PDA

View Full Version : Оксфордски стил на дебатbasson
11-25-2007, 21:34
http://img324.imageshack.us/img324/4082/tab4wy.gifhttp://img324.imageshack.us/img324/4082/tab4wy.gifhttp://img324.imageshack.us/img324/4082/tab4wy.gifhttp://img324.imageshack.us/img324/4082/tab4wy.gifОраторство
Оксфордски стил на дебат


І. Структура на дебата


1. Всички дебати се извършват на територията на Оксфорд.

2. Темата на дебата трябва да бъде опомената 14 дни преди датата на самият него. Темата бива предложена от инициаторите на опонентите. От вторите се очаква да се съгласят. Организаторите си запазват правото да наложат вето върху темата.

3. Двата отбора ще дебатират в състав от по трима човека. Всеки участник трябва да има своя функция: Първият е 'Излагащ тезата'. Вторият е 'втори защитник на тезата', а третият е "суматор, обобщител'.

4. Състезателите на двата отбора ще биват извиквани от съдията по следния ред:

а) Отварящ тезата /'атакуващ'/
б) Отварящ тезата на опонентите
в) Вторият говорител на 'атакуващите'
г) Вторият говорител на опонентите
д) Произволно избрани от публиката хора излагат съображенията си
е) Обобщителят на опонентите
ж) Обобщителят на 'атакуващите'

Никой състезател няма право да държи повече от една реч.

5. Задачата на 'атакуващите' е да изложат тезата си, като я подплатят с аргументи и изложат реални факти, както и трябва да използват материали, подкрепящи я. Опонентите са длъжни да изкажат противоположно мнение, като едновременно коментират аргументите на 'атакуващите', като ги отхвърлят и представят свои аргументи и реални факти.

6. Съществува съдя. Неговата дума е решаваща и неоспорима. Той следи за времето, в което са изказванията. Обръщението към него следва да бъде 'Г-н или Г-жо съдия' през времето на дебата. Той има 3-ма /най-често/ помощници, представляващи жури, като точният им брой се определя предварително на всеки дебат от организраторите му /повече информация по-надолу/.


ІІ. Време за подготовка

1. На всеки отбор се предоставят минимум 2 седмици преди дебата за запознаване с темата му, за набиране на факти, изграждане на теза и анти теза
2. Всеки член на отбор, който закъснее за дебата, рискува това да доведе на отбора му 0 точки.ІІІ. Времеви граници за речите

1. Следва времетраенето, с което трябва да се съобразява всеки един в дебата:
а) 'Атакуващият' - 3 до 5 мин
б) Опонентът - 3 до 5 мин
в) Втория говорител на 'атакуващите' - 5 до 7 мин
г) Втория говорител на опонентите - 5 до 7 мин
д) Участниците от публиката - на всеки му се полагат не повече от 30 секунди
е) 'Атакуващия' суматор и обобщител - 7 до 10 мин
ж) Суматорът на опонентите - 7 до 10 мин.

Тези ограничения са само общи и не бива да се следи стриктно за тях. Съдията може да прекъсне по всяко време говорещия, след като той ги прескочи. Тези времеви граници са само ориентировъчни, като навременността на изказванията е критерий за крайна оценка.


ІV. Дефиниция на заглавието

1. Първият 'атакуващ' трябва да дефинира в речта си заглавието на дебата, като намери отправните точки в него, ключовите думи. Те трябва да са максимално свързани със самото заглавие. Не е позволено изопачаване на думите /в заглавието/. Също така то не бива да бъде конкретизирано в даден частен случай като пример, а да се говори общо за него.

2. Опозицията трябва да се съгласи с разтълкуваното заглавие на първия 'атакуващ'. Запазва си правото да не го направи, ако то не отговорая на горното правило. Ако стане така - уеднаквяват се тълкуванията около заглавието, защото отварящият дебата е длъжен да даде ясна дефиниция на заглавието, удовлетворяваща първят от опозицита. Ако обаче всичко протече нормално - всички останали са длъжни да се съобразят с 'договорката' между двете страни на първия етап, че са изяснили точния аспект на поставената за дебат тема. Това е важно поради две причини – от една страна – ако дефиницята на заглавието бива нарушена, но това не е отбелязано от опозицията, последната може да бъде наказана. Но ако последната отправи безпочвено опровержение на инак точна и изчерпателна дефиниця, то тогава също ще бъде наказана.


