бавни крачки, застана на вратата, загледан в телефона си – тя видя, че се опитва да го изключи. Когато успя, я погледна , просещ извинение. Тя се усмихна, като котка пролази по леглото, застана пред него и му взе телефона. Пресегна се и го остави на скрина до нея. След това го погледна похотливо, боцна го по нослето с показалец и го спусна надолу през устните, брадичката, врата му, гърлото и се спря в ризата му – небрежно разкопчана до второто копче.
- Знаеш ли, че счупеното огледало носи 7 години нещастна любов? – попита бавно тя, докато разкопчаваше ризата.
- Но, явно от утре, скъпа. – Отвърна той, а гласът бе преизпълнен с желание.
Двамата отново захапаха устни в страстна и ненаситна целувка. Той смело бръкна под роклята й и свали бекините й. Те се плъзнаха по нежните й крака и се проснаха сякаш убити на пода. Но никой не мислеше за тях. Усещането за топла, женска плът по голите му гърди го възбуди още повече и той вече нямаше търпение. Хвана я отново, а тя го обкрачи през кръста. Но не я занесе до леглото, а я постави да седне на ниския скрин до тях. Не откъсваха устни един от друг. В израз на неистиво желание, той страстно галеше краката й, а после преминаваше през кръста или гърба към гърдите, хващаше нежната шийка и като вампир целуваше врата й. Тогава тя притваряше очи и нямаше търпение отново да вкуси устните му и да вплете езика си с неговия. Ръцете й несръчно потърсиха копчето на панталоните му, а после свалиха ципа. Панталоните сами се свлякоха на пода. Той свали сам бельото си , тя усети как той направи крачка и с крак ги отхвърли, за да не му пречат. Вече и двамата предвкусваха екстаза на любовта. Той спусна отново ръцете си на кръста й и я погледна. Няколко секунди стояха така, вгледани един в друг. Той нарочно повишаваше напрежението, удължаваше очакването, за да е по-силно удоволствието след това. Искаше да се увери, че не се е разубедила. Но тя не се колебаеше вече ни най-малко. Сама не издържа на малкия психологически трик, който той прилагаше. Протегна ръка, погали го нежно. Вече и той не можеше да изчака нито секунда. Дори да беше станало земетресение, той нямаше да й позволи да си отиде вече.
Целуна я отново страстно, а след това силно с грубостта на страстта я бутна назад и тя се облегна на стената. Издаде странен гък, който го накра да вдигне поглед. Очите й гледаха някак страшно, изцъклени, не можеше да си поеме дъх. Ръцете й безпомощно правеха знаци, сякаш вече не се подчиняваха на мозъка й, а сляпо се носеха по собствена воля.
- Какво? – запита той, първоначално разочарован от странното й държание. – Какво? – в тона му сега се беше процедил страх. Той се дръпна. Тя не се изправи – Какво??! – Дишането и сърцето му се ускоряваха с всяка секунда страх. Не можеше да разбере нищо. В следващия момент ръката му сама се насочи към рамото й и леко я дръпна към себе си. Зад нея се откри възголемият пирон на огледалото, сега облят в кръв. – Боже, Господи! – почти изписка той.
Веднага я хвана на ръце и я постави на леглото. След това отново го заобиколи, грабна телефона си, ядоса му се, че се включва толкова бавно, захвърли го на земята и се затича в другата стая; спъна се в килима, залитна, но не падна, а продължи. Сграбчи телефона и завъртя номера на Бърза Помощ. Тя едва го чуваше през болката. Лежеше на леглото, всичко й причиняваше болка, не можеше да диша, без да я прорязва ужасно и още по-силно. Кръвта й се стичаше по шевовете на сатена и не можеше да попие. Аленото ярко контрастираше с белия цвят на скъпия плат, а в очите й избиваха сълзи от болка. Той се суетеше в другата стая и подканяше онези да идват по-бързо. Не го интересуваше тя, но знаеше, че ако умре, животът му е погубен. Блъскаше главата си с ръце, молеше се горещо, устните му шепнеха обещаващи думи и молби... Напразни...
Зад очите й заиграха образи, първо разбъркани и откъслечни, те изведнъж започнаха да се подреждат. Странни, изкривени, но все пак ясни – откопчаната му риза се спуска по голото му добре оформено тяло, пръстът й се закачва в деколтето на ризата му, двамата се целуват в хола, танцуват, седят и говорят на дивана, тя го гледа запленена, пият, той й се усмихва зад бара, той седи на вратата, тя пред нея, тя се колебае дали да почука...
Юмрукът й отново беше свит и тя затвори очи. Някаква мисъл прескочи през главата й. Тя отвори очи и погледна решително, а след това каза на бялата врата със златните букви „Аз обичам приятеля си, какво за Бога правя тук!?” Сара се завъртя, чантичката й се завъртя след нея и бавно и мъчно на високите токове закрачи по мекия червен килим обратно към асансьора. Беше направила едва няколко крачки и стигнала до края на другата врата, когато се чу някакво думкане от стая 4М – огледалото беше паднало и се беше счупило.


2ра редакция

06-10-2006, 17:51
Готино е. Края е съвсем лееееко предсказуем и съвесееем лееееко изтъркан, но пак е яко.
И заглавието нещо куца. Разваля го като цяло. Аз съм на мнение, че ако заглавието не лепва перфектно на произведението, по-добре без заглавие. Поне аз така го усещам.

white_chik
06-10-2006, 18:06
Адски готино е.Супер интересно и наистина изобщо не очаквах такъв край.Браво =D>

Josefinne
06-10-2006, 18:07
Готино е. Края е съвсем лееееко предсказуем и съвесееем лееееко изтъркан, но пак е яко.
И заглавието нещо куца. Разваля го като цяло. Аз съм на мнение, че ако заглавието не лепва перфектно на произведението, по-добре без заглавие. Поне аз така го усещам.

