PDA

View Full Version : Анализ на Бай Ганьо в банятаHubavelky
03-28-2008, 17:03
плс някой ако може да ми даде анализ на Бай Ганьо в банята 10х предварително

aanitogb
03-28-2008, 20:44
В едно свое изказване проф. Иван Шишманов изрича:”Вземете опакото на Бай Ганя и ще имате Алека”. Тези думи на видния литературен критик дават основание през столетното си съществуване автор и герой винаги да бъдат съпоставяни и да се подчертава контраста между тях . Колкото Алеко е безкористен идеалист, толкова бай Ганьо е прагматичен материалист, който търси във всичко „ келепира”.
Безсмъртният Алеков герой Бай Ганьо и днес разсмива, отвращава и впечатлява читателя, който трудно може да остане безразличен към проявите му. Те носят белезите на своето време и на социалната му същност.
Бай Ганьо е образ – тип. В него се откриват чертите и морала на прослойкта, към която принадлежи. Това е новооформящият се буржоа, който усеща силата на властта, парите и няма желание за културна промяна . Той е необразован, груб, скъперник, егоист, лишен от всякакви нравствени чувства, у когото келепирът заменя патриотизма. Бай Ганьо произлиза от недрата на българския народ. В неговия образ авторът осмива явления като политиканство, печалбарство и груб социален егоизъм, характерни за 90 – те години на XIX в.
Алековата творба „ Бай Ганьо” е категорично отрицание на грозното у човека въобще, независимо от времето. Колкото и да се стремим обаче да открием някакви положителни черти в харакъера на Бай Ганьо,не успяваме. Преди всичко в образа му са вложени само отрицателни черти, само недостатъци и пороци. Това проличава още от първата фраза на книгата и показва, че писателят гледа на своя герой като на типологичен персонаж. Авторът напомня за недалечните промени, станали със страната и народа. Той е смъкнал от плещите си агарянското робство, сдобил се е с нова конституция по подобие на белгийската и е вече в ново социално положение: има определена национална принадлежност и гарантирана свобода за изява на собствените нрави. Той тръгва из Европа, проявява себе си и се връща с ново самочувствие в България. Авторът прави съпоставка между европейските и домашните нрави, за да се разгъне с цялата си яркост персонажът на буржоата и неговата тъмна, груба душевност. Из Европа Бай Ганьо показва своята необразованост и невъзмутимо самочувствие.
Читателят е наясно и със социалната същност на проявите му. Бай Ганьо е човек сус социални възможности, с голям предприемачески дух. Той пътува за Виена, защото възнамерява да я покори с гюловото масло. Героят едновременно е търговец и в същото време силно пресметлив човек. Тези му качества го водят до комични и гротескови самоограничения. У него пестеливостта се изражда в скъперничество. Моралната деформация, свързана с недалечното минало на българина, не позволява да поема отговорност и задължения спрямо другите. Остарялото му мислене го прави морално нечувствителен. Бай Ганьо не плаща сметки, а изплзва старата чорбаджийска максима да не се плаща там, където това може да стане. Той е далеч от желанието за духовно обогатяване.Философията на живота за него са парите. Те определят интереса на героя и неговото поведение. Той приема , че всичко се купува с пари. Затова няма почтително отношение към другите, непознатите.
Бай Ганьо търси изгодата, употребява хората и всичко, до което се докосне мисълта му. Затова Алековият герий няма политически възгледи, а е безпринципен, недоверчив, страхлив. Той демонстрира егоистична лична загриженост за своите икономически интереси. Бай Ганьо следва морала и ценностите и на старата еснафска, и на неговата буржоазна прослойка. Изключително трезв, героят може да мисли вярно, да дава точна преценка. Но личностните нравствени ценности са заменени с практицизъм и студена пресметливост .Във всяко свое действие Бай Ганьо иска да „удари кьоравото”, да намери келепир. Тези думи стават емблематични за Алековия герой. Езикът на персонажа напомня за социалната му същност. В общуването си с чужденците Бай Ганьо изпада в смешни и нелепи ситуации, коетозасилва впечатляващата ограниченост на героя. Невъзможното да се изкаже с думи, той го заменя с жвстове, служи си с жаргони. Такъв арогантен и безпардонен език е социално разобличаващ героя с неговата смесица от „агарянски ямурлук” и европейски претенции.
Втората част показва изцяло в нова светлина новооформящия се буржоа. Героят на Алеко никога не е в опозиция. Той е силно повратлив, защото следва народната поговорка „Преклонена глава сабя не я сече”. Това е важен белег за социалния тип, който е приспособим за постигане на личните си цели още в еснафа. Заявил готовност да получи политическо поприще в България, Алековият герой става страшен, брутален, защото се превръща в манипулатор, тиранин, чиято природа няма граници. Затова се променят и имената на разказвачите, представящи неговите случки.Героят не е представител на народа, а на онази прослойка, която за постигане на целите си не избира методите – устремилият се към управлението парвеню.
Безпринципен и напълно чужд на идеал или почтена политическа кауза, героят усеща силния натиск и несигурност от страна на политическите фигури. Той е убеден, че може да се внести в това пространство, като използва ключови думи за националната идеолкогия и космос. В това объркано време с особени нрави социалното и моралното у героя си хармонизират. Само нравствено ограничен човек може да си позволи гавра с националните идеали и с Отечеството. По време на избори всичко е купено, проявява се домашната „етика” и човекът, носещ белезите на националното желание за благоденствие, е подложен на морален и физически тормоз. Разминаването между думи и дела в текста буди вече само смях. Това е страшна сатира за нрави, в които думите не значат нищо, защото по- важни са личните цели и интереси. Думите за свободни избори потъват в безскрупулната душевност на Бай Ганьо.Ако в началото определени национални черти , свързани с нашенските нрави, се откриват у героя ( малокултурие, недоверие, консерватизъм, ориелталщина ), то във втората част на книгата той се оформя по- цялостно като типичен представител на социалната си прослойка. В същия разказ при избора на заглавие за вестника „ България за нас” или „Народно величие” прозира страшната метафора за морала и видяната перспектива за бъдеще. „България за нас” означава България за байганьовците като управляващи, а „Народно величие” – величие с байганьовщината, въвела като норма своите социални и нравствени взаимоотношения в обществото.
Въпреки всичко Бай Ганьо е патриоти винаги има съзнание за собствено величие и значимост – смята,че другите нито знаят, нито могат повече от него и се нарича „балкански герой”. Той дава пълна свобода на патриотичните си чувства и се гордее, че е българин. Може би това е все пак някаква положителна черта? Интересен е и фактът,че героят е непрестанно деятелен. Разбира се, неговите действия са аморални и противообществени, но хораа като него са тези, които раздвижват „блатото” на бедността, нравствения и обществен хаос, спрялото, безперспективно време. Предпоставка са изчезване на „мътилката”, на хаоса и беззаконията, или наред с тези процеси, да се създаде основа за икономическа стабилност и разтеж, която да бъде и основа за духовно развитие, само налагащо нравствените си ценности и потребности. Може би Алеко е усещал това, а може би просто вярва в доброто в човешката природа, в българската същност, за да разкрие вярата си в промяната, дори в душевното прераждане на Бай Ганьо. В очерка „Бай Ганьо в Русия” е изразена авторовата надежда, че ако поставим Бай Ганьо „под влияние на добър ръководител”, той ще извърши подвизи. Необходим му е просто морален импулс за отприщване на съзидателната му, градивна сила.
С типове като Бай Ганьо българското общество трудно може да извърви своя демократичен път, в който индивидуалните ценности са водещи в обществените взаимоотнишения. С хумора и сатиричното изобличение на героя си Алеко Константинов извършва най- здравословното за нацията творческо дело- демаскира социалните деформации, за да утвърди онези ценности, към които героят му е нечувствителен: почтеност, отговорност, искрен патриотизъм, идеализъм. Героят е актуален и днес като антипод на социален престиж и публична нравственост.
„Бай Ганьо” е един от най- големите шедьоври на съвременната литература. Алеко майсторски преплита образи и действия, за да изгради един цялостен модел на поведение на българина и да осмее онези типични български качества, които принизяват човека. И успява. Целта му е изпълнена, а ние, читателите, трябва да се замислим дали има Бай Ганьовци и днес... И кой всъщност е той- един измислен герой, или действителен образ, намиращ се във всеки от нас...

