PDA

View Full Version : Сравнително еднороден етнос ли са българите?Националист
12-01-2007, 21:42
Последни данни за антропологичните типове срещащи се в България
70% ПонтидИзточносредиземномо рски
20% Динарид и Алпиноид
5% Туранид
5% Нео Данубиан
Из "Неизменният антропологичен облик на Българите"

Изследванията на д-р К. Дрончилов върху телесните размери на 175,437 новобранци (не ми се занимава да печам целите таблици, ако си любопитен потърси материалите,това важи и за нещата по-долу, публикувам директно изводите от изследванията) показват, че Българите принадлежат към средноръстовия тип със склонност към по-висок, защото процента на високите е малко по-голям от процента на ниските, освен това трябва да се има под внимание, че изследванията са правени върху новобранци, които все още не са завършили своя растеж.

Вариационния ред показва правилно разпределение на хората по височина, което говори за расова изравненост по отношение на този белег.

Д-р Петър Ганев пък има интересни изследвания върху размерите и формата на главата, черепа и лицето:

Вариационните редове за ширината на черепа, за височината на лицето и за индексите на лицето, показват правилно разпределение на индивидите и говорят за изравненост.

Вариационните коефициенти за всички измерения показват изравненост, коефициентите за ширината на черепа, за ширината на лицето и за индекса на черепа у Българите в Македония показват една още по-голяма изравненост на тези белези.

Според известната таблица на Denicker Българите се разпределят по следния начин:

1. Dolichokephal - Дългоглави 6.7%

2. Mesokephal - Средноглави 37.8%

3. Brachikephal - Ширикоглави 37.7 %

4. Hyperbrachikephal - Свръхширокоглави 17.8 %

От процентното разпределение в тези четири групи се вижда, че в сравнение с големите по численост народи Българите са по-изравнени в това отношение.

По отношение на пигментацията - изследванията показват, че Българите с кестенява коса са над 83% от населението. При цвета на очите има два максимума, по-големия принадлежи на тези с кафеви, а другата голяма група е тази на хората със сини очи.

Димитър Съсълов

"Българският народ между европейските раси и народи"

проф. д-р Методий Попов

... Изучванията на кръвните групи, на около 10 хил. Българи от България и Македония, направени от д-р Ганев в Биологическия Институт, показват, че в кръвно отношение Българският народ се приближава към расовите съотношения на западна Европа … (стр. 33)

... Изучванията за които споменах, показват че Българите имат:

0 - 32,1%
А - 44,4%
В - 15,4%
АВ - 8,1%

Почти същите съотношения срещаме за македонските Българи:

0 - 32,7%
А - 45,9%
В - 14,1%
АВ - 7,3%

... Принадлежността на Българите по отношение на кръвните групи към европейските народи се показва от следните числа:

Берлин: 0 - 35,0%; А - 44,6%; B - 15,0%; AB - 6,0%
Щетин: 0 - 30,5%; А - 42,8%; B - 16,5%; AB - 5,2%
Данциг: 0 - 33,3%; А - 44,7%; B - 17,0%; AB - 8,5%
Англия: 0 - 46,0%; А - 30,0%; B - 17,0%; AB - 7,0%
... (стр. 35)Изобщо от споменатото по горе липсват основания да се смята, че Българският народ има смесен характер.

doomer
12-01-2007, 21:45
За какво по дяволите ще обсъждаме тази тема в форум . Какъв е смисъла ?

Националист
12-01-2007, 21:48
Смисъла е ,че хората трябва да разберат ,че през вековете сме се запазили като народ и ,че трябва да се запазим и сега с цената на всичко ,а не да се смесваме сдругите раси и народи! А ти като не искаш да обсъждаш темата недей!

russianmafiaboss
12-01-2007, 21:57
Смисъла е ,че хората трябва да разберат ,че през вековете сме се запазили като народ и ,че трябва да се запазим и сега с цената на всичко ,а не да се смесваме сдругите раси и народи! А ти като не искаш да обсъждаш темата недей!
хм дай да помислим БГ етнос - лъжец, крадец и мн завистлив човек?
искате да се запазите като такъв народ? - заповядайте драги мои :shock:

doomer
12-01-2007, 21:57
казах , че не виждам никакъв смисъл да я обсъждаме. Смехотворно е да твърдиш , че не сме се смесили с другите и сме 100% чистокръвни българи от Кхан Аспарух до сега. Може да се надяваме , че няма да се смесваме с другите малцинства , но да твърдим , че сме 100% чиста раса... Това е смешно .