Благодаря много, ч е си отделил/а от времето си да прочетеш :). Знам, че на места е изтъркано, прав/а си тук, надявам се останалата част от текста да го компенсира. Кажи, защо според теб заглавието не пасва? Огледалото е фактически , което преобръща нещата, то е фантастичният момент, а аз не искам да наблягам на еротиката толкова, колкото на фантастиката, именно затова съм го извела като централен образ.

Благодаря и на white chick, много се радвам, че ти е харесало! :) Кажи ако нещо ти е направо по-силно впчатление, в добрия или в лошия смисъл, още го редактирам, сега му е времето :) Дори вече нанесох някои редакции - например от къде идва ваниловият аромат? ;) Отг- има свещи, но чакам още мнения, за да пусна редактирана версия на мястото на тази :).

Boot*
06-10-2006, 18:18
Това горе пак бях аз, Буут.
(да не съм анонимна просто)
Значи, като човек, който е просто читател, т.е. не съм присъствала на целия ти мисловен процес, аз пак усещам огледалото като централен образ. И в този смисъл заглавието е излишно. Пък и честно казано, то е малко... абе аз съм за много фрапиращите заглавия, а това не е. Пък и навява по-различни асоциации. Поне на мен, де. (това всичко го казвам само от своята гледна точка). Просто, не знам как да го кажа точно - седи ми малко като изсмукано от пръстите заглавие, колкото да има. Абе аз като цяло съм доста особено настроена към озаглавяването. Важното е ти да го харесваш така, всъщност. Но пак казвам - огледалото си остава централен образ и без заглавието.

Иначе, да, останалото компенсира баналността. Умерена еротика, добре описани ситуации. Има хора (дори и професионални писатели), които така описват нещата, че не можеш да си ги представиш. При теб се е получило (не става въпрос за най-еротичната част, а за останлите по-скоро). Абе кефи. Приветствам го.

П.П. Имаше още едно, доста яко - "Сяра", мисля 4е се казваше.
8)

06-10-2006, 18:35
male divo me kefiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!Jestoko e!!!Na kolko si godini?Strahotno e.Mnogo e detailno koeto go pravi o6te po qko! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

Josefinne
06-10-2006, 18:43
@Boot* Ще помисля въхру заглавието, но не обещавам да измисля нещо по-добро :) Във всеки случай не обичам да изоставям творбите си без заглавие, но в момента нямам никаква идея какво друго да изведа като заглавие. Някаква идея примерна?
Нарочно не съм се спирала на върха в еротичната част на разказа, въобще не исках да се стига дори до разсъбличане и подобни неща, но просто ... Сюжета сам си го пожела. Реших, че ако акцентирам много там, разказът ще се възприеме по-скоро като еротичен , а както казах - не искам акцентът да пада там, въпреки че има еротика. Пък и щеше да стигне до брутализъм, ако бях тръгнала да описвам детайлно и това :oops: Мисля, че това се усеща и ебз да го обяснявам - аз за всеки случай.

"Сяра" е мое, да, имам и още, които може би си чела ( момиче си , нали, извинявай, за въпроса- потвърждение) , постарички - "Дневникът" ( така и остана незавършен), " Два свята" ( умряла работа, ама още си ме спомнят някои от по-старите потребители с него), "Децата на нощта" ( разказ-импресия за едно момиченце, дето го охапва някакво странно вампиро-върколашко същество), "SITH" ( не знам може да съм пускала туук първата част, но не съм сигурна) ... :)

До Анонимкото, дето ме е питал - на 19 съм 8-[

Boot*
06-10-2006, 18:53
Момиче съм, да :)
Иначе там за върховата част - не е и имало нужда да я описваш, така е най-добре.
За заглавието - не съм се замисляла за по-добро, но и да ми беше хрумнало нещо не бих ти го казала, защото то си е твое. Не мисля, че е моя работа да се намесвам чак толкова. Ако ти хрумне нещо - прекрасно, ако не - здраве да е. Както казах - на теб трябва да ти звучи на място.

Честно казано, мисля че от другите ти неща съм чела само SITH, обаче нямам спомен за него. Някак си, рядко се хващам, специално в този форум, да чета излиянията на теено-вете. Повечето пъти си чувствам времето изгубено. Не те включвам в това число. :)

Josefinne
06-10-2006, 18:57
Добре тогава помогни ми , от къде да го извлека това заглавие, защото все пак не бива да стои лепнато, като извадено от някой джоб.