aanitogb
03-28-2008, 20:48
Начало Алеко Константинов
Бай Ганьо
Изпрати на приятел

В едно свое изказване проф. Иван Шишманов изрича: “Вземете опакото на бай Ганя и ще имате Алека”. Тези думи на видния литературен критик дават основание през столетното си съществуване автор и герой винаги да бъдат съпоставяни и да се подчертава контраста между тях. Колкото Алеко е безкористен идеалист, толкова бай Ганьо е прагматичен материалист, който търси във всичко “келепира”. Алеко е високо принципен, последователен, а героят му – безпринципен сметкаджия. Алеко е духовно изтънчен интелигент, а бай Ганьо грубо парвеню. Алеко е всеотдаен общественик, а бай Ганьо – тарикатстващ политикант. Творецът е човек на духа, а героят на личния интерес. Докато единият е краен идеалист, другият е вулгарен прагматик. Бай Ганьо няма политически и морални принципи, а Алеко е високопринципен (и там се поставя смислостроителната двойка безродов-родов). Много са контрастите между двамата и се открива при съпоставка на всяко едно качество. Дори разбиранията им за патриотизъм са коренно различни. Различно е и отношението им към света и хората. За Алеко патриотичното чувство е свързано с обществения идеал, а девизата му е “свобода, честност, любов”. За бай Ганьо патриотизмът е “бошлаф”, голяма дума, без реално покритие, ако няма никаква изгода от нея. Творбата улавя две полярни точки на националната душевност. Бай Ганьо е въплъщение на дивото, първичното, облагороденото, варварското, езическото лице на националния характер, а другото – душевното, идеалистичното, съзвучното с европейските хуманистични търсения е разказвача. Алеко разкрива двата типа европеизация на българина. Алеко разкрива двата типа европеизация на българина – мнимата, фалшивата и другата – истинската, функционалната, некриворазбраната. За бай Ганьо Европа е само географско пространство, той отива в чуждия свят не за да го види, а и за да го видят, и в този смисъл в творбата традиционният модел на пътеписа е преобърнат: книгата е разказ за откриване на непознатото (това е темата на “До Чикаго и назад”), а разказ за преоткриване на познатото, чрез изследване в чужда среда. За разлика от бай Ганьо за съпровождащият го сънародник. Европа е социокултурно пространство – образец на цивилизацията, която трябва да бъде достигната и усвоена. Всъщност двойнствеността на българина откриват още първите изследователи на книгата.
Сборникът “Бай Ганьо”, с подзаглавие “Невероятни разкази за един съвременен българин” е разделен на две композиционни части: “Бай Ганьо тръгна по Европа” и “Бай Ганьо се върна от Европа”. За жанровата същност няма еднозначен отговор. Творбата е близка до романа, защото има единен герой, характерна е типичната действителност. Отделните части носят характеристиката на фейлетона като събития, време и личности. Близка е и до очерка, защото характеризира един герой. Използва вторична фолклоризация – връща битието си на герой и до ден днешен. Алеко използва интересен похват, за да въведе героя си като център на събитието, като обект на тематика и идейно единство между отделните очерци. Присъстват образите на разказвачите, чрез които авторът изразява мнението си. Възниква конфликт между двете идеи за разказвача и за “невероятните” разкази. В първата част на книгата взаимоотношението герой – повествовател е по-сложно в сравнение с втората. В един план съпровождащият българин се намира в дезинтеграция с бай Ганьо – той е негов морален антипод (изпитва срам от просташките му изстъпления). В друг план между него и бай Ганьо има частична интеграция, известно сътрудничество – очевидецът – разказвач, “положителният носител на българското”, носи чувство за родова солидарност, стреми се да потули и смекчи впечатленията от байганьовата недодяланост, да оневини частично героя. В този смисъл той се явява не само антипод, но и защитник на търговеца на гюлово масло. Така повествователят се изявява като втори носител на българското, но в друго измерение на позицията ние – Европа. Той не само изпитва тревога и срам от байганьовото поведение, не само се опитва да изкупи греховете на своя съотечественик, но той и таи надежда в превъзпитание на бай Ганьо. Алеко Константинов направо декларира в първата част на книгата, че старата простотия е преодолим порок, от миналото, че в по-извисена културна среда неговият герой може да се превъзпита, че в следващите социални системи на националния живот байганьовщината ще изчезне. Всичко това е доказателство, че идейните послания на първата част на книгата е лишено от национален нихилизъм. Но успоредно с опозицията бай Ганьо – Европа се разгръща и опозицията бай Ганьо – съпровождащият го българин. Алеко разкрива, че бай Ганьо е чужд не само чрез чужди, но и сред свои, а в този смисъл той възпроизвежда образния модел дивак сред европейци, но в преобърнат вид. Докато в еропейската просвещенска литература романът на Даниел Дефо “Робинзон Крузо” има за цел да изобличи цивилизационните буржоазни нрави, то при Алеко творческият акцент пада върху образа на дивака. А друг е моделът “дивак сред съотечественици”. И наистина бай Ганьо има способност за адаптация към чуждата култура, но той се е откъснал и от своята. Затова героят не може да се приобщи към по-високата култура, защото е изгубил всякакви културни устои. Обикновено критиката отговаря на въпроса какви черти от националния характер въплъщава бай Ганьо, рядко посочва какви черти той не притежава. Ако той е прозихождал от средите на българското еснафство, той е бил скъсал тотално с неговата етническа система. Прословутото за тази социална общност гостоприемство, пословично трудолюбие, патриархална човечност, чувство за социална солидарност и трудова взаимност, пословична честност и особено показателния култ към просвета – всичко това липсва у бай Ганьо. Следователно той се явява не еманация в този смисъл, а отрицание на основни добродетели в националния ни характер. За това в един план той символизира балканската изостаналост, а в друг откъсността на примитиввния човек от родовата традиция. Това го превръща в двойно анахроничен образ, не адаптируем нито към “чужда”, нито към “своя” културна среда.
Заглавието на първата част “Бай Ганьо тръгва към Европа” сякаш показва, че героят ще се плъзне по повърхността, ще се докосне до реалностите, с които се сблъсква. Това “по” изразява безцелно плъзгане по същностите, недостигане до важните, дълбоките неща. Алековият герой е човек тотално лишен от усещане за дом. Бай Ганьо е пронизан от модерни поведенчески тенденции. Той не се интересува от националните символи, борави с тях само спекулативно. Прологът подсказва, че пътуването му няма нито крайна цел, нито смисъл. То е пребиваване в близката част на континента. Бай Ганьо отива “при Европа” с образът, който предварително е изградил за нея. Не е готов за пълноценно общуване, не се стреми към опознаване на чуждото. Затова и пътуването му е безрезултатно. Като обобщение на ограничеността му към културата на европейските страни звучи репликата: “Какво ще и гледам на Виената? Град като град – хора, къщи, салтанати…”. Не е така при Алеко. В пътеписите му, които се различават от пътеписите на другите автори по това време се опоетизира самото пътуване. Авторът доказва, че контактът с чуждата култура и природата е обект на неговото наблюдение. При Алеко човекът е в центъра на изображението, на повествованието. Това е визирано в пътеписите му “До Чикаго и назад”, “Невероятно наистина, но факт 300 души на Черни връх”, “През марта на Чепино”. Заглавията са конкретни и показват замисъла на пътуването. Алеко е с отворени за чуждата култура очи. Той пътува, за да види постиженията и откритията на другите народи.
В сборника “Бай Ганьо” авторът акцентира върху развитието на творбите. Те имат сюжетна и композиционна самостоятелност. Отличават се по стил, но изграждат цялостния образ на бай Ганьо. Всеки един от разказвачите описва своя герой такъв, какъвто го е видял, прониква в мисловния му свят, разгадава словесно неговите жестове и се стреми да се освободи от бай Ганьо в себе си.
В образа на бай Ганьо и разказвачите се визират два типа българи и реакцията им в чужда среда. Чуждият свят е енигматичен за бай Ганьо, но той е самоуверен.
