PDA

View Full Version : 6-ти-ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО ВЕЛИЧИЕ!!!Kavhanatuvigibolg
05-06-2008, 08:36
ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ ВСИЧКИ МЛАДИ БЪЛГАРЧЕТА, НОСЕЩИ ВСЕ ОЩЕ В ГЕНИТЕ СИ , ВЕЛИКАТА ВОИНСКА КРЪВ И ДОБРОДЕТЕЛИ НА НАШИТЕ ВЕЛИКИ ПРЕДЦИ.

Мико Вълчев-Кавханът ювиги Болг

БЪЛГАРСКАТА
ВОЕННА ДОКТРИНА
(Армията и войната - расова необходимост)


Висотата на воинските добродетели зависи
eдинствено, от степента на расовата чистота.
11 659 год. , 113 години.
Българска национал-расистка
освободителна армияИма два вида история, арийска
и еврейско- християнска!
Арийската история (историософията)
намира своето основание в науката за
расовата чистота Расологията
Расологията е наука за посветени с висока
степен на расова чистота. Всичко което става
на този свят е на расова основа.
Еврейско–християнската история е
повърхностна, лъжлива приказка за
малоумници, целяща извращаването,
развращаването,подмяната на историческата
истина и нейната сакралност!
….Не унижавай Боговете ни. Тяхната сила е голяма и доказателство за това е, че ние, които им се кланяме, покорихме цялата ромейска земя …
Кан ювиги Омуртаг
Днес, вие които твърдите, че сте бълга ри,а се кланяте на чужд и жесток бог,
като по този начин наистина унижавате На шите Богове, сте против своя език, против своя народ и заставате на страната на неговите врагове-евреите.
….Но помнете, сила на нашите Богове е
голяма и доказателство за това е, че ние
техните воини идем оцелели, въпреки
двухилядолетното юдео-християнско,
еврейско- комунистическо и еврейско
демократско подтисничество и заблуди.

"Сражавайте се за вашата земя и приемете смъртта, ако се наложи, тъй като смъртта е победа и освобождение на душата"). Това точно съответствува на античната концепция за mors triumphalis, "побеждаващата смърт" - централното положение на всяка етика, свойствена на традициите от "героичен" тип, каквато е Арийската.
Вие сте длъжни да умрете,но никога да не показвате гърбът си на врага.

НЯКОИ КАЗВА, ЧЕ СЛОВОТО Е ПО
СИЛНО ОТ МЕЧА, НО СЛОВОТО
БЕЗ МЕЧА-НЯМА СИЛА, ЗАЩОТО
СПРАВЕДЛИВОСТТА БЕЗ СИЛА—Е СМЕШНА!!!
От автора
Всеки един народ трябва да носи
своите права в пълнителя
на личното си оръжие!


МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ГЕРОИ ВЪОРЪЖАВАЙТЕ СЕ!!!
Кавханът

………..Във възможностите на всеки народ е да направи самооценка на своята същност, и да създаде идеология на оцеляването и значимостта си, в световната история на Арийските народи. Днес аз създавам тази нова идеология, за да влезем в семейството на другите Арийски народи. За слава на българското племе, и помнете, Вие разумни, и националисти българи, че ние вече имаме своята национално-расова доктрина, и само от нашата расово осъзната Воля, зависи да станем народ, или най-безславно да изчезнем от историята на планетата Мидгард-Земя ……
Мико Вълчев-Кавханът


Войната съпровожда човечеството през цялата негова история. Може дълго и убедително да разсъждаваме на тема, че войната е голямо зло и колко прекрасно ще бъде, когато хората, от всички цветове на кожата, религии, култури и така на татък, ще се хванат за ръце, забравяйки за конфликтите и пристъпят към многополярно мирно съществуване. Но вглеждайки се в историята на човечеството, то става ясно, че с нищо друго хората не са се занимавали с такова увлечение, както с военното дело и войната. Прославянето на войната и добрите човешки качества свързани с нея (ЩЕ СПОМЕНА САМО ВОЙНИТЕ НА ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, КОИТО СА НАЙ-ГОЛЯМАТА НИ ГОРДАСТ В НОВЕЙШАТА НИ ИСТОРИЯ), злат ната нишка на което преминава през всяка висша култура, и ако погледнем на това,което произлиза сега,то ясно се вижда,че агресивния инстинкт никъде не е изчезнал с появата на компютрите, силиконо вите цици или космическата совалка.Той се проявява на различни места, и нито може да бъде отнето, нито да се откажеш от него, нито за се скрие. Войната и агресият аса нашата арийска същност, както влечени ето към жената за продължение на рода.
ЗА ТОВА ПАЦИФИЗМА Е СЪЩОТО ИЗВРА ЩЕНИЕ, КАКТО ПЕДЕРАСТИЯТА.
Агресията и Волята за продължение на Рода-това са инстинкти за пребъдването ВЪВ ВЕКОВЕТЕ НА НАШИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.
ПРИТЪПЯВАНЕТО НА АГРЕСИЯТА Е НЕРАЗ РИВНО СВЪРЗАНО С РАЖДАЕМОСТТА. Бедата е там, че днес войната се свежда до нещо непристойно. „Белезите красят мъжа”На мъжете с воински рани се где подозрително и защо, защото воинските идеали, героизмът любовта към отечеството и към своя народ, саможертва в негово име, се тиражират, като нещо нередно. Ненавист към врага—тези понятия са чужди на съвременното общество отравено, от еврейско-християнските внушение и психотронната пропаганда, на шепата неграмотни холивудски евреи.
КОГАТО ДЕТЕТО ТЕГЛИ МАЙКА СИ КЪМ ЩАНДА ЗАХЛАСНАТО, ОТ КРАСИВИТЕ ТАНКОВЕ И ОРЪЖИЯ! МАЙКАТА РЕАГИРА МОМЕНТАЛНО: ”ОРЪЖИЯТА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КРАСИВИ”, И ЕТО ТИ ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ЗАТЪПЯВАНЕТО НА ТОВА ДЕТЕ! ИЛИ ВМЕСТО ДА ПИТА СИНА СИ, КОЙТО СЕ ВРЪЩА ОТ УЧИЛИЩЕ СЪС СИНИНИ, ОТ БОЙ, ДАЛИ Е ПОБЕДИЛ ПРОТИВНИКА СИ.Тя го нарича хулиган.”как може да се биеш”, „като прос таците”, „какво доживях да видя” , „син побойник, който излага семейството ми” и прочие, псевдовъзпи тателни нравоучения, правещи дететто тъп и безобиден идиот-пацифист!!!