П.П. Хах, SITH , само него не очаквах да си чела :lol: . Представлява една дистопия - описание на бъдещето... Ще ти дам линк към темата след малко и ако си го чела ще се сетиш, тъкмо ще погледна какво си писала, ако си коментирала :)

Josefinne
06-10-2006, 18:59
SITH http://teenproblem.net/f/viewtopic.php?t=31135&highlight=sith

niki7o
06-10-2006, 19:03
За ентусиастите , на които им се чете нещо еротично, но и леко брутално :) Нося само на защитена критика ;)


Счупеното Огледало

Сара застана пред вратата и се поколеба. Погледна встрани – коридорът беше пуст, добре осветен, постлан с червена пътека. „ Клиентът е наш цар” гласеше мотото на 4- звездният хотел. Всичко изглеждаше спокойно и тихо. Вратите се редяха една след друга, като клонирани войници на пост – 4А, 4Б, 4В... Тя погледна отново вратата пред себе си. Златните букви върху нея просветнаха леко на фона на кремаво - бялата врата като в приказка, която изкушава. 4М. Сара се усмихна някак нервно, въпреки че все още нямаше кой да види усмивката й, вдигна ръка, колебливо я сви в юмруче и се поколеба за последен път. Затвори очи, въздъхна, някаква мисъл сигурно премина през главата й. После решително ги отвори, погледна смело и почука. Звукът се разнесе остро в празния коридор и се заудря в стените, които го погълнаха. След секунди отвътре се чуха стъпки, а скоро и прищракване на ключалката от другата страна на вратата. Тя се открехна и лъхна мек аромат на ванила. Сара веднага го усети, а когато вратата се отвори напълно, сякаш се завихри около нея и я обля цялата. Мъжът пред нея се усмихна палаво , подпрян на вратата. Пред него стоеше около 16 годишно момиче, с червеникаво - кестенява коса, светли синьо-зелени очи и черна, проблясваща на светлината къса вечерна рокля. Високите токове караха крехките й крачета да се напрягат, но това ги правеше още по-изящни. В първия момент му се стори нисичка, но после се усети, че тя е едва на 16 и не е манекенка – той се движеше в модните среди и бе свикнал момичетата да са дори по-високи от него, слаби до счупване , кокалести и арогантно нахални. Сара се усмихна в отговор. За нея това беше смелата й усмивка, на него му се видя закачлива, дори малко скромна .Сигурно бе доловил притеснението, което пламтеше в крайчеца на устните й:
- Здравей, Сара, радвам се да те видя! Заповядай, чувствай се като у дома си. – покани я той и се отдръпна от вратата.
Тя не се поколеба повече, промуши се пред него, без да го гледа в очите през тясната врата, но достатъчно близо, за да усети дишането му върху голите си рамена. Пред нея се разкри прекрасна гледка – апартаментът беше един от най-луксозните в хотела – огромните му прозорци представляваха половината от него, но сега бяха нежно завити с тежки винено-червени завеси и само между тях проблясваше нощният град. Килимът беше мек и пухкав – това Сара усети първо, когато стъпи на него. Не бе свикнала да ходи на високи токове и изведнъж почувства облекчение в стъпалата, когато обувките сякаш потънаха в меки възглавнички на пода. Погледът й се спусна по шарките му – бледо сини и сиви криви по нежно бяло. Те поведоха очите й към ниска , черна масичка пред прозореца, наобиколена с огромни , меки кресла и диван в цвят подобен на този на завесите. Тя се усмихна и се обърна към него. Той все още стоеше до вратата, която вече беше затворена. Тя не бе чула. Стоеше и я гледаше как се впечатлява от разкоша, на който той бе свикнал, и се любоваше на нея. Естествените й форми нежно се загатваха под вечерната рокля. Те му се сториха изключително сочни, защото кокалестите му приятелки винаги се страеха да добият почти нематериални форми и не допускаха подобни своеволия като закръглено дупенце. А той как бе копнял ... Замечтана усмивка се беше плъзнала по лицето му.
- Прекрасно е! – каза тя, възхитена .
- Ти си най-прекрасното нещо тук. - Отвърна той, без да лъже за себе си. – Всичко останало са просто ненужни вещи.
Тя се изчерви, комплиментите му значеха много за нея, все пак с това си изкарваше хляба – женска красота.
- Нека ги изключим от интериора и да оставим само слабо да напомнят за себе си... – продължи той, докато правеше няколко крачки встрани, за да стигне ключа на лампата. Завъртя го и светлината се приглуши. Само няколко лунички се запалиха, но приличаха повече на звезди, отколкото на луни върху огромния таван. Тя не можеше да го изпусне от поглед, а той свободно посочи с вял жест към масичката и сам се запъти към бара в десния край на апартамента. Сара се завъртя почти на токовете си, чантичката й се врътна след нея и тя бързо се намести на дивана, за да може отново да впери очи в него. Когато направи това, той вече се беше вмъкнал зад бара:
- Какво ще пие прекрасната ми гостенка днес? – усмихна се той, готов да поеме поръчката й. Сара се усмихна също, но повече за да спечели време. Не искаше да се изложи:
- Вино, благодаря.
- Червено или бяло?
- Червено.
Той извади от под бара бутилка „Каберне” , а две чаши вече стояха пред него. За себе си наля уиски. След това сръчно понесе двете чаши към нея, мушна се покрай едното канапе и седна до нея на дивана. Подаде й чашата и вдигна жест за тост.
- За теб, прекрасна!
Тя не отговори нищо, просто вдигна чашата си в отговор на неговия тост и отпи малко. Настъпи момент на мълчание. Тя не знаеше точно какво да каже, нито какво да прави. Чувстваше се неловко и несигурна така. А той просто се наслаждаваше на невинната й несръчност в подобни ситуации. Знаеше, че за първи път преживява, знаеше, че се държи съвсем непринудено и искрено. Беше му безкрайно интересно, защото подозираше, че за първи път някой да се държи естествено пред него на подобна среща. Тя знаеше, че това е нещо като неофициално интервю, за да прецени той дали има данни за модния подиум като фотомодел. Той знаеше, че не е точно така и макар тя да подозираше какво може да поиска тази вечер, не бе решила дали амбицията й е по-важна от честта. Той знаеше какво да направи, за да разреши дилемата й в своя полза. Сега просто се наслаждаваше на притеснението й, а желанието му към нея се изпълваше с всеки отделен миг, в който я поглъщаше с очи. Накрая тя наруши мълчанието и нерешително започна разговор:
