PDA

View Full Version : Дискусия...million
03-31-2008, 14:36
Раздавам благодарности на този от вас, който помогне с материали за дискусия на тема "Човекът е тайна и загадка". :)

sherry
03-31-2008, 15:36
„Човекът е една голяма тайна и още по-голямо чудо”


Светът на тайните е един от най-необятните и всеобхватни области, а централно място в него заема загадката наречена човек.
Човекът се е превърнал в толкова голяма тайна заради своите действия. В една ситуация може да реагира по един начин, а в същата, но в друг момент-съвсем различен. Понякога човекът изумява с решенията си не само околните, а и самия себе си. Да вземем за пример героя на Николай Хаитов в произведението му „Дервишово семе”-Рамадан. Въпреки болката, която са му причинили и годините на терзание в мига, в който може да си отмъсти, той променя своето решение: „Няма да го душа, нито да го давя: оставя ли го на студено 2-3 нощи, и ще свърши.Тъй си мисля, но опре ли да я свърша, видя ли очите на Силвина, вперени в мене-отпущам му края и хващам пътя за гората сухи дърва за Руфатя да бера...”
Най-голямата човешка тайна според мен е любовта. Запленен от нея човек става неузнаваем, върши неща, които преди това не се е осмелявал да върши. В този момент той не мисли за последствията от действията си, затова много често повече е във вреда, отколкото в помощ. Учудващо е как любовта може да промени човещкия живот до неузнаваемост-да направи от лошия добър.
Тайнствата в човека и неговия живот не само в положителна насока-такава например е войната. Защо милионите войници воюват един срещу друг при положение, че не печелят нищо за себе си или за семействата си, а заради политиците и техните решения.
Материалното, което ни заобикаля също може да промени съдбата на човека. Иам много хора с ограничени финансови възможности, които биха продали и душата си, само и само да забогатеят. В подкрепа на тезата си бих споменала разказът на Христо Смирненски „Приказка за стълбата”: „-Кой си ти?- попита го Дяволът.” „-Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя! О, колко е грозна земята и колко са нещастни хората!”. „-Кой си ти?- дрезгаво и лукаво го попита Дяволът” „-Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя!О, колко красива е земята и колко са щастливи хората!”
Такива хора са съществували още в далечното минало, съществуват и днес. За съжаление в момента положението в България е такова, че голяма част от българите са от тях. Всъщност аз мисля, че във всеки от нас се спотаива по един Фауст, какато казват хората-„Всеки човек си има цена”.
Според мен човекът е голяма тайна, защото самите ние не можем да се разберем понякога. Чудото сме самите ние, но не можем или не искаме да го осъзнаем, затова съществуват много разногласия между хората. Нека да не бъдем тайна, но да бъдем наистина голямо чудо!