Това възпитание на мекотело, също се провежда и в училищата, където преподавателите са чужди на българския биологически вид и диво ненавиждат българския народ. ТАМ В УЧИЛИЩАТА ТРЯБВА ДА ЗВУЧАТ САМО И ЕДИНСТВЕНО ДУМИТЕ : „ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА УМРЕТЕ, НО НИКОГА ДА НЕ ПОКАЗВАТЕ ГЪРБА СИ НА ВРАГА!!! Само така възпитано детето може да стане велик защитник на своя народ. А не да им бъдат показвани медали на днешните „заслужили” военни извоювани по Афгани стан, Камбоджа, Косово и Ирак-които не са нищо повече от една БУТАФОРИЯ.
ВОЙНАТА СЛУЖИ, КАТО ОСНОВА НА ВСИЧКИ ИЗКУСТВА,В СМИСЪЛ,ЧЕ ВОЙНАТА СЕ ОСНОВАВА НА ВСИЧКИ ВИСОКИ ДОБЛЕСТИ И ДАРОВАНИЯ. ОСВЕН ТОВА МИРЪТ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРОЦИ СЪВМЕСТНО ПОРЦЪВТЯВАТ!!! Тук не може и дума да става за онези бандити, така хуманизирани и представяни от медиите, обирджиите на банки, или битовите цигански бандити, които пребиват човек за един моби лен, или за десетина лева. Или онези тъпи момчета наричани съвсем справедливо мутри, които са само едни маши на организираната еврейска предстъпност. Представяни ни, като герои. Не!
ВОЙНАТА, ТОВА Е АПОТЕОЗ НА СТРЕМЕЖА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ, ЗАЩОТО ТАМ НА БОЙНОТО ПОЛЕ ИЗРИГВА ОНЗИ ДУХОВЕН ЕКСТАЗ УЧАСТВАЩ ПРИ СТЪЛПК НОВЕНИЕТО НА ВОЛИТЕ.
Днес българите сами трябва да решат дали ще защитават завоеванията на своите предци, дали са готови да се жертват в името на българските, деца, жени, бащи и старци или ще оставят в ръцете на някаква си измислена разнородна паплач от НАТО да се разпорежда върху костите и кръвта на българските херои загинали за свободата ни. Тези ли глупаци, потомците на Балдуин Фландърски, които Кан ювиги Калоян изтреби до крак в блатата край Одрин. Тези ли които хвърляха огромни бомби и серен дъжд над цяла Европа, тези ли които бонбандираха София и я разрушиха? Тези ли които бягаха като зайци оставя йки на бойните полета в Югозападна България военната си техника, храни, муниции и своите ране ни братя? Българската армия през Първата свето вна война направи за посмешище агло-френските вой ски. Те ли ще проливат кръвта си за нас българите? НАТО-кой е това? НАТО съвсем не е съюз на равноправни държави, в него, американските евреи са по-равни от европейските си лакеи, които получа ват покровителство от САЩ, защото под НАТО раз бираме САЩ. Та, тези еврейски слуги, извратените американски кравари, те щели да си проливат кръвта за нас? Ще я проливат ама друг път! И още нещо, днешното, германско правителство състоящо се от верни на Американците евреи, претендира не за ролята на европейски лидер, а за ролята на най-верен американски слуга.
Опитът да ни натрапят някакъв етнически модел ”специален”, “български” е едно нахалство, от страна на расово чужди политици–натрапници.
Положението на турците в България и на ДПС в частност е двуяко, от една страна те са петата калона на турската завоевателна политика, но от друга ,и това е застъпено в програмата на Българската националрасистка партия--, те са същевременно и един буфер срещу турците, който ние ще поставим пред турските войски, да не си мислят, че така лесно ще се отърват, турците днес са заложници!!! Българския национализъм е по-силен и по-могъщ от някаква си анадолска полуграмотна държава на чуждорасови мелези и подчовеци, чиято армия бе пометена от българската само за 17 дни........
Днес българският народ сам трябва да реши ще защитава ли той сам своята Родина от разни чуждорасови политически водачи, които въобще не ги е еня за нас българите, те по-скоро подготвят расовата смърт на българите и България. Подгот вяйки подмяната на расовите морални ценности с някакъв мъгляв “безметежен “,”етнически модел” обявен едва ли не за “чудо”, който има за цел да под мени историческата ни гордост. Етническата толеран тност е расово нехайство и със сигурност национално самоубийство. Тази лъжеистория има за цел чрез държавно-политическа индоктринация да създаде един национален мит, чужд на българите, но удобен за неговите грабители евреите и техните слуги от масонските ложи (под масонски ложи се разбира всички политически партии). Опитът да ни натрапят чужд държавен модел унищожавайки нашата арийска същност, от тези лакейски правителства, става като се създава измамното впечатление, че видите ли, те “българските” правителства били избрали европейския път на България. Създава се измамното впечатление, че всички решения, които се вземат в “името на народа” и от “народните” избран ници са решения на правителството. Всъщност това са нареждания на техните господари от САЩ, НАТО, ЕС, МВФ. Нито едно българско правителство не е избрало пътя към някакви митични организации и Европа, ами така са им наредили техните господари в чито грабителски ръце ни подхвърлиха тези лакеи. Но иди, че им го кажи на българските политици–прислужници, О! Те, така ще се разпалят, така ще се възмутят, ще ти привеждат купища примери за своята независимост, от еврейско-масонските ложи, че накрая сами ще си повярват. Ние националистите ще сложим край на тези лъжи и то в най-скоро време. Защото ако българския народ спи и не ми вярва, то другите европейски народи се надигат заставайки и намирайки основание в своята расова гордост и в сакралната нравственост на своите деди. Ние искаме да възвърнем биологическото достойнство на българина—това е нравствено оправданата ни цел.
