PDA

View Full Version : помощanonim4e2
04-22-2008, 19:01
спешно ми трябва есе за 'поезията',за 'опазване на околната среда' и 'какво европа може да вземе от други съвременни култури'-моля помогнете ми за утре 8-[

sexa_na_kompleksa
04-23-2008, 11:25
Ето за околната среда:

Околната среда е природата която ни заобикаля.Без нея е невъзможно съществуването на човечеството,затова ние трябва отговорно да се отнасяме към нейното опазване.За да живеем по-добре трябва да се съобразяваме с нуждите на природата и да спомагаме за съхраняването и.Природната среда се състои от :резервати,народни паркове,природни забележителности,извън селищни паркове(зелени зони).Всички тези места се отличават с изключителна красота създадена по естествен път или с добрата воля подпомогната от човека;редки видове растения и животни;места които напомнят за историята на народа ни и др.Всички те са туристически ресурси и са предпоставка за извършването на туристически пътувания и посещения.Туризмът повече от който и да е друг сектор на икономиката зависи от качеството на околната среда.Не добре организираният туризъм може да доведе до негативни промени в тази среда.Той е продукт на природната среда и волно или Categoryневолно оказва влияние върху нея.Като се има предвид че има различни видове туризъм всяко едно от споменатите по горе места се посещават от хиляди хора и по този начин се застрашава опазването им.Дори и несъзнателно всеки един турист унищожава по нещичко от природата.Запазената в сравнително естествен вид природната среда може да има икономически ефект т.е. от естествената природа може да се печели.Ако тя е максимално запазена ще привлича все повече и повече туристи с всяка изминала година.Район с такава красота може да заеме едно от първите места сред туристическите центрове.Чуждестанните туристи изискват екологично чиста обстановка.Нужно е да разберем,че не всички туристи предпочитат лукса и конфорта на луксозните хотели.Пример за това са екотуристите.Развитието на еко туризма е един от най успешните начини да се съчетаят природо защитата и получаването на приходи в даден район. В миналото хората са посещавали градините,парковете и горите за да се любуват на красотата им.Докато сега те търсят в тях място за отдих.Със всяко излизане сред природата почиващите се стемят да съчетаят отдиха със спорта и това довежда до нужда от изграждане на спортни съоръжения.Това пък от своя стрна води до унищожава растителноста и нарушаване на естественият процес на околната среда. Разглеждайки поведението на туристите най-честите нарушения които откриваме са: Не се спазват отредените места за изхвърляне на отпадъците.Сега на всяка бутилка,торбичка или опаковка има надпис ''екологично чисто'' .Те могат да бъдат екологично чисти,но захвърлени сред природата се превръщат в екологични замърсители.Да не говорим за разделното изхвърляне на отпадъците,че за всеки един материал е нужен различен период от време и различни условия за разлагането му. Не се спазват и подходящите места за палене на огън отредени от природо защитниците.Част от пожарите също са последствия от туристическа невнимателност.Тук не разглеждам пожарите причинени от мълний и от яркото слънце върху сухата тревна площ. Бележейки дърветата с инициалите си увреждат кората и нарушават жизнения цикъл на дървото. Едно от най важните богатства на черноморието ни и планинските райони е запазената ни природна среда.При скоростното развитие на туризъм в такива райони масова практика е унищожаването и.Както знаем дърветата са белите дробове на планетата ни.С цел да посрещнем повече на брой туристи се строят хотели,ресторанти,ски писти и големи туристически комплекси на чието място са дишали дървета и храсти.Освен,че с нищо не допринасят за почистването на въздуха,но някойот тези средства за подслон са построени на не толкова устойчив терен,което води до свлачища.
Две трети от туристите посещават България с цел отдих край водните басейни-море,реки,езера.Те са едни от основните туристически продукти,но с изливането на отпадъчните води в морето и реките замърсяваме водната среда,която е част от природната. След всичко написано по горе стигаме до извода,че туризма нанася сериозни последствия върху природната среда.Разрушава по изкуствен път пейзажа,който е създаван в продължение на хиляди години напълно естествено!Опазване и възпроизвеждане на околната среда

Природата е един сложен организъм,част от който сме и ние.Околната среда е нашето жизнено пространство,което ни дава-храна,бъздух,вода,енергия... ...всички основи,с което е свързано с нашето съществуване,нашето оцеляване.Векове наред човешката цивилизация се е стремила да свърже оцеляването на един неизменим закон-да живее в хармония с природата и земята.Да вземат от нея толкова,колкото е било нужно,за да не нарушат тази свята хармония да не разгневят олицетворението в образите на различни богове,природни стихии.Така е било от век и веков.Човечеството е осъзнавало,че природата не може да се победи и подчини,че всяко вмешателство в нея трябва да е с мярка и отговорност.Въпреки това съвременното общество със своите високи технологии,с гигантското строителство,с мощните енергийни източници вече е нарушило тази хармония.Днес природата е един жив организъм ,но този организъм е болен.Симптомите на това заболяване все по-често и по-ясно дават знаци за опасното нарушаване на това хармонично съжителство! Наводнения,пожари,жестоки температурно аномалии,унищожителни бури,болести с трагични последствия за човека са заслужените последици!
Дали природата си отмъщава?Ние човеците сами режем клона,на който седим-унищожавайки бавно,но сигурно околната среда!И тези,които са преки виновници,за нейното унищожение и другите това сме ние,които гледаме с антипатия.....Днес изблъскваме с един парадокс-колкото повече природозащитни организации се роят,колкото разнообразни еколосални се създават толкова по-дълбоки и необратими да раните върху околната среда!Едва ли е утешителен факта,че вече по сериозно и на високо ниво се поставят крещящите въпроси за опазването на природата,нашата жизнена среда, нашата земя,която е единствена,въздуха,водата, ез които не можем!
Само ако всеки от нас знаеше!Колко дървета се унищожават за нашите учебници,тетрадки и книги!
Само ако всеки от нас се замисляше,че всяка година се унищожава зелена маса,равна на територията на България!
Само ако всеки от нас обърнеше внимание на факта,че изчезват животински видове,че умират ценни растения.В същото време за кислород на всяко човешко същество е необходимо наличност на седем дървета-това са нашите глътки въздух .
За да има бъдеще,за да има и нас,за да има живот и след нас,за да оцелее нашата природа е нужна активност.
Ще дадем ли шанс на природата?Може би .
- Ако засадим дърво или поне едно цвете,
- Ако спасим растение или животно,
- Ако пестим и не замърсяваме водата,не унищожаваме почвата,пазим чистотата на въздуха.
- Ако намалим и не изхвърляме безразборно отпадъците.
- Ако научим повече,как всеки от нас може да допринесе за едно по-добро качество на живот.
- Ако променим поведението си към заобикалящата ни среда.
- Ако покажем на околните,как да дадем шанс на бъдещето на планетата.
Ако привлечем дори един нов съмишленик за бъдещето на планетата и нейните деца!