PDA

View Full Version : Модернизъм в изобразителното изкуствоDeePurple
04-19-2008, 18:07
Да, търсих в Гугъл, да, търсих и във форума. Няма нещо такова :S
Някой да помогне? :)

sexa_na_kompleksa
04-20-2008, 11:17
Виж това:


МОДЕРНИЗЪМ
Съвкупност от новаторски направления в литературата и изкуството от края на 19 и началото на 20 в. Характеризира се със стремеж към нови идейно-естетически схващания и търсене на нови изразни средства, отхвърля традиционното и класическо изкуство. С модернизма се свързват дадаизъм, абстракционизъм, екзистенциализъм, експресионизъм, сюрреализъм, \"нов роман\", театър на абсурда, кубизъм, футуризъм, попарт, фовизъм.