Бъдещата българска армия ще се основава на българския, арийския расов тип, доказал през хилядолетията своята пригодност за военни дейст вия. Защо, тук става въпрос за война, военни дейст вия,”ЗА “БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА” НАМИРАЩА ОСНОВАНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ АРИЙСКИ РАСОВ ТИП? И защо ние смятаме пацифистките внушения за вредни и вражески? Държавите, както и хората, не могат да съществуват независимо един от друг, особено държавите не могат да съществуват затворено всяка за себе си. Сключвайки договорни търговски отношения и съюзи между държавите, възникват спорове и несъгласия по всички въпроси, някър няване на интересите (Глупости са приказките за една глобална държава). Тези несъгласия пораждат вражди и омраза между две или повече държави. Ако спорът е маловажен той може и да се реши по мирен път чрез дипломатите или друга държава. Обаче, ако спорът е много сериозен, той може да се реши само и единствено с война. Колкото и да са убедителни нашенските демократи и пацифистки наивници, ние българите трябва да знаем, че никой не може да ни спаси от демографската експанзия на Афроазиатците, това е жизнено важен въпрос, който може да се реши само и единствено със сила, тоест с армия голяма и добре обучена, която може да влезе във война с всеки нашественик. Защото ако изчезне инстинктивната враждебност (което от гледна точка на Расовата теория е невъзможно), то тогава ще остане умишле ната враждебност, защото на земята има един народ, евреите, които като паразит се хранят само от войни включително и тяхната така наречена демократи ческа държавна уредба САЩ .
Борбата на европейските народи срещу САЩ не е за територии, пари, злато тя не е също и политическа, това е борба за свобода намираща основание в господарската същност на Бялата европейска раса. Тоест, борбата на европейците срещу Щатите и на Щатите срещу европейците е расова.
Те винаги ще предизвикват междурасови или междуетничиски катаклизми, които едва ли имат измерение в миналото. ВОЙНАТА СЛЕДОВАТЕЛНО СЕ ЯВЯВА КАТО КРАЙНО СРЕДСТВО ЗА УРЕЖ ДАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ СПОРОВЕ МЕЖДУ ДЪРЖА ВИТЕ. Това обаче е малкото зло. Което даже може да се избегне с усилията на великите сили или междуна родни арбитри. Това е възможно, ако не съществу ваше най-важното нещо, РАСОВИТЕ РАЗЛИЧИЯ. Те се решават само и единствено с война. Когато расата на малоценните, семитите се увеличи още толкова, сега са около милиард, всякакъв дипломати чески, натиск на велики сили и прочие глупости не могат да отминат войната. Така,че необходимостта от една голяма добре обучена еднорасова армия е абсолютно задължителна. Днес битува мнение, че това НАТО създадено от евреите и ръководено от евреите може да помогне нещо. Като, че ли евреите някога са спасили своята държава, та сега щели пък нас да спасяват, а както виждаме днес евреите не могат да победят хора, които се бият срещу тях с камъни.ВОЙНАТА В БЪДЕЩЕ ЩЕ СЕ ЯВЯВА КАТО ЕДНА РАСОВА НЕОБХОДИМОСТ, Всяка една държава трябва да знае че може да и се наложи да влезе във война с някоя друга държава или раса. Това прави необходимо поддържането на въоръжена сила–ВОЙСКА. Една армия от мелези или разно расов елемент никога не може да бъде обединена под единен расово-нравствен национален идеал. Квх. Бъдещата българска армия ще се основава на българският расов тип. Днес ние ясно и целенасочено трябва да започнем създаването на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РАСОВА ВОЕННА ДОКТРИНА.
Расово осъзната и единна с национално-освободителното движение на Европа. В тази задача трябва да се включат социологията и военната наука. В анализа на военните проблеми трябва да се опираме на понятия като социален прогрес, социален ред, социална мобилност. На първо място стои завземането на политическата власт-политическият успех, като необходима цел. Ние разбира се няма да действаме в такива условия, както нашите велики предци. Но е ясно, че е нужен подвиг. Необходима е организация, от читави български националисти, готови да се жертват за своя народ. Тези хора трябва да бъдат способни да познават и да дават тласък на геостратегията. Армията не трябва да се създава по декрет или с “благословията" на чужди измислени и враждебни организации, както е НАТО-то или чрез реформи от предателите демократи. АРМИЯТА СЕ РАЖДА ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА. Аз смятам,че войната, която днес ние националистите водим и след СЪЗДАВАНЕТО И УКРЕПВАНЕТО НА” ЛЕГИЯТА-СС”- „КРЪВ И ЧЕСТ”, ще прерасне в една наистина БЪЛГАРСКА РАСОВА, ОСВОБОДИ ТЕЛНА АРМИЯ. Затова трябва една общо-българ ска стратегия за изработване СТРАТЕГИЯТА НА ПОБЕДАТА. Победа икономическа, културна, но на първо място ВОЕННА. По нататък ние трябва да обсъдим тактиката на първите крачки по разработка и реализация на нашата стратегия на “БЪЛГАР СКАТА РАСОВА ВОЕННА ДОКТРИНА” в реално време и пространство. Преодолявайки кризата на демократическото управление ние националистите ще създадем ултра-съвременна държава със силна армия основаваща се на нови технологии и естетически принципи…
В КРАЯ НА КРАИЩАТА, В ТОЗИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ХАОС, НЯКОЙ ТРЯБВА ДА СЛОЖИ РЕД!!!
Воини, които живеят в национална държава, тачейки своите древни Богове, само този воин може да твори чудеса от храброст, само така възпитана Волята може да побеждава. Националния воин е самоотвержен служител на своята раса, на българския народ и нация, и дълбоко проникнат от тяхното самосъзнание. В геополитически смисъл ние Българите ще сме господарите на Балканския полу остров, като същевременно ще можем спокойно да изхвърлим от пределите на независимото си оте чество всеки, който се опита да нарушава нашите свещени арийски права и закони. Както е било и както ще бъде. (Хура Диви).
В една кървава битка за свобода се ражда желязната армия и свободният народ, а в една лентяйска, пасивна съпротива се ражда робът.
