PDA

View Full Version : Липсващите страници от Библията....jarod
12-28-2007, 08:12
Акашиевите записки са нещо като "видеозапис" на всички събития станали на планетата. Определени хора имат тази способност да ги виждат и предават на хората. Това е от книгата на Леви "Aquarian Gospel of Jesus the Christ":

Раздел VI

/ Живота и дейноста на Исус в Индия/

Глава 21

Ravanna вижда Исус в храма и е очарован. Hillel му разказва за момчето. Ravanna намира Исус в Назарет и дава банкет в негова чест. Ravanna става патрон/покровител на Исус и го взима в Индия да изучава браминската религия.

Един кралски принц от Индия - Ravanna oт Orissa на юг беше на еврейския празник.
2. Ravanna беше богат човек и беше справедлив и с една лента на браминските свещенници и търсеше мъдрост на запад.
3. Когато Исус застана м/у еврейските свещенници и чете и говори Ravanna чу и беше удивен.
4. И когато той попита кой е Исус, откъде дойде и какъв е, главния свещенник Hillel му каза:
5. – Ние наричаме това дете „Дневна звезда” отгоре, защото той дойде да донесе на човека една светлина, светлината на живота. Да освети пътя на човека и да спаси своите хора в Израел.
6. И Hillel разказа на Ravanna всичко за детето. За пророчествата за него, за чудесата в нощта, когато той бе роден, за магьосниците свещенници.
7. За начина по който той бе защитен от яростта на злите хора, за неговата борба в Египет и после как той чиракува при своя баща в Назарет като дърводелец.
8. Ravanna беше запленен и попита да узнае за пътя до Назарет, така че да може да отиде и почете такъв човек като Божи син.
9. И със своя разкошен керван той пропътува и пристигна в в Назарет в Галилея.
10. Той намери обекта на своето търсене зает в строенето на къщи за човешките синове.
11. И когато той за пръв път видя Исус, той се катереше по една стълба с 12 стъпала и носеше в своите ръце един компас, един метър и една брадва.
12. Ravanna каза: - Привет на най-богоизбрания син на небесата.
13. И в страноприемницата Ravanna направи един банкет за всички хора на града и Исус и родителите му бяха почетни гости.
14. Няколко дни Ravanna беше гост в дома на Йозеф на Marmion Way и търсеше да научи тайната на мъдростта на сина му, но всичко това бе твърде много за него.
15. Тогава той попита да стане патрон/покровител на детето, да може да го вземе на изток, където да може да се учи на мъдростта на брамините.
16.И Исус копнееше да отиде, за да може да се учи и след много дни родителите му дадоха съгласието си.
17. Тогава с гордо сърце, Ravanna с неговата свита започна пътешествието към изгряващото слънце и след много дни те преминаха Sind и достигнаха провинцията на Orissa и двореца на принца.
18. Браминските свещенници бяха радостни да посрещнат в принца, с почит те приеха еврейското момче.
19. И Исус бе приет като ученик/послушник в храма Jagannath и тук той учеше Ведите и законите на Manic.
20. Браминските учители се чудеха на ясните концепции на детето и често бяха удивени, когато той им обясняваше смисъла на законите.

---------------------------------------

"Живота и делата на Христос в Индия - Тибет

Глава 22
Приятелството на Христос с тибетските лами. Христос обяснява на ламите смисъла на Истината, човека, силата, разбирането, мъдростта, спасението и вярата/посвещението.

