PDA

View Full Version : Bob Carlisle - Butterfly Kisses ?!?!?!flowerchence
12-30-2007, 14:10
Някой може ли да ми даде текста и превода на Bob Carlisle - Butterfly Kisses ?
...Мерси... :)

P.S. уникално красива е песента,затова-поздравче за всички с нея :)

sakrovi6tetu
12-30-2007, 14:29
Mai tova e samo teksta,za prevoda ne namerih,sorry!!


There"s two things I know for sure
She was sent here from heaven, and she"s Daddy"s little girl.
As I drop to my knees by her bed at night
She talks to Jesus and I close my eyes
And I thank God for all of the joy in my life, oh but most of all...

For butterfly kisses after bedtime prayer
Sticking little white flowers all up in her hair
Walk beside the pony Daddy, it"s my first ride
I know the cake looks funny Daddy, but I sure tried
Oh with all that I"ve done wrong, I must of done something right
To deserve a hug every morning, and butterfly kisses at night.

Sweet sixteen today
She"s looking like her Mama, a little more everyday.
One part woman, the other part girl
To perfume and makeup, from ribbons and curls.
Trying her wings out in a great big world
But I remember...

Butterfly kisses after bedtime prayer
Sticking little white flowers all up in her hair.
You know how much I love you Daddy, but if you don"t mind
I"m only gonna kiss you on the cheek this time.
With all that I"ve done wrong, I must of done something right
To deserve her love every morning, and butterfly kisses at night.

(background)
All the precious time,Oh, like the wind the years go by.
Precious butterfly,
Spread your wings and fly.

She"ll change her name today.
She"ll make a promise, and I"ll give her away.
Standing in the brideroom just staring at her
She asks me what I"m thinking, and I said I"m not sure.
I just feel like I"m losing my baby girl,
And she leaned over...

Gave me butterfly kisses with her Mama there
Sticking little white flowers all up in her hair.
Walk me down the aisle Daddy, it"s just about time.
Does my wedding gown look pretty Daddy?
Daddy, don"t cry.
Oh, with all that I"ve done wrong, I must of done something right.
To deserve her love every morning, and butterfly kisses,
I couldn"t ask God for more, than this is what love is.
I know I gotta let her go, but I"ll always remember...
Every hug in the morning, and butterfly kisses.

punkrock
12-30-2007, 14:51
Bob Carlisle - Butterfly Kisses

There's two things I know for sure:
She was sent here from heaven and she's
daddy's little girl.
As I drop to my knees by her bed at night
She talks to Jesus and I close my eyes and
I thank god for all the joy in my life
Oh, but most of all
For butterfly kisses after bedtime prayer;
sticking little white flowers all up in her
hair; "Walk beside the pony, Daddy, it's my first ride."
"I know the cake looks funny, Daddy, but I sure tried."
In all that I've done wrong I know I must
have done something right to deserve a hug
every morning and butterfly kisses at night.

Sweet 16 today
She's looking like her mama a little more everyday
One part woman, the other part girl.
To perfume and make-up from ribbons and curls
Trying her wings out in a great big world.

But I remember
Butterfly kisses after bedtime prayer; sticking
little white flowers all up in her hair.
"You know how much I love you, Daddy, But if you
don't mind I'm only gonna kiss you on the cheek this time."
With all that I've done wrong I must have done
something right to deserve her love every morning
and butterfly kisses at night.

All the precious time
Like the wind, the years go by.
Precious butterfly.
Spread your wings and fly.

She'll change her name today.
She'll make a promise and I'll give her away.
Standing in the bride-room just staring at her.
She asked me what I'm thinking and I said "I'm not
sure-I just feel like I'm losing my baby girl."
She leaned over...gave me butterfly kisses with her mama there,
Sticking little white flowers all up in her hair
"Walk my down the aisle, Daddy-it's just about time."
"Does my wedding gown look pretty, Daddy? Daddy, don't cry!"

Oh, with all that I've done wrong I must have
done something right.
To deserve your love every morning and butterfly
kisses-I couldn't ask God for more, man this is what love is.

I know I gotta let her go, but I'll always remember
every hug in the morning and butterfly kisses.


Целувки от пеперуди

Има две неща които знам със сигурност
Тя беше пратена тук от рая и беше
малкото момиче на татко.
Паднах на колене до леглото й вечерта
Тя говореше на Иисус и аз затворих очите си
Благодаря на Господ за всичкото щастие в живота си
Оо, но най-много от всичко
За целувките от пеперуди след молитвата преди лягане;
Забождам малки бели цветя навсякъде по косата и;
"Вървя до пони, татко това е първата ми разходка"
"Знам, че тортата изглежда смешно, татко но аз опитах"
От всичко, което съм сгрешил,
Аз знам, че съм направил нещо правилно,
за да заслужа прегръдка всяка сутрин
и целувка от пеперуда вечер.

Sweet 16 today
Тя започва да изглежда все повече като майка си с всеки изминал ден
Една част жена, а другата момиче
От парфюма и грима, от панделки и къдрици
Показва крилете си в този невероятен голям свят

Но аз запомних
Целувки от пеперуди след вечерната молитва
Забождам малки бели цветя навсякъде по косата и
"Знаеш, колко много те обичам татко,
но ако не възразяваш, ще те целуна само по бузата този път."
От всичко, което съм сгрешил,
Аз знам, че съм направил нещо правилно,
за да заслужа прегръдка всяка сутрин
и целувка от пеперуда вечер.

От всичкото ценно време
Като вятъра, си заминават годините.
Любима пеперудо.
Разпери крилата си и полети.

Тя си смени името днес.
Тя направи обещание и аз я пуснах по пътя и.
Стоя в стаята и просто я гледам.
Тя ме попита какво мисля и аз казах:
"Не съм сигурен, просто чувствам, че губя моето малко момиче."
Тя се наведе надолу... Даде ми целувка на пеперуда with her mama there,
Забождам малки бели цветя навсякъде по косата и
"Тръгни с мен по пътеката на църквата татко, вече е време."
"Нали моята сватба изглежда прекрасна татко? Татко не плачи!"

От всичко, което съм сгрешил,
Аз знам, че съм направил нещо правилно,
за да заслужа прегръдка всяка сутрин
и целувка от пеперуда вечер.
Не мога да моля Господ за повече, това е любовта..

Знам, че трябва да я пусна, но винаги ще помня
всяка прегръдка сутрин и пеперудена целувка.Наистина песента е много хубава и текста е невероятен :)