PDA

View Full Version : Някой от град Търговище който иска...trg_ahmed
01-28-2008, 19:37
Има ли х0ра от град Търговище тука с к0ито бих м0гъл да х0дя да бягаме тука на стади0на или алеята,че 0т ск0ро имам пр0блем:имам малк0 мазнини в коремчет0 и трябва да ги махна защ0то всяка вечер правя по средн0 500 коремни но ефект нулев почти,та тези мазнини трябва да ги ст0пя и т0гава корема ми ще има п0 стегнат вид :)

Ак0 няк0й пр0яви желание да пише тук,ЛС,или в скайп все ми е тая
Мерси. :grin:

1n5ub0rd1na73
01-28-2008, 20:14
Човек, правилно си се насочил към бягането, за да стопиш мазнините, ама как 500 коремни преси? Не ми е много ясно. Ако ги правиш наистина качествени ми е непонятно как... Аз, дето мога да бягам, доста качествено бих казал, и имам плочки, не мога да направя повече от 100 наистина качествени. Обясни, моля! :-D

trg_ahmed
01-28-2008, 20:20
Ами те са различни вид0ве,не е сам0 обикн0вените,правя ги на серии сп0ред т0ва как се чувствам,с по 10 секундки почивки между тях и така,аз 0т малък съм свикнал сп0ртист,4 години фрии рън,сега 2ри месец пр0фесионалн0 танцуване,преди кат0 бях малък съм тренирал лека атлетика 2 години,как ти са струва т0ва,за мен е н0рмалн0 1 час бягане,500 к0ремни,50 лиецови без почивка,500 клека с подскоци,бе всичк0 т0ва го правя,н0 единствения ми пр0блем в м0мента са ми мазнинките в к0рема :( та ся пак ще п0чна да бягам да ги ст0пя и продължавам с плочките :)


та отг на твоя въпр0с е постоянств0!повярвай ми качествени са,к0лкото и да съм свикнал винаги д0ри и да е малка имам б0лки в мускулите следващия ден :) =D> =D> =D>