PDA

View Full Version : превод



elitututu
04-27-2008, 08:53
някои ще може ли да ми преведе от български на англииски ... :
Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания - дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи - книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.

Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите избират опита на своето общество. Те се вглеждат към най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл са връщали равновесието и духовната стабилност на българите.



предварително благодаря 8)

GbSy
04-27-2008, 10:40
The first of November is generally Bulgarian feast of the historical memory and our national self-confidence, defended year by year during ages of slavery, violence and people’s suffering – act of hundred and thousand popular and unpopular Bulgarians – bookmen, mentors and teachers, inspire with confidence in the self-power of people, during the darkness of somebody else’s tyranny, on the way toward the historical recovery of the Bulgarian government.
The leaders of the Bulgarian National day springs-up in the difficult time of mental destruction after the First World War. For the Bulgarian society the Bulgarian national revival is collapsed. For many the real threat of disintegration of our national worth system was clear. In a moment like that Bulgarians choose the attempt of their own society. They stare at the lightest names of Bulgarian mental past. They search contact with those, which in difficult and fulureless time with the power of their thoughts returned the balance and the mental stability of Bulgarians.

Превеждах го с помощта на речник, защото някои думи ми бяха непознати, така че едва ли е перфектно, но се надявам да го прочетеш и провериш и да съм ти била полезна!

elitututu
04-27-2008, 12:43
mn blagodarq ako imash nujda ot pomo6t vinagi moje da raz4itash :-)