PDA

View Full Version : Християнството при прабългаритеUltra_Bulgaria
01-03-2008, 14:20
Ще се опитам да резюмирам информацията за това,че прабългарите са едни от първите Християни, приели спасителната Вяра много преди официалното покръстване при Цар Борис I.

Знае се,че българите са населявали земите на Балканския п-в още преди 681 г.Затова мисля си,че не е необходимо да се дават доказателства.Първото покръстване на прабългарите е станало директно от Светите Апостоли в Мизия,Тракия и Македония.Българите получават своята Вяра още преди гърците.Според книга Деяния 16-17 глава апостол Павел (също и апостол Варнава,бел.моя) проповядва Христовото слово в град Филипи, Верия (в Егейска Тракия) и в гр. Солун.
Друга част от българите - ванандци,тези които живеели в Кавказ приемат Християнството заедно с арменците през III век.За това свидетелства арменския хронист Мовсес Каланкатуаци (Дасхуранци) в книгата "История на страната Алуанк".Той казва,че християнството в Кавказ е въведено от св. апостол Фадей и неговия ученик епископ Елиша.
През 548 г. Козма Индикоплевс в съчинението си "Християнска топография" (кн. III) изброява от изток на запад християнизираните племена и народи. Споменати са и българите след иркани (хиркани), херули, и преди еладците, илирите, далматите, готите и пр.До средата на XIX в. обвеяна с легенди в Северен Кавказ е съхранена християнска община Болгар. В Чирюртското градище (некропол №4) са открити две малки каменни църкви без покрив, аналогични на раннохристиянските храмове в Задкавказието и Близкия Изток с изкусно изрязани каменни кръстове. В Пентаполис българите се присъединяват към християнските сили и просъществуват етнически неасимилирани над осем века.
Според много източници българският кан Атила също е бил Християнин.Той бил покръстен и награден богато от самия византийски император Юстиниян.
Религиозният развой на българите е преминал през всички "стъпала", приближаващи ги към християнската представа за Бога. Този процес е продължил близо пет века и покръстването е само негова финална фаза.Според Георги Войнов покръстването на българите при цар Борис I е петото подред,наистина финалната фаза.

Още доказателства:

Аварският хаган поверява на Кубер пленниците-християни и те му остават верни не само в похода, но и след това. - Кубер е бил Християнин.За Кубрат се доказа категорично,че е приел Християнството при пребиваването си в Константинопол и е погребан по християнски обичай.

Върху оловен печат на кан Тервел четем: "Богородице, помагай на цезаря Тервел!" - Щом Кубрат и Тервел са били Християни глупаво е да се мисли,че Аспарух е бил езичник.Още едно доказателство за изповядваната Вяра от Тервел е титлата кесар получена от византийския император.Тази титла се е давала единствено на Християни!

Хамбарлийският надпис противоречи на византийските писания за гонения на кан Крум срещу християните. На медальон кан Омуртаг е изобразен с кръст в дясната ръка. В четенето на древнобългарските надписи не малка част и от другите надписи започват с кръст, а Омуртаговият надпис №43 веднъж е датиран по "Р. Х." - 820 г. и втори път от сътворението на света - 6327 г. Формулата "Р. Х." е означена с гръцки термини, които буквално значат "от появата на Истинския Бог".

Споменатият Бог в надписите от Филипи е християнския Бог и затова управлението на кан Пресиан е период, който подготвил добре почвата за официално приемане на християнството в българската държава.

В актовете на Осмия вселенски събор (869 г.) духовните звания на българските пратеници били записани с понятия, характерни за ранните източнохристиянски общности, което загатва исторически проекции и развитие на християнството в България преди официалното му приемане.

В една от своите книги,един от най-видните български националсоциалисти - Проф.Владимир Владикин пише следното: "След идването на апостолите Павел и Варнава на Балканския полуостров, България станала център и разсадник на православната вяра. Нейните манастири се превърнали във висши школи, подготвящи държавници и пастири за разпространение и укрепване на Христовата вяра...
От всички балкански народи българите в най-голяма степен се отличавали с усърдие и възприемайки християнската религия,стигали дори до фанатизъм. На това явление обърнал внимание Синедрионът, който винаги се е стремял да унищожи, обезсили и насочи по лъжлив път учението на Исуса Христа."

В заключение превеждам цитат от Георги Войнов - Ранното покръстване на българите директно от апостолите обяснява защо тяхното християнство е православно, защото това е изначалното неопетнено и истинско Христово учение! От тук става ясно защо противниците на българския дух така яростно са се стремили да го унищожават през вековете - една тенденция,която продължава и в наши дни.