Болг-Кавхан
на
Българската-Национална-Арийска-Военна Академия
С МОЯТА ТЕТРАЛОГИЯ „ПЪТЯТ”,“ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ”, ”ГНЕВЪТ НА ТАНГРА МОГЪЩИЯТ” (или Завръщането на бълга рските национални богове) И ”БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИ НА”, АЗ СИ ПОСТАВЯМ ЗА ЦЕЛ ПРЕОДО ЛЯВАНЕ ДНЕШНИЯТ РЪСТ НА НАЦИОНАЛНО ПАТРИ ОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И КЛИШЕТАТА ПОРОДЕНИ ОТ СТАРИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ НОСТОЛГИЦИ. С ТЕЗИ КНИГИ АЗ ИСКАМ ДА ВЪЗПИТАМ В МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ СТРЕМЕЖ КЪМ НОВО КАЧЕСТВО, ЛИДЕР СТВО И ПРЕВЪЗХОДСТВО ПРИСЪЩИ НА НАШАТА РАСА. ЗА МЕН НАЙ-ГЛАВНАТА ЗАДАЧА Е ДА СЪЗДАМ ОСНОВИТЕ ЗА ЗАРАЖАНЕТО НА НОВ МЛАД ЕЛИТ ПОСТАВИЛ СВОИТЕ ЦЕЛИ ВЪРХУ РАСОВАТА ИДЕЯ, ИДЕЯТА ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА БЯЛАТА РАСА, ТОЗИ ЕЛИТ, КОЙТО ИДВА СЛЕД НАС ЗА ДА НИ СМЕНИ И ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО ПОБЕДАТА И СВОБОДАТА !
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!!
Мико Вълчев-Кавханът ювиги Болг
11660 год. Главна квартира

....Търпимостта –съмнотелната добродетел на хора, които в нищо не вярват! Винаги търсете врага и се борете срещу него, не към мир ви призовавам, а към борба, даряваща ПОБЕДА!!!

... Същността на живота се заключава в борбата, а нейната цел е доминирането на един биологически
вид над друг. разбира се има по-високи цели и по-дълбок смисъл, но те съществуват само в човешкото въображение. РЕАЛНОСТТА НА ЖИВОТА Е БОРБА. Всеки е виждал излизащо направо от гра нита дърво, растящо на каменна ограда или направо от бетона. Отначало то е малко хилаво израстъче, но в тази хилава издънкао има цел-ДА ОЦЕЛЕЕ. И ТО ДЕН СЛЕД ДЕН, ГОДИНА СЛЕД ГОДИНА, ТО СЕ ВЪЗПРАВЯЛО ИЗПОЛЗВАЙКИ ВСЯКО СЛАБО МЯСТО НА СВОЯ МОНОЛИТЕН ПРОТИШВНИК, дървото израстнало живее, а неговия гранитен противник започва да става на пясък. Дървото не се стремяло към съпротивава, но не се предало. То просто се подчинило на първия основен закон на природата ДА СЕ БОРИ!
Човекът е подобен на дървото, още от своето раждане той встъпва в една безмилостна борба със своето обкръжение. За да живее, то той трябва да яде, а за това е необходимо да убива. Той убива дървото за да си направи убежище. Той убива зърната, за да си изпече хляб. Той убива животните за да се снабди с месо. Даже когато пие вода, то той унищожава безкрайно големи количества микроскопически фор ми на живот. Физически човекът е слаб съществуват много животни са далеч по-силни от него, по-бързи и по-добре въоръжени от него. НО В ЧОВЕКА ИМА МЕЧТА ДА---ПОБЕДИ!!! Стремежът към победа подтикнало човека да развие единственото оръжие което имал—МОЗЪКА!!! и ЧОВЕКЪТ ПОБЕДИЛ, НО ТОЙ НЕ СЕ СПРЯЛ ДОТУК развитието на мозъка му позволило значително да разшири границите на своите мечтания. Много, много отдавна, някой безимен хуманоид, открил, че хвърляйки камък, то той може да контролира по-голяма територия, отколкото ако се сражава с голи ръце.—ТАКА СЕ РОДИЛА ВОЙНАТА, от тук нататък човечеството посветило целият си интелект и енергия за да превърне военното дело в наука. Използвайки все по-силни и по-силни оръжия човекът подчинил все по-големи и по-големи територии, но така и не достигнал своите мечти, даже и когато заграбвал повече храна, отколкото може да изяде, и земя която не може да използва, той желаел все повече и повече. След като човекът удържал победа над природата, той отправил взор към единствения противник останал незавоюван, а именно самият себе си. Когато не му достигала храна той завоювал от съседа си, когато не му достигала земя той я заграбвал от съседа си. Така полека лека човекът създал цивилизацията.
ЦИВИЛИЗОВАН ЧОВЕК—това звучи доста хубаво, но твърде често се оказва илюзия. Цивилизования човек не вярва в реалностите, ТОЙ ВЯРВА В ТОВА КОЕТО ИСКА ДА ВЯРВА И ОСОБЕНО ОПАСНАТА МИСЪЛ, ЧЕ ИНТЕЛЕКТА ГО ПОСТАВЯ НАД ПРИРОДАТА. Цивилизо вания човек не вярва в насилието, той вярва, че социума е длъжен да го защитава, до го огради от насилието. КАТО СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ, ЧЕ СОЦИУМА ИЗВЪРШВА ТОВА С НАСИЛСТВЕНИ МЕТОДИ. Цивилизо вания човек не вярва в убийството, на негово разположение има други цивилизовани хора, да убиват вместо него. Цивилизования човек особено християнина, и пригласящият му ислямист вярва в свещеността и неприкоснавеността на всичко живо, но това не му пречи да се наслаждава на вкусната пържола. ТАКЪВ РОД ПОВЕДЕНИЕ СЕ НАРИЧА ШИЗОФРЕНИЯ, ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ РЕАЛНОСТТА. Това раз стройство е характерно за цивилизования човек: кол кото е по-голямо нивото на цивилизованост, толково е по голямо отчуждението от РЕАЛНОСТТА. Човекът толкова се концентрира в идеалите и достиженията на цивилизацията, щото забравя че е човек, и в това не би имало нищо страшно, ако нивото на цивилзацията би бил еднакъв във всички краища на земята. ОБАЧЕ ТОВА НЕ Е ТАКА-В СВЕТА КАКТО ПРЕДИ СЪЩЕСТВУВАТ „ВЪЛЦИ”. ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ ИЗЛЕКУВАНЕТО ОТ ШИЗОФРЕНИЯТА, ТОВА Е РАЗБИРАНЕТО И ПРИЗНАВАНЕТО, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ „ВЪЛЦИ”. От тук следва да се разбере, че овцете ще бъдат цели само, когато вълците са сити, ДАЛИ МОЖЕ ДА ИМА ОБАЧЕ СИТИ ВЪЛЦИ, първата велика истина на природата е, че насилието съществува, то винаги е било и винаги ще бъде.
СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ ЧОВЕКА, ЗА ТОВА СЕ ЗАДОВОЛЯВА, ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ДА ОСЪДИ НЯКОЙ НЕГОДНИК, И НАЙ-УЖАСНОТО Е, ЧЕ ХОРАТА СМЯТАТ ТОВА ЗА НОРМАЛНО И ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЗА ДОСТАТЪЧНО.
Коренът на проблема обаче е в това, че човекът и цивилизацията си размениха местата. Цивилиза цията това е инструмент, създаден, от човека за благото на човека. Работата на този инструмент е да разреши проблема, щото голяма група хора да живеят на малка територия без големи конфликти. В замяна на удобствата, които дава животът в група, индивидът е длъжен да се откаже от определени права. (Българинът хем иска да е в центъра на цивилизацията хем, да не губи от правата си). В слабо развитите цивилизации цената за членство не е висока, а самата вноска е доброволна, но с увеличаване ръстта на цивилизацията произлиза смяна на ролите, ВЕЧЕ НЕ ЧОВЕКЪТ ФОРМИРА ОБЩЕСТВОТО, А ОБЩЕСТВОТО ФОРМИРА ЧОВЕКА. Когато достигне определен размер, цивилизацията става жив организъми престава да бъде просто инструмент (днешните хора са именно, от този инструмент, смачкани духовно и расово), Тя се сражава за своето собствено съществуване. Разбира йки, че в стадата на овците конфликтите са по-малко от тези в прайда на вълците---обществото се стреми да представи овцете, като най-големите убийци, които е познавал човека. От самото рождение на човека, го учат да избягва насилието, и да се подчинява на групата. В протежение на своя живот човекът все повече и повече, се отделя от всяка истинска реалност—РАЗЛИЧНА ОТ СОЦИАЛНАТА. Ако се доведе този процес до неговия логически завършек, то човекът ще живее в съвършено социализиран свят—имайки си работа с рационални хора, той ще разрешава всички конфликти с рационални способи. Но това никога не сработва, и „песовете на войната” надават вой и се разнася командата ”Никой да не се щади”, но съвремения човек вече не е способен да води война. Неочаквоно получил плесница от реалността, той осъзнава последствията от социализацията в която са живели редица поколе ния. Вместо това, с бойко сърце да да приветства вика „НА ОРЪЖИЕ”—КАКТО СА ПРАВЕЛИ НЕГОВИТЕ ПРЕДЦИ!!!, цивилизования човек на момента изпада в паника. Приемайки битноста на овца, той самият станал овца, той вече не е ловец, той станал храна. Всичко живо може да се отнесе към една от двете категории—тези които ядат, и тези които ги ядат. Възпитавайки в своите членове ненавист към насилието ОБЩЕСТВОТО ПОДТИСКА ЖАЖДАТА ЗА БОРБА, НО ПОСТЪПВАЙКИ ТАКА, ТО СЕЕ СЕМЕНАТА НА СОБСТВЕНОТО СИ УНИЩОЖЕНИЕ.
Изолирайки своите членове от реалностите на войната, цивилизацията ги прави неспособни да се борят и воюват. УНИЩОЖАВАНЕТО НА ВОЙНА ТА---ТОВА Е ВИСОК ИДЕАЛ—някога агнето и вълка да лежат редом, но в обозримото бъдеще, това си остава само една мечта. В света има досто много хора, които предпочитат безопасността на стадността.
Това обаче не означава, че вълците, от човешкия род обичат войната, това би било безумие. Но притегателността на войната е в нейната победа. Достигането на славна победа се явява дълбоко скрит в психиката на човека инстинкт, за съществуването на, който и той самият може и да не осъзнава. Общест вото може да направи от човека повече от човек, но този човек ще бъде по-малко жив. Всяка цивили зация, която иска да се развива по нататък е длъжна да постави пред своите членове ЦЕЛ. Обаче, ако тази цивилизация иска да оцелее, то тя никога не трабва да позволи мечтата за бъдещето да зътъмни реалностите на миналото. Цивилизацията, която ни е така скъпа, се явява нещо като изкуствена черупка, и имено към нея така трябва да се отнясяме. Но трабва да се помни, че с повикът на истинската природа, човек може и в една стая да живее, но в същото време да съхрани своята способност да се бори. Реалистическите общества винаги приемат този факт, че неразумния човек не можеш да убедиш със слово или доводи. Именно поради това, войната станала продължение на националната политиката, но с други средства”
За това се наложило да се създаде професията военен, поради социалната обработка човекът вече не бил достатъчно крепък за военни деъствия. За извършване на актовете на насилие сега били нужни специалисти (полицаи и военни), но независимо от времената тяхната задача е да налагат контролируемо насилие. Във Феодална Европа съществувала двукла сова система: обществото се деляло на Знатни и простолюдие. Живота на простолюдието бил напълно ограничен, правила устоновени от знатните (но знатния и защитавал простолюдието). Знатните владеели собствеността. Това били хора от Благородно потекло, ИМАЩИ ПРАВО ДА НОСЯТ ОРЪЖИЕ. Това била много логична и справедлива система, доколкото този, който може да загуби всичко, е длъжен да носи върху своите плещи бремето на сраженията. Обаче с течение на времето структурата на обществото се изменила—докато Знатните се сражавали, простолю дието се плодило и се размножавало. В края на краищата простолюдието благодарение на своето каличество постигнало това, което не могло да достигнат по рано, а именно---контролът. ТОВА ДОВЕЛО ДО СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА. Такава система Природата не познавала (а днес не иска все повече и повече да я приеме), всички останали живи форми признавали първенството на по-силния. Простолюдието на часа решило да разоръжи Знатните и да ги затвори в рамките на своето общество. И това им се отдало, и то доста добре.
Съвременния човек се оказал затворен в капана на своето собствено общество. Доколкото традицио нните взаимоотноше ния-между човека и обществото, и между Знатните и простолюдието са се извратили, то цивилизованият човек се оказал в трудна ситуация, той трябвало да се сражава срещу твърде реалните кошмари на своето минало и илюзорните мечти за бъдещето. Идеалистическите учения на това общество твърде лошо го подготвили за реалностите на борбата.
Съставът на съвременната армия, се явява отражение на съвременната цивилизация. В миналото армията водел Царят След него идвали Знатните родове-князе и барони, боляри, боили. Тези професи онални воини съставлявали предния отряд, острието на атаката, а простолюдието вървяла отзад с каруци, като прислуга.