- Аз... Нямам опит в тези неща. Искам да кажа... Никога не са ме снимали професионално, но всички казват, че съм изключително фотогенична. Те не са професионалисти като теб, разбира се, но когато ти...Ми предложи да се видим... бях на седмото небе...
Той не я слушаше, беше чувал подобни приказки, симулиращи възторг, примесени със сладникави комплименти, нарочно заучени тафтологии, които ужким да свидетелстват за притеснение и естественост много пъти и въпреки че тези извираха право от душата на момичето, не го докоснаха. Изпълнението дори за момент му се стори слабо. Ако гърдите й нервно не се издигаха и снишаваха в синхрон с бесния ритъм на сърцето й и издаваха реално вълнение, щеше почти веднага да я отпрати. В неговия бизнес имаше повече театър, отколкото на Бродуей. Въпреки че я гледаше право в очите, кимаше разбиращо като приятелка, на която тя излага любовните си проблеми, цялото му същество беше съсредоточено в периферното му зрение, с което наблюдаваше откритата плът на това вълнение. Тя продължаваше да говори за мечтите си, за детските си спомени, за идеите си за модата. Накрая той я прекъсна с мек като цвета на уискито тон:
- Нека не говорим тази вечер за работа, мила. – Усмивката стопляше още повече чертите на лицето му - В моя занаят модата е само половината от работата. Важен е имиджът, важно е как се държиш в обществото. От това зависи на кой подиум ще дефилираш. – Очите не момичето светеха сякаш й говореше самият Джорджио Армани. Желанието да изглежда перфектно в тясната рокля я бе накарало да не хапне нищо през деня и сега макар и не многото алкохол се вливаше право във вените й и замъгляваше съзнанието й. Стори й се, че около него се появява меко сияние като в стар романтичен филм.
- Дръж се естествено, не се притеснявай пред мен, ние сме приятели, нали? – Продължи той и всяка негова дума я омайваше.
- Да... – Едва пророни тя. – Както кажеш.
- Не, хайде да не говорим, да потанцуваме. Глътни това... – и той посочи с поглед чашата й. Двамата наведнъж допиха останалото в чашите си, той отиде до аудиосистемата, избра един диск и го пусна. Меки звуци на пиано изпълниха стаята и един нежен женски глас запя на италиански. – Любимият ми диск. – Обяви той още с гръб към нея. После се понесе по звуците и с плавни движения се приближи до нея, поклони се ниско и смирено пожела с жест ръката й. Тя не можа да сдържи широката си усмивка и с радост му я подари. Мъжът внимателно изчака да се промъкне между масичката и канапето. Леко омаяна, тя закачи с роклята си чашата и тя падна на земята. При падането няколко червени капчици като девствена кръв се разсипаха на белия килим. Сара видгна чашата, която не се беше счупила , но го погледна с ужасен поглед заради килима. Той сякаш повдигна леко рамене, а без думи й каза „ Килимът не е мой , и той, и стаята са под наем.” Когато и двамата вече бяха в откритото пространство, той я изведе с нежно завъртене, което завърши в прегръдките му. Тя обви ръце на раменете му и го остави да ги носи в такт с леката музика. Струваше й се че се носят не по килима, а в облаците. Той сложи ръце на кръста й, при което тя потрепна, въпреки че едва я докосна. Песен след песен, те не говореха нищо, той просто я понасяше в новия звук, а тя имаше чувството, че се влюбва в него. Познаваше го едва от няколко дни, той беше 10 години по-голям от нея, но беше толкова красив, мъжествен, а в същото време нежен. Докато беше склонила вече глава на рамото му и вдъхваше ароматът на скъпия му парфюм, мислеше, че той е идеален. Знаеше, че никога няма да го има за себе си, но искаше да се отдаде на този прекрасен момент напълно, без да мисли кога ще свърши. Искаше го така силно, сякаш тази нощ ще бъде целият й живот и тя трябва да го изживее пълноценно. Дъхът и леко го гъделичкаше по врата, а той галеше разпуснатите й коси и подреждаше разбърканите кичури. Струваше му се, че тя е дете, което успокоява за сън в един момент, а след това усещаше допира на гърдите й до тялото си и осъзнаваше, че не е. Тя бе най-прекрасното същество на земята – нито дете, нито жена и все пак и дете, и жена. Прекасните звуци продължаваха да ги галят с най-нежни тонове. Той се наведе към нея и зашепна думите в превод в ухото на Сара: „ Моменти на нежност, моменти любовни, върнете се, копки от извора на моя живот. Моменти на нежност, моменти любовни, завинаги ми обърнахте гръб, отидохте си с него. Грешна, грешна ходя по земята, защото поверено ми бе едно сърце, а аз не го опазих. Моменти на нежност...” Вече усещаше как тя се отпуска в прегръдките му. Ръката му се заизкачва нагоре по тялото й, погали голият й гръб, раменете, прехвърли дългите й огнени коси от едната страна, погъделичка шийката й и обърна устните й към себе си. После нежно я целуна. Жената продължаваше да пее, но тя бяха спряли да танцуват. Тя сключваше по-плътно ръцете си около шията му, а неговите ставаха по-смели по тялото й. Песента свърши и започна една по-бърза. Той плъзна ръцете си под дупето й я вдигна. Сара не преставаше да го целува, не се възпротиви, не мислеше за нищо, просто чувстваше, че всичко е идеално. Той я понесе към другата стая, Сара само усети лекото завъртане, което той направи, за да премине през вратата. После усети, че я спуска надолу и отново мекия килим под краката си. Тя отвори очи още в прегръдките му. Той я целуна по бузата. Не искаше да я насилва, искаше тя сама да желае всичко и това да е повече от ясно. Тя се свлече на леглото, седна и заразвързва обувките си. Една от каишките се заинати и тя погледна малко отчаяно към него за извинение. Той приклекна и внимателно, сякаш винаги е правил само това, разкопча каишката и събу обувката й. Сара се почувства като Пепеляшка, а той беше принцът, който само че не обуваше, а събуваше обувката й. Той я погали по прасеца и отново я целуна по устните. Тялото му упражни съвсем леко напрежение, но тя разбра и подаде на леглото. Той легна върху нея. С една ръка се беше подпрял на мекото легло, а с другата галеше бедрата й, промъкваше се под късата рокличка. Тя рошеше косата му и страстно го целуваше. Той започна леко да я избутва към центъра на громното, пухено легло, а тя му помагаше, като се приплъзваше сама по сатенената покривка на леглото. „ Всичко е съвършенно” – мислеше си само, но в този момент се чу странно тракане и пиукане. Той се надигна като заек, предусетил опасност. Обърна се към нощното шкафче, от където идваше звука. Там беше оставен мобилният му телефон , който той предвидливо бе извадил от джоба си, докато я чакаше да си събуе обувките.