Националист
12-01-2007, 21:58
Ето за антропологичния тип на древните българи при ,който се среща и е преобладаващ при днешните българи - източносредиземноморски тип и явно е бил широко разпорстранен сред древните българи, защото където са били древните българи се среща този тип .Между другото траките са от същия тип.

Антропологическият анализ на прабългарските погребения показва, че предците ни са били европеиди, брахикрани, с незначителен монголоиден примес. При прабългарските погребения до 80% се среща изкуствена деформация на черепа. Изкуствената деформация на черепа изключва хунската или тюркска принадлежност на прабългарите.

Основният расов тип на прабългарите е близък до този на Средноазиатското междуречие, известен още като памиро-фергански расов тип. При монголоидите (хуните и ранните тюрки) е характерна мезокранията, превесът на напречния над надлъжния черепен диаметър, т.е. плоско лице и сплесната в предно-задна посока глава. При мъжете от монголоиден расов вид – хуни, монголи, ранните тюрки и даже късните кумани, окосмеността по лицето е била слаба. Те са имали само малки, редки мустаци и рядка брадичка от "проскубан, китайски" тип. Обратно, европеидите иранци се отличават с буйна коса, гъста брада и големи мустаци.

При ранните тюрки и славяни, труповете на починалите са били 100 % изгаряни. За разлика от тях, погребалният обряд на прабългарите е предимно (примерно 70 %) чрез трупополагане в яма със странична ниша. Нишата се покрива с каменни плочи, пръст или дърво. Оставя се съд с жертвена храна, най-често от овца, но се срещат сравнително рядко и погребения с кучета и коне. Погребенията с ниша, както забеляза още Д. Ил. Димитров, са типични за Средна Азия в периода на кушанското разселване [Димитров Д., Прабългарите по Северното и Западното Черноморие, В., 1987 г., стр. 98]. Такива са некрополите от Бишкетската долина, р. Кафиринган, р. Вахш, Тулхарския могилник, намиращи се в съвременен Южен Таджикистан. Районът се намира близо до град Балх. Датирани са в периода II-ри в. пр. н. е. - III в., времето на Кушанската държава. Авторът отбелязва че изкуствената деформация на черепа е слабо разпространена сред кутригурите и утигурите, обитаващи северозападно от р. Дон. Тези племена имат все още неясен етнически произход, който някои приемат за хунски [O. Maenchen- Helfen. The World of the Huns. N.Y., 1967, v. I-V], други за прабългарски. Изкуствената деформация на черепа обаче е много разпространена сред племената със сигурен прабългарски произход - оногури и оногундури, обитаващи по-южните степи на р. Кубан и Кавказ.

Антропологичният анализ на прабългарските погребения от Кавказ и Поволжието [Трофимова-1956, Кондукторов-1956, Герасимов –1955 г.] доказват, че прабългарите са типични представители на памиро-ферганската раса. Срещат се много северни и средиземноморски расови типове. Наблюдава се еднаквост с аланския и сарматския расови типове. Средният ръст на прабългарите, изчислен по антропологичните формули на Pearson и Trotter – Gleser е съответно 157 –166 см за жените и 168 – 177 см за мъжете, т. е. сравнително висок за ранното средновековие и твърде висок спрямо монголоидите. В масовия гроб край с. Кюлевча, Шуменско, където са погребани 25 мъже, вероятно прабългарски войни загинали в битка, дължината на скелетите се движи от 175 до 197 см, което е невероятно много за представители на монголоидната раса.

http://protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antropomorfen%20obraz.htm

Neo-Communist Power
12-01-2007, 21:58
За какво по дяволите ще обсъждаме тази тема в форум . Какъв е смисъла ? СМЪРТ ЗА ЦИГАНСКАТА ЗГАН.!Няма ли един народен съд за теб :x

doomer
12-01-2007, 22:00
не комуняга. няма народен съд за мен. Та какво целиш с ясно изявените си комунистически наклонности в форум ?