В такава армия социалния статус на човека в мирно време бил право пропорционален на неговата близост до неприятеля по време на война. Разбира се Знатността се определяла по рождение, но когато звучали бойните тръби, на него му се налагало да доказва, че той е достоен за званието Знатен. Сега според структурата на цивилизацията се изменила и структурата на армията. ТЕЗИ КОИТО ИМАТ, КАКВО ДА ГУБЯТ СЕ ДЪРЖАТ, КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-ДАЛЕКО, ОТ ПОЛЕТО НА СРАЖЕНИЕТО, ТЕЗИ КОИТО НЯМА, КАКВО ДА ГУБЯТ ИЗНАСЯТ ТЕЖЕСТА НА БИТКАТА—ДНЕШНОТО ОБЩЕСТВО НЕ ДАВА НА ТЕЗИ ХОРА (СРАЖАВАЩИТЕ СЕ) ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКЪВ СТИМУЛ ДА СЕ СРАЖАВАТ.
В съвременото военно дело, военния опит на военоначалниците или е твърде малък, или въобще отсъства. А тези, които се сражават имат твърде малко причини да правят това—техния живот никак няма да се измени, ни в случай на победа, ни в случай на поражение. В това се намира слабостта на всички съвременни правителства. Феодалния селян е знаел, че неговия Владетел ще поведе армията в битка, съвременния гражданин очаква същото от своите управници. Обаче в съвременното общество власт имащите се стремят да се държат, колкото се може по-далеко от сраженията, а милиони хора загиват без каквато и да е необходимост—винаги е лесно да обявиш война, ако някой друг се сражава вместо тебе. Хората, които са принудени да усещат на гърба си реалността на насилието (на полето на боя или по улиците на града), се обричат на тези хора, които са изолирани от насилието. Работещият трябва да поз нава своя инструмент това е очевидна истина. Обаче обществото рядко обръща внимание на тази истина. Всяко общество, ако иска добре да функционира, е длъжно да разглежда своите военни, като инструмент. Задължителното условие се сътои в това, щото гражда нина да осъзнае разликата между себе си и професио налния воин. Гражданина умира, както се казва, КАТО МУ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, военния обаче сам избира начина на собствената си смърт. Всеки човек надявайки върху себе си военната униформа, като неписана част от своя договор, приема възможоността, щото от него ще се изисква да умре на полето на боя. Именно това прави професията на военния уникална, на никоя друга работа не се изисква доброволно да жертваш живота си. На всяка друга работа, ако човек почувства, че става твърде опасно, той винаги може да се откаже, от своите задължения, даже и да разтрогне договора, това е само гражданско дело.
Обаче, когато войникът подписва договор, той се отказва от своите граждански права. Неизпълнението на договора влече след себее си углавна отговороност, а във военно време дезертьорството се смята за сериозно престъпление и се наказва обичайно със смърт. Тези хора, които приемат тези условия са много малка част от обществото, по-малко от един процент, от общата численост на населението. Тези хора са спесифични, но не са по-лоши или по-добри, от другите. Гражданина никога не може да изпита тези чувства, които изпитва воина, жизнената филосо фия на гражданина силно се отличава от филосо фията на воина. Обаче гражданина, трябва в края на краищата да разбере мотивацията и системата на ценности на воина за да може да ги използва напълно
Когато гражданина започне да разбира воина, той ще цени в него това, че воинът се явява в края на краищата спецеалист по насилие и да започне да се отняся към воина подобаващо. Но също трябва да се разбере, че винаги ще има противоре чие между обществото и воина, защото воина никога не може да бъде добър гражданин, защото основните изисквания на обществото се намират в противоречие с изискванията на неговата профе сия. Воинът също трябва да знае своята мярка и да не хапе ръката, която го храни. Ако гражданина разбере природата на войната, той ще бъде подготвен при нейното избухване и ще може грабвайки оръжието да се отбранява. Ако е запознат със законите на войната, той наистина може да оживее, да извърши чудеса от храброст, ако не познава законите или въобще не познава войната, то той си е една овца, която водят на заколение. РАЗБИРАЙКИ СЪЩНОСТТА НА ВОЙНАТА ЧОВЕК ЗАЩИТАВА И СЪХРАНЯВА СЕБЕ СИ, И ВЪЗМОЖ НОСТ В БЪДЕЩЕ ДА Я ИЗПОЛЗВА И СЪХРАНЯВА И ЗА БЪДЕЩЕТО СЕБЕ СИ СВОЯ РОД И РАСА.Професията на военния има работа с реалностите на насилието. И за това всички военни професионалисти са прагматици. Каквото и да ви говори воинът за Боговете или за любов към Отечеството, всичко това е притворство, воинът се бие за да победи. Той е готов да понесе всякакви незгоди само заради това подобно на вълка, който вие
срещу луната на върха на хълма обявявайки за свое всичко, което е пред взора му. И макар униформата и снаряжението на днешните воини и на древните Багаини да се различа ват значително, неговите инстинкти си оста ват същите.
Днешните военни се отличавет от древните, че се гордеят с медалите си получени за предишни насилия и грабежи. Гражданите наистина при определени условия могат да действат подобно на воините, но след като войната свърши, те се опитват да забравят, да изтрият всичко, всеки спомен от нея. Така обаче гражданина се обрича да прави повта рящи се грешки, воинът обаче помни вой ната.Той оценява своите действия по време на войната и се страе да очисти грешките, колко то е въжможно. СРАЖЕНИЕТО Е УСЛОВЕН РЕФЛЕКС ЗА РАЦИОНАЛНИ МИСЛИ НЯМА ВРЕМЕ И ВСЕКИ ВОИН ПРЕЖИВЯЛ БИТКАТА РАЗБИРА ТОВА. За това професи оналния воин винаги е зает с разработката на нови рефлекси за бойни ситуации, този процес изработването на нови техники за водене на война- идва от най-ранните години на човечеството. Като започнем от древния човек, който в тъмнината на пещерата слагал острие, от камък на някаква пръчка, този процес дошъл до наши дни не е претърпял никакви изминения, Днес хората се свират в пещери с кондензиран въздух и прикрепят радиоактивни камъни към летящи пръчки, формата се изменила, но смисълът остава същия. Както копието, така и крилатата ракета се подчинява на едни и същи закони на движение. А и двата вида оръжие имат за цел да убиват. През хилядолетията науката на войната била разработена на най-високо ниво, от световните военни стратези, в частност и от древните български Владетели и воини.
