PDA

View Full Version : За наркотиците!Sweet__baby
10-26-2007, 14:51
НАРКОТИЦИ:Що е наркотик? :arrow:


Повечето недоразумения на този свят възникват, защото хорaта рядко уточняват какво имат предвид, когато използуват една или друга дума или термин. Понятието наркотици е безспорно едно от най-мъглявите и тази неяснота много затруднява осмислянето на тяхното съществуване и роля в обществото. Първоначалното значение на думата - вещества, които предизвикват нарка т. е. безсъзнание или сън, почти е излязло от употреба. Синоним на наркотици е дроги; тази стара френска дума е означавала прахообразно лекарство. Днес във фармакогнозията дрога се нарича всеки лечебен продукт от растителен или животински произход, а в много европейски езици дрога означава просто лекарство.


Как действат Наркотиците?

МОЗЪК, НЕВРОНИ, СИНАПСИ И МЕДИАТОРИ. Идеята, че именно мозъкът е средоточие на душата, дълго време не е била толкова очевидна, колкото сега се струва на повечето от нас. Древните египтяни смятали, че вместилище на душата са черния дроб и сърцето. Платон се сетил за мозъка, но неговите съображения дошли от областта на чистата естетика - той смятал, че душата се намира в него, понеже е най-кръгъл от всички органи и по този начин според неговата теория се доближава до най-съвършеното геометрично тяло - сферата. Великият лекар на древността Хипократ първи е изразил съвременното схващане за мозъка и ние едва ли можем да добавим много към него: "Човек трябва напълно да осъзнава този факт, че именно от мозъка - и именно от мозъка - произлизат нашите чувства на радост, удоволствие и веселие, както и нашата печал, болка, скръб и сълзи.

Защо хората се дрогират?

За някои причината за това е непонятна, а други биха отговорили, че по-скоро не е ясно защо не всички го правят. Въпросът дали става дума за нещо, присъщо на човешката природа, или, напротив, за отклонение от природните норми, не е случаен. От неговия отговор зависи отношението на цялото общество към извънмедицинската употребата на психоактивни вещества. В интерес на истината, огромната част от хората по света се дрогират, като алкохолът, кофеинът и тютюнът несъмнено са най-разпространените наркотици. Очевидният факт, че дрогите съпътствуват човечеството през цялата му история, би трябвало да ни говори, че едва ли става дума за нещо преходно и случайно.
До кога хората ще се дрогират?

По всичко изглежда, че докато свят светува. Откъде тогава идва тревогата към нещо, което хората правят от векове и за векове? Една от най-важните причини за това е съществената промяна, която настъпи през последния половин век. В повечето традиционни общества младите хора посвещават времето си на труда, войната и правенето на деца, а употребата на психоактивни вещества - независимо дали говорим за пушенето на опиум в дореволюционен Китай или за пейотните церемонии в Америка -е развлечение или религиозно задължение предимно за хората в третата възраст.
Редактирано от:ЦвЕтИт0-Благодаря за предоставената информация.Категоризилам темата,като важна и се надявам,да се обогати още.
П.С.-Целта е да съберем на едно място,информация,която би била полезна на потребителите,независимо с каква цел я четат.Моля да няма,подигравателни изказвания от вида-''Смешни сте" или "Не говорете без да сте опитали" и т.н. :wink:

Sweet__baby
10-26-2007, 14:55
Речник на термините

В този малък речник са обяснени накратко някои термини от областта на медицинската и извънмедицинска психофармакология. Той няма претенция за пълнота; за всичко останало читателят може да попита някого или да погледне специалните речници, енциклопедиите или речника за чужди думи.

