PDA

View Full Version : ЩУРМОВИТЕ ОТРЯДИ-ОСМИСЛЕНАТА ИДЕОЛОГИЯ НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕKavhanatuvigibolg
04-16-2008, 18:04
.................. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
......................... ОТДЕЛ ПРОПАГАНДА
СПЕЦИАЛНИТЕ СИЛИ (ЩУРМОВИТЕ ОТРЯДИ) ОСМИСЛЕНАТА ИДЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
от МИКО ВЪЛЧЕВ

С добрата расовочиста свита можеш да се сдобиеш със всички богатства на света,но с една омешана орда не можеш да се сдобиеш с нищо, от расово омешаната орда не можеш да направиш нито свита нито SS-ОРДЕН.Щурмовите Отряди-Днешното Младежко Българско Рицарство!!
М.Вълчев
.......Във въоръжената борба ние виждаме образът на борбата въобще, пронизваща щелия живот на човека във всички векове, нашият не се отличава по нищо от миналите. На някои философстващи може да им се стори доста незадълбочено, даже повърхностно или следствие, създаването на Щурмовите Отряди-СС, но дали е така? Аз ще разгледам в контекстта на националсоциализма необходимостта от тях. И защото духът който ги движи е друг, тука не става въпрос за обикновени милиционерски банди, а за дълбоко духовено-енергиен заряд на нацията ни. Защото Щурмовакът от Българските-СС на Националсо циа листическата партия е воин, най-висшото призвание за ариеца. Не някакви си бездушни еврейски подлоги, а българи Шурмоваци, които сами търсят врага и го унищожават, това е повелята на новото време не философстване, и не дискусии ИЛИ ЗАДЪЛБАВАНЕ В НАБОЛЕЛИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ТОВА ДЕМОКРАТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. Ние трябва да завземем властта, и тогава проблемите на българите ще бъдат решени, днес каквито и мерки да се взимат и колкото и да се пише по наболелите въпроси е все едно да преливаш от „пусто в празно”.
ДОБРЕ! КАКВО ЦЕЛИТЕ С ТЕЗИ РАЗНИЩВАНИЯ НА БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ? ДА ПОКАЖЕТЕ НЕДЪЗИТЕ НА ВЛАСТТА И ТЯ ДА СЕ ПОПРАВИ, АКО Е ТАКА ТО ВИЕ СТЕ ПРОСТО ЕДНИ АПОЛОГЕТИ НА ДЕМОКРА ЦИЯТА.ТОВА УЖ ПОКАЗВАНЕ НА НЕДЪЗИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО, НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН ЕДНА МЪГЛЯВОСТ ПРОПИТА В ГЛАВИТЕ НА ТАКИВА "измислени националсти". ТОВА Е ЛУДОСТ ДА СЕ ОТКЛОНИШ ОТ БОРБАТА ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИЩ В ТАЗИ НАДПРЕВАРА ПОКАЗВАЩА НЕДЪЗИТЕ НА ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО. ТОВА МОЖЕ ДА ТЕ ДОВЕДЕ САМО ДО НЯКАКВА СПОРТНА НАДПРЕВАРА СМИСЪЛ ОТ КОЯТО ИМАТ САМО ЕВРЕИТЕ. Самото понятие да се стремиш да разобличаваш бандитизма на съвременните партии ми прилича на битка между папуаски племена, това обаче е чуждо на нас българите. Щурмовакът имащ В СВОИТЕ ГЕНИ РИЦАРСКАТА ГЕНЕТИЧЕСКА СЪЩНОСТ НЕ МЕЧТАЕ по отвлечени понятия, не се поддава на сантиментални фантазии!!!!Боевата етика на Щурмоваците ражда индивидуалността. Личност стремяща се към героизъм в името на йерархията. "БОЙНАТА ДИСЦИПЛИНА УКРЕПВА И СЪЗДАВА ЛИЧНОСТТА. ПОДОБНО НА РИЦАРСКИЯ КОДЕКС ВЪЗНИКНАЛ В ПОРТИВОВЕСТ НА ЕВРЕЙСКАТА ПАЗАРНА СЕРГИЯ. РИЦАРСКАТА ЕТИКА ВИНАГИ Е ГОСПОДСТВАЛА В СВЕТА НА ЕВРОПА ,ТЕХНИТЕ ДАОБРОДЕТЕЛИ СА НАШИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ,ТЯХНАТА НРАВСТВЕНОСТ Е НРАВСТВЕНОСТТА НА НАЩИТЕ МЛАДИ ЩУРМОВАЦИ ,ТОВА Е СЪЩНОСТТА НА НАШАТА КРЪВ Не от празното дърдорене, а от Щурмоваците започва изгрева на нашата борба. Да съгласен съм, че Щурмонваците на Фюрера може и да са възникнали спонтано в зависимост от политическата ситуация или са били повикъ на времето, или пък както днес ми се оправдават СИТУАЦИЯТА била благоприятна , защото от фронта се връщали онеправдани войници!!! Днес това са само оправдания, АЗ ОБАЧЕ ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ЗА ЩУРМОВИТЕ ОТРЯДИ, КАТО ОСНОВА НА "ОСМИСЛЕНАТА ИДЕОЛОГИЯ НА ПОБЕДАТА"-ИДЕОЛОГИЯТА НА РИЦАРСТВОТО!!!
<<<<< Рыцари Великой Булгарии>>>>>>
...Вооружение булгар полностью вписывается в "рыцарскую схему". Более того, несомненно их влияние в этом смысле на местное население: к XIII веку здесь прочно утвердился пластинчатый доспех - легкий и прочный, удобный и в конном, и в пешем бою: продолговатые металлические пластинки накрепко пришивались к кожаной рубахе, защищая тело от любого удара и не стесняя движений, плечи прикрывали короткие рукава с такими же пластинками, а внизу, на подоле, был разрез - чтобы всаднику было удобно сидеть на коне.
