PDA

View Full Version : есе Човек е НИЩОЖЕН и същевременно ВЕЛИКPatkoPatkov
03-18-2008, 14:56
Човек е НИЩОЖЕН и същевременно ВЕЛИК , след като осъзнава своето НИЩОЖЕСТВО" !!!

7 точка от правилата
moderated by Coki

sexa_na_kompleksa
03-19-2008, 14:05
Виж това:

“Човек е нищожен, щом съзнава нищожеството си, но същевременно е велик именно защото го съзнава”
( Блез Паскал)

Какво всъщност е имал предвид Блез Паскал като е казал, че човек е нищожен и в същото време е велик? От каква гледна точка го е казал? Човек се сблъсква с много неща и пред някои е наистина жалък и нищожен, но точно в това се крие човешката уникалност, защото само човек вижда и съзнава що за нищожество е.
Изправен пред света, Майката природа, собствените си реални чувства: омраза, любов, вяра... човек е нищо, една кръгла нула. Бори се с тях и усилията му не са напразни, но единственото което постига е да осъзнае колко е нищожен, което пък го прави велик.
Светът е прекрасно, уникално красиво и великолепно място. Едва ли някой би могъл да проникне в същността му и напълно да осъзнае цялото му величие, понеже човекът е крайно нищожен. В света нищо не е излишно и нищо не липсва. Всяко живо и неживо същество, всяко чувство, всяка мисъл... всичко е част от тази великолепна, разноцветна палитра наречена Свят. За съжаление, най- разумното създание в този свят, човекът, не съзнава, не проумява от какво е заобиколен. Всички смятат, че са потънали в морето от ежедневни проблеми и рядко се случва да изплуват на повърхността за глътка красиви моменти, рядко някой си отваря очите за да види колко е необятно всичко, да почувства и оцени слънчевата топлина и истинските нежни чувства. И точно защото човек смята, че светът е море от провлеми е нещожество. Има моменти обаче, в които човек се замисля, отива на някое красиво място или просто в дадения момент изпитва красиво чувство. В тези, малко но съществуващи, мигове всички съзнаваме колко е нищожна представата ни за света, колко са нищожни мислите ни за него и колко нищожни сме ние в него самия. Това осъзнаване на нещата ни прави велики. Велики, защото въпреки всичко съзнаваме, дори и мъничко, колко е прекрасен и красив светът и най- вече съзнаваме, ние самите, колко сме нищожни в цялата тази красота.
Нищожеството на човека изпъква не само, когато се съпостави със света, но и със собствените си чувства. Всеки е подвластен на чувствата си, всеки го съзнава и това го прави велик, но и с цялото си величие човек не разбира кога и как чувствата го завладяват и малко или много диктуват начина му на живот и мислене.
Обладан от любовта човек става уязвим и слаб, вярва на всичко, дори и очите му да не виждат, ушите му да не чуват. Доверява се на сърцето си, то вижда и чува, каквото иска. В този момент то ликува и понякога подвежда и човек се чувства нищожен.
Обладан от омраза, завист, лицемерие човек изглежда възможно най- нищожно. И докато е подвластен на тези чувства не съзнава какво върши, какво казва, колко наранява и колко жалко и нищожно изглежда. Едва когато успее, ако успее, да се осъзнае разбира колко е бил нищожен в пълния блясък на цялото си нищожество.
Както при любовта и вярата, така и при омразата, човек рано или късно се осъзнава. Често осъзнаването причинява болка, най- вече при любовта, но тази болка не пречи човек отново да бъде велик и ще бъде още по- велик ако съумее да разбере, че не чрез омраза може да си върне за причинената му болка, а именно чрез безразличието си.
Човек е нищожен- да в това спор няма, но е и пъти по- велик от нищожеството си, именно защото съзнава колко е нищожен. За да си нищожен първо трябва да си жив, а щом си жив значи мислиш и съзнаваш своето нищожество, следователно няма човек, който да не е велик. Някои мислят повече и съзнават колко по- нищожни са, но и колко са по- велики...