1. АБСТИНЕНЦИЯ - буквално означава въздържание; прекъсване на приемането на дадено психоактивно вещество след период на продължителна употреба.
2. АБСТИНЕНТЕН СИНДРОМ - съчетание от болестни симптоми, които настъпват при абстиненция; наблюдава се след приемане на вещества, които предизвикват зависимост.
3. АГОНИСТ - вещество, което имитира действието на естествения невромедиатор, напр. мусцимолът е агонист на GАВА.
4. АГОРАФОБИЯ - страх от отворени пространства и наличието на много хора.
5. АДАПТОГЕНИ - вещества, които повишават работоспособността в условията на стрес; за такъв се смята женшенът и някои други меки природни стимуланти; това понятие в голяма степен се припокрива с термина ноотропни средства.
6. АЖИТАЦИЯ - тревога, съпроводена със силна двигателна възбуда.
7. АЛКАЛОИД - вещество с основен характер, съдържащо азот; алкалоиди са много от активните вещества на растенията, напр. морфин, кокаин, мескалин.
8. АМНЕЗИЯ - частична или пълна загуба на спомен за минали събития.
9. АНАЛГЕЗИЯ - частична или пълна загуба на чувството за болка, без засягане на съзнанието; аналгетиците са вещества, които предизвикват аналгезия, напр. морфин, а много от тях при по-високи дози предизвикват и анестезия.
10. АНАЛЕПТИЦИ - вещества, които стимулират дишането и сърдечната дейност; като такива в медицината се използуват някои стимуланти като кофеин, цитизин и стрихнин.
11. АНЕСТЕЗИЯ - състояние на пълна липса на чувствителност, което може да е свързано с пълна загуба на съзнание; анестетиците са вещества, които предизвикват анестезия, напр. райски газ, етер, кетамин.
12. АНОРЕКСИЯ - забележима загуба на апетит; може да бъде предизвикана както от психологически проблеми, така и от някои вещества - анорексигени.
13. АНТАГОНИСТ - вещество, което блокира или затруднява ефекта на други естествени, наркотични или лекарствени вещества, напр. налорфинът е антагонист на морфина.
14. АНТИДИУРЕТИЦИ - вещества, които подтискат отделянето на урина; такова действие имат много от веществата, описани в тази книга, напр. амфетамин, вазопресин и т. н.
15. АНТИДЕПРЕСАНТИ - лекарствени вещества, използувани за борба с депресията; първите антидепресанти са оказвали стимулиращо действие и на нормалните хора. но препаратите, които се употребяват днес, действуват само на тези, които наистина имат депресия.
16. АНТИЕМЕТИЦИ - средства против повръщане, напр. канабис.
17. АНТИМАНИЙНИ СРЕДСТВА - към тях принадлежат препаратите, съдържащи соли на лития; не е случайно, че в райони, където водата съдържа повече литий, психическите заболявания са по-редки.
18. АНТИПАРКИНСОНИЦИ - лекарства, които подтискат проявите на Паркинсоновата болест, напр. паркизан.
19. АПАТИЯ - състояние на вялост, отсъствие на желания и безразличие към окръжаващата среда.
20. АТАКСИЯ - нарушена способност за двигателна координация;позната е на всеки, който е залитал след напиване.
21. АУТИЗЪМ - патологично самовглъбяване.
22. АФРОДИЗИАЦИ - под това име са известни всички средства за възбуждане или усилване на сексуалната активност; огромният брой от веществата, смятани за такива, дължат славата си на човешката склонност да се приема желаното за действителност; с известна уговорка към афродизиаците могат да бъдат причислени веществата, които помагат да се преодолеят сексуалните задръжки или правят секса по-различен като модифицират сетивните усещания.
23. БРАДИКАРДИЯ - забавяне на пулса.
24. ДЕЗИНХИБИТОР - вещество, което способствува за преодоляване на задръжките; резултатът от това е силно индивидуален - разкриването на скритите желания прави едни хора любвеобилни, а други - агресивни; типични дезинхибитори са алкохолът и другите ЦНС депресанти.
25. ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ - нарушено ориентиране във времето, пространството и собствената личност.
26. ДЕЛИРИУМ - състояние на страх, обърканост и тревожност, обусловени от страшни по характер халюцинации; типичен е за острата фаза на алкохолния абстинентен синдром; може да бъде предизвикан от определени вещества - делирианти.
27. ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ - загуба на чувството за собствено АЗ.
28. ДЕПРЕСИЯ - емоционално състояние на отчаяние и подтиснатост.
29. ДЕПРЕСАНТИ - вещества, които подтискат ЦНС; типични депресанти са алкохола и другите седативни и сънотворни средства.
30. ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ - загуба на чувството за реалност на външния свят; чувство, че светът е сменен.
31. ДИСФОРИЯ - неприятно състояние на безпокойство и депресия.
32. ЕЙДЕТИЧНИ ОБРАЗИ - възникващи в паметта зрителни образи. по своята отчетливост почти равни на халюцинации.
33. ЕКСКРЕЦИЯ - извеждане на дадено вещество и на неговите метаболитни продукти от организма; най-вече това става с урината.
34. ЕНТАКТОГЕНИ - б тази относително нова група се включват веществата, които подобно на екстази, предизвикват чувство на дружелюбие и любов към околните.
35. ЕУФОРИЯ - приятно чувство на приповдигнатост и благополучие; в англоезичната литература се разграничава леката еуфория, причинена от алкохол, канабис и някои халюциногени (high) и острото и силно чувство на еуфория, получавано при пушене или венозно приемане на опиати, кокаин и амфетамини (kick, rush).
36. ЕФЕКТИВНА ДОЗА (ЕD-50) - дозата на дадено вещество, която предизвиква определен ефект у 50% от хората или опитните животни.
37. ЗАВИСИМОСТ - според определението на Световната Здравна Организация това е "психическо и понякога физическо състояние, резултат от взаимодействие между един жив организъм и дадено вещество, характеризиращо се с поведенчески и други реакции, които винаги включват непреодолим стремеж да се взема това вещество продължително или от време на време, за да се изпитат неговите психически ефекти, или за да се избегне дискомфорта от неговото отсъствие"
38. ЗООПСИИ - зрителни халюцинации на животни, обикновено със заплашителен характер; характерни са за кокаиновата и амфетаминова психоза, както и за действието на високи дози холинолитици.
39. ИЛЮЗИЯ - изкривена или неправилна интерпретация на външната реалност, която индивида смята за правилна; може да засяга едно или повече сетива.
40. ИНХИБИТОР - вещество, което блокира някой физиологичен процес; донякъде се покрива с понятието антагонист.
41. КАНЦЕРОГЕНЕН ЕФЕКТ - ефект на някои вещества - канцерогени, чието приемане води до повишаване на вероятността за развитие на ракови заболявания.
42. КИК - остро, внезапно и силно чувство на еуфория; всички вещества и способи на приемане, които предизвикват кик, водят до много силна психическа зависимост.
43. КОМА - състояние на дълбоко безсъзнание.
44. КРЪСТОСАНА ТОЛЕРАНТНОСТ - създаване на толерантност към група вещества в резултат от продължителното приемане на вещество със сходен на техния механизъм на действие.
45. КУМУЛАЦИЯ - сумиране на ефекта на новата доза с този на вече присъствуващото в организма вещество; кумулация се наблюдава при вещества, които относително бавно се метаболизират и екскретират, напр. стрихнин.
46. ЛАКРИМАЦИЯ - сълзотечене.
47. ЛЕТАЛНА ДОЗА (LD-50) - дозата, която предизвиква смъртта на 50% от опитните животни (или хора).
48. ЛОШО ПЪТУВАНЕ - неприятно и дори ужасно преживяване в резултат на приемането на халюциноген, което обикновено е свързано с лоша предварителна нагласа на субекта или със съществуващо психическо заболяване.
49. МАНИЯ - популярно название за налудност; в психиатрията означава състояние на приповдигнатост и възбуда.
50. МАО - моноаминоксидаза; ензим, който разгражда много медиатори, лекарствени и наркотични вещества.
51. МАО-ИНХИБИТОРИ - както се вижда от името им, това са вещества, които инхибират едни или други разновидности на моноаминооксидазата; сред # МАО-инхибиторите има анорексигени, антидепресанти и даже халюциногени.
52. МЕДИАТОРИ - вещества, с помощта на които невроните контактуват помежду си; всички наркотични вещества действуват като по един или друг начин се намесват в този процес.
53. МЕТАБОЛИЗЪМ - тук се употребява в смисъл на превръщане на дадено наркотично вещество в други вещества - метаболити; разграждане на веществото в организма.
54. МЕТЕМПСИХОЗА - преминаване на душата от едно тяло в друго; това едва ли се случва в действителност, но под въздействието на някои средства човек изпитва такова чувство.
55. МИДРИАЗА - разширяване на зениците, напр. от атропин и амфетамин.
56. МИОЗА - свиване на зениците, напр. от опиати.
57. НАРКОТИК - понятие с крайно неуточнено значение, което се употребява за назоваваме на няколко доста различни неща: 1/ опиат; 2/ всяко вещество, предизвикващо зависимост; З/ всяко психоактивно вещество, забранено от закона; 4/ всяко психоактивно вещество, приемано просто за да бъде изпитано въздействието му.
58. НАЛУДНОСТ - илюзорна, но твърда убеденост на индивида в нещо, независимо от очевидността (за всички други хора) на обратното; напр. за преследване, за величие, за това, че всички действия на околните имат пряко отношение към него.
59. НЕВРОЛЕПТИЦИ - тези вещества, наричани още антипсихотици или големи транквилизатори, са антагонисти на допамина в мозъка и силно подтискат проявите на шизофренията; те се използуват само в медицината.
60. НИСТАГЪМ - неспособност за волево управление на движението на очните ябълки, при което очите започват неконтролируемо да се въртят или изглеждат силно кривогледи.
61. НООТРОПНИ СРЕДСТВА - вещества, които подобряват паметта, асоциативните възможности и способността за обучение; тяхното действие е меко и, за разлика от стимулантите, то се проявява само при продължително приемане; типичен пример за ноотропно средство е пирацетамът.
62. ОБРАТЕН ПРОБЛЯСЪК - кратковременно появяване на симптомите на прекарано халюциногенно преживяване известно време след него; причината за това явление е неясна, но то е напълно безвредно, ако човек не изпадне в паника; обратният проблясък продължава секунди или, най-много, няколко минути.
63. ОПИАТИ - опиоидни аналгетици - природни и синтетични вещества, които по своето действие силно напомнят морфина; прочутите със своето невежество български журналисти употребяват тази дума за всички забранени от закона вещества.
64. ОПИОИДИ - вещества, които имат много от свойствата на опиатите, най-вече - аналгетичното действие; разграничаването на опиати от опиоиди не винаги е безспорно; примери за опиоиди са метадонът и пентазоцинът.
65. ОПТИЧНИ ИЗОМЕРИ - два изомера на едно и също вещество, които по отношение на химичната си структура са огледални подобия един на друг; обикновено двата оптични изомера имат силно различаваща се физиологична активност.
66. ПАРАДОКСАЛНА РЕАКЦИЯ - нетипична реакция на приемането на дадено вещество, която се наблюдава у малък процент от хората; напр. задрямване от амфетамин или агресивност от диазепам.
67. ПАРАНОЯ - болестно състояние, характеризиращо се с ненормална подозрителност и налудности.
68. ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ - мозъчно разстройство, характерно с треперене на крайниците и специфични движения, израз на лицето, походка и реч.
69. ПЕПТИДИ - вещества, съставени от относително малък брой аминокиселини; пептиди са много естествени неврохормони и медиатори - енкефалини, ендорфини, вазопресин и окситоцин, както и синтетичният подсладител аспартам.
70. ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА (ПНС) - съвкупността от всички неврони, които не принадлежат към главния и гръбначния мозък; те управляват работата на мускулите и вътрешните органи; влиянието на Психоактивните вещества върху ПНС е причина за повечето от техните странични действия.
71. ПРИСТРАСТЯВАНЕ - състояние на зависимост от дадено вещество, което е вредно или опасно за физическото или душевно здраве, социалното благополучие и икономическото функциониране на субекта; използува се като синоним на зависимост.
72. ПСЕВДОИЛЮЗИЯ - илюзия, която се осъзнава от субекта като такава.
73. ПСЕВДОХАЛЮЦИНАЦИЯ - халюцинация, която се осъзнава от субекта като такава; типичните халюциногени като LSD предизвикват в действителност псевдохалюцинации.
74. ПСИХЕДЕЛИЦИ - вещества, които разширяват духовния кръгозор (psychedelics, mind expander); така хипи-поколението е наричало класическите халюциногени -LSD, мескалин и псилоцибин, на които е приписвало такива свойства.
75. ПСИХИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ - зависимост, при която липсата на желаното вещество не води до болестни промени, а само до психически дискомфорт, който, обаче, може да бъде изключително силен.
76. ПСИХОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО - вещество, влияещо на възприятията, настроението, чувствата, мислите и поведението; някои предпочитат термина психотропна субстанция.
77. ПСИХОДИСЛЕПТИЦИ - друго название за психомиметици.
78. ПСИХОЗА - сериозно умствено разстройство, изразяващо се в нарушаване на способността за взаимодействие с околната среда и другите хора; нейни симптоми са нарушената способност за мислене, съждение, интерпретация на действителността, общуване, самоконтрол; може да бъде причинена от болест, старост, отравяне или влиянието на психомиметици.
79. ПСИХОМИМЕТИЦИ - вещества, които имитират някои или всички симптоми на истинските психози, напр. LSD, QВ, фенциклидин; почти се покрива с понятието халюциногени.
80. ПСИХОМОТОРЕН - отнасящ се до волевите мускулни движения.
81. ПСИХОНАВТИ - неофициално название на хората, които експериментират върху себе си действието на слабо изучени психоактивни вещества, най-вече - халюциногени; тези занимания са твърде рисковани, независимо от добрата научна подготовка, по която психонавта се отличава от редовия идиот, който се друса с каквото и както му падне.
82. РИГИДНОСТ - съхранение на неподвижното положение на тялото, независимо от опитите за движение; при по-лека степен на ригидност движенията се извършват трудно и на тласъци.
83. САЛИВАЦИЯ - това е интилигентен начин да се каже, че на някой му текат лигите.
84. СВОБОДНА БАЗА - алкалоидите обикновено са във вид на соли с някоя киселина; при освобождаването им от нея те се получават като свободна база; в този вид те могат да преминават през кожата (атропин) и стават по-летливи, което позволява да се пушат (крек-кокаин, хероин).
85. СВРЪХДОЗА - доза, значително по-голяма от ефективната, която се приближава до токсичната доза.
86. СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ - повишена чувствителност към токсичните ефекти на дадено вещество, която се наблюдава у някои хора; може да доведе до изпадане в шок и смърт.
87. СЕДАТИВНИ СРЕДСТВА - вещества, които предизвикват успокояване, отпускане, а в по-големи дози сън или кома; такива са повечето депресанти като алкохол, барбитурати, диазепам, метаквалон.
88. СИНДРОМ - съвкупност от симптоми, които имат обща причина.
89. СИНЕСТЕЗИЯ - усещане или халюцинация, обусловено от други усещания, напр. звуците се чуват; синестезиите са типични за действието на класическите халюциногени.
90. СЛEДОВИ ФЕНОМЕН - кратковременно възприемане на движението на предметите наоколо като наложени кадри от анимационен филм; това явление е неизяснено, но, точно както обратните проблясъци, е безопасно; като тях то се появява и бързо изчезва.
91. СПАЗМОЛИТИЦИ - лекарства, които понижават тонуса на гладката мускулатура; такива са всички централни холинолитици.
92. СПЕКУЛАЦИЯ - твърдение, което по принцип би могло да бъде вярно, но в полза на което все още няма съществени доказателства; в науката спекулациите играят ролята на полезен стимул, но не бива да се възприемат твърде насериозно, ако не могат да получат надеждно потвърждение; за съжаление, много от "фактите", които се изнасят в популярната литература за и против наркотиците, са типични спекулации.
93. СТИМУЛАНТИ - вещества, предизвикващи психомоторна, интелектуална, емоционална и/или сетивна стимулация, напр. кокаин, амфетамин, стрихнин, никотин.
94. СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ - физиологични или психологични ефекти на дадено вещество, които придружават желания ефект, но общо взето са неприятни и могат да бъдат опасни.
95. СТУПОР - силна летаргия, състояние на частично или пълно безсъзнание.
96. ТАХИКАРДИЯ - увеличаване на пулса.
97. ТАХИФИЛАКСИЯ - бързо възникваща и бързо изчезваща толерантност.
98. ТЕРАТОГЕНЕН ЕФЕКТ - вредно влияние на някои вещества (тератогени) върху развитието на човешкия зародиш; поради този ефект съществуват силни ограничения за средствата, които е допустимо да се вземат от бременни жени.
99. ТОКСИЧНА ПСИХОЗА - психоза, предизвикана от приемане на токсични дози от някои вещества, напр. да се напиеш до степен, при която се появяват халюцинации (напиться до чертиков); действието на психомиметиците не би трябвало да бъде разглеждано като токсична психоза.
100. ТОКСИЧНОСТ - Свойството на дадено вещество да предизвиква патологични промени в организма; в тесен смисъл това е степента на отровност, която се измерва с леталната (смъртна) доза LD-50.
101. ТОЛЕРАНТНОСТ - поносимост, понижаване на чувствителността към въздействието на дадено вещество в резултат на адаптация на организма към повтаряща се употреба; вследствие от развиването на толерантност за съхраняване на силата на действието му е необходимо дозата на веществото да се повишава, което може да доведе до зависимост.
102. ТРАНКВИЛИЗАТОРИ - успокоителни средства, анксиолитици.
103. ТРЕМОР - треперене на тялото; най-забележим е треморът на ръцете; той може да бъде симптом на някое заболяване - напр. Паркинсонов синдром, или да бъде предизвикан от приемането на някои психоактивни средства - напр. никотин.
104. ФАРМАКОДИНАМИКА - наука, която изследва механизмите на действие на различните лекарствени, токсични и наркотични вещества.
105. ФАРМАКОКИНЕТИКА - наука, която изследва поглъщането, разпределението, метаболизма и изхвърлянето на различните лекарствени. токсични и наркотични вещества.
106. ФЕРОМОНИ - ароматни вещества, които в изключително ниски концентрации са способни да предизвикат у животните определена реакция - агресивност, дружелюбие, сексуално поведение и т. н.; ролята им в поведението на човека е твърде слабо изучена.
107. ФИЗИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ - зависимост, при която липсата на желаното вещество води до поява на болезнени симптоми, свидетелствуващи за разстройство на целия организъм; освен всичко това, тя винаги е съпроводена и с психическа зависимост.
108. ХАЛЮЦИНАЦИИ - сетивни образи, които се възприемат като обективно съществуващи; за разлика от илюзиите те не са свързани с външни дразнения; има зрителни, слухови, обонятелни, тактилни и т. н. халюцинации.
109. ХАЛЮЦИНАЦИИ ЕЛЕМЕНТАРНИ - слухови и зрителни халюцинации. неоформени като конкретни предмети, напр. бръмчене, звън, трясък, или, съответно, петна, линии, точки и т. н.
110. ХАЛЮЦИНОГЕНИ - вещества, които предизвикват халюцинации, синоним на психомиметици; в действителност, повечето вещества съзнателно използувани като такива, в общоприетите дози предизвикват само псевдохалюцинации и псевдоилюзии; истински халюцинации се причиняват само от високи дози халюциногени, което се използува в психиатрията или може да е резултат от неволно предозиране или отравяне.
111. ХИПОКСИЯ - кислородна недостатъчност, която може да е резултат от естествени причини (голяма надморска височина), болест (инфаркт, инсулт) или от отравяне (свръхдоза опиати, кокаин или алкохол); сред всички органи мозъкът страда най-много от хипоксията; антихипоксично действие имат много от ноотропните препарати, както и някои дисоциативни анестетици.
112. ХОЛИНОЛИТИЦИ - вещества, които са антагонисти на медиатора ацетилхолин; в медицината те се използуват като спазмолитици и антипаркинсоници; централните холинолитици, т.е. тези, които проникват в ЦНС, имат психомиметично действие.
113. ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА (ЦНС) - състои се от главния и гръбначния мозък; основните ефекти на всички психоактивни вещества са обусловени от въздействието им върху ЦНС.
114. ШИЗОФРЕНИЯ - психическа болест, характеризираща се със сериозно разстройство на мисленето, настроението и поведението; последното става чудновато и нелогично; често се наблюдават налудности и халюцинации.