И у самих булгар, и у местного населения, находившегося под их влиянием, оружие тоже было вполне "рыцарским". Широкое распростр анение имела очень специфическая и узнаваемая (характерная именно для булгар) боевая пика с тяжелым четырехгранным наконечником, способным пробить крепкий железный доспех. Популярностью пользовались также чеканы - боевые топорики, часто украшавшиеся по лезвию узорами, отделанными серебром. Коней своих - верных боевых помощников - тоже берегли и укрывали от вражеских стрел и ударов боевого меча. Основным боевым оружием был все тот же меч - правда, справедливости ради стоит сказать, что в большей степени это было оружие знатных воинов. Большой популярностью также пользо вались кольчуги, кистени, сабли и, конечно, сложносоставные луки большой силы и к ним стрелы с бронебойными наконечниками.
Источник:"Рыцари востока"
В.О.Шпаковский, доцент ПГУ, член-корреспон дент Бельгийского королевского общества истории военного костюма „Ла фигурин”
......Рицарството драги мои българчета се ражда само в душите на расово чистите, верни народни синове. То се ражда от етиката на нашия морал, от битките по Европейските полета, преминавайки през барабаните на ландскнехтите е ознаменувало новата епоха,епохата на Щурмовите Отряди. Аз дълбоко в своята душа винаги съм смятал Отрядите за нещо магическо,че в тяхната основа е заключено силата на Природата, на Космоса, мощта на вълнуващият се Океан, ледената пресметливост на Ледената пустиня, чертогът на снежните Арийски Бури, и на горещият огън идващ от необятната Велика пустиня , и всичко това обединено в нравствената повеля на нашите Древни Богове ние ще изтръгнем заключените стихии от нашите гени, за да въдворим реда справедливостта и величието на нашата раса. Магическо като,СМИСЪЛ ,магически сили ковящи съдбата на човека, Защото възпитанието на нашите страшни багаини и днешните Щурмоваци в ЗНАНИЕТО ЗА старинните ни воински традиции е на фона на фанатичната вяра в победата и превъзходство преминаваща зад реалността,като НАМИРАТ ВЪРХОВЕН ИЗРАЗ В РАСОВАТА ИДЕЯ. САМО ЧРЕЗ ТАЗИ ДУХОВНА СТИХИЯ, ЩУРМОВАЦИТЕ, МОЖЕ ДА ПАДНЕ ДАМОКРАТИЧЕСКАТА ЕВРЕЙСКА ЦИТАДЕЛА, ЦИТАДЕЛАТА НА ЗЛОТО. Да наистина Нашата съдба днес ни изправя пред едно невиждано зло И ние националсоциалистите имаме два пътя --или да зъдълбаем в някакви измислени от евреите идеи, недостойно да се отвърнем от националсоциалистическата борба, недостойно да изживеете своя живот в слепота и молодушие, или достойно да приемете осмислеността на "Щурмовата идеология" , да я приемете като служба и да останем верни на своята Арийска кръв. И това започва с Щурмовите отряди, не като сила която да ни пази да не ни набият или да провокират някой митинг, или шествие, не дважди не, а като духовна основа на нашето Движение.НЕКА НАШИТЕ ОТРЯДИ ДА СТАНАТ СИМВОЛ НА РИЦАРСКО ДОСТОЙНСТВО, ЗА ЕДНА Нова БОРБА, КОЯТО ЩЕ ИЗГРАДИ ОТ ЕВРЕЙСКОТО ПЕПЕЛИЩЕ НАШИЯТ ДОМ „ВЕЛИКА НОВА ЕВРОПА". ЩУРМОВАКЪТ Е НАЙ-ВЕРНИЯТ СТРАЖ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. НАЙ-ДОБРАТА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛСОЦИА ЛИСТИЧЕСКОТО НИ ДВИЖЕНИЕ. Щурмовакът е една от многото форми на българина идващо от древността. В името на човешкия напредък, налага се едно по-честно, едно по-почтено и по–възвишено отношение към онзи , който пролива своята кръв за родина и за идея. Такова ясно държание и заявление е много по-достойно , отколкото потулените приказки за влияние в други партии или да се участва в избори, или да се приказва до безкрай. Само с щурмовите отряди ще променим историята и ще стъпим в Новата Епоха. В това се състои всичко: програма, идеология, и ПЪТЯТ –на Борбата.Това е главното и единствено истинско и единствено нужно Рицарският Дух, рицарската дисциплина и рицарската борба, всичко товава се олицетворява от днешния БЪЛГАРСКИ ЩУРМОВАК.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ!!! ОБЕДИНЕНА ПОД СИЯЙНАТА СВЕТЛИНА НА СВЕЩШЕНАТА СВАСТИКА!!! В ЕДИНЕН ЖЕЛЕЗЕН АРИЙСКИ ЮМРУК НАРЕЧЕН ЩУРМОВИ ОТРЯДИ!!!
Мико Вълчев-Кавханът Председател на Българ ската националсоциалистическа партия - идеолог на расисткото движение в България
........................... ВРАГЪТ Е ЖЕСТОК И ОПАСЕН!!!
..........................НО ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН!!!
......................... И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПОБЕДЕН!!!

