PDA

View Full Version : ЛИС, свързан с Мойсейradi_92
04-12-2008, 21:30
здравейте , много ви моля някой ако може да ми помогне с ЛИС за понеделник на тема: Историята на Моисей и поуките за човечеството. мн мн мн ви моля помагайте.

Редактирано от-Цвети
Нарушени 1-ва и 7-ма точка

BluE_s
04-12-2008, 21:44
Малко ли ти е утрешния ден за да го напишеш сам? :)

fire_cat
04-13-2008, 06:29
Моисей
Библейската история на раждането на Моисей, представена в глава 2 на Изход, демонстрира сходство с легендата за Саргон и почти буквални съответствия в отделни моменти. Още в глава 1 се разказва, че фараонът заповядал на хората си да хвърлят във водата синовете, родили се на евреите, докато на дъщерите било разрешено да живеят; причина за тази заповед била прекалената плодовитост на израeлтяните. В глава 2 се казва следното: „Един човек от Левиевото племе отиде, та си взе жена от същото племе. Жената зачена и роди син, и като видя, че е много красив, го кри три месеца. Но като не можеше повече да го крие, взе тръстено кошче, намаза го с асфалт и смола и, като тури в него детето, сложи го в тръсталака при речния бряг. А сестра му застана отдалеч да гледа, какво ще стане с него. И излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужници-жени ходеха по речния бряг.

Тя видя кошчето в тръсталака и прати робинята си да го вземе. Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше (в кошчето); смили се над него (фараоновата дъщеря) и рече: това ще е от еврейските деца. Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето? Фараоновата дъщеря отговори: иди. Момичето отиде и повика майката на детето. Фараоновата дъщеря рече: вземи това дете и ми го откърми; ще ти заплатя. Жената взе детето и го кърми. И порасна детето, и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то стана като син, и нарече тя името му Моисей, защото, казваше, от вода го извадих.“ В митологията на равините този разказ бил украсен с повествование за събитията, предхождащи раждането на Моисей.

През шестдесетата година след смъртта на Йосиф управлявалият по онова време фараон видял на сън старец, който държал в ръката си везни. Върху едното блюдо на везните били поставени всички обитатели на Египет, а върху другото — едно-единствено агънце, но въпреки това агънцето било по-тежко от всички египтяни. Разтревоженият владетел веднага се обърнал към своите мъдреци и астролози, които му съобщили, че сънят предсказва, че сред израилтяните се е родило дете, което ще разруши целия Египет. Царят бил много уплашен и веднага издал заповед да убиват всички новородени деца на евреите в цялата страна. Заради тази тиранична заповед левитът Амрам, който живеел в Госена, решил да се раздели със своята съпруга Йохаведа, за да не обрече съзнателно на сигурна смърт децата, заченати от него.

По-късно дъщеря му Мириам обаче се възпротивила на неговото решение. С убедеността на пророчица тя предсказала, че детето, което царят сънувал, ще се роди от утробата на нейната майка и ще се превърне в освободител на народа си. Така че след тригодишна разлъка Амрам се върнал при своята жена. След три месеца тя забременяла и после родила син. В мига, в който се раждал, цялата къща се изпълнила с удивително сияние, което трябвало да потвърди истинността на пророчеството. Както и при Саргон, в историята на Моисей също е налице божествен прототип в образа на египетския бог Тут.

Други паралелни египетски легенди са тези за Озирис (Адонис), който плава по морето в ракла, историята за раждането на египетския принц и за Ахи, детето на Ра и Хатор, което излязло от Ну, т.е. от първичните води. Особен интерес предизвиква една забележка от последния труд на Фрейзър. Легендата за изхвърлянето на Моисей е сравнена с различни истории, разказвани от племената в северозападна Родезия, говорещи езика тонга.Че подобни мотиви не са чужди за примитивните народи, става ясно от следните примери. Щукен разказва новозеланд¬ската легенда за полинезийския „Прометей“ Манитики-тики, който веднага след раждането си бил изоставен, при което майка му го завързала в една престилка и го хвърлила в морето. Подобна история съобщава и Фробениус за района на Бетсимисарака, където изхвърленото във водата дете било намерено и възпитано от една богата бездетна жена, но накрая все пак решило да потърси истинските си родители.