Coki
04-07-2008, 10:25
Дискусии в тема със статус - " важна" , не се допускат !

Публикувайте само полезна информация ( важна), която да е в пряка връзка с темата.

teenkopele
04-17-2008, 18:47
Salvia divinorum

Съдържание:


За растението и името
Произход и история
Активни съставки
Легалност
Употреба и ефекти
Отглеждане
Връзки


--------------------------------------------------------------------------------

За растението и името


Salvia divinorum (в превод салвията на пророците) е ботаническото (латинско) название на мексиканско растение, което местните наричат Ska Pastora, Ska Maria Pastora, Yerba de Maria и др. Популярното й название е просто Салвия, което понякога води до объркване. Salvia divinorum е само един от около 200 познати видове салвии, между които най-популярният Salvia officinalis, известна още като градински чай. Но divinorum е единственият вид от семейство Salvia, който има психеделични свойства. Някои от другите салвии съдържат туйон или други вещества които имат слаб ефект върху ЦНС, но те нямат нищо общо със salvinorin A, активната съставка на Salvia divinorum. Затова от тук нататък под Салвия да се разбира Salvia divinorum.--------------------------------------------------------------------------------

Произход и история


Интересното за Салвията е, че тя не се среща никъде на свобода. До 1962 тя се е срещала единствено в местността Мацатек в планината Сиера Мадре в Оаксака, Мексико, където е била отглеждана от местните шамани. Те са я използвали за лекуване и предсказания като дъвчели пресните листа. За пръв път от там е взето растение през 1962 от Алберт Хофман и Гордън Уосън. Но Салвията започва масово да се разпространява по света и да добива популярност едва през 90те години.--------------------------------------------------------------------------------


Активни съставки


Основната активна съставка на Салвията е салвинорин А. Това е най-силният натурален психеделик с активна доза под 250 микрограма. Салвинорин А не е структурно подобен на никое друго психоактивно вещество (той е дитерпеноид, докато повечето психоактивни вещества са алкалоиди). Действието на салвинорин А върху ЦНС също е уникално и доскоро беше пълна загадка. Изследване от 2002 установи, че той действа като избирателен агонист на капа-опиоид рецепторите. От Салвията се изолирани и други вещества подобни на салвинорин А, но в по-малка концентрация. Има сведения, че салвинорин C също е психоактивен и дори по-силен от салвинорин А. Но това все още не е експериментално доказано при хората.
--------------------------------------------------------------------------------

Легалност


Salvia divinorum и Salvinorin A не са споменати в списъка на забранените вещества, и тъй като нито растението, нито активното вещество са сходни с някое от забранените, то Салвията е напълно легална в България. Така е и в повечето страни по света, с изключение на Австралия, Финландия и Дания, където от скоро е нелегална. Стъпки към забраната не Салвията се предприемат и в САЩ и в някои Европейски страни.
--------------------------------------------------------------------------------


отделна статия: http://www.entheogen-bg.org/SalviaDivinorum/Use


Употреба на Salvia divinorum

Форма и методи на приемане

Сушени листа - Най-често срещаната и най-евтина форма, под която се предлага Салвията. Сушените листа най-често се пушат, но могат и да се дъвчат (при което първо се накисват във вода за 10 минути).

Пушене в:

лула - Най-ефикасният вариант. За да постигнете желания ефект обаче, е нужно да спазвате специфичния метод за пушене. Натрошете листа необходими за 3 лули (с повече от 3 ефектът няма да се усили, а ако се окажат много винаги можете да спрете след първата или втората). За да усилите ефекта, можете преди да пушите да вдишате няколко пъти от ментов инхалатор (продават се за хрема в аптеките). Всичко необходимо трябва да ви е подръка – Салвията, 2 запалки (тъй като понякога първата се стапя), пепелник, чаша вода или ментов бонбон (за да облекчите гърлото си). Трябва да изпушите цялото количество в рамките на 3 минути максимум, тъй като салвинорин А много бързо се разгражда в организма, а вие искате да постигнете висока концентрация. Опитайте се да изпушите всяка лула на един дъх. Изпразнете дробовете си докрай и бавно почнете да вдишвате дима като постоянно държите запалката включена и пламъка директно върху салвията (за да достигнете температурата нужна за изпаряването на салвинорин А). Докато вдишвате се опитвайте да поемате максимално количество дим и минимално въздух. Задръжте дъха си колкото можете, издишайте, поемете глътка чист въздух, издишайте и веднага запалете втората лула. Ефектът е почти моментален, така че след втората лула сами ще знаете дали имате нужда от трета. След последната лула оставете всичко, отпуснете се и се отдайте на преживяването.
бонг – Също ефикасно. Използвайте метода описан по-горе. Предимството е, че в някои бонгове може да сложите цялото количество Салвия и да не се налага да “презареждате”.
наргиле – Този вариант не е много ефикасен, тъй като, минавайки през водата, салвинорин А ще се охлади и утаи. Подходящ е само ако не можете да пушите Салвията в лула или бонг.
джойнт/цигара - Много неефикасен метод с минимален или никакъв ефект, тъй като не се достига нужната температура и Салвията изгаря без да се изпари активната съставка;
Пресни листа – дъвчене – Другият популярен и ефективен метод за приемане. Препоръчва се преди това с четка за зъби да измиете вътрешната част на бузите и под езика, за да отстраните слоя от мъртви клетки, и след това да се жабурите 1-2мин. с алкохол и ментол (в аптеките има такива препарати за уста). Пресните (или рехидратирани сушени листа) се навиват на няколко пурички от по около 5-10 листа (общо около 30 г. пресни листа). 1-2 пурички се държат се в устата 15 минути като от време на време се сдъвкват и разбъркват с език и се избягва преглъщането, след което се изплюват. Това може да се повтори и потрети с още пурички.
X-тракт (обогатени листа) - това което се продава като екстракт (5х, 10х и т.н.) всъщност представляват сухи листа обогатени с извлек от Салвия. Полученият продукт е съответно 5, 10 и т.н. пъти по силен от сушените листа. Пуши се като сухите листа, но наведнъж, тъй като е достатъчно много по-малко количество. Този вид екстракт е най-предпочитаната форма на Салвия за постигане на силен ефект.
Тинктура – Отново се препоръчва почистване на устата (описано в дъвчене), след което няколко капки от тинктурата се поставят под езика и държат, докато напълно не се разнесат със слюнката. Поради голямата концентрация на салвинорин А в тинктурата, дозата трябва да бъде точно изчислена и измерена.
Чист салвинорин А (кристали) – може да се приема по всякакъв път, но само след точно претегляне, тъй като дозата е прекалено малка, за да се мери на око.
Други методи за приемане: Възможно е приемането на Салвия (във всякакъв вид) и перорално, но така са нужни много по-големи количества (които не са определени еднозначно). Няма данни за интрамускулно или интравенозно приемане на салвинорин А.


--------------------------------------------------------------------------------

Ефект


Салвията може да има много различен ефект в зависимост от дозата и човека. Затова и хората дават най-различни описания на ефекта от "леко замайване" до "най-ужасяващото преживяване в живота ми". При някои преживяването има символичен характер - изпълнено е с халюцинации, образи, звуци и т.н. При други преживяването е директно - проявява се не в средата а в самия човек - трансформация или загуба н егото, преминаване към други нива на мислене и възприятие и др.


Като се говори за ефекта на Салвията често се използва термина "пробив". При достатъчна доза и благоприятни условия човек прави пробив през границата на реалността и Салвията го отнася на извънтелесно преживяване. Само човек направил пробив знае какво всъщност представлява Салвията. Има много варианти за разделяне на ефекта по сила, в случая са описани три степени съотнесени със скалата на Шулгин:


+ Характеризира се с някои от следните симптоми: замайване, усещане за лекота, изостряне на възприятията.


++ Налице са гореспоменатите симптоми, често съпътствани с физически промени като повишаване на телесната температура, потене, загуба на координацията, усещане за безтегловност, налице са и промени във възприятията като визуални и слухови халюцинации, изменяне на представата за пространство и време. Поради факта, че тези промени са много резки, човек се обърква и отстрани изглежда стреснат или неадекватен. От друга страна, ако човекът си е поставил някаква цел и предварително се е съсредоточил върху нея (напр. проблем или въпрос), Салвията може да го насочи към решението/отговора.


+++ Това означава, че човек е направил пробив. Някои хора описват настъпването на ефекта като влизане в тунел или водовъртеж, най-често въобще нямат спомени от този момент и просто изведнъж се озовават някъде, без да знаят че са употребявали Салвия. Преживяването се определя като извънтелесно преживяване, пътуване във времето и пространството, астрална проекция, достъп до други измерения, контакт с извънземни. Освен с реалността, драстични промени настъпват и с егото - човек гъби представа за себе си и може да се идентифицира с какво ли не като напр. атом, светлинно кълбо, вселената или просто последния предмет, който е видял.
--------------------------------------------------------------------------------

Взаимодействие с други дроги


Цигари (никотин) - Има противоположни мнения относно ефекта на никотина. Някои хора настояват, че той усилва ефекта на Салвията, докато други твърдят, че ако изпушат една цигара, след като са пушили Салвия, ефектът й се прекратява моментално.


Алкохол (етанол) - След употреба на малко алкохол, Салвията най-вероятно ще измести чувството на алкохолно опиянение напълно. Употребата на по-голямо количество алкохол и Салвия обаче може да бъде неприятна и опасна - от една страна тъй като и двете водят до дехидратиране, а от друга тъй като алкохола понижава концентрацията и координацията и така е по-трудно да се спазват мерките за безопасност при пушене. С прости думи, не си играйте с огъня, когато сте толкова зле.


Марихуана (тетрахидроканабинол) - много "салвиятори" споделят, че пушенето на марихуана малко преди Салвията усилва ефекта й. Пушенето на марихуана след Салвията също може да има синергичен (взаимно усилващ) ефект. Пушенето на смес от двете не е много ефективно, поради различните методи на пушене и различната температура на изпарение.


Други наркотици - Не препоръчително да се експериментира комбиниране с други наркотици, още повече ако не се познава добре ефекта на Салвията. Особена опасност крие комбинацията с халюциногени, тъй като тогава ефектът на Салвията може да бъде многократно усилен и да доведе до неприятни състояния като "bad trip", параноя, психоза и т.н., по време на които човек може да се нарани. Отново съществува и проблема с трудното спазване на мерки за безопасност при пушене.
--------------------------------------------------------------------------------


отделна статия: http://www.entheogen-bg.org/SalviaDivinorum/Growing


Отглеждане на Salvia divinorum

В нашите климатични условия Салвията не може да се култивира навън. На закрито отглеждането й не е много лесна работа, тъй като трябва да се спазва специфични условия – висока температура, висока влажност, никаква директна слънчева светлина. Освен това Салвията е податлива към много зарази и вредители. При осигуряване на подходящи условия расте бързо и живее около 5 години.Размножаване и клонинги

Салвията изключително рядко произвежда семена и малка част от тях са плодородни (което може би означава че тя е хибрид). Най-често тя се разпространява чрез резници. Затова всяко поколение представлява клонинги на "майката".


