PDA

View Full Version : Филосовски теченияLychezar
02-02-2008, 12:47
Идеализъм-философско направление,което изхожда от първичността на духовното,нематериалното и вторичността на материалното,което го довежда до сближаване с догмите на религията за крайността на света във времето и пространството и за сътвореността му от Бога.Идеализмът възниква като наукообразно продължение на митологичните религиозно-фантастични представи.Идеализмът е противоположност на материализма и играе като правило ролята на мироглед на консервативните и реакционните слоеве класи.Идеализмът абсолютизира неизбежните трудности в развитието на човешкото познание и с това спъва научния прогрес.

Материализъм-философският материализъм утвърждава първичността на материалното и вторичността на духовното,идеалното,което означава вечност,насътвореност на света,безкрайност на света във времето и пространството.Смятайки съзнанието за продукт на материята,материализмът го разглежда като отражение на външния свят и по такъв начин признава познаваемостта на природата.Обобщавайки постиженията на науката,материализмът е спомогал за растежа на научното знание,за усъвършенстване на научните методи,което на свой ред е оказвало благотворно влияние за успехите на човешката практика,за развитието на производителните сили.

Дуализъм-философско учение,което счита материалната и духовната субстанция за равноправни начала.Изходен мотив на дуализма често е опита за примиряване на идеализма и материализма.

lsd43
02-02-2008, 17:59
Не съм точен идеалист ,но вярвам в божественото и въпреки това не отричам науката :)