“Величието на човека се
корени в съэнанието эа
неговото нищожество”
Б.Паскал

От Сократ до наши дни философите от всички времена се опитват да определят човешката природа.
Човекът е най-мистериозното живо същество на планетата Земя. Различните науки се опитват да го изучават, като за целта се налага да го поместват в някакви всеобщи закономерности, подобно на останалите живи и неживи форми в света, но човекът винаги остава извън тези граници. Човекът е преходът, процесът на преминаване от една крайност в друга, неговата същност е движението, той е диалектическо ставане. Затова най-удачните описания за него би трябвало да имат диалектическа форма, т.е. да съчетават противоположностите в едно.
Човекът е средина, която се стреми към крайностите: той е доверчив – недоверчив, зависим – независим, спокоен – безпокоен, отекчен – устремен…
“Каква химера е човекът? Каква новост, каква уродливост, какъв хаос, какъв обект на противоречия, какво чудо! Съдник за всичко, невзрачен земен червей; хранилище на истина, тресавище на несигурност и заблуждение; гордост и измет на вселената. Кой ще развърже този заплетен възел?”/434/ казва Паскал и още “Човека е средина между всичко и нищо”
Оттук тръгва Паскаловата философия на човека.
Според Паскал човекът не е ту велик, ту нищожен, нито просто едновременно велик и нищожен. Паскаловата диалектика стига до фундамента: човек е велик в нищожеството си и нищожен във величието си. В най- голямата слабост човек мисли и следователно е велик, а в най-високия полет на мислите си пада под ударите на немислещата сила и следователно е нищожен.
Тази двойнственост в положението и възможностите на човека дава основание на Паскал да се противопостави и на догматизма, стоицизма, и на скептизма. На стоицизма, който възвеличава човек, Паскал противопоставя космическото му нищожество, а на скептицизма, който изтъква жалката човешка природа, Паскал противопоставя величието на човешката мисъл. И догматизмът, и скептизмът не се съобразяват с човешката природа, на която са еднакво присъщи както безсилието да открие истината, така и постоянният стремеж към нея.
Паскаловата философия на човека търси неговото величие в същото онова, в което той е нищожен, и нищожеството му в същото онова, в което е велик. “Величието на човека се корени в съзнанието за неговото нищожество. Дървото не съзнава нищожеството си. Следователно човек е нищожен, щом съзнава нищожеството си, но същевременно е велик именно защото го съзнава” /397/. Така своеобразно Паскал “примирява” стоицизма и скептизма. Или по-точно мисленето на Паскал е преди всичко диалектическо.
Противоположностите в човека са в борба: или непримирима, стигаща до неразрешими антиномии, или примирима, която във времето търпи определеността на противоположностите да образуват едно цяло, или пък довежда във времето всяка страна до пълната й противоположност. Но, по който и да е от тези начини на съществуване противоположностите изразяват подвижността на човешката природа, а тази подвижност се дължи на положението на човека като средина между две крайности. Средината чертае границите на съществуването му, предопределя много от неговите възможности, насочва неговото поведение.
В онтологичен смисъл…Ако, човек погледне на Земята само като точица в огромната орбита, която тя описва, а на тази огромна орбита като на точица в сравнение с орбитата на светилата в небесния свод, ако по-нататък с помощта на фантазията си разбере, че целият видим свят е само незабележима чертица от необятната Вселена, тогава той не може да не се види загубен във всемира, залутан в пространството, и от видимия свят – малката килийка, определена му за жилище, не може да не осъзнае своето нищожество. Достатъчно е само човек да си представи своето космическо нищожество, за да се вледени – “Вечното безмълвие на безкрайните простори ме ужасява” /206/.
Но освен този безкрайно голям има и друг свят на безкрайно малкото, който също има своите бездни. И в атомите се съдържат неизброими светове, всеки със своя небесен свод, планети и земя, в сравнение с които човек е истински колос. Това чудо е не по-малко изумително с малките си размери, отколкото другото със своята необхватност.