Neo-Communist Power
12-01-2007, 22:01
не комуняга. няма народен съд за мен. Та какво целиш с ясно изявените си комунистически наклонности в форум ?Целя създаването на комунизъм навсякъде!

Националист
12-01-2007, 22:01
Никой не е казал 100 % чиста раса но 95 % от нас са от европеидната раса и въобще не е смехотворно това ,а е нещо много важно нещо което дълги години е било крито от народа с цел да се покаже ,че няма български етнос ,а сган от мелези.

Forslor
12-01-2007, 22:05
Българите и еднороден етнос ?!??!?! Жалко ,че трябва да се смея.
При тези проведени проучвания надали са им искали личните карти примерно ,където ако са български граждани ще пише националност = българин/ка ,а те може да са с турски произход, цигански ,пък що да не и китаиски, и азърбейджански.
Сега във това време не може да се говори за еднороден етнос особено във България, колкото и да не ми е приятно.

doomer
12-01-2007, 22:06
Добре , вече имаш армия от комуняги !

Еми добре 95% никога няма даме убедиш , но е хубаво , че сме толкова запазена раса ! Честито на всички истински Българи !

Forslor
12-01-2007, 22:08
Сега следва всеки да изведе своето родословно дърво във цялостен и прегледен вид от 681 година до днес за да докаже чистотата на своя род и всички да спим спокойно.

Националист
12-01-2007, 22:09
хм дай да помислим БГ етнос - лъжец, крадец и мн завистлив човек?
искате да се запазите като такъв народ? - заповядайте драги мои

"Т ова е народът, който преди тебе е притежавал всичко, което е пожелавал, у когото е стоял на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си... Този народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, ...той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишенията от най-необходимата храна, додето мислят, че за нахранване е достатъчно да се пие конско мляко."
Летописецът Енодий от 6 в., в Похвално слово към готския владетел Теодорих

"Българин е този който не мени вярата си за печена кокошка" - за съжаление и за мой срам не помня кой го беше казал това само помня ,че е български възрожденец Хаджия.

Националист
12-01-2007, 22:14
Българите и еднороден етнос ?!??!?! Жалко ,че трябва да се смея.
При тези проведени проучвания надали са им искали личните карти примерно ,където ако са български граждани ще пише националност = българин/ка ,а те може да са с турски произход, цигански ,пък що да не и китаиски, и азърбейджански.
Сега във това време не може да се говори за еднороден етнос особено във България, колкото и да не ми е приятно.

Изследват се хора които се смятат за етнически българи та 70% от тези хора са от един подтип на европеидната раса Източно средиземноморски


Сега следва всеки да изведе своето родословно дърво във цялостен и прегледен вид от 681 година до днес за да докаже чистотата на своя род и всички да спим спокойно.
Глупав и жалък си !Докажи ,че не е така. Аз дадох факти от антропологични изследвания дай и ти.

Националист
12-01-2007, 22:22
Ето казва Карлтън Куун един от най-големите антрополози за всички времена въпреки ,че проучването му за България не е много мащабно и има някой грешки отново най-голям процент са българите от източно средиземноморски тип:
In short:
- а) East Mediterranean 60%
- b) Neodanubian 20%
- c) Dinaric-Alpin 10%
- d) Nordic 5%
- e) Turanid 5% (mostly in eastern Bulgaria, and then among townsmen and shepherds rather than)

loyal_88
12-01-2007, 22:40
не комуняга. няма народен съд за мен. Та какво целиш с ясно изявените си комунистически наклонности в форум ?Целя създаването на комунизъм навсякъде! Ако един човек, който не се интересува от политика ти прочете постовете ти гарантирам, че ще стане антикомунист ;)
Колкото до етноса ни - дори в най-обикновени теми за кандидатстуденти и ученици си се казва, че сме се съхранили през вековете и едва ли има много хора, които го отричат.
Националист, тия неща дето ги ппостваш са от една книжка, дето и аз съм я чел май :) Не помня как точко й беше заглавието но на последната страница имаше келтски кръст. И между другото е супер полезно книжле, защото се борави с факти, които никой не може да отрече и е добре написана.