- Извинявай, забравил съм да го изключа. – Измънка бързо той, стана пъргаво, грабна го и почти изтича в другата стая.
„ Е, почти идеално” – каза си тя на ум, когато се надигна на лакти и го проследи как излиза от стаята. Огледа се – и тази стая беше голяма, но почти цялото й пространство бе заето от високото, пухено легло, покрито с цял сатен. Пред нея отново имаше огромен прозорец, покрит с бели , тежки завеси, а на отсрещната стена бе опрян нисък скрин, над който бе закован огромен пирон, който старчеше някак странно самотен там, на празната стена. Погледът й премина надолу и до скрина тя видя счупено огледо, явно свалено от пирона. Нямаше време да оглежда повече, защото той се върна с бавни крачки, застана на вратата, загледан в телефона си – тя видя, че се опитва да го изключи. Когато успя, той я погледна , просещ извинение. Тя се усмихна, като котка пролази по леглото, застана пред него и му взе телефона. Пресегна се и го остави на скрина до нея. След това го погледна похотливо, боцна го по нослето с показалец и го спусна надолу през устните, брадичката, врата му, гърлото и се спря на деколтето на ризата му – небрежно разкопчана до второто копче.
- Знаеш ли, че счупеното огледало носи 7 години нещастна любов? – попита бавно тя, докато разкопчаваше ризата му.
- Но, явно от утре, скъпа. – Отвърна той, а гласът бе преизпълнен с желание. Двамата отново захапаха устни в страстна и ненаситна целувка. Той смело бръкна под роклята й и свали бекините й. Те се плъзнаха по нежните й крака и се проснаха сякаш убити на пода. Но никой не мислеше за тях. Усещането за топла, женска плът по голите му гърди го възбуди още повече и той вече нямаше търпение. Хвана я отново, а тя го обкрачи през кръста. Но не я занесе до леглото, а я постави да седне на ниския скрин до тях. Не откъсваха устни един от друг. В израз на неистиво желание, той страстно галеше краката й, а после преминаваше през кръста или гърба към гърдите , хващаше нежната шийка и като вампир целуваше врата й. Тогава тя притваряше очи и нямаше търпение отново да вкуси устните му и да вплете езика си с неговия. Ръцете й несръчно потърсиха копчето на панталоните му, а после свалиха ципа. Панталоните сами се свлякоха на пода. Той свали сам бельото си , тя усети как той направи крачка и с крак ги отхвърли, за да не му пречат. Вече и двамата предвкусваха екстаза на любовта. Той спусна отново ръцете си на кръста й и я погледна. Няколко секунди стояха така, вгледани един в друг. Той нарочно повишаваше напрежението, удължаваше очкаването, за да е по-силно удоволствието след това. Искаше да се увери, че не се е разубедила. Но тя не се колебаеше вече ни най-малко. Сама не издържа на малкия психологически трик, който той прилагаше. Протегна ръка, погали го нежно, върешно се впечатли от размера на пениса му, но го изрази само с прехапване на устните си. Той разбра и това повече от всичко друго увеличи екстаза от очакваното. Вече и той не можеше да изчака нито секунда. Дори да беше станало земетресение, той нямаше да й позволи да си отиде вече.
Целуна я отново страстно, а след това силно с грубостта на страстта я бутна назад и тя се облегна на стената. Издаде странен гък, който го накра да вдигне поглед. Очите й гледаха някак страшно, изцъклени, не можеше да си поеме дъх. Ръцете й безпомощно правеха знаци, сякаш вече не се подчиняваха на мозъка й, а сляпо се носеха по собствена воля.
- Какво? – запита той, първоначално разочарован от странното й държание. – Какво? – в тона му сега се беше процедил страх. Той се дръпна. Тя не се изправи – Какво??! – Дишането и сърцето му се ускоряваха с всяка секунда страх. Не можеше да разбере нищо. В следващия момент ръката му сама се насочи към рамото й и леко я дръпна към себе си. Зад нея се откри възголемият пирон на огледалото, сега облят в кръв. – Боже, Господи! – почти изписка той. Веднага я хвана на ръце и я постави на леглото. След това отново го заобиколи, грабна телефона си, ядоса му, че се включва толкова бавно, захвърли го на земята и се затича в другата стая; спъна се в килима, залитна, но не падна, а продължи. Сграбчи телефона и завъртя номера на Бърза Помощ. Тя едва го чуваше през болката. Лежеше на леглото, всичко й причиняваше болка, не можеше да диша, без да я прорязва ужасно и още по-силно. Кръвта й се стичаше по шевовете на сатена и не можеше да попие. Аленото ярко контрастираше с белия цвят на скъпия плат, а в очите й избиваха сълзи от болка. Той се суетеше в другата стая и подканяше онези да идват по-бързо. Не го интересуваше тя, но знаеше, че ако умре , животът му е погубен. Блъскаше главата си с ръце , молеше се горещо, устните му шепнеха обещаващи думи и молби... Напразни...
Зад очите й заиграха образи , първо разбъркани и откъслечни, те изведнъж започнаха да се подреждат. Странни, изкривени, но все пак ясни – откопчаната му риза се спуска до голото му добре оформено тяло, пръстът й се закчава на деколтето на ризата му, двамата се целуват в хола, танцуват, седят и говорят на дивана, тя го гледа запленена, пият, той й се усмихва зад бара, той седи на вратата, тя пред нея, тя се колебае дали да почука...
Юмрукът й отново беше свит и тя затвори очи. Някаква мисъл прескочи през главата й. Тя отвори очи и погледна решително , а след това каза на бялата врата със златните букви „ Аз обичам приятеля си, какво за Бога правя тук!?” Сара се завъртя, чантичката й се завъртя след нея и бавно и мъчно на високите токове закрачи по мекия червен килим обратно към асансьора. Беше направила едва няколко карчки и стигнала до края на другата врата, когато се чу някакво думкане от стая 4М – огледалото беше паднало и се беше счупило.

