PDA

View Full Version : ПОМОЩ ЗА ЕСЕ ПО ФИЛОСОФИЯtedi 67
04-03-2008, 20:53
Трябва ми есе по философия на една от темите: Тайните на душата ; Възпитание на духа. Много ви моля, ако можете помогнете ! спешно е! 8-[ :-) [/b]

kuklichka_bg
04-03-2008, 22:45
nz dali shte pomogne no
Възможно ли е възпитание на чувства?


Всеки човек изпитва гняв, обида, удоволствие от похвалата, скръб за загубата на близък човек, отвръщение от мръсотията, възторг, радост, тъга, досада, любов, омраза.Чувствата на хората са най-разнообразни и различни.Те са свързани с нашите потребности, цели, интереси, с нашето отношение към предметите или хората, към самите нас.
Дадена постъпка на човек може да породи огорчение или недоволство, ако тя не съответства на нашите желания, очаквания, мнения за него.В чувствата се преплитат както субективни, така и обективни, независещи от нас моменти.
Чувствата играят важна роля не само при нравственото възпитание, но и при всички други задачи на обучение и възпитание.Когато съзнаваме необходимостта от възпитанието на чувствата, не винаги знаем и следваме най-правилните посоки и пътища.Въпросът за възпитанието на чувствата може да се реши правилно, ако сме запознати със специфичните особености на процесите, на тяхното възникване и изменение.
Задачите за възпитаване на чувствата са свързани с развиване на положителни чувства, обогатяване на чувствата по съдържание, повишаване на действената сила на чувствата, уравновесяване на чувствата и самоконтрол.
Не винаги можем да възпитаваме чувства, но можем да се научим да ги контролираме.Самоконтролъ е твърде важен, защото чрез него се регулират взаимоотношенията между хората.Възпитателната задача е не да се потискат чувствата, а да се подчиняват на разумен контрол и да се възприпятства възникването на отрицателни емоции.Трябва да се развиват положителни чувства, защото те дават правилна насоченост на личността.
Средствата, чрез които можем да постигнем възпитание на чувствата са: учебното съдържание, методите на обучение, творческата активност, физическото възпитание, празниците и тържествата.Учебното съдържание дава сигурни отражения върху емоционалното развитие.Методите на обучение могат да възпитават богати естетически чувства.Празниците и тържествата играят важна роля за емоционалното възпитание.Творческата активност влияе върху формирането и развитието на способностите.Физическото възпитание има значение за възпитаването на бодри и оптимистични чувства.
Възпитаването на чувствата не може да се постигне нито чрез даване на знания, нито чрез проповеди и наставления.Върху чувствата може да се въздейства по своеобразния път на косвеното влияние.При възпитанието на чувствата не може да се постигнат резултати със забрана, нито пък с грубо потискане на отрицателните чувства.
Необходими са грижливо отношение, индивидуален подход, такт и умение за постигане на добри резултати.