PDA

View Full Version : Малко помощ по английски.BulgariaZaBulgarite
04-21-2008, 18:18
Ако някой живее в Англия или разбира добре английски, може ли да преведе това:
A father gently touches his newborn's palm with a rattle: she grasps it, drops it, and he returns it to her with soft words and a smile. CRACKLE: neurons from her hand strengthen their connection to those in her sensory-motor centre.
He cries in the night: his mother feeds him, holding his gaze because nature has seen to it that the distance from a parent's crooked elbow to his eyes exactly matches the distance at which a baby focuses. ZAP: neurons in the brain send pulses of electricity through the circuits that control emotion. She holds him on her lap and talks.....neurons from his ears start wiring connections to the auditory centre.
Трябва ми до утре сутринта.
Благодаря предварително!

MixXx
04-21-2008, 19:29
Бащата нежно докосна дланта на неговото новородено с трепет: тя го хвана,изпусна го и той й го върна с неговите меки думи и усмивка. ПРЪЩЕНЕ: невроните от ръката й усилиха връзката до тези в нейния сетивно-двигателен център.
Той заплака в нощта: майка му го хранеше,държеше го втренчена в него,защото природата беше видяла,че дистанцията от извития лакът на родителя до очите му съвпадат точно с дистанцията,на която бебето фокусираше. УДРЯМ: невроните в мозъка изпращаха пулсове от електричество през кръговете,които контролираха емоциите.Той я подържа на скута и говореше....невроните от учите му започваха връзки до слуховия център.

нещо такова

ezi4e
04-21-2008, 19:33
аз уча немски сори :(

BulgariaZaBulgarite
04-21-2008, 19:43
10x братле, много шибан текст....