Тематичен център на първата част е пътуването на българина в чуждия свят. По принцип в българската литература съизмеряването на “наше” и “чуждо” е устойчив похват за търсене на национална идентичност. Темата “ние” и “другите” има различни проблематизации в следосвобожденската ни литература. По принцип в съзнанието на българина от миналия век Европа е митологема за образцова цивилизованост, тя е показател за културна идентификация. Поради закъснялостта на нашето историческо развитие в следосвобожденската ни литература, темата за диалога на българина с Европа и със света се осмисля преди всичко в плана на комичното. Всъщност поведението на бай Ганьо конкретизира един историконационален процес. Литературния критик Боян Ничев го определя като “процес на негативни метаморфози в нравствеността на българина”. Според изследователя в следосвобожденската епоха си дават среща два социални модела на живот – патриархалния и новокапиталистическия. Старият, още неизчерпан във времето, а новият нахлува безцеремонно. Между тези два модела няма приемственост, поставени в националния социокултурен контекст. Позитивни черти от националния характер започват да изглеждат анахронично, превръщат се в пороци. Тези метаморфози много ярко илюстрира бай Ганьо. Неговото поведение разкрива качествата фамилиарност, незачитане нормите на поведение, простодушие, недоверие, егоизъм, егоцентризъм, високо мнение за себе си, незачитане мнението на другите. Той е парвеню, няма културни навици, нечистоплътност, простотия, търси келепира, липса на политически убеждения, политическа хамелеонщина.
Алеко свързва бай Ганьо с процеса на Балканите (като свои чужди). Те са изостанали в сравнение с Европа. Широко отворените за света очи на разказвача са в много широко разминаване с персонажа бай Ганьо.
Книгата възниква на основата на фолклора. Това е време, в което капиталите навлизат с голяма скорост. Алеко показва характерните за времето герои, чиито типичен представител е неговия незабравим персонаж. При бай Ганьо народностните добродетели се превръщат в пороци. Неговото качество идентифициращо се с националния характер е пестеливостта, превърната в скъперничество. Бай Ганьо гледа да не разходва пари. Наистина пестеливостта е била безценна добродетел, защото е била средство за оцеляване в условията на робския недоимък. Но на фона на високия европейски материален стандарт на живот тя се изгражда в нелепо скъперничество. Същата метаморфоза търпи друга черта от националния ни характер – непосредствеността в общуването. Българската откритост, близост той превръща в безцеремонност, фамилиарност. Бай Ганьо “баьосва ”наляво” и надясно, смесва формата “ти” с “вие”, държи се свойски. Фамилиарността в социалното поведение е имала важна консумедационна функция – споявала е малките социални групи, утвърждавал е рефлекса за родова принадлежност. Но на фона на изискания европейски етикет на поведение, тя се изражда в нелепо натрапничество, в простотия, в безцеремонност (“Бай Ганьо у Иречек”, “Бай Ганьо в банята”).
Бай Ганьо носи типично патриотарство, недооценява чуждото, непрекъснато декларира своята национална идентичност (с неговото непрекъснато национално самохвалство не може да бъде смаян, Европа не може да му създаде комплекс за национална малоценност). Този култ към българското е имал много важна патриотична функция през Възраждането, фирмирал е националното самочувствие на българина. Съизмерени с високите материални и духовни придобивки на Европа патриотичните творби на бай Ганьо се изграждат в нелепо патриотарство, в шовинизъм. Прагматичният усет на българина (бай Ганьо има силно чувство за реалност, него не го обсебват метафизични идеи, винаги се приспособява) е изкован от историята на робството, бил е залог за национално оцеляване. Но прагматизмът на бай Ганьо се изражда във вулгарен материализъм, търгашество, скептицизъм (навсякъде бай Ганьо проявява своята тотална недоверчивост към европейците, подозира ги, че са крадци. Недоверието към “чуждия” е исторически формирало се чувство, резултат от тежката национална съдба. Но неспособността на бай Ганьо да вникне в регламентираните културно-битови форми на Европа е доказателство за неговата неспособност да се адаптира към по-високия цивилизационен ред. Ето защо той винаги е анахроничен. Анахронизмът му е проектиран върху всички художествени равнища на неговия образ.
На повърхността на художественото изображение в първата част на книгата изплуват предимно битови пороци с национален колорит, плод на културната изостаналост на балканската цивилизация, чието въплъщение е бай Ганьо. Всъщност байганьовото пътуване към чуждото се оказва пътуване към своето и в този смисъл в първата част на книгата изплуват предимно битови пороци с национален колорит, плод на културната изостаналост на балканската цивилизация, чието въплъщение е бай Ганьо. Всъщност байганьовото пътуване към чуждото се оказва пътуване към своето и в този смисъл в първата част акцентът не пада върху образа на Европа, тя е само средство за изграждане на национално самопознание – Европа се явява модел за национална идентификация. Така Алеко в първата част на книгата слага акцент върху национално-физиономични пороци. Това кара част от първите изследователи на бай Ганьо да определят неговия образ като национален тип, еманация на българския дух. Но бай Ганьо не може да бъде възприеман като образ, абсолютизирал националната ни характериология, защото образът на българина в книгата не е монолитен, а двумерен. В първата част пътува не един, а два типа българи. От една страна е бай Ганьо и неговите образи мултипликации Асланов, Бодков. От друга страна е съпровождащият бай Ганьо в Европа сънародник – различни разказвачи на байганьови подвизи, които са хора с европейско възпитание срамуващи се от байганьовата недодяланост. Същото противопоставяне възпроизвежда и втората част на книгата. От една страна е байганьовото лумпенизирано войнство – Гочоолу, Дочоолу, Гуньо Адвокатина, а от друга - наивно вярващият в идеите на демокрацията кандидат депутат Иваница Граматиков, носещ известни Алекови черти – представител на честната интелигенция, настроена опозиционно към властта. Така творбата улавя две полярни точки на националната душевност. Бай Ганьо е въплъщение на дивото, първичното, неблагороденото, варварското, езическото лице на националния ни характер, а другото – душевното, идеалистичното, съзвучното с европейските хуманистични търсения. Алеко разкрива два типа европеизация на българина – мнимата, фалшивата, и другата – истинската, функционалната, некриворазбраната.
Първата част дава основание за размисъл, че българинът се докосва до реалностите някак си по повърхността. В тази част има девет текста-разкази за бай Ганьо., които градят цялостния му лик. Визира сблъсъка на две цивилизации, като подчертава изостаналостта на българина, за което не е виновен. Бай Ганьо обобщава общочовешки пороци. Алеко е творец, който изрази стремежите на своето време, докато други се обръщат към миналото на българина.
В началото на първата част се изгражда представата за съвкупността на всички разказвачи, на общество, което е свидетел на предрешаването на бай Ганьо: “Помогнахме на бай Ганя да снеме от плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия и всички рекоха, че бай Ганьо е вече цял европеец”. Проличава авторовото отношение, което индиректно навежда на мисълта, че “новите дрехи” няма да променят “стария човек”. Внася се корекция във външния лик, но не и в същността на личността му. Това встъпление към “Бай Ганьо” е ключово за разчитане на творбата. То носи упътване към комичното.
Алековият герой изпъква като запомнящ се образ и с колоритно обрисуваната външност. Индивидуалното и националното са синтезирани в яростен художествен персонаж. Портретното му описание е предадено през погледа на един от разказвачите. Така авторът подчертава отношението на другите към героя. Това описание битува в разказа “Бай Ганьо в банята”: “един широкоплещ, черноок, чернокос и даже чернокож господин, със засукани мустаци, със скулесто лице, с бръсната поникнала брадица, облечен (в какво мислите) в редингот, незакопчан, под жилетката му два пръста червен пояс, бяла (по нашенски бяла) риза, без вратовръзка, с черно накривено калпаче, с ботуши, с един врачански бастон под мишница. Млад човек: да има, да има най-много тридесет години”.
Важна черта от характеристиката му е облеклото му. Детайлите допълват колоритния външен вид. Той може да се променя, но не и същността на героя. За миналото му единственото, което читателя разбира е, че “от турско време са му останали воденици”. Бай Ганьо няма семейство, не се знае откъде е, от чий род, дори и името му е обобщаващо – Ганьо Балкански. Дали това е фамилия, прякор или символ на черти, важни както за българите, така и обобщаващо за жителите на Балканите.