Човекът е между тези две бездни, той виси на границата между безкрайното и нищото, той е в средата, той е нещо, без да е всичко. Човекът е “нищо в сравнение с безкрайното, всичко в сравнение с нищото, средина между всичко и нищо” /72/.
В гносеологичен смисъл – нашето познание заема в областта на познаваемото същото място, каквото и тялото ни в необятността на природата. Най-разумното за разума е да избягва двете крайности: да изключва разума и да се уповава само на него. "“Колко верен на себе си е умът, когато не вярва в собствените си сили!" /272/.
В нравствен смисъл – “Човек е само човек, тоест годен за малко и за много, за всичко и за нищо: нито ангел, нито звяр, а човек” /140/.
Човек не трябва да бъде в неведение за величието и нижожеството си, нито да се смята за равен на животните или с ангелите, той трябва да познава и двете страни на своята природа. Увлича ли се по животинското, трябва да му се напомня за ангелското у него, въобрази ли си, че е ангел, трябва да се предупреди за животинското. Моралът се съобразява с двойнствената природа на човека, с неговата срединност.
Теорията за добродетелта като средина между две крайности принадлежи на Аристотел. Теорията на Аристотел за добродетелта като такова състояние на характера, който действайки избира нещо средно – златната среда на добродетелта, - има предимно статичен характер, добродетелта е добродетел, доколкото се различава и противопоствя на крайностите.
Паскал по свой начин преобразува теорията на Аристотел. Теорията на Паскал за средината на човешкото положение и поведение има динамичен характер, тя е по-обемна, по-гъвкава. Средината, която се е паднала в дял на човека, не само се различава и противопоставя на крайностите, но тя преди всичко се стреми към тях, мъчи се да ги обхване. “Крайностите като че ли не съществуват за нас, както и ние за тях; те са недоловими за нас, както и ние сме недоловими за тях” /72/. Но, от стремежа към крайностите също може да възникне моралното и Паскал говори за нравственото величие, което е присъщо на човека.
Според Паскал крайностите най-често се оказват не злини, пороци, както при Аристотел, а също блага, също добротели, също достойнства. Така средината не толкова се противопоставя на крайностите като нещо принципно различно от тях, а разкрива едновременно своята прилика – разлика, своето единство – противоположност, своята близост – далечина спрямо крайностите. “Не изчерпваме величието, ако постигнем едната крайност, а ако постигнем и двете, запълвайки цялото пространство помежду им”
Въпреки срединното положение на човека и златната среда на неговата нравственост, човекът, според Паскал е повече достоен за укор, отколокото похвала, повече окаян, отколкото щастлив, повече зъл, отколкото добър – по-близък до животното, отколкото до ангела.
Етиката на Паскал отхвърля крайностите на рационализма и скептизма. Но, Паскал често “прибягва” до Декарт и до Монтен.
Декарт поставя основите на рационалистическата етика. Принципите й са яснота и отчетливост – принципи и на познанието. Правилното познание води до правилно поведение, мъдростта се осъществява в добродетелта. Както при Сократ: за да бъдем добродетелни, трябва да знаем що е добродетел. Паскал също се стреми да докаже, че мисълта е основата на добродетелта, защото “Цялото достойнство на човека е в мисълта” /365/ и още “Да усъвършенстваме мисълта си – ето основата на морала” /347/.
“Опити” на Монтен са настолна книга на Паскал и “Мисли” в голяма степен са повлияни от първия моралист на Новото време. От Монтен идват онези мисли за нищожеството на човешката природа, въпреки достойнството на мисълта.
Диалектическата мисъл на Паскал не се задоволява нито с философията на оптимизма, която не вижда злото в човешката природа, нито с философията на песимизма, която затваря вратите пред човешкото величие.
“Човекът е само една тръстика, най-крехъкото нещо в природата, но той е мислеща тръстка. Не е нужно цялата вселена да се въоръжи, за да го смаже: лек полъх, капка вода са достатъчни, за да го убият…” /347/. Но, и когато природата смазва човека, той пак надвишава онова, което го убива, защото Вселената не съзнава силата си, но човек съзнава безсилието си. Достойнството на човека не е в овладяването на пространството, а в добре организираната му мисъл.
“Величието на човека е в мисълта” /346/.

dorostol2003
03-25-2008, 13:41
О мерси идеално :)