PDA

View Full Version : ПОМОЩ ПО ГЕОМЕТРИЯ :( !!Chefo_bg
04-04-2008, 18:50
Така имам две задачи за даскало да реша , но незнам как вече пиша незнам коя тема да ми помагате по геометрия , но няма как немога да го измисля :(..Пък ми трябва до понеделник сутринта :( ! 3-задачи са , ако може някой да ми каже как се решават ще е много добре :)..Благодаря предварително ! Ето ги и задачите :

1 Задача
Даден е равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) , в който ъгъл ACB е 40 градуса.Симетралата на бедрото BC пресича правите AC и AB съответно в точки K и L.
а) Намерете ъглите на триъгълник BKC.
б) Намерете ъглите на триъгълник CLK.
в) Докажете, че периметрите на триъгълниците LBK и LCK са равни.

2 Задача
Даден е остроъгълен триъгълник ABC.Симетралите на страните му AC и BC се пресичат в точка O и ъгъл AOC = 140 градуса, а ъгъл BOC = 120 градуса.Намерете ъглите на триъгълник ABC.

3 Задача
В равнобедрения триъгълник ABC дължината на основата му AB е 10 cm , а периметърът му е 44 cm.От средата M на бедрото BC е издигнат перпендикуляр, който пресича другото бедро AC в точка D.Намерете периметъра на триъгълник ABD.

Това са задачите , ако може някой да ми каже подробно как се решават айде да не са всичките поне една :)..Благодаря предварително !
ЗАДАЧИТЕ МИ ТРЯБВАТ ДО ПОНЕДЕЛНИК СУТРИНТА ! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ТОЗИ , КОЙТО МИ ПОМОГНЕ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ :)

Teenproblem rlZ :) !

Chefo_bg
04-05-2008, 12:52
Моля някой , ако може да реши тези задачи нека каже как . моляя :( !

blueberry_14
04-05-2008, 20:21
Значи тея задачи се решават със свойства на симетралите и главно се използва изразяването на ъглите в равнобедрен триъгълник.
Първата задача-даден е равнобедрен триъгълник и ъгъл ACB е 40 градуса. Другите два ъгъла са равни и съответно след пресмятанията излизат по 70 градуса. Дадена е симетралата на BC(това е перпендикуляр издигнат към средата на съответната страна), така се появяват още няколко равнобедрени триъгълници(BCK,BLC).
а)в триъгълник BKC се знае, че BK=CK и след като имаме даден единия ъгъл(КCB=40gradusa) така намираме, че и ъгъл KBC e 40 градуса(в равнобедрен триъгълник ъглите при основата са равни).Остава ъгъл BKC и той се пресмята 180-40-40=100 градуса.
б) ъгъл LKC e външен за и е равен на 130 градуса.Ъгълът при C е равен на ъгъл LCB-KCB=30 градуса и съответно ъгълът при L е 20 градуса
в)двата триъгълника са еднакви от там следва, че и лицата им са равни.

blueberry_14
04-05-2008, 20:26
втората задача също се решава чрез свойствата на симетралите..
там има 3 равнобедрени триъгълника(ACO,BCO i ABO) и там по същия начин като в първата трябва да се изразят ъглите-като знаеш, че в равнобедрен триъгълник ъглите при основата са равни, сборът на ъглите в триъгълник е равен на 180 и мисля, че само това се използва :) така се изразява за всеки триъгълник по отделно и после се събират съответно търсените ъгли

blueberry_14
04-05-2008, 20:30
при третата задача се изразяват страните като изхождаш от това, че основата е 10 а периметъра е 44см=>AC=BC=17cm и BD=CD => BD+AD=CD+AD=CA=17см и периметъра на ABD=AB+BD+AD=AB+CA=10+17=27cm

blueberry_14
04-06-2008, 15:15
незнам до колко ти помогнах обаче те съветвам ако искаш тази година да кандидатстваш(ако си 7 клас) да ходиш на уроци :(

krischemalko
04-19-2008, 12:05
моля за помощ за следните задачи:

Да се намери лицето на трапец с диагонали 5 и 12 и средна отсечка 6,5.

Да се намерят диагонала и бедрото на равнобедрен трапец с основи 20 и 12.Ако се знае,че центъра на описаната окръжност лежи на голямата основа.

Правоъгълник ABC- AC=3 ;BC=4 ;CM -медиана.В тр-к AMC и BMC са вписани окръжности.Да се намери разстоянието между центровете им.

Chefo_bg
04-19-2008, 12:36
Да мерси много ми помогна :)..7-клас съм да и нямам намерение да кандидаствам , но ми трябват пак 2-задачи за училище за понеделник пък няма кой да питам :(..Малко хелП :( ?!

Ето какви са задачите :

1 Задача :
За успоредника ABCD е дадено, че AB=12 cm и дължината на AD е три пъти по-малка от дължината на AB.
Намерете :
а) периметъра на успоредника
б) лицето на успоредника, ако ъгъл A = 30 градуса.

2 Задача :
Една от страните на успоредник е 8 cm и тя е една трета (1/3-дроб) от периметъра му. Намерете периметъра на успоредника и другата му страна.

МОЛЯ ПОМОГАЙТЕ :(..Че , ако не ги дам в понеделник сутринта на госпожата по МАТ ще имам 2-ика :(..

krischemalko
04-19-2008, 13:46
1зад
а)
От АД 3 пъти по малка от АВ следва,че АД=12:3=4см
Р на усп АВСД=2a+2b=2.12+2.4=24+8=32см

б)
посрояваме височина ДН
Разгл триъгълник АДН (ъгъл АНД=90 градуса и ъгъл НАД=30 градуса по условие)следователно AH=1/2 от АД=1/2от4=2см
S на усп АВСД=АВ.ДН=12.2=24см

2 зад

по усл АД=1/3 от P
следователно
1/3P=8
P=24см

Р АВСД=2a+2b
24=2.8+2b
2b=24-16
2b=8
b=4см

Chefo_bg
05-07-2008, 11:47
1зад
а)
От АД 3 пъти по малка от АВ следва,че АД=12:3=4см
Р на усп АВСД=2a+2b=2.12+2.4=24+8=32см

б)
посрояваме височина ДН
Разгл триъгълник АДН (ъгъл АНД=90 градуса и ъгъл НАД=30 градуса по условие)следователно AH=1/2 от АД=1/2от4=2см
S на усп АВСД=АВ.ДН=12.2=24см

2 зад

по усл АД=1/3 от P
следователно
1/3P=8
P=24см

Р АВСД=2a+2b
24=2.8+2b
2b=24-16
2b=8
b=4см

Много благодаря за задачите :)..Ако може сега пак някой да помогне за една задачка , че няма кой да ми е реши пак ми е за даскало и в Петък трябва да я донеса задачата :(..А пък няма кой да е реши :(..БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !! Ето я и задачата :

В правоъгълника ABCD (AB по-голям от BC) е построен перпендикуляр BP към диагонала AC. Ако ъгъл CBP : ъгъл PBA=1:3, да се намерят ъглите BCA и OBP , където О е пресечна точка на диагоналите му.


БЛАГОДАРЯ МНОГО :)..!