Почти всички растения по света в момента произлизат от и са клонинги на двете растения, взети от Мексико от изследователи. По този признак те се делят на два сорта (клонинга): Wasson & Hoffman и Palatable (Blosser). Разликата между тях е много малка. Смята се, че вторият сорт е по-малко горчив, откъдето и името Palatable – вкусен.


Връзки за отглеждане
http://www.salvia-divinorum.nl/GROWING.HTM

http://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/salvia.divinorum.growers.guide.html
--------------------------------------------------------------------------------


Съхранение


Прясната Салвия може да бъде изсушена като се остави на проветриво място без пряка слънчева светлина за около седмица. Сушената Салвия се съхранява на сухо и тъмно място и може да престои с месеци и дори години без да загуби свойствата си, тъй като салвинорин А е стабилен при нормални условия.--------------------------------------------------------------------------------

Връзки


http://sagewisdom.org/usersguide.pdf - ръководство за употреба на Салвияhttp://www.entheogen-bg.org/

MiSs_DioR_CheRiE
04-30-2008, 13:21
Imam edna priqtelka , koqto se drusashe s metamfetamini ... ne bqh zapoznata s tova , no sled kato sepointeresuvah :shock: :shock: za mene tova e po-opasno ot hercata :shock:

Метамфетамин e синтетичен наркотик със стимулиращо действие, приема се перорално. За 2—3 приема оказва непреодолима зависимост. 90 % от приемащите го наркомани получават силни психически расстройства (слабоумие, параноидни явления, двигателни разстройства и др.)

При приемане дава рязък прилив на сили, еуфория, непрекъснат поток мисли, бързо заменящи се една с друга, пълно отсъствие на апетит.

Зависимост-психическа. След прием е характерен дълъг сън.

Използван често като стимулант по време на Втората световна война, но сега се явява уличен наркотик (много елементарен за производство), често се продава като екстази в увесилителни заведение и младежите без да са запознати го купуват, което се оказва пагубно за мнозина (води дори до самоубийства).

http://www.hartfordprojectcare.com/images/meth/Picture18.jpg

http://www.hartfordprojectcare.com/images/meth/Picture2.jpg
http://c.myspace.com/Groups/00012/16/82/12322861_l.jpg
http://www.estatevaults.com/bol/images/%20%20before%20and%20after.jpg

http://notevenonce.com/Meth_Info/real_stories.php <--- Tyka ima istinski istorii na hora upotrebqvali ili upotrebqvashti metamfetamini (samo deto sa na angliiski) ..

Special K
05-05-2008, 15:45
Метамфетамина Е нервотоксичен и при продължителна злоупотреба причинява това на снимките.....
Тези които си мислят че е по хард от хероина са прави - хероина поне не унищожава мозъка.....Това което обаче не се вижда на снимките, освен всичко останало, Американската асоциация на зъболекарите го познава като "meth mouth" - напреднал дегенеративен процес на зъбите в устната кухина в следствие от дълготрайна злоупотреба с метамфетамин.
Потърсеte в google "meth mouth" и се убедете сами.....
Вярно е че тук в БГ това което върви като "пико" е с отвратително качество, но пък ако се продаваше чист продукт по целия свят....хах, тогава би настъпил "Hell on earth", ще стане епидемия и последиците биха били жестоки.... :D
Наркотици от този тип е добре да се разпространяват разредени.......

cicaaa
05-05-2008, 17:46
"the evil one" не е мн нов ,но от скоро нашумя ! някак ми е мн интересен да го опитам ,но ... както и да е

лесното приготвяне вече е факт няколко човека се фалеха как са създали кристал меф , други вече почнаха да педлгат казвайки мега е яко ве мега ие иеее...

аз питам е нали си информиран какво е тва , да ве ам е мн яко споко рядко ако го зимаш бла бла,не мога да повярвам че в Бг вече друсат тва чудо на природата някак се дразня !

бих искалда зн как е в Сф варна по големите градове продава ли се как върви лесно лис е приготвя . понеже е вид стимулант може да се обърка за амфет и да се прецакем много знам ли ,а тва за пикото от мн време се спря в моя град по добро е от амфетамина (безн) ,не го зн точно какво е бих желал Special k да обясни малко :>

А ето и линк с още мн интересни неща за КРИСТАЛ МЕФ ДА ИВАЛ
ЛАН 8-)

http://www.rotten.com/library/crime/drugs/methamphetamine/


п.п. не употребявайте синтетични наркотици

FockidyFockFock
02-25-2009, 13:12
SHARP DARTS! :D

b0Nb0n
02-25-2009, 14:19
tyka mai e stavalo pre4istvane aaaaa
koi v sybota 6te otka4a aaaaa
koi bate pu6i zeleno boro i ne sa obajda aaaa
koi bate 4estva veliki amfetyk i veliki 4e6murtak aaaa
:lol:

cherinka
03-14-2009, 17:43
Значи, чета си аз един сайт, на който попаднах съвсем случайно иии
цъкам си аз такава и попаднах върху това писание:

"Употреба
Амфетаминът и неговите производни се
прилагат при лечението на депресивни психози.

Във въоръжените сили, полицията и други организации се използват за подобряване на моралното и психическото състояние на личния състав при екстрени ситуации, свързани с продължителни натоварвания.

Амфетаминът и неговите производни могат да поддържат човек бодър, активен и високо работоспособен до 48 - 72 часа, дори без никакъв сън или храна. При лишаване от вода, действието им се запазва около 24 - 36 часа. След изтичането на този срок, обаче настъпва тежко физическо изтощение. Пострадалите се обездвижват и изпадат в кома. Ако не се положат специални медицински грижи за тях (поставяне в безопасно странично положение, венозна рехидратация, изкуствено хранене), пострадалите умират от дехидратация, хипотермия и общо физическо изтощение."

Това, което ме вълнува в случая, е на базата на какъв грамаж 'изчисляват' колко, аджеба, време би те държал амфетамина с и без вода, и следователно кой нормален, себеуважаващ се човек (от редовните потребители на това нещо) биха прекалили до такава степен, че да изпаднат в кома!?/!!?

Тези статии нещо не ги бива.

Винаг, във всички случаи, с пълна сила важи правилото "Нищо прекалено не е хубаво" (и здравословно 8-) ).

Безобразие.

Jesus
03-25-2009, 09:28
Маке им на куките :@

Waster
04-01-2009, 19:02
Преди време пак в VI имаше жена на кафево, следователка и пак към наркоотдел...щом има на аванта нали знаеш, шамар да е аванта да е.

domain
04-01-2009, 19:06
Винаги, във всички случаи, с пълна сила важи правилото "Нищо прекалено не е хубаво" (и здравословно 8-) ).

Или както една многоуважавана биоложка казва: "Под нивото - кофти, над нивото - още по-кофти"

kuchence
05-10-2009, 01:36
ми аз употребявам сякви н аркотици...трева алкохол амфети бонбони коки моки кот падне и ми е ок нямам проблеми с тва..така сам от 3 4 години хаха няма лосхо само да не се зачуквш като животно хахаха по добре само треви4ка :smt083

egois74e
05-24-2009, 23:40
относно коментара на кuchence дори и да ти няам нищо нз коло време още ще е тъка..а за изказването ти за треват съм съгласнаа :P

oddone44
06-12-2009, 07:35
О,не се притеснявай, изобщо не си закачен.
Имам един познат,който взимаше и то йкато теб всичко и сега седи в дях зад пердето на прозореца и дебне нинджите който го следяли. :(

LiveFlower
06-27-2009, 00:48
ЗАПОМНЕТЕ! Наркотици употребяват неуверените в себе си хора, които не искат да носят отговорност за живота си. Силните, смелите, оригиналните и самостоятелните хора намират възможност да изявят себе си без наркотици!Верно ли ??? :shock:

DevilWish
06-28-2009, 18:21
ЗАПОМНЕТЕ! Наркотици употребяват неуверените в себе си хора, които не искат да носят отговорност за живота си. Силните, смелите, оригиналните и самостоятелните хора намират възможност да изявят себе си без наркотици!Верно ли ??? :shock:
Абсолтюно същото щях да напиша :))
Хм . . и аз не го знаех това ;)

EternalFlame
07-01-2009, 16:34
kuchence,пробвай мили да спреш всичко което взимаш за дълго и ми кажи дали си успял,след тва сам си направи изводите.И не смей да ми пишеш идиотски коментари защото нито ме познаваш нито знаеш аз през какво съм минала,но ще ти кажа едно проваляш си живота така знам го повярвай и спри!!!!!! А до колко тва е вярно няма да споря.Но човек който взима редовно амфетамини и др наркотици но специално това,след 1 год има мозък гладъг кото лопата.Да не говорим и за състоянието на един човек след 4 год взимане на нещата които ти казваш че употребяваш.Но както и да е тука хората не са мн наясно и знаят неща които само четат по нета,ако искаш да поговорим ми пиши съобщение тук няма смисъл .Съвсем добронамерена съм.God Bless. :)

Force
07-08-2009, 14:45
не съм вярвал на писания преди да опитам каквото и да е а и след като опитах и в известен период почти ежедневно употребявах пак не им вярвам

balon4eee
07-14-2009, 17:50
естествено че не трябва да се вярва на писания . Повечето се пишат от опитали само едната страна и все пак много може да се спори 8-)

ligochka
07-15-2009, 11:30
ужас :(

plmn
07-15-2009, 14:27
живота е достатъчно кратък, и един човек през цялото си съществуване е застрашен от всякакви опасности, болести и др.
да си го съкращаваш сам чрез злоупотребяване с алкохол, цигари, наркотици, това не разбирам. струват ли си моментното удоволствие и делириум, здравословните, псхически и физически проблеми, които така или иначе идват като логично последствие?

cherinka
07-15-2009, 14:55
^ струва ли си да живееш 50г. като офца?

plmn
07-15-2009, 17:51
^ струва ли си да живееш 50г. като офца?

много жалко ако начините ти да се забавляваш се изчерпват с наркотици, треви и пиене.

deFakto
07-25-2009, 17:01
Не те просто разнообразяват купона ..

porcelain_doll
08-06-2009, 12:04
Не те просто разнообразяват купона ..

+1

BomberStomper
08-10-2009, 21:22
Da imam da šmrčem da mi bude mnogo lepo!АНТИ ДРОГА КАМПАНИЯ 2009!прключи, откриха трупа, няма да има великден!

CTOMAHA
08-11-2009, 15:13
Такива неща не съм използвал не използвам и няма да използвам :grin:

666malkata666
08-17-2009, 21:44
taq tema zvu4i se edno si4ki ZA narkoticite

aresmurt
08-30-2009, 21:07
Само тревичка, и то от време на време. Един голЕм к*р за всички други наркотици и за тези, които ги изполват !!!

T3arsDon7Fall
08-30-2009, 22:09
Никога не съм пробвал, а и в близкото бъдеще не смятам да го правя. Единствено цигара съм опитвал, много отдавна, но също не ми хареса. :) Нямам нищо против хората които пушат и пият по малко, но тези дето си съсипват здравето с по-силни наркотици .. е, тяхна си работа. Но използваш ли какъвто и да е наркотик, след 5 години вече не си човек. Не си и никога повече няма да бъдеш. Човек пристрастил се веднъж вече е свършен. Ваша си работа.

pandiz4o0
09-03-2009, 10:08
Тревата попринцип не е вредна нито можеш да се закчиш за нея се пак не се прави по някфи лаборатории както другите ... амфетамините също не са силен наркотик но вече за другите наркотици не може да се каже същото.... :-P

DoYouLoveMe
09-12-2009, 04:17
ужас :(

Sevgincho
09-20-2009, 17:50
Пушете , пийте .. дрогирайте се и това е 8-)

Animalistic
09-20-2009, 18:24
Пушете , пийте .. дрогирайте се и това е 8-)

Забрави да добавиш- "и се обрязвайте". :lol: :lol:

SinTeTichnaTaaa
09-20-2009, 18:57
Тревата попринцип не е вредна нито можеш да се закчиш за нея се пак не се прави по някфи лаборатории както другите ... амфетамините също не са силен наркотик но вече за другите наркотици не може да се каже същото.... :-P

Начертай си 2-3-4-10-20 магистрали иии за около 1 час ги дръпни.. ии пак ми кажи че амфетамините не са силен наркотик.. нищо не е силно ако се използва в номрмални дози.. то и бирата е полезна ама като изпиеш 5-6 галона или там по колкото пиете май не става полезна само за бъбреците ми и за меките движения в краката .. ;дд

Няма леки наркотици.. има нормални дози..