Алеко разкрива добродетели, които се превръщат в пороци при бай Ганьо. Още в първата част на творбата успоредно с безобидно битовите си недостатъци (нечистоплътност, чревоугодие, нахалство, безкултурие) и със своето поведение бай Ганьо загатва и за някои други пороци, които не могат да се обяснят с тезата “метаморфози на добродетелите в пороци”. Тях той ще разгърне във втората част на книгата, разкриваща как безобидния простак се превръща в социален хищник. Тези черни антисоциални недостатъци в първата част съществуват в потенциален вид – бай Ганьо не може да ги разгърне, защото е в чужда среда, а не в своя. Наистина образите на Бодков, Асланов и Димитров в първата част са доказателство, че бай Ганьо е тиражуем образ и не е единственият байганьовец в книгата. (дори в “Бай Ганьо в Русия” Асланов надвишава по безнравственост и търговеца на розово масло). Байганьовщината в първата част не е организирана в общност, затова е и смешна. Към нея повествователят изпитва снизхождение, не погнуса, водещ е хуморът, а не сатирата. Комичното се поражда от битовите недоразумения на бай Ганьо с чуждата среда. Във втората част байганьовщината става организирана сила. Така се оформя сатирическия образ на байганьовото войнство – безобидният простак става идеолог на лумпенизирана тълпа, която окупира възлови позиции в политическия живот. Героят става страшен, буди погнуса, а не снизхождение, защото се занимава вече със социалнопрестижна дейност – прави избори, депутатства, списва вестник.
Важни са преображенията в духовния облик, в мирогледа, в моралната философия и поведението на бай Ганьо. Ако той е така отчетлив и релефен като образ това е, защото Алеко го представя в естественото му движение и развитие като социална същност и национално проявление.
В първата част в образа на бай Ганьо се налагат външни черти, неговият вид и поведение се противопоставят на една културна европейска среда. Първата част носи смеха. Във втората смехът заглъхва, а се налага сарказъм, комичното се ражда при сблъсъка на противоречията. Комизмът е повече на ситуациите, а критиката – на нравите. Бай Ганьо тръгва по Европа, за да спечели. Пътува със своите дисаги и мускали, около които се създават комични ситуации. Алеко изобразява героя си при различни обстоятелства. Целта е бай Ганьо да изрази характера си, душевния си мироглед, цялото си съществувание като действията му не са само обект на присмиване, а и причина за размисъл.
При Алековия герой ясно се забелязва превръщането на човешките добродетели в породи – пестеливост-скъперничество. Проявява се твърде често и е противопоставено на поведението на разказвачите. Макар и бедни, студентите не пестят средства да почерпят приятелите си.
Бай Ганьо е скъперник – черта от човешкия характер, която той притежава. Неговата “пестеливост” е пословична и в световната литература аналог може да се прави с Чичиков от “Мъртви души” на Гогол и Балзаковия Гранде от “Йожени Гранде”.
Алеко не упреква бай Ганьо, но безпощадно го осмива както чрез собствените му реплики, така и чрез преценките на разказвачите: “пари не иска я” – това е успокоително за бай Ганьо.
Криворазбраната пестеливост е пословична. Чрез обобщения Алеко подчертава този недостатък у героя си. По време на пътуванията в чужбина разказвачът разсъждава гласно: “Има си човека закуска. Защо ще харчи парите си за топло ядене…”. Бай Ганьо си носи храна от България, за да не похарчи пари в чужбина. Алеко винаги изтъква твърде характерното за бай Ганьо “келепира” във всичко. Това се подчертава и от речта на самия герой: “Когато има келепир и бай ти Ганьо знае да обича”. Преценката на повествователя като обобщение звучи във всеки един от разказите. Той не може да пропусне “келепира” нито в кафенето, където ще го почерпят българите във Виена, нито в Дрезден на погребението на покойната си сестра, нито у Иречек. В съгласие с келепирджилъка се провявява и използвачеството на Алековия герой. Той е склонен да възкликне, когато му заплащат бирата на Пещенската гара: “Имал си бол пари – платил си я”. За да се нахрани на чужда сметка той може да се направи на наивен и любопитен, но може и направо да вземе без да се стеснява. Без срам изрича: “Тази табакера… я дай да я видя… гледай! И тютюнец има, български. Я дай да завъртя една цигара…”. Или пък, когато му се дояде нещо отново си поисква: “Какво ядете там, круши ли? Браво! Я да видим, тъй както съм легнал мога ли изяде една круша…”.
У бай Ганьо няма срам. Когато усети по-енергичен отпор или остане излъган той се обижда и започва да заплашва. У него заговаря и “патриотичното” чувство: “И туй било българин! Няма да пет пари патриотизъм” изрича, когато студентът в Москва му отказва да го приеме, защото общежитието е за бедни ученици, а не за богат човек като него. Според бай Ганьо патриотичен дълг за всеки срещнат българин е да му предложи услугите си.
Бай Ганьо е ситуиран чрез контраст или изоморфно в собствената си среда. Контрастът се осъществява чрез съпоставка с разказвачите или в противопоставяне с необичайните ситуации, които налага културата на стария континент. Още в първите си реплики бай Ганьо разкрива собствения си балкански хоризонт и всичко при неговото пътуване се съизмерва с натрупания опит, който за него е достатъчен. По време на пътуването си във влака говори за самочувствие: “Ама аз що свят съм изръшнал… ти остави Едрене, Цариград, ами във Влашко…” Алековият герой не се стреми да прониква в различните пластове на чуждите култури, а да налага собствената си значимост. Той говори колкото знае, колкото е чел. Неговият спътник споделя из пътя каато срещне нещо забележително: “Аз все считах за нужно да казвам и обяснявам на бай Ганьо, но забелязвах, че той неохотно слуша и току казваше: “Аз знам”., с което види се искаше да ми се препоръча, че не е прост.” Отново проличава тънкият хумор на автора с който е придружено представянето на всяка една от чертите на характера на бай Ганьо. Той се стреми да налага на другите да говорят за България, но това ценене на своето води до неоценяване на чуждото, до незачитане. Бай Ганьо не се старае да почерпи от културите на други народи. Алеко на няколко пъти не пропуска да отбележи това: “Ама проста работа са тия немци… ти нали ги знаеш русите какви са ахмаци…” Безсрамието и нахалството са заменени от бруталност и готовност чрез сила да доказва нещо: “… аз знаеш не си поплювам, пооблещих му се насреща…” Дори когато е в операта той не си “поплюва” и в контраст със заобикалящите го се проявява като “бабаитин”, прави знаци “санким кого ще уплашиш”. Често срещан Алеков похват е да противопоставя малокултурието на бай Ганьо на културата и поведението на чужденците. Когато отива в Дрезден на погребението на сестра си, Алековият герой ярко контрастира на заобикалящата го среда. “Мистрите и мистресите” говорят тихо, приели скръбта на семейството, а бай Ганьо се втурва в стаята с грубо тропане на ботуши. Колоритно е сравнението с хода на подкован кон. Бай Ганьо говори високо, държи се невъзпитано и дори грубо “гледа свирепо” В този разказ Алеко е вложил нещо повече от хумор и ирония. По думите на разказвача бай Ганьо не е повод за смях, а причина за срам.
При него характерната откритост и способност бързо да се сближава с хората, лесно да комуникира с тях и да бъде приятен събеседник се превръща в проява на фамилиарност. Алеко я отрича и осмива безпощадно ту чрез репликите на героя, ту чрез присъдата, изречена от разказвачите: “Чета си така… по едно време като кресна над ухото ми едно: “О-о-о добър ден… ти нали си българин… е, хайде ставай да ме разходиш… Ставай!” Алековият герой говори на “ти”, безцеремонен е в поведението си с другите и дори е склонен да заповядва. С един властнически манталитет, който ще намери своята истинска реализация във втората част. Цялото му поведение говори за манталитета на простак. Той не се страхува да демонстрира простащината си навсякъде. Тя личи както в обръщението към хората и поведението му в обществото, така и в облеклото му, в липсата на елементарни хигиенни навици в неговата недоверчивост във философията му за жените. На погребението на сестра му той пристига облечен в бозави шаечни дрехи, с нечисти прашни ботуши, вратът му е завързан с траурна кърпа, над която се вижда кирлива риза. Когато пътува за изложението в Прага присъствието му не може да остане незабелязано не само заради вулгарното му държане, но и поради “миризмата на ботушите” и “специфичният аромат на потното му тяло”.
Пословична е неговата недоверчивост. Тя често го поставя в комични ситуации (у Иречек). Страхът, че може да го измамят и окрадат го кара да носи мускатите със себе си в операта, в банята, да не ги дава на пиколото в хотела да ги пренесе: “Знам ги аз тях. Не ги гледай, че са такива мазни (бай Ганьо искаше да каже учтиви, но тая дума е още нова за нашия лексикон)” обобщава авторът.