“ ОТ НАШАТА ВОЛЯ ЗА НАЦИОНАЛНА БОРБА ТОЕСТ, ОТ ГРАНДИОЗНИЯ СБЛЪСЪК, МЕЖДУ РОДОЛЮБИЕТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА ЗАВИСИ СЪДБАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
НАРОДИТЕ ПОМНЯТ, СЪХРАНЯВАТ И СЕ РАВНЯВАТ ПО СВОИТЕ ГЕРОИ МЪЧЕНИЦИ, ТЕ СА НАЙ-ЖИВИ В НАРОДНАТА ПАМЕТ, ЗАЩОТО САМО ДОБРОВОЛНАТА ЖЕРТВА БУДИ ВЪЗХИЩЕНИЕ.
Но достигането на този героизъм, е процес започващ с осъзнаването на расовото превъзходство и стремеж за пълна победа на българския-арийски род над подчовеците. Ние обаяни от романтиката на нашата национална борба виждаме величавия момент на възникналата по необходимост идея за подвига и саможертвата в името на народната общност, защото поставяме народа в центъра на нашата борба. За своя български народ умряха и още умират нацио налните ни герои Раковски, Левски, Ботев. Те показаха на света, какво може вродената расова мощ в лицето на много по-сетнешни български герои. Именно това, е изражение на една сила идваща от дълбините на бялата раса, обкичена с ореола на мъченика герой, открояващ се в дебрите на европейските мощни политически битки.
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКОТО РАСИСТКО ДИВЖЕНИЕ!!! МИКО ВЪЛЧЕВ

Kavhanatuvigibolg
05-23-2008, 18:59
.........БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРИЯ
...............SS-ОРДЕНЪ ОТДЕЛ ПРОПАГАНДА
=====Днес евреите празнуват своето спасение и то с помощта на бъдещият патриар на българите комунистическото и еврейско мекере Кирил.
НО НИЕ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИ И РАСИСТИ ИСКАМЕ ДА ИМ КАЖЕМ, ЧЕ БИТКАТА СРЕЩУ ТЯХ НЕ Е ЗАВЪРШИЛА, ТЯ ПРОДЪЛЖАВА ДО ПЪЛТНАТА ПОБЕДА НА АРИЙЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА. ЕВРОПА - ПАТРИА НОСТРА!!!ДА ЖИВЕЕ ПОБЕДАТА НАД НИЗШИТЕ ГРАБИТЕЛИ ЕВРИТЕ НАШИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ВРАГОВЕ !!!ХАЙЛ ХИТЛЕР