mi ne e lo6o men me kefi

Josefinne
06-10-2006, 19:05
Ммм, не че нещо се оплаквам, ама може ли малко по-конкретно какво ти харесва, какво не, и ако може да не го цитираш цялото, на всички им е ясно за какво става дума :)

niki7o
06-10-2006, 19:09
Ммм, не че нещо се оплаквам, ама може ли малко по-конкретно какво ти харесва, какво не, и ако може да не го цитираш цялото, на всички им е ясно за какво става дума :)
ok sory

Josefinne
06-10-2006, 19:13
Офтопик:Ти само мнения ли трупаш или...? [-X

ycMuBkaTa
06-10-2006, 19:32
ЛОЛ :shock:
Тоя разказ ме разби. В смисъл хареса ми. Много е интересен, обаче края е...ЛОЛ :shock:
Не мога да разбера какво му е очакваното на тоя край? Аз до последната дума седях и се чудех какво ще стане и как ще свърши.
Определено ми хареса разказа, ако имаш още давай. Ще чета с удоволствие. :wink:

Josefinne
06-10-2006, 19:48
ЛОЛ :shock:
Тоя разказ ме разби. В смисъл хареса ми. Много е интересен, обаче края е...ЛОЛ :shock:
Не мога да разбера какво му е очакваното на тоя край? Аз до последната дума седях и се чудех какво ще стане и как ще свърши.
Определено ми хареса разказа, ако имаш още давай. Ще чета с удоволствие. :wink:

Много ласкав коментар, определено ме стопли, благодаря много :smt007
п.п. пиши ми на л.с. ще ти пусна линкове към останалите разкази, ако ти се четат.

one_touch
06-10-2006, 21:17
vyi mn mi haresa.vob6te ne o4akvah i az takyv krai!prediobqd go 4etoh no trqbva6e da izlizam i sq nqmah tarpenie da se pribera ,za da si go do4eta.mn qko bravo =D> na men zaglavieto mi dopada.vse pak ti si re6ava6 kak da se kazva tvoe si e.

Briseis
06-10-2006, 22:03
WOW :shock: Пишеш...невероятно.Много си талантилива и адски много ми хареса...Мисля, че преди около година-две беше правила някаква поредица от разкази, но имам само мътни спомени.Беше нещо като...книжка, ама бях чела само 9-тата част.Може ли на Л.С. да ми дадеш още твои произведения?
И ако ти е интересно какво точно ме впечатли/питаше другите/ - описанията са ти...много реални и някакси дълбоки.Как описваше завесите, килима, музиката...Потапяш читателя в средата :-)

Josefinne
06-10-2006, 22:20
WOW :shock: Пишеш...невероятно.Много си талантилива и адски много ми хареса...Мисля, че преди около година-две беше правила някаква поредица от разкази, но имам само мътни спомени.Беше нещо като...книжка, ама бях чела само 9-тата част.Може ли на Л.С. да ми дадеш още твои произведения?
И ако ти е интересно какво точно ме впечатли/питаше другите/ - описанията са ти...много реални и някакси дълбоки.Как описваше завесите, килима, музиката...Потапяш читателя в средата :-)