Неговите представи за европейския свят се откриват и във вулгарното му отношение към жените. То говори също за малокултурието. Учтивостта на жените бай Ганьо разбира погрешно и така оскърбява с поведението си момичето в сладкарницата, което не само подхваща, ами “си извъртял ръката със стиснати зъби”. Жестовете, детайлите, изповедността му го характеризират най-вярно и точно. В разказа “Bай Ганьо в Дрезден” героят споделя: “Гледам така облечена, рекох си слугиня, теглих Ј едно око – смее се! И аз коп! – през кръста”.
Твърде характерна е речевата изява на бай Ганьо. Тя го отличава, прави го неповторим. От самото начало до края на творбата езикът му остава непроменен. С характерната за него нотка на подигравка и сигурност, че знае всичко, а се откроява с типичната простотия и вулгарност, писателят му дава възможност да действа и говори, с което създава по-ярка представа за характера му. Служи си с много вулгаризми, възклицания, турцизми, клишета, пословици и поговорки. Липсват епитети в речта му. Затова пък словото му е динамично, придружено с типична за бай Ганьо жестикулация.
Най-ярка изява на качествата му битува във фейлетона “Бай Ганьо у Иречек”. Тук образът на бай Ганьо при пътуването из Европа се очертава най-пълно. Очеркът е изграден контрапунктно. Попаднал в едно неприсъщо нему обкръжение, бай Ганьо не пропуска да демонстрира простотията си, изостаналостта си, малокултурието, политическата хамелеонщина, недоверчивостта. Фейлетонът е възлов момент със своята обобщеност. Пристигнал в Прага, той търси отново да “удари кьоравото” и решава, че най-полезен може да му бъде проф.Иречек. Някога той е бил министър в България и това е достатъчно основание за бай Ганьо да му отиде на гости. Нещо повече. Той пристига в дома на видния учен с психиката, че той му е задължен, че трябва да го посрещне и нахрани: “Отидох – мисля ще си покаже човещината, ще ме покани у тях на гости… Тъй ли се посреща българин?” Така говори бай Ганьо и се възмущава от поведението на Иречек в разказа “Бай Ганьо на гости”.
Нахалството на Алековият герой, който се появява неочаквано у дома на непознатия му Иречек, както чрез фамилиарния тон и свойственото му обръщение “О-о! Добър ден, бай Иречек, как си, добре ли си?”, с което бърза да разсее недоумението на домакина. Новодошлият се опитва да застане в позата на някогашен защитник на професора: “Те викат Иречек такъв, Иречек онакъв – да ме прощавате не е тъй”. Освен нахалството се проявява и криворазбраната пестеливост на бай Ганьо. Той търси “келепира” и “авантата”. Те са станали част от съществуването му. Алековият герой е противен в намеците: “Най-сетне има място и още един странен човек даже да се прибере тука”. Вулгарен е начинът на деликатнечене: “Утре ако щеш води ме във всички фабрики, аз съм съгласен… па ако обичате, съгласен съм у вас да остана додето съм в Прага”. Хитростта и липсата на култура у бай Ганьо му помагат да се чувстват принудени да предложат онова, което иска. Не винаги сполучва Алековият герой, но винаги опитва. След като невъзмутимо, но умело загатва, че в тази къща очаква гостоприемство, той приема поканата като нещо естествено. В речта си бай Ганьо използва много междуметия, обръщения, диалектни думи. Често смесва ту “ви”, ту “ти”. Словото му се откроява с накъсаност и простота. Бай Ганьо и тук напомня за националната си принадлежност. Това, че е българин според него му дава привилегировано положение. Но той самият не прави опит за промяна в обноските и в отношението към хората, което да донесе тяхното уважение. Учудващата недоверчивост на бай Ганьо го поставя в комично положение. Пословичната му мнителност прераства в притеснение, което не му дава нито миг спокойствие. Мисълта, че дисагите му са в стаята на Иречек не престава да ангажира съзнанието му. Подозрението го измъчва: “По немски нешо си приказват, кой знае! Ама не вярвам. Най-сетне министър е бил у нас. Абе то и министрите не са стока, я!” Алековият герой търси начин да ги прибере при себе си. Любезната покана на домакинята да разгледа картините и илюстрациите бай Ганьо отклонява с обичайния си отговор: “Колко съм ги гледал аз такива картини и портрети! Не ме гледайте, че съм млад”. Отново изпъква желанието да се изтъкне и елементарната сигурност, че знае всичко. Това е още един момент, в който бай Ганьо отказва да се докосне до културата на Европа, а без притеснение пита за обедното време, което красноречиво говори, че над всичко е да се нахрани добре: “Аз много съм любопитен да изуча Европа… У нас дойде ли пладне – слагат да обядват. Вий кога обядвате, например?”
Алековият герой иска да покаже, че е надраснал домашната си среда, но действията, жестовете и поведението му опровергават тези намерения. Бай Ганьо плюе по килима, разтрива с ботушите, гледа през ключалката. Опитът му да се представи за интелегентен и цивилизован се проваля както от конкретните му деяния, така и от думите му. Когато изсипва супата на масата, той я връща отново в чинията си. Турското “чорба” е заменено с европейското “супа”, но покривката е “бухча”. Поведението на героя на трапезата предизвиква насмешка и съжаление. Той няма елементарни културни навици – мляска, уригва се, гледа да изяде колкото може повече. Говори с ирония за вкуса на българина към лютивото. Претенциите и опитите на бай Ганьо да докаже, че носи европейска култура го правят смешен. Той всъщност е точно това, което прави опит да не бъде. Бай Ганьо се стреми да заговори за политика още по време на обед: “Абе бай Иречек я ми кажи твоя милост леберал ли си, консерватор ли си?” Така писателят дискретно насочва отношението на своя герой към политиката. След като хубаво се е нахранил бай Ганьо не може да се сдържи да заговори за нея. Един детайл насочва отново към мнителността и подозрителността му. Действията и поведението му са показателни – той се оглежда, обхожда стаята и тихо говори. Именно тук се подчертава политическата му хамелеонщина, която на българска почва е още по грозна: “И едните и другите са маскари. Не се рита срещу ръжен… Не си ли с тях – спукана ти е работата.” Неговото отношение към политическите партии се диктува от материалните му интереси. Той още няма вкус към политическите борби, но “келепира”, който обещават ясно подчертава посоката му. Философията на Алековия герой за политиката, която тук има само още схематична постановка ще се разгърне при дейното участие на бай Ганьо в българския обществен живот.
Образът му е изграден с изключителна пластичност и изразителност. За това допринасят не само действията и портретната, но и речевата характеристика на героя. Неговият език е подчертан и експресивен. Възклицанията, умалителните и гальовните думи, особената байганьовска смесица от български и побългарени слова като “леберал”, “консерва”, “костентуция” създават неговата неповторимост и живост.
Никъде в първата част Алеко не упреква и не хвърля обвинения към своя герой при оценката на поведението му. Авторът съзнава, че той е скъперник – егоист, лукав, лицемерен, грубиян. Въпреки че го осмива на места безпощадно чрез хумора и иронията, той отдава делата му на простотията, за която не е виновен. Тя е в резултат на вековното робство. Така Алеко не обвинява героя си, а обществото. Авторът се стреми да го разбере и дори оправдае като изтъква някои добри качества, като енергията и отхвърля мисълта, че “злото може да се таи в него”. Байганьовщината в първата част не е организирана в общност, затова е и смешна. Към нея повествователят изпитва снизхождение, а не погнуса, водещ е хуморът, а не сатирата. Комичното се поражда от битовите недоразумения на бай Ганьо с чуждата среда.
С по-нататъшните си действия бай Ганьо напълно опровергава това, доказва, че той е този, който деморализира обществените условия в България. Истината е, че той носи у себе си редица положителни качества, които остават незабележими пред негативните черти на характера му. Не само енергичен, но бай Ганьо е възприемчив. Във финала на първа част с комично и незлобливо обръщение Алеко критикува. Той не се опитва да унижи героя си, а шеговито и горещо го съветва да се променя, да се взре по-дълбоко в европейския живот. Метафорично това е изразено в думите дано “види” лицето, стига се е натрапвало “туй пусто опаки”. Изразена е надежда, която се оказва илюзорна, че бай Ганьо подлежи на консервиране. Той не донася културата на запада, но донася спомена за битието си в Европа, заедно с хитростта и лукавостта, с образа на херметизирания бронирал се в себе си човек. Ако в първата част прави впечатление колко малко бай Ганьо възприема от културата на Европа, то във втората проличава не само колко много, но и какво точно е възприел от обществения и политическия живот.