Forslor
12-01-2007, 22:44
Тъй като не съм запознат със науката антропология и нейната терминология която упорито нахакващ на всеки 2 -ро пост ) явно целиш всички да те разберат) смятам да си замълча, защото няма смисъл да се съревновавам със великите маломащабни проучвания на дадения чужденец и какво разбира той под понятието "българин" и т.н .

Националист
12-01-2007, 22:49
Ми незнам от къде точно са тези неща само едното знам ,че е от някаква книга на български антрополог от царско време,чел съм ги и копирал от разни форуми и сайтове вече и Аз не помня точно откъде,а за кандидатстуденти никъде не се казва че сме еднородни антропологично ,но не се казва и обратното .Факт е че сред народа е общоприето че като сме на кръстопът сме едвали не мелези ,Та искам веднъж за винаги всички да го разберат това. :-D

Националист
12-01-2007, 23:41
Дал съм и по мащабни проучвания от тези на Куун и най-нови данни.

No_Limit
12-02-2007, 06:08
Българите и еднороден етнос ?!??!?! Жалко ,че трябва да се смея.
При тези проведени проучвания надали са им искали личните карти примерно ,където ако са български граждани ще пише националност = българин/ка ,а те може да са с турски произход, цигански ,пък що да не и китаиски, и азърбейджански.
Сега във това време не може да се говори за еднороден етнос особено във България, колкото и да не ми е приятно.
Жалко , но вярно #-o . Каквото и да казваме сами сме си виновни . В България официалния език и българския , но защо по дяволите циганите ланкат като ненормални на цигански ? Не съм расист ,но това вече ме дразни ! Омръзна ми да слушам някаква едва членоразделна реч ! Дразни ме това че ромите не работят , а все са паралии ! Е как става ? Обяснете ми , моля щото явно съм тъпа и не мога да го проумея ! Омръзна ми всякакви такива подобни индивиди да идват и да се оплакват как нямат пари , колко са бедни и т.н.

Neo-Communist Power
12-02-2007, 07:19
Българите са смесица от десетки етноси! Стига сте говорели противното!

Националист
12-02-2007, 14:01
Българите са смесица от десетки етноси! Стига сте говорели противното!
Докажи! Аз дадох сумати доказателства ,а вие моите противници празнословите.

Forslor
12-02-2007, 14:16
Българите са смесица от десетки етноси! Стига сте говорели противното!
Докажи! Аз дадох сумати доказателства ,а вие моите противници празнословите.
И аз да те вкарам във течението на моята среда която е изпълнена 90% със терминология и научни доказателства, доизграждащи се във времето , не празнословие ами безмълвие ще цари.
Мислиш ли ,че след едно прочитане на няколко статийки из интернет + някоя друга малокалибрена книжчица си готов да спориш за произхода на народа си ???
Ех,де да беше толкова лесно . =;

Националист
12-02-2007, 14:32
Въпроса не е за произхода ,а дали сме еднородни. Досега не даде доказателство за обратното ,само някакви провокаций и това е. По горе съм споменал каква е целта ми.
Значи сам си признаваш ,че незнаеш за какво иде реч но спориш .:D
Като не знаеш не се изказвай.

Forslor
12-02-2007, 14:52
Въпроса не е за произхода ,а дали сме еднородни. Досега не даде доказателство за обратното ,само някакви провокаций и това е. По горе съм споменал каква е целта ми.
Значи сам си признаваш ,че незнаеш за какво иде реч но спориш .:D
Като не знаеш не се изказвай.
Да прав си трябваше да те оставя да водиш един доста "интересен" монолог със самия себе си . \:D/
Приемам забележката!

russianmafiaboss
12-08-2007, 21:30
хм дай да помислим БГ етнос - лъжец, крадец и мн завистлив човек?
искате да се запазите като такъв народ? - заповядайте драги мои