не смятам че с наркотици копона ти става по интересен или нещо такова.. ако ти сам не мое си го напраиш весело.. тъпо за теб.. на всеки може да му е готино по един или друг начин.. ако вашия е с наркотици жалко че си пропилявате най хубавите години по тоя начин ;) ..

Айй със здраве ии приятно ви друсане по ъгълчетата.. ии големите копони до 8 часа.. ;)

24white24
09-24-2009, 11:52
Тревата попринцип не е вредна нито можеш да се закчиш за нея се пак не се прави по някфи лаборатории както другите ... амфетамините също не са силен наркотик но вече за другите наркотици не може да се каже същото.... :-P

Начертай си 2-3-4-10-20 магистрали иии за около 1 час ги дръпни.. ии пак ми кажи че амфетамините не са силен наркотик.. нищо не е силно ако се използва в номрмални дози.. то и бирата е полезна ама като изпиеш 5-6 галона или там по колкото пиете май не става полезна само за бъбреците ми и за меките движения в краката .. ;дд

Няма леки наркотици.. има нормални дози..

не смятам че с наркотици копона ти става по интересен или нещо такова.. ако ти сам не мое си го напраиш весело.. тъпо за теб.. на всеки може да му е готино по един или друг начин.. ако вашия е с наркотици жалко че си пропилявате най хубавите години по тоя начин ;) ..

Айй със здраве ии приятно ви друсане по ъгълчетата.. ии големите копони до 8 часа.. ;)А хероина и той ли в нормални дози не е тежък наркотик !?!?!?

Robe
10-01-2009, 22:55
Тревата попринцип не е вредна нито можеш да се закчиш за нея се пак не се прави по някфи лаборатории както другите ... амфетамините също не са силен наркотик но вече за другите наркотици не може да се каже същото.... :-P

Начертай си 2-3-4-10-20 магистрали иии за около 1 час ги дръпни.. ии пак ми кажи че амфетамините не са силен наркотик.. нищо не е силно ако се използва в номрмални дози.. то и бирата е полезна ама като изпиеш 5-6 галона или там по колкото пиете май не става полезна само за бъбреците ми и за меките движения в краката .. ;дд

Няма леки наркотици.. има нормални дози..

не смятам че с наркотици копона ти става по интересен или нещо такова.. ако ти сам не мое си го напраиш весело.. тъпо за теб.. на всеки може да му е готино по един или друг начин.. ако вашия е с наркотици жалко че си пропилявате най хубавите години по тоя начин ;) ..

Айй със здраве ии приятно ви друсане по ъгълчетата.. ии големите копони до 8 часа.. ;)Затова си синтетична ?

lolichkazdro4oholichka
10-05-2009, 18:09
аз специално съм против амфетите и тн... ама не могаа да кажа същото за тревата :D ама всичко е добре когато се взима в нормалниии дози ! Колкото повече, толкова по - зле :-)

balon4eee
10-09-2009, 13:07
Как искам салвия не мога да ви опиша .

balon4eee
10-09-2009, 13:19
Пък и след 2 години ще мреме тъй че малко остава да се пробва всичко хххх :D

ranieri
10-15-2009, 08:22
за кво ти е тая салвия , само за 5 мин незнаеш кои си и после нищо...

Smiler
10-27-2009, 19:58
за кво ти е тая салвия , само за 5 мин незнаеш кои си и после нищо...
Абе 5 минути. Ти салвия даже не си и виждал. Ше ми говори... :razz:

guinessgirl
10-29-2009, 19:17
твърдо нйе на наркотиците 8-)

ranieri
10-30-2009, 19:17
smiller заБавен

pa3kput
11-21-2009, 17:33
Не са полезни. Но стават.
(без Хероин)

EternalFlame
11-26-2009, 21:44
Пък и след 2 години ще мреме тъй че малко остава да се пробва всичко хххх :D

ИИИИ са си представи 4е след 2 години света не свър6ва и ти остава6 мн яко прецакан хаха мн яко нали :grin:

ivanovvarna
11-30-2009, 17:31
Не консумирам твърди наркотици, само марихуана. По-здравословно е .. (то не, че има нещо здравословно ама ай ся.. ) :)

suckmycock
12-07-2009, 20:25
еи хора.... кой кфото иска да зима! няма нищо лошо да пробваш! обаче преди да вземете нещо се интересуваите добре какво ви пречинява... ако неви барка.... даваите! аз лично от години взимам пико и кока! мога да кажа че ми е ебала майката но несъм пресдтрастен! опитвам се да спра и ще го направя! когато почвате мислете! и несе хварляите на хероина и кокаина като за начало.. пробваите с амфетамин или трева... аз лично пафкам нонстоп и неми оказва вече влияние! карам колата и мога да пуша и по 10 масура и няа да ми повлияе ! всичко е до орнанизам.... ползваите като желаете но непрекаляваите! никои наркоман не е умрял щото е взел прекалено много.... почти сички умират заради некачествена стока! хаиде да не е никои... изхварлих се! но да кажем че тея от сврах доза са е взели понеже сменят дилара и незнаят кфо зимат.... затова ви казвам по полеко! за вас си е!

FockidyFockFock
12-07-2009, 20:37
аз лично от години взимам пико и кока! мога да кажа че ми е ебала майката но несъм пресдтрастен! опитвам се да спра и ще го направя!

*коленича и целувам кръста*

guinessgirl
12-12-2009, 13:28
който не се дрогира е на вена.
;-)

bai_brother
12-15-2009, 14:05
Леле яко наркоманци тука! :-&

mmKamm
12-22-2009, 12:26
наркомансери 8-) баси доУНите същества.

semantics
12-22-2009, 13:08
http://www.abovetheinfluence.com/downloads/downloadables/wallpaper/1024/notforme.jpg

Разгледайте този сайт:
www.abovetheinfluence.com

Съдържа интересно инфо, тапети и теми за сваляне, има чудесен дизайн и прочие. Струва си да отделите малко време.

b0TiraL
12-24-2009, 07:44
Аз пък от няколко месеца съм на амфет.. и още няма абсистенция.. понякога взимам по няколко пъти на седмица, а понякога по няколко седмици не взимам.. все още нищо ми няма и не съм пристрастен :)

deni15
12-24-2009, 10:37
Пуша само трева!Бях пробвала амфетамин по-едно време като се бях забъркала в едни филми.Ако пия в повечето случаи прекалявам,но предпочитам да се напия от колкото да се друсам с боклуци като хероин,кока и др.

b0TiraL
12-24-2009, 10:47
Аз не употребявам наркотични вещества и съм твърдо ПРОТИВ тяхната употреба.. :D:D:D :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:

LuxurySk0B
01-01-2010, 17:07
Хора не взимайте наркотици. Пийте здраво анаболи от тях има полза 8) :)

rockchiqmorbidheart
01-04-2010, 17:08
аз пуша джоинт и масе от време на време... ама преди два месеца арестуваха дилъра от който си купувах и... ааа за тези които мислят да пробват внимаваите от кого вземате щото като нищо некой идиот може да ви закопае два метра под земята 8)

deni15
01-04-2010, 17:50
аз пуша джоинт и масе от време на време... ама преди два месеца арестуваха дилъра от който си купувах и... ааа за тези които мислят да пробват внимаваите от кого вземате щото като нищо некой идиот може да ви закопае два метра под земята 8)
джоинт и масе :razz: :razz: :razz:

mmKamm
01-06-2010, 16:38
да и аз искам да знам кво представляват тези джойнтове и масета :D
ЗА наркотиците ааа :razz: :razz: :razz:

cherinka
01-17-2010, 04:22
тва беше забавно 8-)

Serseri91
01-17-2010, 09:10
Верно мноу наркУмани уа.И като тръгнем да спорим с тези наркомани на тема децата на България ... шоу, шоу. :D :D :D

mitkoOomelchO
01-21-2010, 22:25
Аз не използвам наркотични вещества..Но еди от моя клас употребява..и като го гледам не е много добре и един път във даскалото се беше напушил че дори приятели те го подминаваха..беше много зле и не искам да съм като него да завися от наркотици и да изнасям от нас телевизори за да си зема дозата...И без това живота е кратък и нека го живеем по нашия си начин :) :)

mmKamm
01-21-2010, 23:35
йes beeee изнасяме телевизори, за да си купим грам трева :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: Да ... някои пикли още не са разбрали, че заради коз никой не си е продал тв-то :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Ебати ... неразбира, но да се изкаже :D
Nqqqqqqqqqm dumi brat...zamul4i prosto.

mitkoOomelchO
01-22-2010, 10:16
Пич говорим ти за всички наркотици а не специално за тревата

demoto
01-27-2010, 06:04
Не приемам но ако искам ще си намеря :D

prodava4a
02-08-2010, 18:50
Аз смятам, че всичко трябва да се опита. Лошото е ако започне да се повтаря :)

PROVOCATIVE
02-21-2010, 13:46
аз пуша джоинт и масе от време на време... ама преди два месеца арестуваха дилъра от който си купувах и... ааа за тези които мислят да пробват внимаваите от кого вземате щото като нищо некой идиот може да ви закопае два метра под земята 8)


JOINT & масетаа...,
:lol: :lol: :lol:

Bastarddd
02-22-2010, 16:54
Аз съм от морето и тук няма човек който да не пуши трева

Tegav
03-08-2010, 07:50
Bastarddd така е :razz: :razz: :razz: Амм по темата : от това се правят много пари всъщтност и ние пишем тука докато хората си правят парите и неги ебе.

Error
03-30-2010, 21:26
до каквото съм се докопал вси4ко съм пробвал редовен пуша4 на тревица съм няма лошо да се опитва лошото е като се потретва..

rakiqpower
04-03-2010, 22:40
има дна типа наркомани според мойто непрофисионално мнение.едните са тези които търсят избавление от случващото се и ще продъбжат да го правят докато не пукнат,а другите са тези които го правят за кеф и може би ще е няквото периодично :)

g0disadj
04-10-2010, 10:04
има дна типа наркомани според мойто непрофисионално мнение.едните са тези които търсят избавление от случващото се и ще продъбжат да го правят докато не пукнат,а другите са тези които го правят за кеф и може би ще е няквото периодично :)
забрави тези които искат да се направят на интересни и да ги забележат щото не могат да привлекът вниманието по друг начин.. :)

janesplinters
04-19-2010, 17:58
Наркотиците са врата към други светове.

sladurka122
05-05-2010, 10:53
И аз мисля, че наркотиците са вредни. Ако се опитат веднънж няма спиране. Аз нито пуша, нито пия, нито се дрогерам, нито пък взимам наркотици, но предполагам че е много вредно и гадно.

GanjaLiker1
05-09-2010, 18:23
И аз мисля, че наркотиците са вредни. Ако се опитат веднънж няма спиране. Аз нито пуша, нито пия, нито се дрогерам, нито пък взимам наркотици, но предполагам че е много вредно и гадно.

А аз да ти кажа ,че ти си изключително тъп човек. ;) И не си над 12 год.
"не се дрогерала" ахах

Ако наркотиците са гадни хората щяха ли да се зарибяват по тях е малоумник?