Във втората част байганьовщината част става организирана сила. Така се оформя сатирическият образ на байганьовото воинство – безобидният простак става идеолог от лумпенизирана тълпа, която окупира възлови позиции в политическия живот. Тя влияе върху управлението, парламента, полицията, печата. Героят става страшен, буди погнуса, а не снизхождение, защото се занимава вече със социално-престижна дейност – прави избори, депутатства, списва вестник. Така бай Ганьо започва да се разпорежда с чужди съдби и чрез своето поведение започва да оформя облика на новия политически морал – “политическата безпринципност и политическият келипирджилък” се узаконяват като нормални норми на обществено поведение. Всичко, което бай Ганьо ще разгърне във втората част на книгата е загатнато в първата. Следователно между тях съществува идейно-тематична връзка.
СПОРЕД д-р КРЪСТЬО КРЪСТЕВ обаче книгата няма монолитна, а фрогментарна структура. В този смисъл бай Ганьо не е интертекстуално идентичен във всички фейлетонни части на книгата. Между отделните фейлетони няма фабулна приемственост, а за особен недостатък д-р Кръстев смята липсата на очерк, свързващ първата с втората част, който да подготви читателя за новата социална метаморфоза на бай Ганьо. Алеко не написва такъв очерк, защото съществува имплицитна връзка. Между двете части има диалог – в първата бай Ганьо декларира своите социално-политически претенции, а във втората реализира своите амбиции. Например във фейлетона “Бай Ганьо на изложението в Прага” той декларира не само своето отношение към учените хора, наричайки ги “страшни диванета”, но отправя и своята социална закана: “…Ще се върне бай ти Ганьо в България, па видя ще кой е кум и кой сват”. И той се връща в България…
Аналог в двете композиционни части може да се търси във встъпленията в тях и обрисувката на образа: “Същият бай Ганьо, както си го знаете, преди да тръгне за Европа, с тая разлика само, че си турил вратовръзка и освен това, сега има и по-импозатна външност и чувство на собствено достойнство и преимущество пред окръжающите. Човекът врял и кипял из Европа, Европа му станала като таквоз “… като нищо”.
Интересен авторов похват е да започне очерка “Бай Ганьо се върна от Европа” с лирическо отстъпление. След приятелските препирни и закачки, разказвачът отделя занчително място на разсъждения върху природната картина, която го е впечатлила при разходката във Витоша. В тези размисли се усеща Алеко творецът, който създава чудните пътеписи. Лирическото отклонение е в контраст с картина, в центъра на която е бай Ганьо. Той не се вълнува от красотата на природата. Мислите му са заети с важни въпроси.
Завърнал се в България, Алековият герой става значителна фигура, която дава до голяма степен облика на епохата. Той е виден търговец, депутат, министър, журналист. Втурнал се във вихъра на политическия живот като водач, като самонадеян и безскрупулен политик-прагматик, за който всички средства, включително и престъпленията, са добри щом от тях има лична изгода. Бай Ганьо не би могъл да осъществи стремежите си, ако няма властта в ръцете си. В разказите за бай Ганьо в България се разкриват различни форми и начини, които използва, за да стигне до властта. По този начин се очертават специфичните характериситки на героя, които го налагат в българския обществен живот. Втората част на сборника се откроява с последователност във времето, както и с постепенно наплъстяване на нови черти на героя. Действията и постъпките му го очертават като същия бай Ганьо, който обикаля стария континент, но сега той е със самочувствието на човек “изръшкал цяла Европа”. Неговата способност да се приспособява може да бъде не само смешна, но и страшна. В този смисъл в първата част бай Ганьо се проявява като малокултурен, затворен за културата. Той не е просто смешен чревоугодник, а социален алчник. Бай Ганьо не е житейски прагматичен, а вулгарно материалистичен – всичко измерва в количество, всяко действие е резултат от някаква негова лична сметка, той е отрицание на всякакво чувство за дълг, социален идеал. Тези черни антисоциални пороци получават пълно разгръщане във втората част. Героят има нов социален образ – от черупката на безименния дребен продавач на гюлово масло се излюпва политически мъж, обсебващ основните форми на властта – парламент, полиция, печат. Интересно е, че втората част отново реконструира образа на Европа (поредно доказателство за идейно-тематичната връзка на двете части), но в гротесково преобърнат вид. Бай Ганьо непрекъснато декларира пред съмишленици и опоненти, че е бил в Европа, че е видял и знае много повече. Така той използва образа на Европа като аргумент за изграждане на собствения си авторитет. Докато в първата част Европа е чужда и враждебна за бай Ганьо, то във втората част тя става удобна и пригодна за неговите манипулации. Образът Ј става параван за просташкото самочувствие на героя, превръща се във фалшив аргумент за мотивиране на героичното му поведение, за оневиняване на байганьовата веероломност. Подмяната на истинските с фалшивите стойности се покриват във фейлетона “Бай Ганьо прави избори”. В първия разказ чрез поведението на героя ярко се изобличава политическата хамелеонщина и нагаждачеството. Появява се основното различие при критическия патос в първата и във втората част на книгата. Смехът изчезва, хуморът и иронията отстъпват на сатирата, стигаща до сарказъм. Алековият герой се явява в ролята на водач на самозвана депутация, тръгнала да поднася застъпничество за Стамболов. В този момент е разкрита една типична черта на героя – характерната му политическа неуравновесеност. За бай Ганьо не е проблем промяната на ситуацията. Не е морално затруднен да устои на една политическа принадлежност. Алековият герой без скрупули “преобразява” депутацията от защитата на министър-председателя в група, която иска спасението на българския народ от Стамболов. С безсрамно политическо хамелеонство и безпринципност той променя написаната вече петиция в духа на новата политическа ситуация. Със същия жар, с който са превъзнасяли Стамболов, сега търсят най-силни думи, за да го заклеймят. От “светец”, той се превръща в “грозен тиран”, “изчадие на пъкъла”, в “мръсен кръволог”. От най-гениален вожд, този “Цицерон” се преобразява в “най-грозен мъчител, този Калигула, този Тамерланг на българския небосклон”.
Във втората част агресивността на бай Ганьо се насочва към словото. Бай Ганьо става журналист. Той се смята за опитен човек, видял много свят и иска да моделира българския живот по свой образ и подобие. И най-непреходните ценности биват изпразнени от съдържание. Със самочувствие на знаещ и вещ човек той говори: “Само отечество много просто излиза – тури нашето мило отечество”.
Драматичните колебания на героя, който е способен на всичко, но не да губи и да бъде опозиция, го въвеждат на края до искрено възмущение: “На маймуни ни обърнахте, да ви вземе дявол, с маскари”. На героя не са чужди нито преувеличението, нито измамата. Бай Ганьо се чувства господар на положението. Няма го вече свития, дори стъписан герой от първата част на сборника. Ако там има известно балансиране между активно променящата се ситуация и усилията на бай Ганьо да се справи с нея, то във втора част присъствието му е много по-динамично. В много по-голяма степен той гради ситуацията. Вероятно поради това има възможност да се приеме за символ или емблема на явленията.
В следващото си политическо превъплъщение Алековия герой прави избори. Той се явява като опонент за депутатското място на обществения идеалист Иваница Граматиков – безспорен прототип на Алеко. Този герой е въведен като антипод на бай Ганьо. Разбрал, че идеалите са “суета, вятър” политикът бай Ганьо вече не е пасивен нагаждач, а дейно държи положението в ръцете си. Подмяната на истинските с фалшивите стойности се откриват в този фейлетон. Сцената, описваща как героят и неговата шайка се накачва по стълбата към избирателните урни и как осъществява варварското нападение върху политическите опоненти, как сваля и отстранява Граматиков и неговите сподвижници, реконструира библейската притча за маскирания като Господ Сатана, който с помощта на своите дяволи се изкачва по стълбата на властта, сваля законния владетел и обсебва властта. Важна функция имат байганьовите думи: “и ний сме били малко–много в Европа и знаем тия пущини изборите. Аз в Белгия съм бил!”. Нелепото самохвалство на героя е опит да се легитимира като европеец, а образът на Белгия има важен знак. Той алюзира не просто белгийската конституция, върху чийто принципи е създадена българската, но и нейното поанадолчване. Всъщност още в началното изречение на книгата е разкрит акта на преобличането на героя чрез анахроничното съчетание на белгийската мантия с агариянския ямурлук – битови знаци на различни народи. Това е образ, еманиращ синдрома на криворазбраната цивилизация. По този начин бай Ганьо успява чрез своето поведение да подмени законните с незаконните принципи на обществено устройство. Между неговите публични декларации, че е конституционалист, парламентарист, европеец, журналист – будна съвест на своето време и моралната му същност (тарикатстващ политикант, политически хамелеон) има пълно разминаване. Именно върху това разминаване на социални и нравствени стойности се гради комическия модел на втората част. В нея липсва хуморът на ситуацията, отстояващ анекдотичните разминавания между двата културни строя.