..........Реч на министър Габровски
Идеята за един закон за защита на нацията е толкова узрял, че не се нуждае от много подкрепа. Проектът е озаглавен „Закон за защита на нацията”. Българската нация е една от най-старите нации в Европа.Тя съществува от 12 века насам,когато другите нации на Европа имат по-късен произход.Това се дължи преди всичко на много здравия,на много силния, на много издържливия български дух и на високото национално съзнание на българина.
Въпросът е да се защити,да се отбрани нацията в нейните възможности за проява, да се осигури не съществуването и-то е гарантирано от кръвта, която теме в жилите на всеки българин, и от съзнанието,от което е обладан всеки потомък на Аспарух-а да се гарантира, да се защити възможността на българската нация за творчество и напредък, да и се даде възможност да отговори на задачите, които животът и поставя, да отговори на своето предназначение.
Това наложи на нацията нови задачи и разшири нейната роля.Това измени и отношенията гражданина към нея. Това отношение не е само изблик на патриотична афектация,или само проява на национално съзнание.
Заоконът който ви се предлага,цели именно отбрана на нацията. Проектът смята, че тайните на международните организации, че лицата от еврейски произход и че съмнителни и протинонационални прояви могат да отнемат възможностите на нацията ни да изпълни своите стопански, социални и политически задачи, и предвижда мерки, за да им осигури тази възможност.
Законът има за цел да защити, да предпази нацията. Той има своето оправдание, следователно, независимо от това, дали в България има или няма тайни и международни организации, дали има или няма евреи,дали има или няма противонационална дейност.Законът цели да предотврати тези опасности и той трябва да бъде създаден, дори ако в България няма и една тайна организация, даже ако в България няма нито един евреин. ЗАЩОТО ЗАКОНЪТ НЕ СЕ ПРАВИ ЗА МИНАЛОТО, ЗАКОНЪТ СЕ ПРАВИ ЗА БЪДЕЩЕТО.
Тези организации,следователно представляват или могат да предтавляват една опасност за нацията по проста причина по простия факт, че не може да бъдат контролирани, че не могат да бъдат надзиравани от Държавата.
За да се предотврати именно тази опасност, проектът за закона забранява тези организации, разтуря съществуващитете и предвижда правила за тяхното ликвидиране.
Необходими са специални, необходими са изключителни мерки.
Под постановленията на този закон наред с другите тайни, скрити организации, доколкото има такива в страната и масонските ложи, и всики други там подобни организаци.
В проекта се предвиждат мерки за лицата от еврейски произход.
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИ ОПАСНОСТ ЗА НАЦИЯТА ЛИЦАТА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД?
Евреите, като нация и като народ имат много и големи особености, които ги различават съществено от другите народи.
Обединени промежду си по произход, по историческо минало и по религия,те от векове живеят разпръснати по целия свят, и то отделени, непретопени от другите народности.Тяхната религия не едно обикновено вероизповедание, а е много тясно съвързана с еврейския народ . Тя е религия само на еврейството и изповеданието и значи една фактическа принадлежност към еврейския народ, към еврейската нация.
Те не смятат своята съдба, своето бъдеще и съдбата на своето семейство свързани с нацията сред която живеят. И ако е бил румънски евреин лесно става български или друг евреин.Нямайки своя държава евреинът не мможе да се отърси от интернационализма и космополитизма.
Евреинът освен това има култ към парата, какъвто никой друг народ няма.
Всико това поставя лицата от еврейски произход в осолбено положение, в сравнение с всички други лица от различните нации,и ги прави в нашето в днешно време, в епохата в която живеем, опасни за проявата на нацията и за нейната възможностда бъде тя основа на стопанския, на културния, на политическия живот.
Днес и за в бъдеще лицата от еврейски произход в името на нацията, за нацията, трябва да бъдат поставени под друг режим, трябва да бъдат ограничени.
Трябва да се пресече всяка възможност щото техните особени, специфични национални качества да бъдат вредни или да пречат на нацията. Особена във вреимената в коита се намираме, тази опасност коята могат да представляват лицата от еврейски произход, е очевидна. Аз ще припомня, че само от освобождението ни до днес броят на евреите е пораснал двойно повече отколкото броят на българите ,че те са концентрирани изключително в градовете-там където е съсредоточено ръководството на нацията и където възможностите за влияние е много по-голяма, че те държат в ръцете си 56% от индустрията, 55% от вносната търговия, 35% от износа, че техните капитали са 1 628 лв. На глава, а българските капитали са пет пъти по малко-само-318 лв.на глава,че годишния доход на евреинав България е 26 пъти по-голям от тоя на българина; (Днес когато всички активи на българската държава се държат от евреи и техни слуги сами виждате до къде стигна българина), че те са ангажирани предимно в промишлеността и търговията и изместват българите от тия стопански области.
При това положениие тяхната дейност и възможнос да стесняват стопанския простор на българите, е насъмнена. Аз мисля, че достатъчно би било да се посочи само това, че в центъра на София от 399 магазина ,240 са еврейски,а само 159 български.
Дейността на лицата от еврейски произход в България е безспорна! Опасност в тази дейност има и мерки в това отношение са повече от необходими.
Мерките които законът предвижда,засягат общо положението на лицата от еврейски произход в държавата и техните отношения към българите, засяга тяхното местожителство, тяхната професионална и стопанска дейност и възможностите им да влияят на културния живот. В този момент е важна основната идея: да се прибегне към защита на нацията със закон; да се отговори на една нужда налагащаща се от живота; да се дъде възможност на нацията да твори и да действа; да и се осигури спокойствието,да се очисти пътят и от някои тръни; да се върви с духа на времето; да се действа по нов начин, по-пригоден и по-полезен. Това не е само мое становище, това е становището на цялото правителство. Това е убеждението и на българския народ. А вие които сте от недрата на този народ, които сте постояно при него и с него, които познавате неговните болки и страдания, колко народът ни обича своята нация, колко иска да я брани от всичко, което може да я засегне, какви жертви той е готов да даде за неяи, което е много важно, какъв страх има народът от тайните и международни организации, от евреите, и каква омраза има към всяка противонационална дейност.
Г-да народни представители! Гласувайте законопроекта. С това вие ще отговорите на една повеля на времето; с това вие ще зачетете волята на народа; с това вие ще задоволите една нужда на живота; с това вие ще дапринесете за напредъка на България.
------------------------------------------------------------------------------
Сами виждате драги съратници, колко актуално звучи днес закона за защшита на нацията, като днес нашата борба се усложнява от самото еврейско правителство управляващо България, от турските е и циганските банди, продалите се на евреите интелектуалци и продажните творци и измисмислените и безрасови „националсти”. Но ние знаем, че победата ще е наша!!!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ!!!
„След сто години ние пак ще бъдем тук”
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕ НАШАТА РАСА!!!
Мико Вълчев Кавханът-Председател на Българската националсоциалстическа партия-идеолог на расисткото движение в България