"Т ова е народът, който преди тебе е притежавал всичко, което е пожелавал, у когото е стоял на почит онзи, който е купувал достойнството си с кръвта на враговете си... Този народ преди твоето сражение не му се е случвало да знае що е съпротива, ...той продължи въпреки изпречилите се планини, препречилите се реки, лишенията от най-необходимата храна, додето мислят, че за нахранване е достатъчно да се пие конско мляко."
Летописецът Енодий от 6 в., в Похвално слово към готския владетел Теодорих

"Българин е този който не мени вярата си за печена кокошка" - за съжаление и за мой срам не помня кой го беше казал това само помня ,че е български възрожденец Хаджия.
и който е бил завладян от турци, и Русия ей така мина и ви освободи нали?
В който всеки втори е бил лъжец, всеки 3-ти крадец, и вчеки 4-ти завистник?
Това което пишат в учебници и цитати - са глупости, защото така там и трябав да се пише, че е велика и тн..
единствена държава така да се каже , за която съм сигурен за онова с кръвта и тн - е казаки, те наистина така се живяха навремето

Националист
12-09-2007, 04:15
Ако не ти харесват България и българите изчезвай от тук боклук! Тъпако това не е от учебник ,1-вия цитат е от текст на един гот ,а второто са думите на един Хаджия нищо не е измислено.
Паднали сме под турско заради Шишман и еврейската му майка ,а Търново също е превзет благодарение на 1 евреин предател!
Уважавам руските войници за техния подвиг ,но не трябва да се подценява и приноса на българите.
Има боклуци във всеки народ и това за българите са глупости. Ако беше чел история щеще да знаеш ,че пък през езичеството българите въобще са били изключително достойни и честни .Това го казва византиец.
Най-старата българска държава е създадена преди окло 3200 години. Само това ,че сме устояли като народ толкова време ни прави велик народ.
И държава Казаки няма ,има народ казаци, а има държава Казахстан с народ казахи .И да си сигурен и да не си българите сме еднородни - това го казват антрополозите ,които разбират повече и от двама ни.

kakaomen
12-12-2007, 08:37
Ами мисля, че българите са с еднороден етнос. Не е възможо един народ, който е създал толкова много държави да се е смесил с други етноси. Незнам дали сте забелязали, но поне 50% от държавите в Европа, които са създадени след официалната България, имат знамена, които много приличат на българското. Това доказва, че сме с еднороден етнос.

Sasho_Kill
01-03-2008, 20:05
Опа извинявай ама не разбрах, какво като на някои държави които са по-късно създадени от България знамената са им като нашите, тва не до казва нищо !
- Мисля 4е е смешно да се тварди 4е сме едородни,но до голяма степен сме се запазили, да на крастопат сме и тук е имало какви ли не не мисля, 4е когато Кан Аспарух е дошъл тук все още не е имало потомци на траките, имало е много по много бройни славяни и въпреки някои опорито да настояват 4е са ни претопили май е станало обратното,имаше една книга на професор Божидар Димитров по тоа въпрос еди колко си народа са се спира ли тук се казваше, не помя колко, но бяха доста пишеше даже за викинги направили даржава в северна добръдца и я крастили Нова Англия, интересна книга.
Ини4е за мене сме сравнително еднородна смес,сравнително :!:

Националист
01-04-2008, 07:22
Славяните са претопени сред българите както и другите народи ,които са живяли тук и почти нищо не е останало от тях .Ние сме смес от древните българи и траки два близкородствени народи. А това ,че живеем на кръстопът нищо не значи ,това са глупости които ни се набиват и са в полза на глобализма .Съвсем друго е мнението на антрополозите- сравнително еднородни сме.
Не трябва да забравяме ,че в някога хората са имали висок морал и ценности и не са се ебали или женили с кой да е.

Sasho_Kill
01-04-2008, 13:43
Абе баш да са се претопили и нищо да не е останало едвали, ама знам ли иска ми се да ти вярвам 8)

ivan4o17
01-26-2008, 11:41
"Националист" е прав наистина, а тези които оспорват - оспорват само на база на предрасъдъци и нищо друго.

Естествено, че сме сравнително еднороден народ - това се доказва от нашата народопсихология, която се запазва хилядолетия.

Ако бяхме случайна смесица от етноси отдавна да бяхме изчезали.