V. Участието на публиката

1. След речта на втория опонент, съдията дава право на публиката да навлезе в дебата. На този етап, всеки член от нея има право да повдигне въпроси, като уточни дали заема позицията на 'атакуващ' или 'опонент'. Контролира се от съдията, като той се наема със задачата, да даде право на хора да се изкажат, горе-долу по равно за двете позиции. Никой от публиката няма право да говори повече от 30 секунди, нито да представи двете гледни точки. Общо за всички - около 10-15 минути.

2. Всички въпроси, трябва да бъдат задавани през съдията, към отборите. Въпроси зададени от човек от публиката, към друг човек от нея са забранени.

3. Има опция човек от публиката да зададе въпрос специално към някой от говорителите на отбора. Това става отново през съдията. Именно той дава възможност за дуплика на човека от отбора, като същият се позовава на факти в отговор на преставителя на публиката.VІ. Нови гледни точки и обобщения на дебата

1. Последните двама, които участват в дебата и говорят последни /обобщителят на опонентите и този на ‘атакуващите’/ са длъжни на обобщят гледната точка на предишните двама участници на отборите си. Последният участинк в спора - обощителя на 'атакуващите', няма право да коментира и оспорва думите, на своя съперник от отбора на опонентите, освен в случаите, когато същия /обобщителя на опонентите/ не изложи нови факти и аргументи в речта си.

2. Аргументи и факти, които не са били представени от първите двама състезатели на отборите, нямат право да бъдат излагани от последния състезател. Изключение се прави само тогава, когато са изложени с цел - опровержение на дадени факти и аргументи на противника в спора. Всъщност от финалните двама говорители се очаква да подобрят и представят в по-добра светлина аргументите и фактите на своите съотборници, вече обсъждани в предишните речи, а не да излагат нови.


VІІ. Съдийството и задълженията на състезателите в отборите

1. Състезателите са длъжни да се държат културно по време на дебата и да проявяват необходимото уважение към своите съперници. Ако нарушат това важно правило - могат да бъдат наказани и изгонени от помещението, по преценка на съдията.

2. Дебатът е официален и участниците са длъжни да бъдат подходящо облечени за целта.

3. Твърденето, че единия отбор е толериран по някакъв начин от съдията е забранено.VІІІ. Жури

1. При приключването на дебата, журито се оттегля от помещението за да вземе колективно решение, след което се връща за да го обяви. Ако не може да се постигне консенсос, се зачита решението на мнозинството.

2. Основният критерий на оценяване е до каква степен даденият отбор е успял да убеди журито в своята гледна точка, в контекста на дебата. Трябва да придаде еднаква тежест както на посочените аргументи, така и на начина на тяхното излагане пред аудиторията. Журито не бива да дава оценката си спрямо личните убеждения по темата на всеки един.

3. Бива взето решение за по-добър отбор и за най-добрър говорител /от всички, може и да е от губещия отбор/.

4. След като бъде взето решение, съдията кани журито да го съобщят. Консктруктивната критика от тяхна страна се препоръчва, но не е задължителна. След това съдията закрива дебата.


Дебатът може да бъде бойкотиран след края, в много редки случаи, когато правилата му са били строго нарушени и духът на това събиране е изчезнал. Пример за това са ругатни или други сериозни спречквания по време на протичането му.

basson
11-25-2007, 21:36
Материалът съм го превеждал лично, не държа на максимална точност, но поне основната идея надявам се, схваща се.

basson
11-25-2007, 21:58
Мдам.

Можете да проследите, в текстов вариант, дискусия проведена по тези правила, на тема 'Understanding Terrorism Cases'.
http://www.uscourts.gov/outreach/topics/habeascorpus_rasulbush.htm

И като цяло може да разгледате сайта, някакъв официален е на щатското правосъдие.

NomNomNom
02-10-2011, 15:10
Идеята е хитра ^ . ( темата е много стара )

Може да се реализира във форума стига да има желаещи.

Nam3less3
02-10-2011, 15:18
Аз самият съм християнин, но би ми се искало да давам аргументи срещу християнството(естествено сам мога да ги оборя) но да чуя нечие друго мнение 8-)