Diam0nD
05-23-2008, 19:10
gordeesh se 4e si rasist :? :-x

NaughtyWhisper
05-23-2008, 19:41
Шибани хитлерофили...още ли се навъдихте бееее...писна ми да се разправям с вас...

Diam0nD
05-23-2008, 19:48
той тоя форума пълни с някакви такива пропаганди с надеждата да привлече лапетата ... :-x :-x

SiegHeil
05-24-2008, 20:59
Много дълго и разводнено написано, наместа има и глупости...
Но като цяло идеята е адски вярна.. ;)

maramot
09-04-2008, 08:50
Вижте - аз съм нацист.

Цял ден.

Като стана в 9, 9 и нещо пия си млякото с какао, излизам на улицата и цял ден съм нацист.

С моите приятелчета нацисти ходим по улиците, бием къде видим някое цигане. Понякога вечер даже пием бира.

Иска ми се мама да не ме викаше да се прибирам вкъщи след 8 вечерта, за да мога да съм нацист и до по-късно.

Но ако не се прибера, татко ми, който има 30% вероятност да е на държавна служба - т.е. да работи за комунистите - ще ме опердаши.

Той често ме пердаши, откъде иначе ще съм се научил и аз да ритам циганетата.

Айде, аз отивам навън.

Stamera
09-04-2008, 10:40
айде, че се покръстим всите ..

HePeAJIeH
09-04-2008, 10:47
Албиии,кога и къде `ше е кръщенето? 8-)

valkanovb
09-04-2008, 21:55
Демек ша създавате терористи,така ли?

kristo
09-07-2008, 22:48
Тоз кавхан ли е, какъв е, май му дръпнаха шалтера отдавна доколкото знам. Даже някъде из интернет четох, че бил спипан и от ченгетата, ама като му чета глупостите и в други форуми общо взето много зле е човека, може и да са го пратили да се лекува дето се казва... Дано му дойде поне малко здрав разум в главата.

Diam0nD
09-08-2008, 06:57
дано :)

tesak
09-09-2008, 16:15
8)