PDA

View Full Version : Have a Nice DayZlatinka
07-02-2006, 11:41
Може ли някой да преведе на български тази песен на Bon Jovi-Have a nice day?Моля ви..

Ето текста:
Why, you wanna tell me how to live my life?
Who, are you to tell me if it’s black or white?
Mama, can you hear me? Try to understand.
is Innocence the difference between a boy and a man.
My daddy lived and died, its just the price that he paid.
Sacrificed his life, slaving away.

Ohhh, if there’s one thing I hang onto,
that gets me through the night.
I, aint gonna do what I don’t want to,
Im gonna live my life.
Shining like a diamond, rolling with the dice,
Standing on the ledge, show the wind how to fly
When the world gets in my face,
I say, Have A Nice Day
Have A Nice Day

Take a look around you, nothings what it seems
We’re living in a broken home of hopes and dreams
Let me be the first to shake ya helping hand
Everybody, brave enough to take a stand
I knocked on every door, on every dead end street
Looking for forgiveness
What’s left to believe?

Ohhh, if there’s one thing I hang onto
that gets me through the night
I aint gonna do what I don’t want to
Im gonna live my life
Shining like a diamond, rolling with the dice
Standing on the ledge, show the wind how to fly
When the world gets in my face
I say, Have A Nice Day
Have A Nice Day

Guitar Solo

Ohhh, if there’s one thing I hang onto (jon says "if theres 1 thing i could give u)
that gets me through the night
I aint gonna do what I don’t want to
Im gonna live my life
Shining like a diamond, rolling with the dice
Standing on the ledge, show the wind how to fly.
When the world gets in my face
I say, Have A Nice Day
Have A Nice Day
Have A Nice Day
Have A Nice Day
Have A Nice Day

Now when This world keeps trying, to drag me down
Ive gotta raise my hands to stand my ground
Well I say, Have A Nice Day
Have A Nice Day
Have A Nice Day

благодаря!

avril_lavigne
07-02-2006, 13:18
Защо искаш да ми кажеш как да живея живота си?
кой си ти,че да ми казваш дали това е черно или бяло?
Мамо,можеш ли да ме чуеш?Опитай да разбереш.
Малка ли е разликата между момче и мъж?
Татко живя и умря,това е просто цената,която той плати.
Жертва живота си, робувайки.

О,ако има едно нещо,за което да се захвана,
това ще ми помогне през нощта.
Аз няма да правя,това което не искам,
ще си живея живота.
Блестейки като диамант,търкаляйки се със зарчетата,
стоейки на перваза,показвам летенето на вятъра
Когато светът застане пред лицето ми,
аз казвам: Всичко хубаво
Всичко хубаво

Огледай се наоколо,нищо не е това,което изглежда.
Живеем в разбит дом на надежди и мечти
Позволи ми да бъда първият,който ще ти подаде ръка за помощ.
Всички,достатъчно смели да заемат позиция
Почуках на всяка врата,на всяка мъртва крайна улица
Търсейки прошка
Какво е останало за вяра?

О,ако има едно нещо,за което да се захвана,
това ще ми помогне през нощта.
Аз няма да правя,това което не искам,
ще си живея живота.
Блестейки като диамант,търкаляйки се със зарчетата,
стоейки на перваза,показвам летенето на вятъра
Когато светът застане пред лицето ми,
аз казвам:Всичко хубаво
Всичко хубаво

(китара)

О,ако има едно нещо,за което да се захвана,(Джон казва "Ако има едно нещо,което можех да ти дам")
това ще ми помогне през нощта.
Аз няма да правя,това което не искам,
ще си живея живота
Блестейки като диамант,търкаляйки се със зарчетата,
стоейки на перваза,показвам летенето на вятъра
Когато светът застане пред лицето ми,
аз казвам:Всичко хубаво
Всичко хубаво
Всичко хубаво
Всичко хубаво
Всичко хубаво

Сега,когато този свят продължава да се опитва да ме повлече надолу
Аз трябва да вдигна ръцете си,за да остана на земята
Е,аз казвам:Всичко хубаво
Всичко хубаво
Всичко хубаво

07-02-2006, 13:28
avril,много ти благодаря за старанието!

Текста е страхотен! :wink: :P

avril_lavigne
07-02-2006, 13:38
avril,много ти благодаря за старанието!

Текста е страхотен! :wink: :P
За нищо,душа!Пак заповядай! :wink:

Tiffany
07-02-2006, 17:22
avril,много ти благодаря за старанието!

Текста е страхотен! :wink: :P

С отговора смятам темата за приключена.