HopeLesss
01-04-2008, 11:09
Замисли се... това, че някои от владетелите са били покръстени (най-вече, за да може да сключват договори с християнските държави), не значи, че целия народ е изповядвал християнството. Още повече, че за да си християнин, трябва да имаш църква. Иначе на какво ще се молиш? Ако за теб Тангра е било другото име на Исус, добре 8-) Истината е, че всичко е една голяма хипотеза. Няма нищо 100% сигурно в историята, още повече тази отпреди десетки векове.

Ultra_Bulgaria
01-04-2008, 14:59
Замисли се... това, че някои от владетелите са били покръстени (най-вече, за да може да сключват договори с християнските държави), не значи, че целия народ е изповядвал християнството. Още повече, че за да си християнин, трябва да имаш църква. Иначе на какво ще се молиш? Ако за теб Тангра е било другото име на Исус, добре 8-) Истината е, че всичко е една голяма хипотеза. Няма нищо 100% сигурно в историята, още повече тази отпреди десетки векове.
А ти пък се замисли госпожице,че ако наистина прабългарите са били езичници,е напълно невъзможно да приемат един владетел който не изповядва езическата вяра,още повече да изповядва християнството,което езичници от всякакъв вид(евреи,хуни,готи,викинги и други като тях)изцяло са отхвърляли и откровено са го ненавиждали!Така че си представи как ако наистина прабългарите бяха езичници,биха приели техният владетел да е "вероотстъпник"!Още повече,че по езическите закони отхвърлянето на езическата вяра се е заплащало със...смърт!А точно Кан Тервел примерно,който явно е бил християнин,е бил един от най-обичаните и почитани български канове!Затова явно християнството е било широко разпространено сред прабългарите,макари не всички да са били християни!Напротив,имало е езичество сред тях,но в много по-малка степен!Още повече,че името Тангра се споменава само няколко пъти в прабългарските каменни надписи,което говори че култа към този 'бог" е бил много слабо разпространен!А относно това дали приемам Тангра за Иисус,това е пълен абсурд!Тангра е измислен "бог",той не е реален Бог!Защото няма никакви исторически свидетелства да има пророци на Тангра примерно!А за Христос има огромен брои исторически свединия,които по неуспорим начин доказват,че Той е Божи Син и Месия на човечеството,но и релана историческа личност!За Тангра да си срещала някакви свединия от този род?Аз не,ако ти си срещала,моля дай ми някаква информация!А факта,че Българите сме сред първите християни изобщо в Европа,е още един голям повод за гордост,че сме Българи!Да Живее България,Всичко за България!!!

ThunderGoddess
01-07-2008, 13:36
Нямам немереня да ви чета простотиите, )Първия постинг)
1. Може би Аспарух е бил християнин. В крайна сметка неговия род не е единствения хански род при българите. Той може да е Дуло, но е нрпавил грепката да става християнин и затова след това управлението на българската държава поемат Вокил, които 100% не са християни, защото Крум пие от чашата на съперника си (не е много християнско) и Омуртаг лишава пътрвородния си син от власт, защото е християнин. Запомнете го това добре! Защото е християнин и като такъв не може да управлява този народ!
2. Забравихте поренето на кучетата и Тангра. В крайна сметка това, че е имало един идиот, не оанзаава, че всички сме били идиоти, По-разпространено при прабългарите е бил култа към Тангра.
3. ДНК тестовете на българите показват 80% тракийско ДНК. Тоест: Дори да е имало някакви прабълкгари по тези земи, те са били едно малцинство и въобще не е честно да отнемат на далеч по-голямото мнозинство от славяни и траки правото да вярват в каквото искат. Траките са многобройни и, повярвайте ми те не могат ей така да изчезнат изведнъж.
Извода: Мани го тва християнство!

ThunderGoddess
01-07-2008, 13:38
Нямам немереня да ви чета простотиите, )Първия постинг)
1. Може би Аспарух е бил християнин. В крайна сметка неговия род не е единствения хански род при българите. Той може да е Дуло, но е нрпавил грепката да става християнин и затова след това управлението на българската държава поемат Вокил, които 100% не са християни, защото Крум пие от чашата на съперника си (не е много християнско) и Омуртаг лишава пътрвородния си син от власт, защото е християнин. Запомнете го това добре! Защото е християнин и като такъв не може да управлява този народ!
2. Забравихте поренето на кучетата и Тангра. В крайна сметка това, че е имало един идиот, не оанзаава, че всички сме били идиоти, По-разпространено при прабългарите е бил култа към Тангра.
3. ДНК тестовете на българите показват 80% тракийско ДНК. Тоест: Дори да е имало някакви прабълкгари по тези земи, те са били едно малцинство и въобще не е честно да отнемат на далеч по-голямото мнозинство от славяни и траки правото да вярват в каквото искат. Траките са многобройни и, повярвайте ми те не могат ей така да изчезнат изведнъж.
Извода: Мани го тва християнство! Тангра е измислено бог, той не е реален бог - изцепи се някой. Ти кога си бил на небето да видиш кой го управлява и как се казва? Християнство възниква въз основа на тези вярвания, набийте си го в дървените глави. То не е първата световна релгия, то не е най-древната религия, то не е вечната религия и никога няма да бъде!