Всред свещенниците от Яганат имаше един, който обикна еврейското момче. Лама Брамас бе името с което свещенниците го знаеха.
Един ден, когато Христос и ламата вървяха сами на площада на Яганат, ламата каза:
- Мой еврейски Учителю, какво е Истината?
И Христос каза:
- Истината е единственото нещо, което не се променя. В целия свят има 2 неща: Едното е Истината, другото Илюзията/лъжата. И Истината е това, което Е, а лъжата това, което изглежда че е. Сега, Истината е нещо и няма причина да е и все пак тя е причината за всичко. Лъжата/илюзията е нищо.....и все пак е проява на нещо.Каквото е било създадено, ще бъде развалено.Това, което има начало трябва да има и край.Всички неща, които могат да бъдат видяни от човешко око са проява на нещо - но са нищо и трябва да изчезнат. Нещата, които ние виждаме са само отражение, просто образи....когато етера вибрира по един или друг начин и поради това, когато условията се променят и те изчезват. Святия Дъх е Истината. То е това, което бе и Е и ще бъде завинаги. Нито може да се промени, нито да изчезне.
Ламата каза:
- Ти отговори добре. Сега - какво е човека?
И Христос каза:
- Човекът е странна смесица от Истината и Илюзията. Човекът е Дъхът взел плът, така че Истината и Илюзията са се срещнали в него и сега те се борят и....илюзията губи и човека като Истина остава.
Отново ламата попита:
- Какво ще кажеш за силата?
И Христос каза: Тя е една проява. Тя е резултат от енергията. Тя не е нищо друго освен ...нищо, тя е една илюзия нищо повече. Енергията не се променя, но силата се променя както се променя етера. Енергията е волята на Бог и е всемогъща и силата е тази воля в проявление управлявана от Дъхът. Има сила във ветровете, сила във вълните, сила в светкавиците, сила в човешките ръце, сила в окото. Етерите причиняват тези сили и мисълта на Elohim, на ангел, човек или друго мислящо нещо направляват силата. Когато си свърши работата...силата я няма повече.
Отново ламата попита:
- Какво имаш да кажеш за "разбирането"?
И Христос каза:
- Това е скалата/солидната основа на която човек изгражда себе си. Това е висшето значение на "нещото" и "нищото". На Истината и Илюзията.
Отново ламата попита:
- За "мъдростта" какво имаш да кажеш?
И Христос каза:
- Тя е съзнанието, че човек е Нещо. Че Бог и човек са едно. Че Нещото е нещо, че силата е илюзия, че "небето" и "земята" и "адът" не са "отгоре", "наоколо", "отдолу" .....но са ВЪТРЕ в нас и....Бог е всичко.
Ламата попита:
- Моля те, какво е "вярата"?
И Христос каза:
- Вярата е сигурността във всемогъщието на Бог и човека. Яснотата, че човек ще достигне божествен живот. Спасението е една стълба тръгваща от сърцето на човека към сърцето на Бога. Тя има 3 стъпала:
Вярването е първото и "това, което човек може би си мисли, че е Истината".... Вярата е следващото и това е, което човек знае като Истината. Осъществяването/реализацията е третата и.....това е самият човек -Истината. Вярването се загубва във вярата и те се загубват в осъществяването-реализацията и...човек е спасен от илюзията, когато постигне божествен живот.
КОГАТО ТОЙ И БОГ станат ЕДНО !"

Глава 75

"/ Никодим посещава Исус през нощта и му обяснява смисъла на
„новото раждане” и „небесното царство”./

Никодим беше един владетел/господар над евреите и той беше ревностен, изучен и набожен.
2. Той видя знака на Учителя на лицето на Исус, докато говореше, но не беше толкова смел публично да признае своята вяра в Него.
3. И така през нощта той отиде да говори с Исус в „ in the home of Jude”
/което за момента не мога да преведа – но не е от значение/
4. Когато Исус го видя да се приближава Той каза: „ Благословени са чистите в сърцето си”
5. „Двойно по-благословени са безстрашните и чисти в сърцето си.”
6. „Тройно благословени са безстрашните, чисти в сърцето си, които смеят да признаят своята вяра пред най—висшия съд.”
7. И Никодим каза: „Слава Учителю, слава! Аз знам, че ти си един Учител пратеник на Бога, защото човек сам никога не може да поучава това, което ти проповядваш, никога не би извършил делата, които ти извърши.”
8. И Исус каза: „Докато човек не се роди отново – той не може да види Царят,
Той не може да обясни думите, които говоря аз.”
9. И Никодим каза: „Как може човек да се роди отново? Трябва ли той да се върне обратно в утробата на майката и да се роди отново?”
10. И Исус каза: „Рождението, за което говоря не е раждане в плът”
11.”Докато човек не бъде роден от вода и Святия Дъх, той не може да влезне в Царството на Святостта/Святият.”
12. „Това, което е родено в плът е дете на човека. Това, което е роден от Святия Дъх е дете на Бога.”
13. „ Ветровете си духат, накъдето си искат, човек чува тяхните гласове и може да забележи последиците от тях. Но хората не знаят нито от къде идват, нито накъде отиват и същото е с всеки роден от Святия Дух.”
14. Управителят каза: „ Аз не разбирам. Моля те кажи ми направо какво искаш да кажеш?
15. И Исус каза: „Царството на Святият е в душата, човек не може да го види със светските си очи, с всичките си мисловни сили те не могат да го обяснят”
16. „Това е един живот дълбоко скрит в Бога, неговото разпознаване е работа на вътрешното съзнание.”
17. „Царствата на света са царства на гледна точка. Царството на Святият/Бог е
това на вярата и Царят е Любов.”
18. „Човек не може да види непроявената Любов на Бога и затова Нашия Отец/Баща облече тази Любов в плът – плътта на един човешки син.”
19. „И за да може светът да види и узнае Неговата проявила се Любов, човешкия син трябва да се възвеличае.”
20. „Както Мойсей в пустинята издигна змията, за да излекува плътта, човешкия син трябва да бъде издигнат.
21. „За да могат всички хора охапани от serpent of the dust, the serpent og this carnal life да живеят.” / ? /
22. „ Този, който вярва в Него ще има вечен живот”
23. „Защото Бог толкова обикна света , че изпрати своят единствен син да бъде разпънат, за да може човек да види Любовта към човека от Бога.”
24. „Бог не изпрати своят син да съди света. Той изпрати своя син да спаси света, да издигне човека към Светлината.”
25. „Но човека не обича Светлината, защото Светлината разкрива неговите
слабости. Човека обича мрака.
26. „ И така, всеки който обича Истината идва до Светлината, той не се страхува неговите дела да се проявят.”
27. Светлината/Просветлението дойде и Никодим си отиде по пътя. Той узна за раждането в Святия Дъх, той почувствува присъствието на Духът в своята душа.
28. И Исус пътува в Ерусалим много дни и говори и лекува болни.
29. Обикновените хора с радост слушаха Неговите думи и мнозина зарязаха всички тяхни земни дела и Го последваха..... "