Бай Ганьо не е вече познатия от първата част лукавичък простак, който се опитва да мами на дребно. Към политическата хамелеонщина и нагаждачество вече се присъединяват безпринципност и надменното самочувствие на политикана. Без срам той говори: “Кой ти каза, че съм леберал…Че какво като съм казал на Иречека, дума дупка прави ли…”. Бай Ганьо е вече авторитет. Той разпорежа. Със самочувствие е, но славата му е на злодей и на самоналожил се властник. Често говори в множествено число, което е ярък пример, че бай Ганьо се е превърнал в човека – тълпа. Неговите думи напомнят мотото на Вазовия разказ “Сладкодумен гост на държавната трапеза” - “Ние сме легион, защото сме мнозина”.
Бай Ганьо в България проявява цялата си непривликателна същност на новоизлюпен политик. Докато в Европа той е само смешен, то в родната си страна става страшен. Докато в центъра на материка при обиколката си е самотен оригинал, то в България е заобиколен от цяло “войнство” себеподобни – Гочоолу, Дочоолу, Гуньо Адвокатина, Данко Хаерсъзина. Те му се подчиняват и го подкрепят и така му придават социално самочувствие, превръщат го в политическа сила, в господар на положението.
Различията между байганьовите пороци в първата и във втората част на книгата се възприемат от обществото в онази епоха като новоизлюпени, като нови, като чужди на патриархалната характерология на българина. Не случайно водещо в българската литература след освобождението става крушението на патриархалната нравственост и дегенерацията на обществения морал (Вазов, Влайков, Михалаки Георгиев, Стоян Михаиловски, Елин Пелин) – патологичен егоизъм, службогонство, патриотарство, кариеризъм, себичен индивидуализъм, алчност за власт, пари и лесно забогатяване. В този смисъл бай Ганьо става образ – емблема на целия реалистичен контекст на българската литература в края на века. Във втората част на книгата неговия образ се доближава максимално до централния типаж на европейската литература (Балзак, Стендал, Динекс) – буржоазно парвеню. Това е човекът без аристократичен произход, без морални и интелектуални заложби, който чрез безскрупулни действия успява да се изкачи на високите постове във властта, да обсеби обществения живот, да определя политическия морал на епохата. Ето защо бай Ганьо се възприема като образ – въплъщение на метаморфозата на един социален тип, деформираща ценни национални качества и утвърждаващ чертите на новоизлюпената буржоазна класа. Въпреки националната си колоритност, бай Ганьо е определен социален типаж, той не може да олицетворява “вечния българин”, защото в друга социална система, премахваща социално-икономическите предпоставки за поява на байганьовщината, героят ще изчезне.
Новият социален образ във втората част на книгата бай Ганьо променя не само комичния модел на книгата, но и взаимоотношението герой-повествовател. Във втората част изчезва позицията на очевидеца – разказвач, както и двоинственото отношение на повествователя към героя. “Аз”-очевидецът се въплъщава в ролята на обективния въздесъщ разказвач. На какво се дължи тази повествователна трансформация? Защо се наблюдава отстъпление на очевидеца – разказвач? Както бе посочено у бай Ганьо вземат връх опасните пороци, разкрити в сатирическа форма. Ето защо повествователното застъпване вече е нефункционално и разказвачът не може да оневинява героя заради културната му изостаналост, защото действията му не са смешни и безобидни, а страшни и наказуеми. Тук липсва обкръжаващата бай Ганьо и разказвача рамка (Европата, напомняща тяхната етническа общност), защото паралелно с моралната дезинтеграция, първата част разкрива и етническата дезинтеграция между героя и разказвача. Затова във втората част се очертава драстичната дистанция между двете фигури. Разказвачът в пълна степен се отъждествява с моралната позиция на автора. Всъщност тази двойка има и своята персонализация: срещу образа на бай Ганьо контрапунктно е противопоставен образът на кандидат-депутата Иваница Граматиков – образът на Алеко. Така си дават среща отново във втората част на книгата европейското и псевдоевропейското поведение. В този смисъл в образа на Граматиков е проектирана драмата на унижения български интелигент от европейски тип. Но липсата на разказвача-посредник във втората част е и път към изграждането на усещане за по голям автентизъм на образа. Докато във първата част героят е очертан като образ-спомен във съзнанието на разказвачите и така е пречупен през конкретна субективна призма като образ, изграден в едно преизказно време, то във втората част събитията стават “тук и сега”, разкрити са в епически сегашно време. Това превръща бай Ганьо от образ-спомен в образ-жива действителност. Втората част очертава най-ярко моралната антонимия автор-герой. Една срещу друга застават простащината срещу аристократизма, неграмотността срещу учеността, прагматизмът срещу идеализма.
Във втората част бай Ганьо се проявява като измамник. Без срам той говори: “Това диване до самия ден на изборите ще го лъжем…”. За да “укрепи” политическата си персона като човек, който разполага с неограничени средства, раздава подкупи.
Героят не се страхува от политическите си противници, дори изпитва известно снизхождение към техния идеализъм. Терорът, използването на декласирани елементи “техника” на изборите се владее от бай Ганьо до съвършенство и той гордо заявява, че би могъл да избере за народен представител и магаре.
Във фейлетона “Бай Ганьо прави избори” се усеща остро саркастично изобличение. Творбата наподобява фейлетоните на Алеко за изборите. Тези произведения правдиво отразяваат грозната действителност на миналия век и са плод на яркия талант на писателя. Освен жанрово фейлетоните “По изборите в Свищов”, “Угасете свещите”, “Избирателен закон” и други, и очерците, посветени на изборите, в които бай Ганьо е деен участник, съществува сходство и при изграждане на представи и образи. Във фейлетоните му се визира образа на бай Ганьо. Алеко изгражда макар само с детайл представата за въображаемото присъствие на бай Ганьо в текста: “туй е то хасъл бай Ганьо прави илюминации” обобщава авторът във фейлетона “Що значи: Народът ликува!”.
Не само като политик се проявява Алековият герой в новите си превъплъщения. Той става идеолог на една платформа, която илюстрира жизнената му философия. Той се превръща в отблъскващ демагог – превъплъщение, което е предадено във фейлетона “Бай Ганьо журналист”. Алеко представя своя герой като основател на вестнк. За бай Ганьо това е проста работа: “Че голям мурафет ли е да се прави вестник. Тури си едно перде на очите, па псувай наляво и надясно”. Във “възхода” си бай Ганьо е движен от прагматични мотиви. Той е готов да се отрече от всичко свято за един човек, подчинява на себе си словото. Пътят към избор на име и платформа на вестника е симптоматично: “Народна мъдрост” ще бъде още по-хубава…По-добре “Българска гордост” да го наречем…”Народно величие”…”. Така се подчертава демагогията на бай Ганьо не само политическата му хамелеонщина. Онова “народно величие”, изречено от Алекови герой, повече прилича на “народно падение”.
Във фейлетона “Бай Ганьо журналист” безмилостния сарказъм е най-силното оръжие на писателя. Чрез него Алеко бичува не само политическата линия на своя герой, но и безсъвестността му и демагогията, намерили израз в уводните статии, дописките, антрефилетата. Байганьовият стилл и действия наподобяват на героя на първия фейлетон “Разни хора, разни идеали”. И двамата намират средство и начини, за да се издигнат и успеят в йерархията. Бай Ганьо е готов да клевети всекиго. Чрез цветовия нюанс, умалителната форма “думица”, последвалата градация.