Тя достигнала до нивото на изкуство. Тази зряла наука за стратегията, днес обаче едва ли съществува във българските военни. Древния български воин не бил по-талантлив от днешния си колега. Но макар времето на майсторите на меча, стрелбата с лък и сеченето със сабя да е отминало, но СТРАТЕ ГИЯТА, КОЯТО ТЕ СА РАЗВИЛИ Е ЖИЗНЕСПО СОБНА, КАКТО ПРЕДИ, КОГАТО СА ПОКОРИЛИ ЕВРОПА. И МАКАР ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНК ТУРА ДНЕС ДА ИЗКЛЮЧВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА АРМИЯ, ТО В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ТУПТИ ЮНАШККАТА КРЪВ И ОНЗИ ГЕНЕТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ, КОЙТО ГО ПРАВИ НАЙ-ДОБРИЯ ВОИН В СВЕТА. В СРА ВНЕНИЕ С НАШИТЕ ВОИНСКИ ЗАЛОЖБИ ИД ВАЩИ ОТ ВЕКОВЕТЕ, ВОЕННИТЕ СТРАТЕГИИ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ НЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ НАДАРЕНИ ЛЮБИТЕЛИ.
ДНЕС СЕ ОПЕРИРА С АРМИИ ВЪОРЪЖЕНИ С АВТОМАТИ, но самите военни действия са претърпели съвсем незначителни изменения. Независимо каква форма приема войната—тя винаги поставя въпроса за доминирането на един народ над друг, и на една раса над друга. Инсрументите на войната може да са други днес, но хората си остават, както преди хора. Стратегията на войната е как да се контролират хора, а хората не са се изменили. Не се променят и идеите, новите идеи са нови думи описващи стари идеи.
(трактат за войната)Посвещава се на царският офицер,
Васил Вълчев, моят баща.

Част първа
Военната доктрина на всяка нация трябва да се гради върху нейната расово–воинска пригодност. Воинът, човекът от чистата порода, от бялата раса, надарен със здрави инстинкти, изпитващ религиозно благовение пред своите предци, има право да се труди и воюва за своето отечество и народ, и то под заповедите на народния Водач. Именно в това, а не в абстрактната утопия на равенството, своеволията, безотговорността, безумието на расовата толерант ност (етническата) пропагандирана от расовите дегенерати–политическите партии, и разните му там социал-революционери, това са само маргинални еле менти със занижена наследственост, които своевре менно трябва да бъдат изчистени, от снагата на бъл гарския народ, заедно с творците на оглупяващата теза за “общочовешки ценности”. Макар идеята за общочовешките ценности да е глупава, то тя не е толкова безобидна, от военна гледна точка. Вижте Америка по цял свят сменя правителства със силата на своята армия щом интересите и са “застрашени”. Плюе тя на общочовешките ценности. Жизнения път на една раса това е непрестанния и вечно обновяващ се водопад от поколения, където потомъка е винаги плът от плътта и кръв от кръвта на прадедите. За чест на българите трябва да се признае, че първи оцениха расовата теория и я поставиха на дневен ред с непреклонна чистота и непреклонно разбиране на днешната епоха на подчовека, от която трябва на всяка цена да се отърве България, представителите на Общество Дуло. Да, преди мен може би е имало хора, които са се замисляли по този много важен и много дълбок проблем, но не са имали в себе си силата да отхвърлят оковите на еврейското-християнство. Защото християнството притъпява стремежа към свобода и завоевания. Животът обаче е борба, където силния побеждава слабия. Справедливостта без сила е смешна. Християнството плюе на националните интереси, интересите на християнството винаги се свеждат до любов към “богоизбраните евреи”. Което е една голяма лъжа. Те сами са се назовали богоиз брани. Вече никой не им вярва. Аз искам да извадя на преден план не общочовешките (еврейските) прин ципи, а ПРИНЦИПА НА ЗДРАВИЯ БЪЛГАРСКИ НАЦИ ОНАЛЕН И РАСОВ ЕГОИЗЪМ. Да, в това се заключава основния морал на учението за расовото превъз ходство, на белия човек, на ариеца, колкото и да ви е неприятно господа предатели! Принадлежността към бялата раса не е социокултурно, нито мистическо понятие, а расово биолоическо, измеряемо по редица параметри, един от които са високите воински добродетели на българите. Когато днес създавам воинско-расовата доктрина, аз като основа поставям и съм пронизан от воинските успехи на древните българи, чиито величави победи са неизброими. Военната ни доктрина трябва и ще използва древните воински звания. И като смятаме създаването на новата българска военна доктрина за задължение, то от там следва и създаването на нова държава с нова аристокрация (изповядваща арийс кия нравствено-духовен модел) и воинско съсловие. Ние не се срамуваме или присмиваме на нашите древни държавнически титли (всичко чуждо ние смятаме достойно само за презрение). Тази книга има и за цел възстановяването на всички български държавнически титли и воински звания, като с презрение отхвърляме всичко привнесено от вън, като развращаващо, ненужно, подхвърлено ни от расово по-низши народи. Също имаме за цел създаването на една ВОЕННА СИЛА независима и коренно различаваща се от сегашната създадена, от алчни, меркантилни и чуждоподражатели-наемници. Днешните армии създадени от световните потисници евреите по-скоро приличат на партийни милиции, и действат като милиционери, да това са милиционери! Най-презряната пасмина. По цял свят американските “войници” (милиционерите на САЩ-“пазителката на демокрацията”), прехвалените им рейнджъри избиват само и единствено жени, деца и старци, и тук таме “крайно опасните” и “въоръжени до зъби” с камъни и прашки палестинци ….
Българският воин се бие единствено за своя народ с възпитана, от неговите Водачи и военни ръководители Воля. Защото армията може да е обучена добре и въоръжена добре, но без да е възпитана в нея изконната арийска храброст и желязна воля, тя не ще може да победи враговете ни.
ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПИ! БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Е НАБОРНА!!!
Българската военна доктрина, намира своето основание в чистотата на расата и военните умения създадени от нашите (Кан Ювиги) Владетели поддържащи в нашите Смели Сърца неугасимият пламък на великите победи и воински добродетели.