Според едно съобщение на Баб жената на Раджа Бесурджаг (Сингапур) намерила едно плавашо върху водна пяна дете. В един мит на Мауи най-младият син особено затрогващо описва на майка си как е бил роден: „Знам, че съм бил преждевременно роден на морския бряг и след като си ме завила в къдрица от косите си, която си отрязала тъкмо за тази цел, си ме хвърлила в морската пяна. Тогава древното море ме пое с дългите си сплетени коси, отгледа ме и ме възпита. Нежните рибки се виеха около мен, за да ме защитят. Милиарди мухи жужаха около мен и снасяха яйцата си по мен, за да ме изядат личинките; рояци птици се събираха над мен, за да ме нападнат, но в този момент се появи моят велик праотец, Небето, Тама-нуи-ки-те Ранги, който веднага видя мухите и птиците.

Старецът се развихри колкото можеше, разкъса обръча от рибки и откри там човешко същество. Тогава той ме взе със себе си и ме издигна до покрива, за да мога да усетя дима и горещината на огъня, и така, поради добротата на стареца, аз бях спасен.“ Подобни на легендата за Моисей, с когото започва националната история на юдеите, са и разказите за раждането на родоначалника на еврейската нация Аврам. Той бил син на Тара (Терах), бивш военачалник на служба при Нимрод, и Амтелай. Преди неговата поява на бял свят звездите разкрили пред цар Нимрод, че детето, което ще бъде родено, ще свали от престола могъщи владетели и ще завладее техните земи.

Цар Нимрод заповядал да убият детето веднага след раждането му. Но когато на Тара (Терах) заповядали да донесе момчето, той казал: „Наистина ми се роди син, но той умря.“ След което показал чуждо дете, а собствения си син скрил в една пещера под земята, където Бог му позволил да бозае мляко от пръста на дясната си ръка. Казва се, че в тази пещера Аврам останал до третата (според други източници до десетата) година от живота си. Що се отнася до следващото поколение, в разказа за Исак отново се появяват същите митически мотиви. Преди неговото раждане цар Авимелех бил предупреден на сън да не се докосва до Сара, защото това ще му донесе много мъка.

След дълъг период на безплодие накрая тя ражда син, който е обречен да бъде принесен в жертва от собствения си баща Аврам, в края на краищата бил спасен от Бог. Но Аврам прогонва другия си син Измаил заедно с майката на момчето, Агар (Бит. 20:6). Разбира се, тук спада и библейската история за Йосиф, която не е нищо друго освен романтичен отзвук на легендата за изхвърленото дете. Младенецът бива изхвърлен и три дена остава в една цистерна (мотивът за водата), от която след това бил спасен, а братята му показали на бащата окървавена кожа от животно. И тук не липсва типичната за изхвърленото дете кариера.

ThunderGoddess
04-13-2008, 07:23
Бих убила преподавателя, който ми даде подобен булшит и бих намазала трупа му с кравешки лайна, както той с тази тема маже душата ми.

mislitelka
04-13-2008, 07:42
Знаеш ли значението на съкращението ЛИС?

twinski92
04-13-2008, 09:13
Малко ли ти е утрешния ден за да го напишеш сам? :)
vqrvai mi ako moje6e 6te6e i v4era da go e napisala :lol: :lol: :lol:

radi_92
04-13-2008, 09:15
знам какво озн. ЛИС.Мерси мн

mislitelka
04-13-2008, 19:07
знам какво озн. ЛИС.Мерси мн
Озадачена съм. В такъв случай знаеш ли кой род е думата "съчинение"?

ThunderGoddess
04-14-2008, 19:14
Стиа вее ... по добре да каже от какво е съкратено ЕСЕ :-D Това всеки го знае ... ;)