Mortificatiоn777
12-28-2007, 09:00
Bullshit?

Kaley
01-24-2010, 21:09
Bullshit?

аха..

WAS IST DAS!??!!!!?!??!?! отде го изкопа бе брат ?!?!?!?...

onestar
01-24-2010, 21:31
Сектанти под път и над път. :? ^^ ... `` :lol:

Kaley
01-30-2010, 17:00
axa..

SolusChristus
01-31-2010, 12:59
От къде я изкопахте тая вековна тема? 8-)

mengele
02-12-2010, 08:08
е хубава работа влизам и си мисля че ще пише за евангелието на Юда и това на Мария Магдалена а гледам некви глупости

van4o
02-12-2010, 08:44
Библията си е точна и съвършена, няма никакви изгубени страници,самата тя го казва.Все пак Библията е боговдъхновенна книга а Бог не допуска грешки , така че няма такива изгубени страници.

2 Тимотей 3:16
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

:)

HRaBr0TyYKeBaPcHe
02-13-2010, 10:49
Библията си е точна и съвършена, няма никакви изгубени страници,самата тя го казва.Все пак Библията е боговдъхновенна книга а Бог не допуска грешки , така че няма такива изгубени страници.

2 Тимотей 3:16
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

:)

1во-Естествено че ако има изгубени страници(а то със сигурност има) няма да твърди че има.А защо Бог да не допуска грешки-няма безгрешни.
2ро-Библията която четем няма много общо с оригинала!

CaSsIe
02-14-2010, 21:27
Ооо неее.. има изгубени страници. Точно в тези, които буквално пише
"Балъци сте, о, всички вие, дъщери на Ева и синове на Адам, сектантски чада, чиито мозъци са промити, за да се печелят пари на ваш гръб"
SUCKERS!!!!!!! :razz: :razz: :razz:

mengele
02-24-2010, 08:06
библията е променяне непрекъснато за да е угодна на папата и на другите висши в йерархията. а дори и да не вярвате на това замислете се бе хора няма как при превода на една книга да не се промени нещо а точно библията е превеждана доста пъти...CaSsIe всеки може да си вярва в това което иска и не можеш да го отречеш без да се опиташ да го разбереш. Затова който иска да си чете Библията лично аз я харесвам сега я препрочитам. доста истини има в старият завет и ако дори и за секунда се опитаме да внимкнеме в смисъла на думите то тогава Яхве не е чак толкова добър колкото го изкарват в днешно време.

Nam3less3
02-24-2010, 09:45
библията е променяне непрекъснато за да е угодна на папата и на другите висши в йерархията. а дори и да не вярвате на това замислете се бе хора няма как при превода на една книга да не се промени нещо а точно библията е превеждана доста пъти...CaSsIe всеки може да си вярва в това което иска и не можеш да го отречеш без да се опиташ да го разбереш. Затова който иска да си чете Библията лично аз я харесвам сега я препрочитам. доста истини има в старият завет и ако дори и за секунда се опитаме да внимкнеме в смисъла на думите то тогава Яхве не е чак толкова добър колкото го изкарват в днешно време.Не мисля така, според мен библията си е точна както трябва да си бъде. Говоря за стандартното издание на библията и разпространено в България, а естествено, че някой другаде може да се е опитвал да променя, за да му е изгодно.
Но тази библия, която съм чел, я намирам за истинска, както и доста други хора, с които съм говорил. Основната причина е самата библия. Ако си християнин, ще разбереш, че словото в нея е толкова чисто и свято, че просто няма как да бъде фалшифицирано. Хората, които са я превеждали още едно време, просто е явно че са били истински светци, които не биха променили нищо. Избрали са да сложат в нея най-правилните евангелиета, и може да им се има доверие. Просто измама няма в високонравствените и светли писания и мъдрости, такова висше слово може да бъде единствено от Христос и от хората, които Бог е просветлил за да кажат истината. Просто обикновен човек не би бил способен да каже или напише толкова висша мъдрост.