Ultra_Bulgaria
01-14-2008, 12:00
Тръндърчоо,безкрайно тъпичък си мойто момче...бива бива невежество,тъпотия и слугинаж на Синедриона,ама чак пък толкоз...няма такова нещо...бих поспорил по принцип с тебе,ама като гледам колко си малоумен смисъла е просто никакъв...каквото и да написа,все глупости от класа...Ама това,че Християнтвото не било вечна религия е върха на кретенизма ти...може и да ти се иска да е така,на теб и твоите господари от Синедриона,ама има да чакааааш и няма да дочакаш мойто момче...докато свят светува,Християнството ще го има!Всичко друго може да изчезне,ама Християнството-НИКОГА!иначе момко,продължавай да четеш-масонско-фарисейска литература и да тъпееш,продължавай,то си е за твоя сметка...един ден може и да усетиш на колко грешен път си,ама не вярвам,тя тъпотията не ходи по гората,а ходи по такива леснозаблудими като тебе...СЛАВА НА ГОСПОДА БОГА ИИСУСА ХРИСТА!!!

Canis_Dirus
01-14-2008, 13:13
Аз мога да кажа само: Исус е бил хомосексуалист. По негов пример свещениците масово се плющят един друг у анусите. Лайняна работа е таз.

Ultra_Bulgaria
01-14-2008, 15:37
Canis_Dirus,измет долна,с удоволствие бих ти разбил кухата глава ако ми попаднеш в ръцете,боклук нещастен долен агарянски и презрян...ама това,че ти си хомосексуалист си ясно!боклук насран нещастен,но спокойно,тея богохулни думи ще ти излезнат през носа на тебе,бъди сигурен!Господ Иисус Христос вижда и чува всичко и ти ще си понесещ последствията за тия неща,който говориш!аз немога да те съдя,не е моя работа,само мога да те мразя от дъното на душата си за отвратителните ти извратени думи,но явно много сте в днешно време тийновете-богохулници,измета на обществото и държавата,които ръсите подобни идиотщини!

Canis_Dirus
01-14-2008, 15:42
Canis_Dirus,измет долна,с удоволствие бих ти разбил кухата глава ако ми попаднеш в ръцете,боклук нещастен долен агарянски и презрян...ама това,че ти си хомосексуалист си ясно!боклук насран нещастен,но спокойно,тея богохулни думи ще ти излезнат през носа на тебе,бъди сигурен!Господ Иисус Христос вижда и чува всичко и ти ще си понесещ последствията за тия неща,който говориш!аз немога да те съдя,не е моя работа,само мога да те мразя от дъното на душата си за отвратителните ти извратени думи,но явно много сте в днешно време тийновете-богохулници,измета на обществото и държавата,които ръсите подобни идиотщини!
Къде ти е християнската смиреност, Никодиме? Не трябва ли да обърнеш и другата буза? Да разкажеш малко за далаверите в свещоливниците.
Не изпълвай душата си с омраза. Не е християнско. Виждаш ли каква ти е лицемерна вярата. Срамота!!!

Ultra_Bulgaria
01-14-2008, 22:46
Canis_Dirus,измет долна,с удоволствие бих ти разбил кухата глава ако ми попаднеш в ръцете,боклук нещастен долен агарянски и презрян...ама това,че ти си хомосексуалист си ясно!боклук насран нещастен,но спокойно,тея богохулни думи ще ти излезнат през носа на тебе,бъди сигурен!Господ Иисус Христос вижда и чува всичко и ти ще си понесещ последствията за тия неща,който говориш!аз немога да те съдя,не е моя работа,само мога да те мразя от дъното на душата си за отвратителните ти извратени думи,но явно много сте в днешно време тийновете-богохулници,измета на обществото и държавата,които ръсите подобни идиотщини!
Къде ти е християнската смиреност, Никодиме? Не трябва ли да обърнеш и другата буза? Да разкажеш малко за далаверите в свещоливниците.
Не изпълвай душата си с омраза. Не е християнско. Виждаш ли каква ти е лицемерна вярата. Срамота!!!
Ауу,намерил кой да ми говори за срам,най-големият безсраник!Иначе не искам да изпълвам душата си с омраза,обаче за съжаление заради такива хора като теб си я изпълвам понякога...освен това Християнството не означава само мир и любов!защото когато се налага,в името на вярата Христова са се водели воини!имай впредвид и че немалко от християнските светци са воини-св.Мина,св.Михаил Войн и още доста други светии,така че и в Християнството си има някакви разумни граници на търпението и човеколюбието,които ако бъдат прекрачени се налагат по-различен тип действия!а ти мисля мойто момче,че прекрачи разумните граници с тези идиотизми,които написа...в крайна сметка това си е твоя работа,всичко което казваме,мислим и вършим ни се записва на оня свят и след това ще ни се държи сметка затова,ама това твоето беше отврат...да кажеш такива богохулни слова...незнам...и айде,ти лично за себе си приемай каквото си искаш за истина или лъжа,обаче не ни ангажирай с твоите "размисли и страсти",когато става дума за нещо от свято по-свято!

