PDA

View Full Version : Превод на една песех ...ruso_angelche
04-26-2008, 11:35
You're in my arms
And all the world is calm
The music playing on for only two
So close together
And when I'm with you
So close to feeling alive

A life goes by
Romantic dreams will stop
So I bid mine goodbye and never knew
So close was waiting, waiting here with you
And now forever I know
All that I wanted to hold you
So close

So close to reaching that famous happy end
Almost believing this was not pretend
Now you're beside me and look how far we've come
So far we are so close

How could I face the faceless days
If I should lose you now?
We're so close
To reaching that famous happy end
Almost believing this was not pretend
Let's go on dreaming for we know we are
So close
So close
And still so far

GreenFairy
04-26-2008, 17:17
Ти си в ръцете ми
И целият свят е толкова спокоен
Музиката звучи само за двама
Толкова близки и заедно
И когато съм с теб
Толкова близо, че се чуствам жив/а

Живота минава
Романтичните мечти ще спрат
Така, че отказвам да се сбогувам
Толкова близо чаках, чаках тук с теб
И сега знам завинаги
Че всичко което съм искал/а е да те задържа
Толкова близо

Толкова близо бях до достигането на щастливият край
Че почти вярвах че... (тука ми се губи смисъла)
Сега си до мен и погледни колко далече стигнахме
Толкова далече сме толкова близо

Как бих могъл/могла да посрещтна безличните дни
Ако те изгубя сега
Ние сме толкова близо
До достигането на щастливият край
Че почти вярвах....
Нека да помечтаем за това което сме (и тука ми се изгуби смисъла)
Толкова близо
Толкова близо
И все пак толкова далечНадявам се да съм помогнала, това трябва да значи в най-общи линии... На няколко места ми се стуваше бесмислено и не съм превела няколко думи, но мисля че ще разбереш за какво става дума песента. :)