По-еднороден народ сме от Западноевропейците. Те изобщо не са народи, а изкуствени нации и държави от 200-300 години, в които живеят най-различни народности. Няма енос французи, италианци, британци, германци, испанци, белгийци и пр. Справка тук:
http://bgsviat.narod.ru/Diva_evropa.htm

........................

И някои исторически данни в подкрепа на темата:

Оказва се, че т. нар. Велико преселение на народите е един мит, с който историците на Великите сили са целяли да откъснат други народи от древната им история и да им оспорят правата върху собствената им земя. Това се доказва в изследванията на д-р Ганчо Ценов и други. На този мит се основава и популярния мит "Кой ли не е минал оттук".
Българите сме стар народ на Балканите - едно древно население, което не се е променило особено и до днес. Справка: http://web.hit.bg/bgsviat/avtohtonnateza.html

Народните носии на траките днес са български носии, гайдата, кавала, тъпана, киселото мляко, шевиците (елбетицата) и др. са тракийски.

Траките били типичен конен народ (Омир и много други), пиели кобилешко мляко (Херодот и други), благородниците им си бръснели главите и оставяли чумбас (опашка и перчем), правели кисело мляко и сирене.

Днес никой не отрича, че нестинарството, кукерите, сурвакането, Трифон Зарезан, Змийските празници, Герман и др. са обичаи на траките.

..............................

Накрая - данните, които дава "Националист" още веднъж доказват същото - средиземноморската расова група - Понтид (или Медитераниан), която е най-голяма у нас е точно "тракийската" расова група.

В 80% сме еднороден народ.

tankistabg
02-01-2008, 21:02
естествено че сме еднороден етнос:

ето още едно изследване


If you are dark-haired, fair-skinned, with dark or versicolored eyes and tall a bit over 170cm, then you do have all the characteristic features of the average European. This is also exaclty how the average Bulgarian looks according to the book “Anthropology of the Bulgarian population at the end of the XX century”, issued bu the Bulgarian Academy of Science (BAS).

“For the purposes of our research we analyzed some 5300 people from both sexes from 120 towns and villages in the period 1989 – 1993”, says Prоf. Yordan Yordanov from the Institute for experimental morphology and anthropology, BAS. Each person was analyzed following over 300 indicators. The research comprised Bulgarians from all ethnic groups and religions aged 30-40. At this age all growth process in the organism are over and the first signs of aging are on the way. In two words, these are the people that at the moment and up to 2015 shall be driving the economy.

The national program “Anthropology of Bulgaria at the end of the XX century” is preceded by two other big scope researches. The first dates back to the beginning of the century and was carried out by Academician Stephan Vatev. His research was carried out with a large number of people but using fewer indicators. For the purposes of the research he included school and military doctors of different age. In the middle of the century Academician Metodi Popov made a similar research, this time with students and soldiers.

Comparing the data one sees that in a century Bulgarian men had grown taller by almost 4cm while Bulgarian women with less than 3cm. Although height is hereditary, there are certain global processes impacting a great number of people, Prof. Yordanov explains. These are the world wars, pandemics like the Spanish flu after World War II and also earthquakes over vast territories of land. After such major transformations human height starts increasing. The process, also known as acceleration, was observed in Bulgaria after World War II but at the end of the 80s the increase in height started to take reverse direction.


World trends in developed countries concerning weight gaining can also be observed in Bulgaria although the impact here is quite little. Some 24% of Bulgarian citizens are, however, underweight. According to the professor, our food is highly nutritious but lacks the necessary quantity of proteins.

