PDA

View Full Version : ВАЖНО!ПРАВА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО!krasivata_luvica
06-29-2007, 16:05
Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето.

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Този закон урежда правата на децата и младите хора до 18г. и как те да бъдат защитени.

Най-важните принципи, на които се гради този закон, са следните:

1. Децата имат право да бъдат закриляни.

2. Личността на всяко дете трябва да бъде зачитана и уважавана.

3. Всяко дете има право да бъде отглеждано в семейна среда.

4. Тези, които взимат решения по важни за детето въпроси, на първо място трябва да се ръководят от неговите интереси.

Като прочетеш този закон, ти ще знаеш какви са твоите права, към кого и как можеш да се обърнеш, за да получиш закрила.

Право на закрила

Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.

Срещу теб не се допуска проява на дискриминация заради твоята външност, раса, народност, пол, произход и образование.

Ти имаш право на собствен език, култура и религия.

Право на закрила срещу насилие

Не се допуска никое дете да бъде малтретирано, обиждано или пренебрегвано.

Не се допуска никое дете да бъде принуждавано да върши вредна за него работа.

Ако те принуждават да просиш, да проституираш, или си подложен на сексуално или друго насилие, можеш да поискаш закрила.

Ти имаш право на закрила срещу принудително въвличане в религиозни секти.

Право на изразяване

Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които засягат твоите интереси.

Твоето мнение трябва да се зачита при взимането на решения, свързани с теб, вкъщи и в училище, от държавните власти и в съда.

Право на информиране и консултиране

Ти имаш право да бъдеш информиран и консултиран от Отделите за закрила на детето (по-долу ще бъде обяснено за тези отдели).

Ако е необходимо можеш да бъдеш консултиран и без знанието на родителите ти, ако това защитава по най-добър начин твоите интереси.

Защита на религиозни убеждения

До 14-годишна възраст твоето отношение към религията се определя от родителите ти, а от 14- до 18- годишна възраст - по съгласие между теб и твоите родители или тези, които се грижат за теб.

При възникване на противоречие между теб и твоите родители можеш да се обърнеш за съдействие към отделите за закрила на детето.

Право на изслушване в съда

Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.

Преди да бъдеш изслушан, трябва да получиш необходимата информация, която да ти помогне да формираш мнението си. Трябва да бъдеш консултиран за евентуалните последици от твоите желания, от даване на мнението ти, както и за решенията на съда.

Това се извършва в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник.

Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил 10- годишна възраст.

Твоите права трябва да бъдат зачитани!

Органи за закрила на детето

Всички тези институции/организации работят за теб и могат да ти помогнат винаги, когато имаш нужда. Няма значение към коя от тях ще се обърнеш - те работят заедно, за да ти осигурят спокоен и безопасен живот.

1. Държавна агенция за закрила на детето – в нея работят екипи от различни специалисти – психолози, педагози, лекари, юристи, които разработват програми за решаване проблемите на всички деца и които се грижат за защитата на твоите права.

2. Дирекция “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане - във всяка община има Отдел за закрила на детето. В този отдел работят социални работници само върху проблемите на децата и семейството, съвместно с други специалисти.

Те могат да подпомогнат родителите и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение.
Могат да те информират за твоите права и задължения.
Могат да съдействат за подобряване на условията, в които живееш.
Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, могат да помогнат да го разрешите.
Могат да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си намериш работа, ако си навършил 16 години.
3. Министерство на вътрешните работи - може да ти предостави полицейска закрила в рамките на 48 часа, когато:

си обект на престъпление;
има непосредствена опасност за твоя живот или здраве;
има опасност да бъдеш въвлечен в извършването на престъпление;
си изгубен или в безпомощно състояние;
когато си без надзор.към кой да се обърна ?

Полиция 166Национално централно бюро – Интерпол

Тел. + 359 2 982 43 51Регионална линия за деца и юноши – Благоевград

Тел. + 359 73/ 88 51 55Гореща линия за помощ и подкрепа на деца – Община Триадица

Тел. + 359 2 958 50 00Гореща телефонна линия за пострадали от насилие - Фондация "Асоциация Анимус"

Тел. + 359 2 982 76 86Държавна агенция за закрила на детето

Тел. + 359 2 933 90 50

Факс + 359 2 980 24 15

E-mail: stopech@sacp.government.bg
http://www.stopech.sacp.government.bg/
закон за закрила на детето

By Coki:
Благодаря за полезната информация, темата ще бъде маркирана, като ВАЖНА! За да бъде лесна за разглеждане и да се предотвратят различни опити за спам, темата ще бъде заключена.