WaterLilly
05-09-2010, 18:55
няма лошо да се опитва лошото е като се потретва..
Дрън дрън ярина. Пробвай хероин и да видим дали ще можеш да не повториш. Значи, чуй простичкия ми начин на мислене: пробваш ли някакъв наркотик, какъвто и да е, ще ти хареса. Няма да говоря за физическо пристрастяване, защото не при всеки наркотик го има, но веднъж хареса ли ти (а и като си склонил да го пробваш), едва ли виждаш нещо лошо в това да спреш. И така като ти писне от него и решиш, че искаш да пробваш нещо ново, ще минаваш на по-силни и по-силни работи.А аз да ти кажа ,че ти си изключително тъп човек. ;) И не си над 12 год.
"не се дрогерала" ахах

Ако наркотиците са гадни хората щяха ли да се зарибяват по тях е малоумник?
Хората се зарибяват по тях, защото явно животът им не им е достатъчен и не го оценяват. Да, наркотиците са гадни, защото разрушават животи.
Ти не си никакъв, че да казваш на някой, който има разума да не се набутва с такива простотии, че е тъп. ;)

SK0RP10N
05-09-2010, 20:33
WaterLilly, май и ти не си добре информирана.
Има страшно много хора, които са опитвали хероин 1-2-3 пъти, даже сега ще кажа 2-3 случая с познати и са спирали.

Случай първи: познат опитва хероин и драйфа.Взима втори път - чувства се кофти.Взима 3ти път (не говорим, че е направил зависимост, а просто не се получава желаното чувство, което всички описват) и го хваща - каза, че му е било някакво замаяно и се е чувствал, цитирам, "гнусно" и реши, че това не го кефи и после не е имал проблеми като абстиненция и т.н.

Случай втори: един приятел взима веднъж хероин и му допада, но няма желание да вземе втори път.Обаче един друг го кара да правят партия (т.е. всеки да даде на половина сума и да получат хероин, който да си разделят) и така неколкократно.Чак след 5тия път усетил, че работата отива на зле и го спрял.Имал 1 ден точно абстиненция, но всичко минало.

Случай трети: един познат взима редовно хероин, но решава да го спре.1 месец яка абстиненция, но я удържа с метода на студената пуйка (т.е. не взима метадон) и спира хероина.

WaterLilly
05-09-2010, 20:45
Аз не казвам, че не можеш да спреш (макар че считам, че е така за 90% от хората), конкретно за хероина говорех за физическото пристрастяване (което става много бързо). Но е вярно, че личен опит нямам, и това, което пиша, е от неща, които съм чела.

Machine123
05-15-2010, 12:58
Колко лекций се изнесоха колко реклами пуснаха , невярвам и тази тема с нещо да помогне ... Взимайте си наркотиците след години няма на мен да ми е гадно ;]

BgHtH
05-26-2010, 17:24
Малко съществени мнения видях по тази иначе хубава тема.
Наркотиците не са виновни ,виновни са хората който ги ползват,жалко е че в нашето общество(ако има такова) няма никаква информация -хората не знаят за какво става въпрос и това прави нещата по-лоши.Ако един човек си съсипва живота дрогата е просто начина -не причината!Обвинявайте хората който ги ползват,по същата логика в бг стават толкова много катастрофи -колите ли са виновни или дупките по пътищата ? Защо никой в бг не вдига глас срещу алкохола при положение че той е отнел повече животи и е разбил повече семейства отколкото всички видове дрога взети заедно? И алкохола е наркотик и той води до много тежки последствия ако се стигне до алкохолизъм!
Зависимостта се преодолява стига да имаш желание.Въпроса е че повечето хора който се закачат имат имат някъкви проблеми.
Обаче вместо да им се помага ние ги тъпчем на базата собствената си "принципност".

SK0RP10N ако твоя приятел наистина е харесал хероина от 1вия път няма да е лошо да го види някой специалист." Колкото повече психически проблеми има един човек, толкова по-вероятно е да му хареса от първия път. При шизофрениците е 100%"Цитирам Д-р Юлиян Караджов"

sladurka122
06-13-2010, 14:23
Чесно казано аз съм против наркотиците. Незнам защо изобщо ги има.

BiGBaDWolF
06-28-2010, 23:37
Алкохошляк Руллз ! :D

nespasqema
07-29-2010, 16:49
И аз мисля, че наркотиците са вредни. Ако се опитат веднънж няма спиране. Аз нито пуша, нито пия, нито се дрогерам, нито пък взимам наркотици, но предполагам че е много вредно и гадно. Няма какво да предполагаш ТЕ са много вредни и опасни!!!

SK0RP10N
07-30-2010, 12:10
Ама вие сте много тъпи и заблудени бе :?
Например амфетаминът, който минава вече за по-тежък, според повечето невежи + това нали е и синтетика: еми шмъркал съм 10 дена един след друг, след което спрях (защото количеството, което бях купил свърши) и после нямах и желание да повторвам.Просто си начесах крастата, да разбера, що е туй амфета и точка по въпроса.
Повечето от вас мислят, че щом си пафнал веднъж трева, вече тичаш при дилъра за 5 кила хероин или че щом си смъркал амфетамин веднъж, значи вече на теб не може да се разчита, защото си долнопробен наркоман.
Лъжете се, при това жестоко !
Хората, употребяващи наркотици за забавление са навсякъде около вас, без вие дори и да подозирате това.Приятели, преподаватели, колеги, деца, а понякога и родители.

balon4eeeee
08-02-2010, 22:55
абеее ако джама в БГ беше истенски щеше да има доста повече измрели .
За ПРИСТРАСТЯВАНЕ няма кво да говориме . То всичко е от психиката както е казано по-горе . Аз съм пристрастена съм шоколад , кафе , цигари ... щото съм така настроена психически вече . Ама ако спра шоколада обаче няма за изпазна във физическа абстиненция , а във психическа , която не е и по-хубава реално погледнато . От амфетамина (т.н на жаргон - джам) може лесно да се достигне до т.н амфетаминова депресия . Това значи , че след като попаднеш под зарибявката* но джама, която при някои идва доста лесно и когато го спреш след дълъг маратон от 2-3 месеца прим. и вече това което ще ти даде джама а именно - енергия , ентусиазcъм, бодрост , креативност в идеите които ще ти идват , изчезне на тяхно място ще се появи - депресия , як непукизъм към всичко, света ще ти се стори доста тъпо място .. кофти филм казано по нашенски . Тогава може пак да се подхванеш на линията . Разбираш ли ? Психиката ти свиква с нещо и когато спеш да и го даваш тя се чувства зле , докато не го получи пак и така се вкарваш в тунелите на собственото си съзнание . ;]
не е готина работа има къде- къде по хубави на наркотици от джама . Неговото предназначение е за партита ... и бих споменала например... амфетаминовата концентрация ахаха ама ше спирав до тук че ... нее е добре .
Бъди любител не редовен потребител и сичко е ок .
*зарибявка - лесно се заиграваш , НЕ пристрастяваш (на физично ниво).

imjsfd
08-27-2010, 01:23
Ае пафкайте си козеца и толкова. Всичко друго е... (puke)

1234565
04-03-2011, 23:33
Ае пафкайте си козеца и толкова. Всичко друго е... (puke)
+1 :D

againstyou
04-15-2011, 14:48
Ама вие сте много тъпи и заблудени бе :?
Например амфетаминът, който минава вече за по-тежък, според повечето невежи + това нали е и синтетика: еми шмъркал съм 10 дена един след друг, след което спрях (защото количеството, което бях купил свърши) и после нямах и желание да повторвам.Просто си начесах крастата, да разбера, що е туй амфета и точка по въпроса.
Повечето от вас мислят, че щом си пафнал веднъж трева, вече тичаш при дилъра за 5 кила хероин или че щом си смъркал амфетамин веднъж, значи вече на теб не може да се разчита, защото си долнопробен наркоман.
Лъжете се, при това жестоко !
Хората, употребяващи наркотици за забавление са навсякъде около вас, без вие дори и да подозирате това.Приятели, преподаватели, колеги, деца, а понякога и родители.
Хахах,кой ти го е казал това за амфетамина ? Един прост пример - метаамфетамина е по-силен от него,а пък кво да говорим за по-сериозните.Зависи много от това какво взимаш.Повечето наркотици като пробваш веднъж и се зарибяваш,към амфетамина не се пристрастяваш толкова лесно,но все пак си зависи и от човека.И да,може би сте долнопробни наркомани,къв е смисала да пробваш ?

againstyou
04-15-2011, 17:12
ми аз употребявам сякви н аркотици...трева алкохол амфети бонбони коки моки кот падне и ми е ок нямам проблеми с тва..така сам от 3 4 години хаха няма лосхо само да не се зачуквш като животно хахаха по добре само треви4ка :smt083
БОКЛУК ДОЛЕН ! Ей много се дразня на такива лекенца. :D

rammstein123
05-13-2011, 22:00
Аз съм от морето и тук няма човек който да не пуши трева
[-( Ти ще кажеш..

againstyou
05-16-2011, 09:38
Аз съм от морето и тук няма човек който да не пуши трева
[-( Ти ще кажеш..
Хахаха,определено има много хора.

Championa112
05-25-2011, 18:44
Незнам как е възможно това, което ми се случи.... Прибирам се аз и майка ми айде в тоалетната за тестове... Единият бе за трева а другият за всякакви хапове .. И познайте кво показа положителни и 2та.. Направо щях да падна единственият вид наркотик който съм взимал е трева и тва беше преди месец и половина и мойте знаят за тоя случай щото ме прибраха от районното.. Са незнам кво да им кажа и те и аз съм разбит

Uncredible
06-17-2011, 20:57
За мен наркотиците са много вредни и пристрастяващи ... Никога не бих се боцкала или шмъркала! Гледала съм филми и съм виждала какво става с наркоманите - нищо хубаво! Губят семейството, приятелите си и само търсят начин как да си надбавят дозата :? Супер тъпо е, кой каквото иска да ми каже няма да ме разубеди :)

SK0RP10N
06-17-2011, 21:54
Чак пък "много вредни и пристрастяващи"... не бих казал
Казвам го като човек опитвал:

-марихуана
-амфетамин
-морфин
-пропофол
-разни други синтетики

С повечето съм стигал само с едното пробване и не ме кефят, честно казано :)
Единствено амфетамин взимах по веднъж-два пъти на ден в продължение на има-няма седмица и след това го спрях безпроблемно :)
Марихуана си пафкам чат-пат редовно (не ми е фикс идея за деня, но си пуша напоследък по 1-2-3 пъти в седмицата за релакс, НО СЛЕД КАТО СИ СВЪРША РАБОТАТА ЗА ДЕНЯ. ПЪРВО ОТГОВОРНОСТИТЕ, ПОСЛЕ УДОВОЛСТВИЕТО :) )

erfo
07-03-2011, 17:01
наркотиците ти дават един друг вид познание и опит
но проблемът е че лесно можеш да се закачиш към тях и да ти сасипят живота ако злоупотребяваш :-o

VampireGirl95
07-19-2011, 19:45
Винаги съм гледала на сериозно на тях! Пробват хората на които им е писнало от нещо, нервирани са, стресирани или просто да опитат с компанииката. :)

LambOfGod
08-05-2011, 02:17
Обичам наркотици!

http://www.lectlaw.com/files/drg23.htm
Ето малко полезна информация.

vikiraa
08-16-2011, 19:36
Най-глупавото е,че самите наркомани не осъзнават,че са пристрастени...Наркотиците променят начина на мислене,дори и тревата!!!Ако попитате, някои които пуши трева много често,дали може да спре той веднага ще каже "Даа!" Да ама не... :o

kyon
08-17-2011, 10:41
Не знам как така повечето, който дори не са виждали наркотик освен по нета и по новините дават такива категорични мнения..
От това, което прочетох повечето въобще не знаете за какво иде реч.. :?