The scientist believes that the reason Bulgarian women are so beautiful and our models – world-famous is the combination of dark haеr and fair skin, with dark or versicoloured eyes - something you can observe with over two thirds of Bulgarians. The other reason is harmonious body proportions.The contacts of people traveling from Asia to Europe on the one hand and on the other the movement of people along the so-called Northern pre-Black sea coast and their contacts with the locals also had its influence on the anthropology of contemporary Bulgarians. According to a common myth used by our neighbors we are of Asian, Mongolian type of origin. The proto-Bulgarian element is beyond any doubt, Prof. Yordanov says. Skeleton remains prove that proto-Bulgarians did participate in the formation of our nation but one of the most characteristic features of the Mongolian type – the structure of the eye lid at the nose could be found in the modern Bulgarian from 0.2 to 0.4%, i.e. it can hardly be detected. The numerous researches on excavated skull and bones, done by the professor, prove the European origin of proto-Bulgarians. The national study also confirms the lack of difference between different ethnic and religious groups in Bulgaria. Bulgarian Turks, the Bulgarian-Mohammedans, Gagauzi and others belong all to the European race.The culture and spiritual essence of today’s Bulgaria is also a product of our turbulent history and geographic location – a cross-road of two cultures and two religions. The earliest signs of life on our lands are as early as some 8 000 years ago from the early Neolith period. Along the coast of the Danube River Christianity and Islam find their cross-cutting point and before that there had been cultural interaction between Byzantium and existing local cultures with those from the eastern part of Europe and beyond the Ural Mountains. This contact that we have in spiritual terms predefines the specific nature we demonstrate today, says Yordan Yordanov.
Globalization shall not lead to a total change in man’s appearance, irrespective of existing theories, claims the professor, and jokingly makes a comparison with the pre-state structure of the world when men used to travel all the time in different directions. In biological terms globalization is to a considerable degree achieved, while the process itself has started already 5 000 years ago with the invention of the wheel.
Text

Georgi Angelov

ThunderGoddess
02-04-2008, 14:04
До скоро смятах, че сме чиста раса, но за толкова години история едва ли. Все пак смятам, че има едно мнозинство траки ... деазам - давам им около 50%. Останалите 50 са прабългари, славяни и други ;) Идеята ми е, че народа ни като произход е дошъл от различни краища на света и сме се обединили някъде 6-7 век и сме започнали да действаме като едно, да изграждаме религия, вярвания, народопсихология и т.н. След толкова много време заедно, след толкова обмен на култура, смятам че има причина да си приличаме в културен аспект, каквито и да са прадедите ни. Славяните може и да са били претопени. Те не са коренно население по нашите земи!!! Колко от тях са оцелели, докато стигнат до тук? Колко от тях са оцелели в битката за земя? Кога последно видяхте някъде българин или българка с светли очи и коси? По-често ли ги виждате от хората с кестеневи коси и тъмни очи? Най-често косата на българите е чуплива, кестенява, а очите са кафяви. Ако бяхме прабългари, щяхме да имаме масово черни, прави коси. Като азиатците. Относно това дали има славяни ... според мен все пак е имало ... или поне до средновековието. В крайна сметка гооврим славянски език, а не тракийски. Тракийския е бил близък до гръцкия, вероятно заради културното влияние на Тракия и Елада. Както знаете, обаче - траките са нямали писмоност и затова езика им е гътнал.

Националист
02-04-2008, 20:08
Древните българи не са монголи.А са от памиро-фергански, източно средиземноморски и по-малко нордически типове на европеидната раса.

ThunderGoddess
02-05-2008, 14:12
Източно Средиземноморски?! Тоест Мала Азия ли искаш да кажеш :D Но това е Йониска Елада. За такава теория не бях чувала :) А къде е Памир? Не беше ли в Азия? :? И как така и "малко норидически". Какво имаш предвид? Скандинавския плуостров на Азия или Азия в скандинавския полуостров?

Националист
02-05-2008, 19:42
Източносредиземноморски е наименованието на типа ,иначе се среща от Балканите до Индия.Хората се разселват нордически типове могат да се открият на многжо места.

ThunderGoddess
02-06-2008, 18:13
Да, тип е, но нали точно това разискваме - от къде е тръгнал този тип, къде се е озовал и имаме ли правото да казваме, че те са нашите предци. И норидически народи си има само в Северна Европа - там са си се озовали - викинги разни, скандинавци, нямат нищо общо с нас.

Националист
02-07-2008, 05:28
Разселването на самите подраси е станало още преди възникването на народите.

tankistabg
02-09-2008, 07:00
Българите са еднородни! Кан Аспарух е довел с себе си 800 000 човека които в византииските извори са населили "от черно море до драч, и от дунава до бяло море"

psychopath
02-09-2008, 22:48
Да.