Christ
01-15-2008, 16:10
Лука 19:27
А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене.

Canis_Dirus
01-15-2008, 16:31
Треперя от страх.
МИхайл м? Архангел Михайл душевадника?

Мое да се записва, мое и да не се записва. Аз мога да се покая. Господ му е слжебно задължение да ми прости. Пък ко не ще - какъв християнин е той тогава?
Ако има наглостта да не ми прости ще му скъсам дупето от любов!

Canis_Dirus 33:9
Що си не еб*те майаките всички?

ThunderGoddess
01-16-2008, 20:05
Ауу,намерил кой да ми говори за срам,най-големият безсраник!Иначе не искам да изпълвам душата си с омраза,обаче за съжаление заради такива хора като теб си я изпълвам понякога...освен това Християнството не означава само мир и любов!защото когато се налага,в името на вярата Христова са се водели воини!имай впредвид и че немалко от християнските светци са воини-св.Мина,св.Михаил Войн и още доста други светии,така че и в Християнството си има някакви разумни граници на търпението и човеколюбието,които ако бъдат прекрачени се налагат по-различен тип действия!а ти мисля мойто момче,че прекрачи разумните граници с тези идиотизми,които написа...в крайна сметка това си е твоя работа,всичко което казваме,мислим и вършим ни се записва на оня свят и след това ще ни се държи сметка затова,ама това твоето беше отврат...да кажеш такива богохулни слова...незнам...и айде,ти лично за себе си приемай каквото си искаш за истина или лъжа,обаче не ни ангажирай с твоите "размисли и страсти",когато става дума за нещо от свято по-свято!
Грешиш, дървилник такъв. Има две положения:
1. Християнството е мир, любов и смиреност. То си остава ултрарелигията, хората го изповядват, защото всички виждат, че то носи на хората добри неща и ги кара да се чувстват добре
2. Всички вярващи са пълни комплексирани селяндури като теб (това е реалното положение), които псуват по много каруцарски начин. Друго е да кажеш, че ще счупиш главата на някого, а друго е да кажеш на някой, че има дървена глава. Твоята не се чупи, хаха
8-) . В това положение на лицемеие, фалш и тем подобни простотии се оказва, че християнството е никому ненужно, защото има достойни религии (като будизма), които проповядват мир и любов.
2.1 Християнството, дарлинг, нямаше да се появи, ако нямаше стремеж към нещо ново. Къде е разликата дали се водят религиозни войни или колим по трима човека на жертвеника веднъж в годината, като се ядосат боговете. За мен такава няма. Твоята религия е излишна, непотребна и никому ненужна на този свят. В този аспект на нещата тя става забравена, само късче мрачна история и всичко свършва, възвръща се Златния Век на Античността.
ПС: Забравих да кажа, че любимото ти момче всъщност е момиче :D :D МОМИЧЕ СЪМ!

Christ
01-16-2008, 20:14
Buddhtards? М'да...

Няма абсолютна истина...

ThunderGoddess
01-16-2008, 20:32
Не, не съм Будистка. Давах само пример. Привърженик съм на старата школа богове и религии - политеистичните, ако толко те интересува.

Christ
01-16-2008, 20:36
Не, не съм Будистка. Давах само пример. Привърженик съм на старата школа богове и религии - политеистичните, ако толко те интересува. Привърженик си ти... :) На кои по-точно? :р

ThunderGoddess
01-16-2008, 20:41
ХхахахАа, ейййй много питаш беее. Попринцип до моралната ми гледна точка най-много се доближават римските и гръцките митологии. Иначе в определен бог да вярвам, не. Опирам се на митовете, когато съм на житейски кръстопът.

Christ
01-16-2008, 20:43
ХхахахАа, ейййй много питаш беее. Попринцип до моралната ми гледна точка най-много се доближават римските и гръцките митологии. Иначе в определен бог да вярвам, не. Опирам се на митовете, когато съм на житейски кръстопът. Е, питам си. :) Любопитен съм. :)

ThunderGoddess
01-16-2008, 20:52
Питай си. Отговарям ти :D