Основното звено в нашата свещена воинска и държавна йерархия е ВОИНЪТ той представлява расовият националист. Той е воинът на нацията! Той изпълнява своите задължения към нацията с воля, дисциплина и съзнание за саможертва. Това не се разбира от демократизира ните еврейско масонски патриотари, които са по-склонни да се жертват да своите партии и разбира се ако има облаги. Националната борба тях не ги интересува, а и те нямат идеали за които да са готови да умрат. Като винаги се намират необходимите идиоти, които да гласуват за небългарски партии и организации, те нас не ни интересуват. Ние се надяваме, че между младите хора се намират непокварени от просташката пропаганда на еврейско-масонските ложи, млади българи, които са готови да се жертват за отечеството си, да за отечеството си струва да умреш. Отивайки на война воинът се извисява над ежедневните дребнавости защитавайки Отечеството и бъдещето на своите деца, черпейки сили, от завета на първо-българската владетелска династия ДУЛО.
Смея да твърдя, че нашата, българската, Родово-военна йерархия е най-древната в света. Щом китайски източници твърдят, че нашата дворцова йерархия датира от около 7–8 хиляди години, то за да бъде създадена са били необходими поне още толкова.
Древните българи са имали доста сложна дворцова йерархия и високо развита държавна уредба. Който си мисли обратното е просто лъжец, да всички признават, че сме имали йерархия, но никой не помисли, че тя за да се създаде трябва да минат столетия и хилядолетия, защото никак не може да се обясни голямата дисциплина царяща в конницата и в цялата държава, даже децата на Кан ювиги Цу-Те-Хо успели да отблъснат нападението на заговорници китайци и отгоре на всичко успели да потушат бунта, и да заловят метежниците, макар, че Владетелят отсъствал, това може да се извърши само и единствено ако в държавата има строг ред и йерархия, което пък води до задължението винаги да упражняваш воинските си умения. Древните българи, чиито потомци сме ние, днешните българи, имали високо развита държавна уредба с голямо съзнание за дисциплина, с голям брой титли, съчетаващи различните длъжности и звания. Ще се запознаем с основните, че когато създадем наново българската държава от демократичното пепелище в което са я вкарали расовите имитатори, да можем спокойно да ги използваме по волята на Тангра и според законите на Дуло
…Дисциплината е висша форма на съществуване на Духа, тя е съзнателно подчиняване Волята на отделения човек, на общите задачи и интереси на Отечеството….
Без дисциплина не може да съществува никоя армия, колкото и голяма да е тя, без дисциплина армията е просто една голяма тълпа…..Армията е най-сигурния защитник и крепител на Отечеството. Армия и Отечество са едно цяло…
….. Българския воин, ариеца, винаги се държи, като човек, който има важно назначение. Той умее да пази своето арийско име и чест. Той не позволява да го оскърбяват, но и от висотата на своята избраност, той не оскърбява никого. Да си истински воин и да пазиш чисто името на български воин не значи да вършиш престъпления, избивайки децата и старците на чужди народи. Арийския воин извършва само достойни за неговата същност постъпки….
БАГАИН е първото звание на воина което значи извисен, отличил се воин (воини на по-ниско ниво в българската държава не е имало). Тъй като багаинът осъществява пряката защита на нацията (багаините са били високо обучени воини те са имали висши умения с оръжие, и били ненадминати в ръкопашният бой), то със званието багаини са наричани младите отличили се в битки воини на древната ни войска. Днес представители на тези древни воини багаини са всички млади хора опълчили се на чуждорасовата паплач заливаща в момента Европа представляваща една безподобна сбирщина от низши, всеки млад човек поел пътя на политическият боец-днес, разбира,че на света освен купони и пари има, и хора които се борят за свобода, те обръсват главите си, и застават до тях в борбата. Макар, че бръснатите глави са известни по света с английска дума (скинхедс), то техни вдъхновители са именно тези български БАГАИНИ за които ние много добре знаем, понеже вече хиляда и петстотин години предъвкваме: (имам предвид създаването на държавата отсам Дунава) “Петима Князе управляваха от другата страна на Дунава 500 год. с бръснати глави…. така пише в Именника на българските Царе. Багаинът трябва преди всичко да бъде честен спрямо себе си, иначе не би бил честен спрямо своите братя багаини, той задължително трябва да усвои нави ците–дисциплина, ред и изпълнителност защото има разни чернилки, които днес се наричат, боили даже и канове, ама повечето приличат на манговци-те са расово нечисти и поддържат чуждото внушение, че българите били с дръпнати очи, ниски, кривокраки, въобще всичко, което би издало изрода се приписва на българите. Българите са красиви с бяла кожа и руси коси, всички други приказки са едно нахалство. Тези които разпро страняват еврейската отрова, че българите не били арийци, ние най-категорично отхвърляме, те нямат нищо общо с нас и не представляват нашите на Дуло воински добродетели, за тези хора купонът с чалгата и рапът и пиянските сбирки са смисълът на живота, да чуждопоклонникът е развратител. (Културата, ези кът и вярата не определят генно-биологическата ти принадлежност ). Българите още от древността при тежавали една бойна система която им усигурявала предимство при множеството битки с мночислените инородни, чергарски, войнстващи племена, хазари, тюрки, алани, авари също и с високо развитата военна машина на Западната и Източната Римска империя—Рим и Византия. Тази система включва знания от най-древни времена и представлявала неделима част от традицията и културата на древните българи. Бойното учение се смятало за част от “орендата”, която българските Богове и самият главен Бог Тангра давал на своя любим народ, то било проявление на тази сила. Самото бойно изкуство обаче имало и за цел от своя страна да концентрира в отделния воин “орендата” За първи път в писмените паметници българската бойна система се споменава в летописите за Кан ювиги Крум. За него се говори, че притежавал изклю чителна оренда. Сведенията говорят, че на пръстена му пишело само “ДА” Тази военна система, която представлява освен бойните приложни умения, но и представлявала цялостен морално-етичен военен комплекс, отразяващ традициите на българите, които ние днес наричаме БОЙНИТЕ УМЕНИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ....................
из "БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА" автор Мико Вълчев
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ!!!

Facelessman
05-06-2008, 09:15
Хубаво е да почетем военните днес, били те бивши или настоящи.
България над всичко !

Diam0nD
05-06-2008, 09:20
Казвам се Георги ... Да е честит празника на всичките ни знайни и незнайни войни и отдалите живота си за България !!! Моля човека пуснал темата да спре с расистките си убеждения .... днес е празник на българските войници ,не на расистките ти истории !!