yeeee
08-25-2011, 06:57
Не съм употребявала никакви други наркотици освен марихуана.Пуша само в компания-за забавление и то рядко...

berrynia
09-11-2011, 12:48
само натурални психоактивни :smt023
просто пращат в други светове

PamelaIvanova
10-12-2011, 22:46
Моля ви някой който разбира да ми каже приличат ли си на външен вид амфетамина и метамфетамина ( като са на буци или прах ), по какво мога да ги различа и каква е цената на пикото?

badsector
10-17-2011, 17:55
...Да ама не... :o
Глупости. Тревата както я пушиш, можеш и да не я пушиш. Няма абсолютно никакво физическо, или психическо пристрастяване.

psychedelic
11-06-2011, 21:06
Пушил съм на много места с много различни хора, пуша постоянно и не чувствам умора! :? За друго не искам да коментирам защото не мисля че тук е точното място ;)

Leticcia
12-10-2011, 19:11
Аз си имах една приятелка, която беше пристрастена към наркотиците(предимно хероин и то в големи дози).Един ден тя не дойде на училище и разбрах, че се е дрогирала до смърт и живота и виси на косъм.Лекарите успяха да спасят живота и и тя замина в чужбина за лечение.Беше много различна, когато се върна и се радваше на живота, но още ми каза, че изпитва още онова зверско желание и дори може да усети миризмата на наркотиците, която витае във въздуха :O Аз лично НИКОГА не съм пробвала, нямам си и понятие, а и не мисля, че е редно, защото, ако започнеш веднъж, няма да можеш да се излекуваш напълно...:)

Dove12
12-25-2011, 15:27
Здрасти. Ами значи до колкото знам метамфетамина стои по на кристали от амфетамина и е малко по тъмен на цвят, а цената на пикото можеш да си намериш за по 20-25 кожи :)
Моля ви някой който разбира да ми каже приличат ли си на външен вид амфетамина и метамфетамина ( като са на буци или прах ), по какво мога да ги различа и каква е цената на пикото?

Ice Princess JESSICA
01-11-2012, 10:29
мразя наркоманите
мого са ми противни как се влачат по пейките

Cold_Tearsss
01-23-2012, 20:30
Тия са псевдо, отиди нощно време в някоя дискотека от тези по елитните да видиш истинските.

rock_that_body
02-28-2012, 15:50
Аз си имах една приятелка, която беше пристрастена към наркотиците(предимно хероин и то в големи дози).Един ден тя не дойде на училище и разбрах, че се е дрогирала до смърт и живота и виси на косъм.Лекарите успяха да спасят живота и и тя замина в чужбина за лечение.Беше много различна, когато се върна и се радваше на живота, но още ми каза, че изпитва още онова зверско желание и дори може да усети миризмата на наркотиците, която витае във въздуха :O Аз лично НИКОГА не съм пробвала, нямам си и понятие, а и не мисля, че е редно, защото, ако започнеш веднъж, няма да можеш да се излекуваш напълно...:)
Тази история си е наистина плашеща.. Наистина нямам намерение да пробвам какъвто и да е наркотик просто от любопитство.. А относно тези, които го правят за забавление..Според мен човек може да се забавлява и да си направи кефа и без да пуши, шмърка и пие хапове (:

FeelingLikeAghost
04-10-2012, 12:59
Глупости. Тревата както я пушиш, можеш и да не я пушиш. Няма абсолютно никакво физическо, или психическо пристрастяване.

Нямало психическо пристрастяване.. пфф като не знаеш, замълчи просто.

young.wild.and.free
04-10-2012, 14:26
Тялото ти и организмът ти не се нуждаят от нея, но когато веднъж ти хареса решаваш, че искаш пак.

casuall
11-30-2012, 14:43
Някой има ли представа нарко тестовете в симеоново до колко време назад хващат. Амфета колко време се задържа в организма и някой знае ли там тестовете кръвни ли са или на урина ?

fizzyg
12-06-2012, 17:27
Пъъъълни провали сте !

StolenBliss
12-06-2012, 17:47
^Подкрепям..

BloodyDreamer
12-06-2012, 18:32
Мислех, че наркомани са психично слаби хора, които са минали през много трудности и не могат да намерят друг начин да се спасят от проблемите си от това да употребяват наркотици (макар че те само увеличават проблемите). Като прочетох някои мнения от тази тема, ми стана ясно, че наркомани са и разлигавени, глупави, наивни, жадни за внимание деца.
Трагичното е, че не осъзнавате колко сте пропаднали. Жалко е.

casuall
12-13-2012, 05:14
Това, че си пробвал дадено нещо веднъж не те прави наркоман, крайно време е и вие да си приберете вересиите и да спрете да търсите на кой да лепнете етикет или с кой да се заядете.

WesSneijder
12-30-2012, 22:31
Всеки един наркотик е пълна простотия, независимо дали е трева или най-тежкият му вариант. Лично за мен всеки, който се занимава с такива простотии не е добре и е пълен безотговорник. Само не ми обяснявайте как примерно от тревата нищо не ти ставало, как можело да я хвърлиш във всеки един момент и тн. Дори самата идея да ги пробваш тези боклуци е достатъчно тъпа...

fizzyg
12-30-2012, 23:09
Всеки един наркотик е пълна простотия, независимо дали е трева или най-тежкият му вариант. Лично за мен всеки, който се занимава с такива простотии не е добре и е пълен безотговорник. Само не ми обяснявайте как примерно от тревата нищо не ти ставало, как можело да я хвърлиш във всеки един момент и тн. Дори самата идея да ги пробваш тези боклуци е достатъчно тъпа...

Absolutely

Sc0RcH
01-09-2013, 18:25
Четейки някой отговори се успокоявам, че има хора, които все още са твърдо против... направо ме е срам от поколението си, сериозно и тея хора един ден ще са родители? Та те техните достатъчно са ги изтървали...

spider1280
01-27-2013, 15:40
Имам един въпрос. Знам че е тъп, но !Здравей те ! Не знам темата дали е за този раздел но, на скоро опитам амфети но вчера развих някаква инфекция на окото и сега трябва да хода на очен лекар, но въпроса ми е ако ми погледне зениците няма ли да разбере че съм пипал???

spider1280
01-27-2013, 15:57
Имам един въпрос. Знам че е тъп, но !Здравей те ! Не знам темата дали е за този раздел но, на скоро опитам амфети но вчера развих някаква инфекция на окото и сега трябва да хода на очен лекар, но въпроса ми е ако ми погледне зениците няма ли да разбере че съм пипал???

Sc0RcH
01-28-2013, 09:15
Имам един въпрос. Знам че е тъп, но !Здравей те ! Не знам темата дали е за този раздел но, на скоро опитам амфети но вчера развих някаква инфекция на окото и сега трябва да хода на очен лекар, но въпроса ми е ако ми погледне зениците няма ли да разбере че съм пипал???

Не само въпросът е тъп, но и ти самият!

TaniTa93
01-31-2013, 21:20
Здравейте!
Днес за първи път опитах трева,но бе само една дръпка,след което имах учестен пулс,треперене,пресъхване на устата и имах чувството,че се парализаирам.Преди това не бях спала и яла,може би,24 часа.
Никога преди това не съм употребявала подобни вещества,беше просто от любопитство.Възможно ли е само от 1 дръпване да се получи следния ефект или може би се е получило не само от нея,а и от факторите,казани по-горе.

Моля,преди да изкажете мнението си да се абстрахите от моралните коментари,които са ми пределно ясни.

Благодаря предварително!

ParadOx
01-31-2013, 21:39
Не се филмирай... пушила си един път трева и вече те тресе и халюцинираш и виждаш зелени човечета... стига филми, бе хора.. се едно сте се бОли във вените 8-)
Да, нормално е да ти пресъхне устата

TaniTa93
02-01-2013, 13:09
Ами всъщност не се филмирам защото дойде и линейка и бях получила лек инфаркт.

krum4o9801
02-21-2013, 11:37
Зависи какво са ти дали да пушиш! Ако е била друсана с нещо е нормално да се получи така... а и щом не ядеш с дни може да ти призлее и без трева и алкохол!

vladyman
02-25-2013, 10:30
Аз ако 24 часа не ям и не спя ще почна да си припадам и без да съм пушил трева...

Само между другото, ако това на снимката на ника си ти, то имай в предвид че изобщо не изглеждаш толкова добре колкото може би си мислиш. Вижда се, че си хубаво момиче, но в момента приличаш повече на излязла от концлагер отколкото на здрава, млада жена.

Jus7Smil3Back
04-03-2013, 22:40
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/576595_624484374235692_1941427592_n.jpg

insprbL
08-14-2013, 10:48
много зъм пошил

Chacho
08-14-2013, 10:52
Здравейте!
Днес за първи път опитах трева,но бе само една дръпка,след което имах учестен пулс,треперене,пресъхване на устата и имах чувството,че се парализаирам.Преди това не бях спала и яла,може би,24 часа.
Никога преди това не съм употребявала подобни вещества,беше просто от любопитство.Възможно ли е само от 1 дръпване да се получи следния ефект или може би се е получило не само от нея,а и от факторите,казани по-горе.

Моля,преди да изкажете мнението си да се абстрахите от моралните коментари,които са ми пределно ясни.

Благодаря предварително!

Вероятно е допринесла, учестява пулса и сваля кръвното. Но или е от обстоятелствата, или си предразположена към такива проблеми, тоест имаш си по принцип сърдечни проблеми.

insprbL
08-14-2013, 10:55
ми нормално да се разтрепериш щом не си спала 24 часа я джам си тупала или поне кафе си пила и са като пошиш малко и е съвсем нормал да се разтреперяш, ядеш лягаш спиш ставаш пушиш и си като преродена

NissaN
08-18-2013, 09:54
Сега това е модата

mihaela86
08-29-2013, 13:27
Е...сииии, колко съм демоде! Аз обичам и да спя, и да ям, а сексът ми е доста по-интересен от трева, сено и тъй нататък...Сестра ми и тя беше с бесен пубертет....диети нон-стоп, солариуми, по цели нощи купони,пиене, през деня на лап-топа и кво...сега се хвана с един готин тип и изглежда супер, защото спря всички простотии-спи си, яде си, спортува си, а за трева въобще не се и сеща, пичът ще я зареже, защото не търпи боклуци.Много й се радвам, защото от желание да я харесват, направо си вървеше по лош път, а сега цъфти!

NissaN
08-30-2013, 12:49
^ ^И на мен дрогата не ми е приоритет,а бясното шофиране това е изкуство. ^^

iva69
09-02-2013, 22:16
Здравейте :) Искам да ви попитам нещо важно за мен. Преди 4 дена пуших трева, днес искат да ми вземат урина и да се отнесе в лаборатория, тъй като съм болна ще се покаже ли нещо ? Моля ви отговорете ми възможно най-бързо

NissaN
09-08-2013, 12:16
Да веднага ще стане ясно.

reich
10-12-2013, 21:23
Всички към концлагера недъгави изроди!

vladii
01-30-2014, 08:39
Едва ли.

sevda08
06-09-2014, 07:44
Аз пък пуша всеки ден и неусетно минаха три години от както го правя отворих си очите за много неща в началото , сега като се напуша и живея истинския си живот , говпря най-умните неща, защото осъНавам и имам просветления на най-висше ниво, проблема при това цвете е че забравям , мислила съм да си го записвам , но в този момент съм прекалено щастлива и засмяна, но зная че идеята или проблясъка е някъде в мен и ще излезе щом вече я е имало. Това е най- голямата мода, но освен и мода хората го правят , защото е хубаво и се обвързват с марихуаната.Не познавам човек , който да не го прави освен набор 62 и околни.. а другите дроги бих казала същото , но те не се взимат така често , зависи от проблмите ти в главата, аз съм наред и съм взимала екстаЗи само за да политам в облаците на парти с електронна музика.. Не го правя често, защото през останалото време съм прекалено щастлива и работя, но тези които употребяват често си внушават , че имат проблеми и го вЗимат може би всяка седмица като има парти или някакъв афтър. Не мисля , че съм наркоман просто тези неща употребени от правилните хора с ясно и просветлено съзнание стават безсмъртни и виждащи себе си от страни , а това е велико ако се стремиш към съвършенство в делата и връзките си с околните и себе си

kamelia_ivanov
06-14-2014, 17:25
Стойте далеч от тях !