Благодаря на one touch & aLL|aLoNe, че са отделили време да прочетат разказа и да напишат смислено мнение и коментар, а същото и мнгоо се радвам, че не са си изгубили времето и наистина им е харесало това, което са прочели :)
Понеже пращах линкове с мои работи, ще се възползвам да ги копирам тук :) Дано няма проблем с администрацията, че са качени другаде:

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=818

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=875

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=890

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=874

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=849

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=765

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=714

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=353

http://forum.kefche.com/index.php?showtopic=16895&st=0

http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=67

Имам и някои други, но тези са доста, малко хора ще седнат да ги прочетат всичките и без друго :)
Поздрави на всички! :D

rusalkata_
06-11-2006, 11:36
просто е невероятно! :D краят и за мен беше неочакван! чела съм почти всичките ти произведения и съм направо възхитена! =D> отдавна не съм чела нещо толкова увлекателно!имаш много рядък талант! =D> продължавай в същия дух! :wink:

SeXyTo_f
06-11-2006, 12:13
mn. hubav razkaz...bravo! =D>

teddy_kav
06-11-2006, 12:52
Моми4е,ти определено имаш голям талант. =D> Наистина мн ми хареса произведението ти. :D Края наистина ме разби. :-s Беше си наистина нео4акван,но и мн вълнуващ. :lol: Кара те да се замислиш за доста неща от живота :-k и това може би е най-хубавото в целия разказ.Браво!!!

Josefinne
06-11-2006, 19:01
Моми4е,ти определено имаш голям талант. =D> Наистина мн ми хареса произведението ти. :D Края наистина ме разби. :-s Беше си наистина нео4акван,но и мн вълнуващ. :lol: Кара те да се замислиш за доста неща от живота :-k и това може би е най-хубавото в целия разказ.Браво!!!

ОО , супер, това беше целта :mrgreen:

06-17-2006, 23:18
Значи много ми хареса.Не се сещам какво не ми харесва и май няма такова,но края особено много ми хареса.Браво! :D

siXt_senSe
06-18-2006, 00:16
Момиче това е просто страхотно-супер увлекателно пишеш =D> Трябва да издадеш книга - повяржаи ми ще има голям успех :D

HeCu®
06-19-2006, 11:05
molq te, prodyljavai da pi6e6! 6to se otnasq do razkaza-NEVEROQTEN!!!! dokato go 4etqh vsi4ko doide pred o4ite mi...sled tova...taka byrzo si i zamina.Mejdu drugoto i az se kazvam Sara :)
ne moga ni6to pove4e da kaja osven =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

Kam4eto
06-19-2006, 18:20
направо незнам какво да кажа! Страшно добре пишеш прочетох и някои от другите ти разказчета и много ми харесаха. Много философски някакси или незнам и аз как да кажа си погледнала на нещата в тях, а тука вниманието към всеки детайл направо ме изуми. Продължавай в същия дух подобни неща ме карат много да се замислям и за разни мои постъпки и попринцип за действията на човека, които понякога са толкова необмислени, но пък истински и кога си стигнал до границата и не винаги трябва да я прекрачваш, защото чувствата на околните не трябва да бъдат пренебрегнати заради импулсивни и дори егоистични постъпки...

Josefinne
06-20-2006, 09:11
Благодаря на всички! :-D Мнгоо се радвам така , като говорите, определено ме амбицирате да пиша и други работи :roll: ( че кой не обича да го хвалят ) , хехе :)molq te, prodyljavai da pi6e6! 6to se otnasq do razkaza-NEVEROQTEN!!!! dokato go 4etqh vsi4ko doide pred o4ite mi...sled tova...taka byrzo si i zamina.Mejdu drugoto i az se kazvam Sara :)
ne moga ni6to pove4e da kaja osven =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

Специално за теб - прочети Сяра (http://beyou.abdmp.org/viewtopic.php?t=849) ;)

Devilsplaymate
06-20-2006, 10:09
Какво да кажа ... страшно е ! Браво ! Какво ми хареса ли ? Всичко . Елементите , героите ... всичко е описано много добре . :wink:

Safira
06-20-2006, 13:38
Значи това е..на което те вдъхнови моето скромно опитче :)
Дам...в коренно различна тематика, но много по-силно и с ярко отличаващ се смисъл. Просто грабва от първия ред и кара да четеш до края...рядко се срещат такива произведения, чийто и да са.
Браво, че си успяла да го постигнеш.
Браво, че не спираш да пишеш.
Браво, че го споделяш.
БРАВО...на теб!

Josefinne
06-20-2006, 16:04
Значи това е..на което те вдъхнови моето скромно опитче :)
Дам...в коренно различна тематика, но много по-силно и с ярко отличаващ се смисъл. Просто грабва от първия ред и кара да четеш до края...рядко се срещат такива произведения, чийто и да са.
Браво, че си успяла да го постигнеш.
Браво, че не спираш да пишеш.
Браво, че го споделяш.
БРАВО...на теб!

Охо , най- после и вдъхновителката ми да го прочете :) Много се радвам, че ти е харесало! :mrgreen:

Swann
07-03-2006, 17:38
.......