Не случайно Алеко избира за публика на деянията на бай Ганьо Данко Хаерсъзина, който е олицетворение на злото и носител на отрицателни качества. Както в края на първата част и тук репликите на пресонажите, чрез които се самохарактеризират и показват отношенията помежду си, отстъпват място на разсъжденията, оценката и поведенията. Тях ги прави всезнаещият говорител. Сравненията и метафоричните изрази, чрез които разказвачът характеризира поведението на героите, допринасят за изграждането на комичното възприятие във финала на фейлетона “Бай Ганьо журналист”.
В края на първата част на книгата само се загатва за авторовото присъствие. Във финала на втората композиционна цялост по голяма тежест има своеобразната поанта. Именно тук изпъква присъствието на автора. Изтънчен и духовно чист, Алеко вярва в доброто начало на човека. Затова той е вложил и положителни качества в своя герой. Бай Ганьо в цялото произведение е представен като динамичен и многожив образ. Въпреки, че Алеко вярва, бай Ганьо някога ще бъде превъзпитан, ясно осъзнава – нито ще бъде толкова лесно, нито ще бъде толкова скоро. Докато в първата композиционна част Алеко вярва на своя герой – жертва на времето, с развитието на действието това мнение отстъпва. За Щастливеца става очевидно, че героят му не изисква никакво оправдание и съжаление, а по-скоро мощен отпор. Във вярата и “незлобливото” отношение на Алеко към неговия герой се открива до голяма степен идеализма и утопизма на автора. Тази идея е разкрита в обобщението “Аз питая в себе си вяра, че ще дойде един ден, когато ти, след като прочетеш тая книга, ще се познаеш…”. В образа на бай Ганьо Алеко Константинов създава образ-тип. В него се отразяват най-съществените все по-налагащите се пороци на времето. Те до голяма степен са “опакото” на европейската култура. Като естествен завършек на сборника се явява изреченото от Алеко обобщение – сентенция: “Европейци сме, ама все не сме дотам”. Така поставен проблемът преди сто години смело можем да кажем, че и до днес е все още актуален. Недоизказаността – тази своеобразна апосиопеза, го прави въпрос от изключителна важност за българина през деситилетията до наши дни.
Анекдотичният българин, над когото се присмива приятелската компания “Весела България” се превръща в могъща обществена сила. Тя владее положението, налага своя морал, кове закони, трупа печалби. В превъплъщенията си във втората част на сборника бай Ганьо е представен чрез разказваните за него анекдоти. С по-голяма сила е показан чрез саморазкриване. Монолозите са дълги, а действията носят не-толкова анекдотичен хумор, колкото сатирични, обществено-политически обощения. Вече не смешните разкази за бай Ганьо, а собствените му речи, статии, кореспонденции се превръщат в основни средства за разкриване на социалната му същност. За неговата индивидуализация особено голямо значение има екизовата характеристика. Речта на бай Ганьо е енергетична, експресивна, емоционална. В нея се открояват простонародните думи, вулгаризми, турцизми. Въздействието на речта му идва от особения строеж, от типичните интонации, от фразеологичните съчетания. Образът на бай Ганьо е класически приет за използване на езика като средство за индивидуализация и типизация.
Сатирик по природа и оптимист в надеждата си Алеко вярва, че човекът и светът са поправими. Въздесъщият бай Ганьо потъпква нравствените принципи на Алеко, който се прекланя пред своя народ: “Стой, долу ръцете! Не досягай народа! Свали си шапката и се поклони на този, който дава храна и живот, поклони се на българския народ…”. В тези думи прозвучава един възрожденски повик, наследен от близкото минало, възстава хуманистът и гражданинът. Срещу тази Алекова тежест се възправа бай Ганьо в цялата бруталност на своята разрушителна стихия. За него “народът е като стадо – само за да му размахаш сопата”. Бай Ганьо уби из засада своя създател. Автор и герой продължават във времето своето безсмъртие като литературна двойка антиподи. Сто години след написване на “Бай Ганьо” Алеко остава символ на висока нравственост и светли принципи. Той противостои на грозното в живота и човешкия характер.


Най-популярният персонаж в българската литература се оказва и най-проблематичния в литературната ни наука герой. Вече сто години след написването на книгата продължават дискусиите около естетическата специфика на неговия образ. Полемиката на раличните критически рецесии (възприемане=рецепция) е групирана около три основни проблемни ядра:
- проблемът за природата на байганьовата типичност – национален, социален или общочовешки тип е героят.
- проблемът за художествеността на образа – художествен или нехудожествен персонаж е бай Ганьо.
- проблемът за творческия статут на неговия създател – самостоен автор или само редактор е Алеко на анекдоти за комичните пътешествия на нашенеца в чуждия свят.
Причината за тази полемика се корени в естетическата специфика на Байганьовия образ и в уникалното жанрово своеобразие на книгата. Бай Ганьо е многословен художествен образ, усъвместяващ множество и социално безобидни и обществено опасни пороци. Той симбиоза и на исторически непреходни национални недостатъци и на конкретно исторически черти, и на вечно повтаряеми в човешката природа пороци. Всеки опит да се слага акцент върху определено типично равнище на образа, за сметка на друго, води до едностранчиво тълкуване на неговия образ. Разкривайки основните типични лица на многослойния художествен образ трябва да търсим тяхната взаимовръзка и да изясним защо този герой продължава да бъде вечен спътник в битието на българина.
Книгата е организирана около две композиционно обособени тематични ядра. Първата част разкрива пребиваването на българина в чуждия свят, а втората – пребиваването на героя в своя българска среда. Тези две части очертават и два духовни портрета на героя, колкото тъждествени, толкова и нетъждествени. Различието в тях откриваме в отделни аспекти. Докато първата акцентира върху безобидни битови пороци, продукт на културна изостаналост, то втората част разкрива кинетизацията на социално опасни недостатъци (безобидният простак се превръща в социален хищник). Докато в първа част механизмът на комичното се базира върху ситуацията сблъсък на два типа битово поведение (нашенско и европейска), то във втората част комичния модел е трансформиран. Той се базира на принципа на несъответствие между социалното поведение на героя и неговата истинска морална същност. Докато в първата част водещ комичен аспект е хумора, то във втората е сатирата.
Тук как се преобръщат националните добродетели в пороци, пестеливост в скъперничество и т.н.
Проблемът Ние и другите
Бай Ганьо непрекъснато се откроява чрез неспособността да приеме чуждия свят. Така на повърхността на художественото изображение изглежда предимно битови пороци с национален колорит, поглед на културната изостналост на балканската цивилизация, чието въплъщение е бай Ганьо. Всъщност пътуването му към чуждото се оказва пътуване към своето и в този смисъл в първата част акцентът пада върху образа на Европа. Тя е само средство за изграждане на национално самосъзнание. Европа се явява модел за национално идентифициране установено чрез “подвизите” на бай Ганьо в Европа какво ние не сме съдим за това какво ние сме. Може да се обощи, че в първата част се слага акцент върху национално-физиономични пороци. Това кара първите байганьови изследователи да го определят като национален тип образ, еманация на българския дух. Но това тълкуване е едностранчиво и крайно. Бай Ганьо не може да бъде възприеман като образ, обхващащ само националаната характерология, защото образът на българина е двоинствен (двумерен). В първата част на книгата пътува не един а два типа българин. От една страна бай Ганьо, от друга бай Ганьо е съпровождан в Европа от сънародник, който се срамува от байганьовата недодяланост. Същото противоречиво възприятие има и във втората част на книгата. От едната страна е бай Ганьо и неговото лумпенизирано войнство – Гочоолу, Дочоолу, Гуньо Адвокатина, и от друга вярващ в идеите на демокрацията кандидат-депутата Иваница Граматиков. Така творбата улавя два полярни типажа на националната душевност. Бай Ганьо е въплъщение на дивото, първичното, неблагородното езическо лице на националния ни характер, а другото, е духовното идеалното, съзвучно с европейските хуманитарни търсения. Така творбата разкрива два типа европеизиране – мнимо, фалшиво, и истинска, функционална, некриворазбрана същност.

Hubavelky
03-29-2008, 12:29
Малии благодаря ти много

AngelXrisi
04-07-2008, 16:26
Моля ви ако някой може нека постне анализ на "Бай Ганьо в Русия",много ще съм благодарна!Мерси предварително :-k

plamityy
04-08-2008, 16:38
blagodarq mnogo :)