Chimairah
08-10-2014, 14:56
http://postimg.org/image/435ndzkan/
End of story.

didi_dyl
08-14-2014, 17:29
Zdraveite,napravih si registravciq za da mi dadete nqkakav savet,taka vzimala sam vsqkakav vid digashti narkotici v prodaljenie na 3-4godini...i izvednaj se slychi nai-strannoto neshto..edna vecher reshih da Pafkam kozec..i izvednaj mi se slychi neshto podobno kato visoko kravno po tochno naprejenie v cqloto tqlo silno glavobolie i sqkash se zadyshavah...reshih che e ot samata treva,no mai ne e taka se slychi i sledvashtiq pat makar che bqxa razlichni sortove,hvana me strax i panika...kazah si zaboga tova e moeto hobi to mi dava spokoistveto sled natovareniq den zashto?..sled izvesno vreme nqkade sled sedmica odarih edna cherta koka savsem malka..tqloto mi zapochna da treperi kakto kogato ti e stydeno beshe strahno otnovo..zashto taka se slychva ne sam novobranka v tazi oblast...daite savet ,sama li si go vkarvam toz film...?

nqmaznacheniee
08-14-2014, 18:52
ами по принцип лесно може да се вкараш във филма с едно напушване, дори не е до това колко опит имаш. Преди време и аз мислех, че няма кво да ме изненада, ама се напушихме на плажа вечерта и влязохме във водата.. е тва напушване ще го помня цял живот :D По-интересното е, че на другия ден като отидохме на плаж и като бях във водата пак ме хвана няква лека параноя, все едно, че съм пак леко напушен :D

Arincexmwah
08-17-2014, 17:19
Извод: Птичките лаят, кучетата мяукат, а котките квакат. лалалал :3

stenlyotmontana
10-13-2014, 11:58
cherinka ama oyyy KENEF maikati deba struva si

igaydarov
10-14-2014, 16:43
http://medicalmarijuana.bg/mujut-koito-lekuva-hora-ot-rak-spodelq-receptata/

res5ect111
02-16-2015, 20:45
и аз съм за наркоманите :) ама тия дето са на леко - цигари, алкохол, трева и бело... ама не и повече

нали все пак живота е за това .... да си правим кефа, а не да живеем според хорските мисли :)изкупуване на коли за скрап изкупуване на коли (http://tinstrade.com/) коли за скрап

Annabel Lee
06-12-2015, 20:32
За (декс) амфетамините и метамфетамините за съжаление знам доста.
Първата ми среща с наркотиците беше в 9 клас, когато моят най-близък приятел започна да употребява амфетамини. След това премина на метамфетамини. Първоначално беше просто по-хиперактивен от обикновено, задържаше се повече по партита, но впоследствие поради липса на сън и купищата странични ефекти, до които води употребата на спийд, започна да губи представа за реалността. Чувстваше се безумно силен, изпускаше си нервите на публични места (в това число и в класната стая по време на час), превърна се в кълбо от неконтролируема енергия. От леко пълничко момче се превърна в хилав младеж, не повече от 50 кг. От един момент нататък просто не беше себе си. Стигна се дотам, че да не може да живее нормално и се наложи родителите му да го изпратят в местното психиатрично отделение за лечение на зависимости (близо до т.нар. комуни). Възстановява се цели 4 години и до момента психиката му не е съвсем стабилна. Животът му е друг.
След този случай имах още 2 срещи с амфетамините и метамфетамините с други мои приятели и една с моята бивша половинка , които са твърде хард, за да ги споделям тук. Нямате си идея колко бързо пристрастяват тези наркотици и колко е трудно да опазиш или спасиш някого от тях. Хората се чувстват силни, активни, с изострени сетива - безсмъртни. Нищо чудно,че този вид наркотици са давани на войниците през Втората световна война и др.

Моят съвет към хората, които искат да опитат: Недейте. По-добре изпийте една енергийна напитка.
Пазете и приятелите си, те не са в състояние под въздействието на тези боклуци.

Колкото до марихуаната - тя дори не е наркотик. Доказано е и лечебното й действие( болкоуспокояващо, противораково и т.н.) . Прави се от изсушените женски съцветия на растението канабис. Да, има психоактивни свойства, но не кой знае колко по-големи от тези на ментовият чай или мурсалският. От марихуана се правят и различни ястия и напитки, традиционни за някои страни по света. Общо взето марихуаната усилва текущото настроение, предизвиква лека еуфория и забележимо изостряне на всички сетива. Ако се приеме по-висока доза (което въобще не е гот) се наблюдават по-често слухови, отколкото зрителни халюцинации, като са възможни и леки халюцинации със затворени очи, което по-скоро напомня за дейдрийм. Ако човекът е свикнал с употребата на халюциногени, при предозиране с марихуана би могъл да получи и по-явни халюцинации. И въпреки това, марихуаната не е халюциноген. Тревата е успокяващо средство и помага на много хора да се справят със стреса. Предписва се на мнозина по медицински път ( на определени дози) като болкоуспокояващо или успокояващо нервите средство.
Сами виждате, има огромна разлика между марихуана и амфетамин/метамфетамин.
Едното е билка и по-скоро въздейства благоприятно, докато другите две унищожават стремглаво човешката същност.

Чрез медитация бихте могли да почувствате всички ефекти от марихуаната и без да я употребявате.
Предполагам, че така стоят нещата и с останалите наркотични вещества.

haritov
06-12-2015, 20:48
За (декс) амфетамините и метамфетамините за съжаление знам доста.
Първата ми среща с наркотиците беше в 9 клас, когато моят най-близък приятел започна да употребява амфетамини. След това премина на метамфетамини. Първоначално беше просто по-хиперактивен от обикновено, задържаше се повече по партита, но впоследствие поради липса на сън и купищата странични ефекти, до които води употребата на спийд, започна да губи представа за реалността. Чувстваше се безумно силен, изпускаше си нервите на публични места (в това число и в класната стая по време на час), превърна се в кълбо от неконтролируема енергия. От леко пълничко момче се превърна в хилав младеж, не повече от 50 кг. От един момент нататък просто не беше себе си. Стигна се дотам, че да не може да живее нормално и се наложи родителите му да го изпратят в местното психиатрично отделение за лечение на зависимости (близо до т.нар. комуни). Възстановява се цели 4 години и до момента психиката му не е съвсем стабилна. Животът му е друг.
След този случай имах още 2 срещи с амфетамините и метамфетамините с други мои приятели и една с моята бивша половинка , които са твърде хард, за да ги споделям тук. Нямате си идея колко бързо пристрастяват тези наркотици и колко е трудно да опазиш или спасиш някого от тях. Хората се чувстват силни, активни, с изострени сетива - безсмъртни. Нищо чудно,че този вид наркотици са давани на войниците през Втората световна война и др.

Моят съвет към хората, които искат да опитат: Недейте. По-добре изпийте една енергийна напитка.
Пазете и приятелите си, те не са в състояние под въздействието на тези боклуци.

Колкото до марихуаната - тя дори не е наркотик. Доказано е и лечебното й действие( болкоуспокояващо, противораково и т.н.) . Прави се от изсушените женски съцветия на растението канабис. Да, има психоактивни свойства, но не кой знае колко по-големи от тези на ментовият чай или мурсалският. От марихуана се правят и различни ястия и напитки, традиционни за някои страни по света. Общо взето марихуаната усилва текущото настроение, предизвиква лека еуфория и забележимо изостряне на всички сетива. Ако се приеме по-висока доза (което въобще не е гот) се наблюдават по-често слухови, отколкото зрителни халюцинации, като са възможни и леки халюцинации със затворени очи, което по-скоро напомня за дейдрийм. Ако човекът е свикнал с употребата на халюциногени, при предозиране с марихуана би могъл да получи и по-явни халюцинации. И въпреки това, марихуаната не е халюциноген. Тревата е успокяващо средство и помага на много хора да се справят със стреса. Предписва се на мнозина по медицински път ( на определени дози) като болкоуспокояващо или успокояващо нервите средство.
Сами виждате, има огромна разлика между марихуана и амфетамин/метамфетамин.
Едното е билка и по-скоро въздейства благоприятно, докато другите две унищожават стремглаво човешката същност.

Чрез медитация бихте могли да почувствате всички ефекти от марихуаната и без да я употребявате.
Предполагам, че така стоят нещата и с останалите наркотични вещества.

наркотичните вещества се използват в медицината но са под строг контрол и не се дават щото някой иска да си вземе

относно марихуаната 95% от употребилите не са болни от нищо

anonymous908491
06-17-2015, 12:53
Затова има и медицинска марихуана.

Има друг път, нарочно я наричат така, за да оправдаят саксиите по къщите си.

victoria99
08-16-2015, 23:06
Пуша трева от 2 години и много съжалявам... Че преяждам като свиня и спя като пън, леле колко много ми вреди :(:(::(:(:(:(:(

MillR
10-11-2015, 21:36
Тук може да получите професионална помощ и консултация, ако се безпокоите, че вие или ваши приятели сте зависими -
http://solidarnost-bg.org/terapevtitchna_programa/bg
Асоциация „Солидарност” работи на територията на град София с наркозависими (хероин, амфетамини и др.опиати), както и със зависими към алкохол и хазарт. В допълнение към терапевтичната програма предлага също и предварителна работа за подготовка за програмата, както и ресоциализация след излизане от програмата. Програма "Солидарност" е дневна терапевтична общност, създадена през 2003 г. и е с голям опит във възстановяването от хероинова зависимост.

ДОТА
10-11-2015, 21:50
Тук може да получите професионална помощ и консултация, ако се безпокоите, че вие или ваши приятели сте зависими -
http://solidarnost-bg.org/terapevtitchna_programa/bg
Асоциация „Солидарност” работи на територията на град София с наркозависими (хероин, амфетамини и др.опиати), както и със зависими към алкохол и хазарт. В допълнение към терапевтичната програма предлага също и предварителна работа за подготовка за програмата, както и ресоциализация след излизане от програмата. Програма "Солидарност" е дневна терапевтична общност, създадена през 2003 г. и е с голям опит във възстановяването от хероинова зависимост.

хахахаха
съюз на пивоварите дарява пари, за да се лекуват алкохолици
Никъв опит нямате, продавате метадон и щавите родителите на децата с празни обещания

nemskisux
02-21-2016, 23:34
Здравейте хорца,
взимали ли сте кокаин,амфетамин,екстази, kоз и алкохол в рамките на 6 часа?Опасно ли е?

KaRiNa.Ni
06-17-2016, 12:55
Тук може да получите професионална помощ и консултация, ако се безпокоите, че вие или ваши приятели сте зависими -
http://solidarnost-bg.org/terapevtitchna_programa/bg
Асоциация „Солидарност” работи на територията на град София с наркозависими (хероин, амфетамини и др.опиати), както и със зависими към алкохол и хазарт. В допълнение към терапевтичната програма предлага също и предварителна работа за подготовка за програмата, както и ресоциализация след излизане от програмата. Програма "Солидарност" е дневна терапевтична общност, създадена през 2003 г. и е с голям опит във възстановяването от хероинова зависимост.

+

teenmania
02-22-2017, 19:22
Наркотици, цигари и алкохол са възможно най-големите пороци + хазарта, но то едното си идва с другото.Като цяло много хора се подлъгват по някой по-голям и уж "готин" приятел, но е голяма грешка.