Деси Цветкова
07-03-2006, 19:49
Няколко минути след като прочетох всичко това останох доста замисленя и доста заинтригувана определено =D>
Прекрасно е и се надявам, че ще има още и още такива творчества от твоя страна,,,,
не мога да определя дали да възприемам написаното като роман или разказ но определено много ми хареса.Грабва вниманието и читателят е жаден да стигне края.
Браво ! ! ! =D> =D> =D>

Josefinne
07-05-2006, 11:10
Няколко минути след като прочетох всичко това останох доста замисленя и доста заинтригувана определено =D>
Прекрасно е и се надявам, че ще има още и още такива творчества от твоя страна,,,,
не мога да определя дали да възприемам написаното като роман или разказ но определено много ми хареса.Грабва вниманието и читателят е жаден да стигне края.
Браво ! ! ! =D> =D> =D>

Определено не е роман, има само една сюжетна линия и в интерес на истината и само една случка, която не смятам да въвеждам и развивам повече. За сега май съм се ориентирала към подобни извадки на случаки, които просто значат нещо, не съвсем определено и еднозначно и могат да извикат много различни по посока разсъждения. Изключително съм доволна, че разказът ми е провокирал мисловна дейност - това е целта :).

Swann, искам като начало да те похваля много за картинките, досега ги разглеждах, писах някои коментари - много ми харесват! Направо получавам душевен оргазъм като някой каже , че е чел и нещо друго от мен и м е е познал със следващия разказ. Чувствам се като творец ;). Ти си чела само 3 разказа, аз имам още поне няколко. За името си останала с грешно впечатление, само в Сяра и този разказ героинята се казва така. Преди това беше Катерина или Кристина ( двете имена за мен са почти еднакви като звучене), но си права, че имам склонност към едно име, зависи от периода. :)

Conjure One (Blaze)
07-09-2006, 02:05
Ами.. мен ме мързи да чета другите какво са написали, но мен супер много ми хареса този твой разказ :) Бих казал, че за момента е може би най-добрият :) Само малко еротиката не е интересна, но идеята и завършакът са супер! Евала =) {}

07-09-2006, 02:08
Само да поясня.. Тя еротиката си е интересна до толкова, до колкото има романтика, но там с пениса малко ми идва в повече :)

Josefinne
07-11-2006, 08:39
Само да поясня.. Тя еротиката си е интересна до толкова, до колкото има романтика, но там с пениса малко ми идва в повече :)

Бе то и на мен, може и да взема да я изтрия тая част за редакцията по печата :mrgreen:

Josefinne
04-18-2011, 13:34
Я, какво имало тук, нещо мое :) Мислех, че се е загубила безвъвратно, когато ми откраднаха компа 8-)

pitfall
04-23-2011, 19:27
:shock: с години закъснение, обаче и аз да ти кажа, че пишеш супер увлекателно. Имаш талант, определено. :)

ChaoticCharm
04-25-2011, 13:38
Не съм чела кой знае колко такива,но все пак това е едно от най-добрите аматьорски творби,които съм чела. Добър замисъл и изпълнение. Харесва ми стила ти,който те грабва и те кара да продължаваш да четеш,но май за това очаквах нещо повече накрая. Според мен не трябва да описваш толкова често как някой се усмихва,получава се повторение. По-друг начин би могло да се обясни изражението/състоянието.
Относно седемте години нещастие при счупено огледало...никога не съм вярвала в това,но интересно как можеш да се вдъхновиш от подобно суеверие...забит пирон,това вече си е истинско нещастие. :-D


Продължавай да пишеш,имаш потенциал да станеш наистина добра! :)

koko0
05-09-2011, 14:45
Браво!!!!!! :) Всичко много ми хареса! С удовоствие бих прочела и други такива произведения!

iCeEbAbYy
05-19-2011, 18:54
ЛОЛ :shock:
Тоя разказ ме разби. В смисъл хареса ми. Много е интересен, обаче края е...ЛОЛ :shock:
Не мога да разбера какво му е очакваното на тоя край? Аз до последната дума седях и се чудех какво ще стане и как ще свърши.
Определено ми хареса разказа, ако имаш още давай. Ще чета с удоволствие. :wink:+ :)

Josefinne
05-20-2011, 15:14
Много се радвам, че ви харесва, драги форумци. Този разказ съм го писала много-много отдавна. Вече нямам вдъхновение и време да пиша и като цяло да творя какво и да е - ежедневието ме е погълнало. Имам още няколко творби, които съм писала пак в тоя период. Ще ги потърся и ще ги постна или бъмпна, ако съм ги пускала във форума. За съжаление обаче ми отвлякоха компа и доста от нещата ми си отидоха с него :( .
Благодаря специално на ChaoticCharm за градивната критика.
Не помня точно от какво се вдъхнових. Истината е, че беше от друг някакъв разказ пак от форума. Но тръгна ли тоя разказ, вървеше си сам, аз само траках по клавиатурата това, което ми беше пред очите. Така пиша, сякаш някой ми го казва или го гледам в главата си. Дори самата аз не знам къде ще стигна, когато започвам.

Josefinne
05-20-2011, 15:24
Не е най-доброто от мен, обаче това е останало из форума:

http://www.teenproblem.net/f/viewtopic.php?t=77902&highlight=

http://www.teenproblem.net/f/viewtopic.php?t=53034&highlight=

amar4eto
05-20-2011, 18:44
мнооооооооооооогооо ми харесвааааа.Ти не харесваш мойто,но аз определено харесвам твойто.Продължавааййййййй и ако имаш още може ли да ми пуснеш на ЛС линкчета? =D> =D> =D> =D> =D> :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038

Josefinne
05-25-2011, 09:43
мнооооооооооооогооо ми харесвааааа.Ти не харесваш мойто,но аз определено харесвам твойто.Продължавааййййййй и ако имаш още може ли да ми пуснеш на ЛС линкчета? =D> =D> =D> =D> =D> :smt038 :smt038 :smt038 :smt038 :smt038

Виж горното мнение :smt116